01-10-2023r.
godzina 13:05
www.bip.gov.pl
 
ELIMINACJE MIEJSKO – GMINNE OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ POD HASŁEM „MŁOD
Nowy dowód osobisty od 1 marca. Co się zmieni ?
Informacje o zmianach w urzędach po 01 marca 2015 roku.
Budżet na rok 2015 przyjęty
Usuwanie azbestu na terenie Gminy i Miasta Żuromin etap II
Gmina odzyskała 280.000 zł VAT
Wybory Burmistrza II tura
Rada Miejska VII Kadencji
Tereny Inwestycyjne w Żurominie
Wbudowanie aktu erekcyjnego pod nowy budynek KRUS-u w Żurominie
Koncepcja budowy obwodnicy płd-wsch Żuromina
Zabytek na pierwszym planie
Usuwanie azbestu na terenie Gminy i Miasta Żuromin etap I
YouthBank z wizytą w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin
Plan Żuromina
Regulamin
Formularz zgłoszenia zadania
Karta do głosowania
Projekty unijne 2010-2014
Inwestycje 2010-2014
Inwestycje 2006-2010
Inwestycje wykonane w 2006 roku
Wykonane inwestycje w 2007 roku
Inwestycje wykonane w 2010 roku
Budowa ul.Osiedlowej w Poniatowie
Budowa ul.Kołowej w Żurominie
Uroczyste otwarcie kompleksu
Projekt chodników i kanalizacji deszczowej w Dąbrowie
Budowa chodnika przy ul.Wyzwolenia 56-62 w Żurominie
Budowa ul.Bielawskiej w Brudnicach
Budowa chodnika przy ul.Przemysłowej w Żurominie
Montaż lamp oświetleniowych w centrum miasta
Budowa ścieżki rowerowej do Franciszkowa
Prace remontowe na terenie SP Poniatowo
Budowa drogi Dębsk Sadłowo
Budowa oświetlenia chodnika Żuromin-Dąbrowa
Budowa chodnika w Chamsku
Przebudowa drogi 2335W Szreńsk – Miłotki - Kliczewo
Projekt ścieżki rowerowej Żuromin- Franciszkowo
Budowa drogi i ścieżki pieszorowerowej Poniatowo-Chamsk
Prace remontowe na terenie SP Będzymin
Remont ul.Targowej w Żurominie
Budowa łącznika ulic Wyzwolenia-Zwycięstwa
Rozstrzygnięto przetarg na projekt budowy chodnika i kanalizacji deszczowej w Będzyminie
Projekt budowy chodnika i kanalizacji deszczowej w Dąbrowie
Prace remontowe na terenie ZSNr 1 w Żurominie
Budowa chodnika w ul.Olszewskiej w Żurominie
Przebudowa dachu bloku B w Zespole Szkół Nr 2 w Żurominie
Docieplenie budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Żurominie
Remont placu przy Przedszkolu Nr 2
Urządzenie boiska do piłki plażowej przy ORLIKU
Nadbudowa budynku i budowa dachu na Szkole Podstawowej w Chamsku
Przygotowanie pomieszczeń dla punktu przedszkolnego w Poniatowie
Montaż placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Kliczewie Dużym
Przekazanie samochodu dla OSP Chamsk
Zakup projektora filmowego do kina w Żurominie
Docieplenie budynku komunalnego Wyzwolenia 45 w Żurominie
Budowa ul.Parafialnej w Żurominie
Budowa oświetlenia w ul.Bagiennej w Wólce Kliczewskiej
Budowa oświetlenia ścieżki Żuromin-Brudnice
Wykonane inwestycje w 2008 roku
Inwestycje wykonane w 2009 roku
Inwestycje wykonane w 2014 roku
Planowane formy aktywizacji zawodowej przez PUP Żuromin w 2014 roku
Nabór na wolne stanowisko pracy w Wydziale Finansowym
Wybory Prezydenta RP - 2015
Harmonogram Zebrań Wiejskich - Wybór Sołtysa Kadencja 2015 - 2019 rok
Wybory Samorządowe 2014
Usuwanie i utylizacja materiałów zawierających azbest
Naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE
OBWIESZCZENIE o zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Sygnały alarmowe
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
KOMUNIKAT CEIDG: WAŻNA INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
www.mikroporady.pl
PAŃSTWOWA INSPEKCJA OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA
Ogłoszenie w sprawie uruchomienia Agencji Pocztowej w gminie miejsko-wiejskiej Żuromin
Rys historyczny...
Liczba mieszkańców
Urodzenia w mieście i gminie w latach 2005 - 2012
Zdjęcia Żuromina i okolic
Komenda Powiatowa Policji
OGŁOSZENIA Wydziału OKSZiSS
M-G Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Ogłoszenia Wydziału Infrastruktury Budownictwa i Ochrony Środowiska
Ochrona Środowiska
Konsultacje społeczne strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
Informacja o dotacji
Harmonogram wywozu nieczystości stałych z Gminy i Miasta Żuromin 2015r
Ogłoszenia wydziału
Uchwały dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi
Informacje dla przedsiębiorców
Ogłoszenia Wydziału Geodezji Gospodarki Nieruchomościami Rolnictwa i Planowania Przestrzennegp
Zespół Szkół nr1 w Żurominie
Zespół Szkół nr2 w Żurominie
SSP w Będzyminie
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Chamsku
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Kliczewie D.
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Poniatowie
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Raczynach
Przedszkole nr1 w Żurominie
Przedszkole nr2 w Żurominie
ORLIK Żuromin
Spis organizacji pozarządowych
Pełnomocnik do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi
Ogłoszenia w organizacjach pozarządowych
Sprawozdanie z konsultacji
Małe granty
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Witryna odwiedzona 762227 raz(y)


[Panel administracyjny]

[wyloguj]

Menu Lewe| Menu Prawe| Użytkownicy| Obrazki| PlikiInwestycje w mieście i gminie :: Inwestycje 2006-2010 :: Inwestycje wykonane w 2010 roku

Podgląd
Podaj login i hasło
(można je zmienić po zalogowaniu)
login:

hasło:


System wykonany przez firmę Javatech