22-04-2021r.
godzina 01:24
www.bip.gov.pl
 
ELIMINACJE MIEJSKO – GMINNE OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ POD HASŁEM „MŁOD
Nowy dowód osobisty od 1 marca. Co się zmieni ?
Informacje o zmianach w urzędach po 01 marca 2015 roku.
Budżet na rok 2015 przyjęty
Usuwanie azbestu na terenie Gminy i Miasta Żuromin etap II
Gmina odzyskała 280.000 zł VAT
Wybory Burmistrza II tura
Rada Miejska VII Kadencji
Tereny Inwestycyjne w Żurominie
Wbudowanie aktu erekcyjnego pod nowy budynek KRUS-u w Żurominie
Koncepcja budowy obwodnicy płd-wsch Żuromina
Zabytek na pierwszym planie
Usuwanie azbestu na terenie Gminy i Miasta Żuromin etap I
YouthBank z wizytą w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin
Plan Żuromina
Regulamin
Formularz zgłoszenia zadania
Karta do głosowania
Projekty unijne 2010-2014
Inwestycje 2010-2014
Inwestycje 2006-2010
Inwestycje wykonane w 2014 roku
Planowane formy aktywizacji zawodowej przez PUP Żuromin w 2014 roku
Nabór na wolne stanowisko pracy w Wydziale Finansowym
Wybory Prezydenta RP - 2015
Harmonogram Zebrań Wiejskich - Wybór Sołtysa Kadencja 2015 - 2019 rok
Wybory Samorządowe 2014
Usuwanie i utylizacja materiałów zawierających azbest
Naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE
OBWIESZCZENIE o zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Sygnały alarmowe
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
KOMUNIKAT CEIDG: WAŻNA INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
www.mikroporady.pl
PAŃSTWOWA INSPEKCJA OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA
Ogłoszenie w sprawie uruchomienia Agencji Pocztowej w gminie miejsko-wiejskiej Żuromin
Rys historyczny...
Liczba mieszkańców
Urodzenia w mieście i gminie w latach 2005 - 2012
Zdjęcia Żuromina i okolic
Komenda Powiatowa Policji
OGŁOSZENIA Wydziału OKSZiSS
M-G Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Ogłoszenia Wydziału Infrastruktury Budownictwa i Ochrony Środowiska
Ochrona Środowiska
Konsultacje społeczne strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
Informacja o dotacji
Harmonogram wywozu nieczystości stałych z Gminy i Miasta Żuromin 2015r
Ogłoszenia wydziału
Uchwały dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi
Informacje dla przedsiębiorców
Ogłoszenia Wydziału Geodezji Gospodarki Nieruchomościami Rolnictwa i Planowania Przestrzennegp
Zespół Szkół nr1 w Żurominie
Zespół Szkół nr2 w Żurominie
SSP w Będzyminie
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Chamsku
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Kliczewie D.
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Poniatowie
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Raczynach
Przedszkole nr1 w Żurominie
Przedszkole nr2 w Żurominie
ORLIK Żuromin
Spis organizacji pozarządowych
Pełnomocnik do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi
Ogłoszenia w organizacjach pozarządowych
Sprawozdanie z konsultacji
Małe granty
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Witryna odwiedzona 745021 raz(y)


[Panel administracyjny]

Archiwum :: Archiwum 2014 :: Rada Miejska VI kadencja 

Rada Miejska w Żurominie

w kadencji 2010 - 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bogacz Małgorzata Dorota

Urodzona w 1964 roku. Wykształcenie średnie. Prowadzi działalność gospodarczą.Bezpartyjna.  Startowała z listy KW Polskie Stronnictwo Ludowe.

 

Chmielewski Józef

 

Urodzony w 1962 roku. Wykształcenie zawodowe rolnicze. Rencista. Radny III, IV  i V kadencji Rady Miejskiej w Żurominie. Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej IV  kadencji (2002-2006). Przewodniczący Komisji Infrastruktury, Gospodarki  Mieszkaniowej, Rolnictwa  i Ochrony Środowiska V kadencji. Członek Polskiego Stronnictwa Ludowego. Startował z listy KWW Zbigniewa Noska.

 

Jakubowski Krzysztof Tadeusz

Urodzony w 1975 roku.  Wykształcenie wyższe-absolwent Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z tytułem dr inż. agronomii. Żonaty, córka.

Przebieg pracy zawodowej: 2003 pracował jako specjalista Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie O/Mława,  2004-06.2005 Dyrektor Generalny ds. Sprzedaży KA-MAJ Płońsk, od 07.2005 prowadzi gospodarstwo specjalistyczne-fermę drobiu zajmującą się tuczem indyka, oraz hodowlą konia zimnokrwistego.

W latach 2001-2003 był członkiem SLD, założycielem Federacji Młodych Socjaldemokratów.

Od 2004 bezpartyjny.

Lubi motoryzację amerykańską, wędkarstwo i jazdę konną. Ponadto interesuje go bieżąca polityka. 

Startował z listy  KW Platforma Obywatelska RP.

Adres email: kristofjak@wp.pl

 

Jarzynka Ewa Maria

Urodzona w 1955 roku. Wykształcenie średnie techniczne. Rolnik. Prowadzi usługi transportowe. Bezpartyjna. Startowała z Komitetu Wyborczego Wyborców Zbigniewa Noska.

 

Kortes Tadeusz

Urodzony w 1947 roku. Wykształcenie średnie techniczne. Od 1970 roku pracownik Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjno Drogowych sp. z o.o. w Działdowie. Kierownik Wytwórni Mas Bitumicznych i Betonów w Gościszce. Bezpartyjny. Startował z listy KWW Zbigniewa Noska.

 

 

 

 

 

 

 

Łuczkiewicz Leszek

Urodzony w 1957 roku. Wykształcenie wyższe (mgr inż.). W latach 1982 -1984 nauczyciel  w Szkole Podstawowej w Raczynach. Były Naczelnik Wydziału Kryminalnego KPP Żuromin. Obecnie emerytowany policjant.. Radny IV i V kadencji Rady Miejskiej w Żurominie. Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Ochrony Przeciwpożarowej V kadencji.  Bezpartyjny. Startował z listy KWW Zbigniewa Noska.

 

Manelski Sławomir

Urodzony w 1968 roku. Wykształcenie zawodowe. Pracownik Żuromińskich Zakładów Komunalnych. Bezpartyjny. Startował z listy KWW Zbigniewa Noska.

 

 

 

 

 

Michalska Barbara

Urodzona w 1957 roku. Wykształcenie wyższe administracyjne. Absolwentka Wyższej Szkoły  Menedżerskiej w Warszawie. Przebieg pracy: Gminna Spółdzielnia „SCh” w Kuczborku - 3 lata, Zespół  Opieki  Zdrowotnej w Żurominie - 10 lat. Od października 1991 roku pracownik Powiatowego Urzędu Pracy w  Żurominie. Bezpartyjna.

Startowała z listy KW Polskie Stronnictwo Ludowe.

 

 

 

Piotrowicz Ryszard

Urodzony w 1947 roku. Wykształcenie wyższe mgr. Absolwent Politechniki Warszawskiej. Od 1968 roku nauczyciel. Obecnie na emeryturze. Pracownik i wieloletni Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Żurominie. Działacz ZHP -współorganizator obozów harcerskich dla dzieci i młodzieży. