24-10-2021r.
godzina 13:29
www.bip.gov.pl
 
ELIMINACJE MIEJSKO – GMINNE OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ POD HASŁEM „MŁOD
Nowy dowód osobisty od 1 marca. Co się zmieni ?
Informacje o zmianach w urzędach po 01 marca 2015 roku.
Budżet na rok 2015 przyjęty
Usuwanie azbestu na terenie Gminy i Miasta Żuromin etap II
Gmina odzyskała 280.000 zł VAT
Wybory Burmistrza II tura
Rada Miejska VII Kadencji
Tereny Inwestycyjne w Żurominie
Wbudowanie aktu erekcyjnego pod nowy budynek KRUS-u w Żurominie
Koncepcja budowy obwodnicy płd-wsch Żuromina
Zabytek na pierwszym planie
Usuwanie azbestu na terenie Gminy i Miasta Żuromin etap I
YouthBank z wizytą w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin
Plan Żuromina
Regulamin
Formularz zgłoszenia zadania
Karta do głosowania
Projekty unijne 2010-2014
Inwestycje 2010-2014
Inwestycje 2006-2010
Inwestycje wykonane w 2014 roku
Planowane formy aktywizacji zawodowej przez PUP Żuromin w 2014 roku
Nabór na wolne stanowisko pracy w Wydziale Finansowym
Wybory Prezydenta RP - 2015
Harmonogram Zebrań Wiejskich - Wybór Sołtysa Kadencja 2015 - 2019 rok
Wybory Samorządowe 2014
Usuwanie i utylizacja materiałów zawierających azbest
Naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE
OBWIESZCZENIE o zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Sygnały alarmowe
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
KOMUNIKAT CEIDG: WAŻNA INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
www.mikroporady.pl
PAŃSTWOWA INSPEKCJA OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA
Ogłoszenie w sprawie uruchomienia Agencji Pocztowej w gminie miejsko-wiejskiej Żuromin
Rys historyczny...
Liczba mieszkańców
Urodzenia w mieście i gminie w latach 2005 - 2012
Zdjęcia Żuromina i okolic
Komenda Powiatowa Policji
OGŁOSZENIA Wydziału OKSZiSS
M-G Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Ogłoszenia Wydziału Infrastruktury Budownictwa i Ochrony Środowiska
Ochrona Środowiska
Konsultacje społeczne strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
Informacja o dotacji
Harmonogram wywozu nieczystości stałych z Gminy i Miasta Żuromin 2015r
Ogłoszenia wydziału
Uchwały dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi
Informacje dla przedsiębiorców
Ogłoszenia Wydziału Geodezji Gospodarki Nieruchomościami Rolnictwa i Planowania Przestrzennegp
Zespół Szkół nr1 w Żurominie
Zespół Szkół nr2 w Żurominie
SSP w Będzyminie
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Chamsku
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Kliczewie D.
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Poniatowie
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Raczynach
Przedszkole nr1 w Żurominie
Przedszkole nr2 w Żurominie
ORLIK Żuromin
Spis organizacji pozarządowych
Pełnomocnik do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi
Ogłoszenia w organizacjach pozarządowych
Sprawozdanie z konsultacji
Małe granty
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Witryna odwiedzona 746749 raz(y)


[Panel administracyjny]

