01-10-2023r.
godzina 15:07
www.bip.gov.pl
 
ELIMINACJE MIEJSKO – GMINNE OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ POD HASŁEM „MŁOD
Nowy dowód osobisty od 1 marca. Co się zmieni ?
Informacje o zmianach w urzędach po 01 marca 2015 roku.
Budżet na rok 2015 przyjęty
Usuwanie azbestu na terenie Gminy i Miasta Żuromin etap II
Gmina odzyskała 280.000 zł VAT
Wybory Burmistrza II tura
Rada Miejska VII Kadencji
Tereny Inwestycyjne w Żurominie
Wbudowanie aktu erekcyjnego pod nowy budynek KRUS-u w Żurominie
Koncepcja budowy obwodnicy płd-wsch Żuromina
Zabytek na pierwszym planie
Usuwanie azbestu na terenie Gminy i Miasta Żuromin etap I
YouthBank z wizytą w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin
Plan Żuromina
Regulamin
Formularz zgłoszenia zadania
Karta do głosowania
Projekty unijne 2010-2014
Inwestycje 2010-2014
Inwestycje 2006-2010
Inwestycje wykonane w 2006 roku
Budowa ul.Chrobrego w Żurominie
Otwarcie pracowni RTG w Żuromińskim szpitalu
Boisko wielofunkcyjne przy Zespole Szkół Nr 2 w Żurominie
Budowa ul.Topolowej w Kosewie
Zakończono budowę chodnika Żuromin-Wiadrowo
Pomoc dla szpitala
Remont łazienek w Zespole Szkół Nr 1
Nowe nawierzchnie na ulicach centrum miasta
Budowa ul.Kółkowej, 19 Stycznia i Wyzwolenia w Poniatowie
Budowa kanalizacji burzowej i chodnika Żuromin Wiadrowo
Przbudowa wodociągu w ul.Olszewskiej
Remont ulic po zimie
6-ta pracownia internetowa w Zespole Szkół Nr 2 w Żurominie
Budowa chodnika w Dębsku
Budowa sieci CO w ul.Targowej
Rozbudowa monitoringu
100 tyś. dla Szpitala SPZZOZ
Wymiana stolarki okiennej w Zespole Szkół Nr 2 w Żurominie - ostatni etap
Odbiór pomieszczeń dla oddziału O W SP Będzymin
Budowa parkingu przy ul.Wyzwolenia 49A,B
Budowa chodnika do Brudnic
Zakup pomieszczeń po byłej weterynarii
Budowa chodnika przy ul.Olszewskiej
Remont łazienek w Przedszkolu Nr 2 w Żurominie
Budowa chodnika i kanalizacji burzowej w Raczynach
Kapitalny remont ul.Mickiewicza w Żurominie
Przebudowa ul.Żeromskiego w Żurominie
Odbiór drogi Olszewo-Sadowo 2,107km
Docieplenie budynku komunalnego przy ul.Przemysłowej
Budowa ul.Witosa w Żurominie
Program
Budowa drogi Sadowo Zielona
Kontynuacja budowy drogi Dębsk-Sadłowo
Kontynuacja budowy ul.Wesołej w Kruszewie
Rozbudowa wodociągu w Rzężawach i Raczynach
Budowa chodnika w Rzężawach
Remont ul.Dębskiej w Wólce Kliczewskiej
Wykonane inwestycje w 2007 roku
Inwestycje wykonane w 2010 roku
Wykonane inwestycje w 2008 roku
Inwestycje wykonane w 2009 roku
Inwestycje wykonane w 2014 roku
Planowane formy aktywizacji zawodowej przez PUP Żuromin w 2014 roku
Nabór na wolne stanowisko pracy w Wydziale Finansowym
Wybory Prezydenta RP - 2015
Harmonogram Zebrań Wiejskich - Wybór Sołtysa Kadencja 2015 - 2019 rok
Wybory Samorządowe 2014
Usuwanie i utylizacja materiałów zawierających azbest
Naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE
OBWIESZCZENIE o zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Sygnały alarmowe
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
KOMUNIKAT CEIDG: WAŻNA INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
www.mikroporady.pl
PAŃSTWOWA INSPEKCJA OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA
Ogłoszenie w sprawie uruchomienia Agencji Pocztowej w gminie miejsko-wiejskiej Żuromin
Rys historyczny...
Liczba mieszkańców
Urodzenia w mieście i gminie w latach 2005 - 2012
Zdjęcia Żuromina i okolic
Komenda Powiatowa Policji
OGŁOSZENIA Wydziału OKSZiSS
M-G Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Ogłoszenia Wydziału Infrastruktury Budownictwa i Ochrony Środowiska
Ochrona Środowiska
Konsultacje społeczne strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
Informacja o dotacji
Harmonogram wywozu nieczystości stałych z Gminy i Miasta Żuromin 2015r
Ogłoszenia wydziału
Uchwały dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi
Informacje dla przedsiębiorców
Ogłoszenia Wydziału Geodezji Gospodarki Nieruchomościami Rolnictwa i Planowania Przestrzennegp
Zespół Szkół nr1 w Żurominie
Zespół Szkół nr2 w Żurominie
SSP w Będzyminie
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Chamsku
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Kliczewie D.
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Poniatowie
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Raczynach
Przedszkole nr1 w Żurominie
Przedszkole nr2 w Żurominie
ORLIK Żuromin
Spis organizacji pozarządowych
Pełnomocnik do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi
Ogłoszenia w organizacjach pozarządowych
Sprawozdanie z konsultacji
Małe granty
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Witryna odwiedzona 762229 raz(y)


[Panel administracyjny]

[wyloguj]

Menu Lewe| Menu Prawe| Użytkownicy| Obrazki| PlikiInwestycje w mieście i gminie :: Inwestycje 2006-2010 :: Inwestycje wykonane w 2006 roku

Podgląd
Podaj login i hasło
(można je zmienić po zalogowaniu)
login:

hasło:


System wykonany przez firmę Javatech