01-10-2023r.
godzina 15:07
www.bip.gov.pl
 
ELIMINACJE MIEJSKO – GMINNE OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ POD HASŁEM „MŁOD
Nowy dowód osobisty od 1 marca. Co się zmieni ?
Informacje o zmianach w urzędach po 01 marca 2015 roku.
Budżet na rok 2015 przyjęty
Usuwanie azbestu na terenie Gminy i Miasta Żuromin etap II
Gmina odzyskała 280.000 zł VAT
Wybory Burmistrza II tura
Rada Miejska VII Kadencji
Tereny Inwestycyjne w Żurominie
Wbudowanie aktu erekcyjnego pod nowy budynek KRUS-u w Żurominie
Koncepcja budowy obwodnicy płd-wsch Żuromina
Zabytek na pierwszym planie
Usuwanie azbestu na terenie Gminy i Miasta Żuromin etap I
YouthBank z wizytą w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin
Plan Żuromina
Regulamin
Formularz zgłoszenia zadania
Karta do głosowania
Projekty unijne 2010-2014
Inwestycje 2010-2014
Inwestycje 2006-2010
Inwestycje wykonane w 2006 roku
Wykonane inwestycje w 2007 roku
Inwestycje wykonane w 2010 roku
Wykonane inwestycje w 2008 roku
Budowa zatoki autobusowej w Poniatowie
Otwarcie sortowni w Brudnicach
Zakup wyposażenia placu zabaw w SP 2 w Żurominie
Odbiór ul.Ogrodowej w Chamsku
Przebudowa dziedzińca przy Zespole Szkół Nr 1 w Żurominie
Samochód strażacki dla OSP Poniatowo
Zakup wyposażenia placu zabaw w Przedszkolu Nr 1
Odbiór drogi Olszewo Sadowo
Budowa łącznika Kościuszki-Szpitalna
Sygnalizacja świetlna uruchomiona
Odbiór przebudowy ul.Warszawskiej w Żurominie
Przebudowa chodnika przy ul.Zwycięstwa w Poniatowie
70.000 zł od GiM Żuromin na zakup USG kardiologicznego dla szpitala
Remont dachu sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 2 w Żurominie
Przebudowa ul.Nowej w Żurominie
Budowa ul.Ogrodowej w Chamsku
Przebudowa dachu w Sam. Szkoły Podstawowej w Będzyminie
Ocieplenie bloku Wyzwolenia 41 w Żurominie
Budowa chodnika w Raczynach
Budowa dróg dojazdowych do budynku sortowni w Brudnicach
Ocieplenie budynku Urzędu GiM Żuromin
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZSNr1 w Żurominie
Przebudowa dachu w Sam.Szkole Podstawowej w Poniatowie
Przebudowa chodnika przy ul.Słonecznej w Żurominie
Rozbudowa monitoringu w Zespole Szkół Nr 2
Budowa ul.Osiedlowej w Olszewie
Adaptacja pomieszczeń na lokale mieszkalne przy ul.Wierzbowej
Budowa dachu w Samorz. Przedszkolu nr 2
Remont ul.Pl.Piłsudskiego i Bpa Wetmańskiego w Żurominie
Nowy przystanek autobusowy przy ul.Mławskiej
Wsparcie zakupu podnośnika SHD 25 dla PSP Żuromin
Remont przejścia dla pieszych Mławska-Lenartowicza
Budowa ul.Wierzbowej w Kosewie
Budowa kanalizacji burzowej w ul.Cichej w Żurominie
Rada wyraziła zgodę na zakup gruntu pod przebudowę ul.Łąkowej w Żurominie
Podsumowanie Projektu "Najtrudniejszy Pierwszy Krok"
Budowa drogi w kierunku składowiska odpadów w Brudnicach
Budowa przyłącza CO do Przedszkola Nr 2 i LO w Żurominie
Budowa chodnika do Brudnic
Budowa oświetlenia ul.Warszawskiej
UGiM wykupił grunty pod budowę ścieżki rowerowej do Brudnic
Rozbudowa sieci wodociągowej w Nadratowie i Żuromin Wiadrowo
Budowa oświetlenia chodnika do Wiadrowa
Inwestycje wykonane przez Żuromińskie Zakłady Komunalne w 2008 roku
Inwestycje wykonane w 2009 roku
Inwestycje wykonane w 2014 roku
Planowane formy aktywizacji zawodowej przez PUP Żuromin w 2014 roku
Nabór na wolne stanowisko pracy w Wydziale Finansowym
Wybory Prezydenta RP - 2015
Harmonogram Zebrań Wiejskich - Wybór Sołtysa Kadencja 2015 - 2019 rok
Wybory Samorządowe 2014
Usuwanie i utylizacja materiałów zawierających azbest
Naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE
OBWIESZCZENIE o zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Sygnały alarmowe
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
KOMUNIKAT CEIDG: WAŻNA INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
www.mikroporady.pl
PAŃSTWOWA INSPEKCJA OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA
Ogłoszenie w sprawie uruchomienia Agencji Pocztowej w gminie miejsko-wiejskiej Żuromin
Rys historyczny...
Liczba mieszkańców
Urodzenia w mieście i gminie w latach 2005 - 2012
Zdjęcia Żuromina i okolic
Komenda Powiatowa Policji
OGŁOSZENIA Wydziału OKSZiSS
M-G Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Ogłoszenia Wydziału Infrastruktury Budownictwa i Ochrony Środowiska
Ochrona Środowiska
Konsultacje społeczne strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
Informacja o dotacji
Harmonogram wywozu nieczystości stałych z Gminy i Miasta Żuromin 2015r
Ogłoszenia wydziału
Uchwały dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi
Informacje dla przedsiębiorców
Ogłoszenia Wydziału Geodezji Gospodarki Nieruchomościami Rolnictwa i Planowania Przestrzennegp
Zespół Szkół nr1 w Żurominie
Zespół Szkół nr2 w Żurominie
SSP w Będzyminie
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Chamsku
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Kliczewie D.
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Poniatowie
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Raczynach
Przedszkole nr1 w Żurominie
Przedszkole nr2 w Żurominie
ORLIK Żuromin
Spis organizacji pozarządowych
Pełnomocnik do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi
Ogłoszenia w organizacjach pozarządowych
Sprawozdanie z konsultacji
Małe granty
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Witryna odwiedzona 762229 raz(y)


[Panel administracyjny]

[wyloguj]

Menu Lewe| Menu Prawe| Użytkownicy| Obrazki| PlikiInwestycje w mieście i gminie :: Inwestycje 2006-2010 :: Wykonane inwestycje w 2008 roku

Podgląd
Podaj login i hasło
(można je zmienić po zalogowaniu)
login:

hasło:


System wykonany przez firmę Javatech