Wyniki przetargów    

Archiwum :: Archiwum 2003 :: Przetargi w 2003 roku01/2003 - 2003-05-08
Przetarg nieograniczony na budowę ul. Rataja i Przedwiośnie w Żurominie o długości 338 m więcej...
02/2003 - 2003-06-16
Przetarg nieograniczony na budowę przyłącza wodociągowego do budynku zbiornicy padliny we wsi Franciszkowo więcej...
03/2003 - 2003-06-18
Przetarg nieograniczony na wykonywanie usługi transportu pospółki do remontu dróg gminnych o nawierzchni żwirowej położonych na terenie Gminy i Miasta Żuromin więcej...
04/2003 - 2003-07-14
Przetarg nieograniczony na budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej oraz przyłącza centralnego ogrzewania do budynku ŻCKiS więcej...
05/2003 - 2003-07-15
Przetarg nieograniczony na wymianę stolarki okiennej drewnianej na PCV w SSP Nr 1 i Samorządowym Przedszkolu Nr 2 w Żurominie więcej...
06/2003 - 2003-07-17
Przetarg nieograniczony na budowę sieci wodociągowej do wsi Nowe Nadratowo i Stare Nadratowo więcej...
07/2003 - 2003-07-22
Przetarg na budowę drogi Dąbrowice-Rozwozin o dł. 2 km o nawierzchni asfaltowej gr. 4 cm więcej...
08/2003 - 2003-07-22
Przetarg nieograniczony na OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BASENU PŁYWACKIEGO WIELOZADANIOWEGO (KRYTEJ PŁYWALNI) o wymiarach niecki 25x12,5 m i głębokości 1,2-1,8 m więcej...
09/2003 - 2003-07-24
Przetarg nieograniczony na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Osiedlowej w Żurominie więcej...
10/2003 - 2003-08-08
Przetarg nieograniczony na budowę sali rekreacyjnej przy Szkole Podstawowej o pow. 182,93 m2: kubatura 1312 m3. więcej...
11/2003 - 2003-09-15
Przetarg nieograniczony na budowę sieci wodociągowej Chamsk-Olszewo o dł. 2622m ; ø160 PCV więcej...
12/2003 - 2003-09-17
Przetarg nieograniczony na budowę budynku zbiornicy padliny o pow. użytkowej 110,83 m2; kubatura 576 m3. więcej...
13/2003 -2003-09-17
Przetarg nieograniczony na wymianę instalacji sanitarnych,c.o. i wodno-kanalizacyjnej w budynku ŻCK więcej...
14/2003 -2003-09-19
Przetarg nieograniczony na budowę przyłącza energetycznego do budynku zbiornicy padliny we wsi Franciszkowo o dł. 610 m. więcej...
15/2003 -2003-09-23
Przetarg nieograniczony na budowę sali rekreacyjnej przy Szkole Podstawowej w Poniatowie o pow. użytkowej 182,93 m2; kubatura 1312 m3. więcej...
16/2003 - 2003-09-25
Przetarg nieograniczony na wyminanę stolarki okiennej w budynku UGiM Żuromin o łącznej pow. 246,66 m2. więcej...
17/2003 -2003-10-02
Przetarg nieograniczony na budowę ulicy Cichej w Żurominie o dł. 399,25 m. więcej...
18/2003 - 2003-10-03
Przetarg nieograniczony na rozbudowę budynku Żuromińskiego Centrum Kultury o pow. 111,94 m2; kubatura 941 m3. więcej...
19/2003 - 2003-10-09
Przetarg nieograniczony na budowę ul. Parkowej w Poniatowie o dł. 966,35 m. więcej...
20/2003 - 2003-10-15
Przetarg nieograniczony na zakup ciągnika rolniczego ( moc silnika min. 60 KM). więcej...
21/2003 - 2003-10-21
Przetarg nieograniczony na wymianę kotła w Zespole Szkół Podstawowych nr 2 w Żurominie z węglowego na kocioł retorowy do spalania pelet drzewnych o mocy 300 KW wraz z zasobnikiem i automatyką. więcej...
22/2003 - 2003-10-23
Przetarg nieograniczony na dostawę i załadunek 10 % mieszanki piaskowo - solnej ( w ilości 300 ton) w okresie zimowym od 15.11.03 do 31.03.2004 roku. więcej...
23/2003 - 2003-10-31
Przetarg nieograniczony na budowę budynku administracyjno-socjalnego o pow. użytkowej 36,46 m2; kubatura 180,03 m3 na terenie składowiska odpadów w Brudnicach. więcej...
24/2003 - 2003-10-31
Przetarg nieograniczony na modernizację drogi dojazdowej do pól we wsi Kruszewo o dł. 370 m. więcej...
25/2003 - 2003-11-05
Przetarg nieograniczony na budowę przyłączy wodociągowych do sieci w Chamsku i Franciszkowie. więcej...
26/2003 - 2003-12-10
Przetarg nieograniczony na remont kotłowni (dostawę i montaż kotła miałowego o mocy znamionowej 240-250 KW wraz z wykonaniem instalacji) w budynku Zespołu Szkół Podstawowych Nr 2 w Żurominie. więcej...
27/2003 - 2003-12-18
Przetarg nieograniczony na zimowe utrzymanie dróg w granicach miasta Żuromin tj. odśnieżanie ulic i dróg gminnych ciężkim sprzętem w sezonie 2003/2004. więcej...
drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech