01-10-2023r.
godzina 14:53
www.bip.gov.pl
 
ELIMINACJE MIEJSKO – GMINNE OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ POD HASŁEM „MŁOD
Nowy dowód osobisty od 1 marca. Co się zmieni ?
Informacje o zmianach w urzędach po 01 marca 2015 roku.
Budżet na rok 2015 przyjęty
Usuwanie azbestu na terenie Gminy i Miasta Żuromin etap II
Gmina odzyskała 280.000 zł VAT
Wybory Burmistrza II tura
Rada Miejska VII Kadencji
Tereny Inwestycyjne w Żurominie
Wbudowanie aktu erekcyjnego pod nowy budynek KRUS-u w Żurominie
Koncepcja budowy obwodnicy płd-wsch Żuromina
Zabytek na pierwszym planie
Usuwanie azbestu na terenie Gminy i Miasta Żuromin etap I
YouthBank z wizytą w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin
Plan Żuromina
Regulamin
Formularz zgłoszenia zadania
Karta do głosowania
Projekty unijne 2010-2014
Inwestycje 2010-2014
Inwestycje 2006-2010
Inwestycje wykonane w 2006 roku
Wykonane inwestycje w 2007 roku
Inwestycje wykonane w 2010 roku
Wykonane inwestycje w 2008 roku
Inwestycje wykonane w 2009 roku
Budowa drogi Chamsk-Olszewo
Budowa drogi Kosewo Zielona długości 3,74 km
Budowa dróg Będzymin-Rzężawy-Rozwozin-Raczyny o długości 5,81km
Budowa drogi Poniatowo-Młudzyn o długości 2,77 km
Budowa ul.Osiedlowej w Poniatowie 250m
Remont ul.Wiatracznej i Krótkiej w Chamsku
Przebudowa ul.Żeromskiego w Żurominie
Budowa ul.ks Żbikowskiego w Żurominie
Budowa ul.Wesołej w Kruszewie 0,2 km
Budowa chodnika Kliczewo Duże-Kliczewo Małe
Budowa chodnika w ul.Słonecznej w Żurominie
Remont ul.Sobieskiego w Żurominie
Budowa chodnika i parkingów w ul.Zielonej w Żurominie
Budowa chodnika łącznik Kościuszki-Szpitalna
Budowa chodnika w ul.Jasnej w Żurominie
Budowa chodnika i zatoki autobusowej w Cierpigorzu
Budowa zatok autobusowych we Franciszkowie
Budowa zatok autobusowych w Brudnicach
Remont Domu Ludowego w Dębsku
Budowa chodnika przy ul.Zwycięstwa w Poniatowie
Montaż lamp oświetleniowych przy ul.Lidzbarskiej w Żurominie
Budowa oświetlenia ulicznego przy ul.Wyzwolenia (ścieżka do Poniatowa)
Projekt rewitalizacji centrum miasta i parków miejskich
Budowa kanalizacji burzowej w Żurominie
Remont sali do gimnastyki korekcyjnej w Chamsku
Budowa boisk z programu Orlik - Moje boisko 2012
Miasto dofinansowało zakup dwóch samochodów dla policji i karetki wypadkowej dla szpitala
Budowa przyłącza ciepłowniczego do szpitala
Docieplenie budynku wielorodzinnego Wyzwolenia 56
Budowa pomieszczeń gospodarczych przy Wyzwolenia 56, 58
Przebudowa dachu na sali gim. Zespołu Szkół Nr1
Remont kuchni w Przedszkolu Nr 2 w Żurominie
Przebudowa dachu bloku A w Zespole Szkół Nr 2 w Żurominie
Dyrektorzy szkół pozyskali środki z programu Radosna Szkoła
Budowa ogrodzenia Szkoły Podstawowej w Poniatowie
Inwestycje wykonane w 2014 roku
Planowane formy aktywizacji zawodowej przez PUP Żuromin w 2014 roku
Nabór na wolne stanowisko pracy w Wydziale Finansowym
Wybory Prezydenta RP - 2015
Harmonogram Zebrań Wiejskich - Wybór Sołtysa Kadencja 2015 - 2019 rok
Wybory Samorządowe 2014
Usuwanie i utylizacja materiałów zawierających azbest
Naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE
OBWIESZCZENIE o zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Sygnały alarmowe
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
KOMUNIKAT CEIDG: WAŻNA INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
www.mikroporady.pl
PAŃSTWOWA INSPEKCJA OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA
Ogłoszenie w sprawie uruchomienia Agencji Pocztowej w gminie miejsko-wiejskiej Żuromin
Rys historyczny...
Liczba mieszkańców
Urodzenia w mieście i gminie w latach 2005 - 2012
Zdjęcia Żuromina i okolic
Komenda Powiatowa Policji
OGŁOSZENIA Wydziału OKSZiSS
M-G Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Ogłoszenia Wydziału Infrastruktury Budownictwa i Ochrony Środowiska
Ochrona Środowiska
Konsultacje społeczne strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
Informacja o dotacji
Harmonogram wywozu nieczystości stałych z Gminy i Miasta Żuromin 2015r
Ogłoszenia wydziału
Uchwały dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi
Informacje dla przedsiębiorców
Ogłoszenia Wydziału Geodezji Gospodarki Nieruchomościami Rolnictwa i Planowania Przestrzennegp
Zespół Szkół nr1 w Żurominie
Zespół Szkół nr2 w Żurominie
SSP w Będzyminie
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Chamsku
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Kliczewie D.
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Poniatowie
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Raczynach
Przedszkole nr1 w Żurominie
Przedszkole nr2 w Żurominie
ORLIK Żuromin
Spis organizacji pozarządowych
Pełnomocnik do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi
Ogłoszenia w organizacjach pozarządowych
Sprawozdanie z konsultacji
Małe granty
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Witryna odwiedzona 762229 raz(y)


[Panel administracyjny]

[wyloguj]

Menu Lewe| Menu Prawe| Użytkownicy| Obrazki| PlikiInwestycje w mieście i gminie :: Inwestycje 2006-2010 :: Inwestycje wykonane w 2009 roku

Podgląd
Podaj login i hasło
(można je zmienić po zalogowaniu)
login:

hasło:


System wykonany przez firmę Javatech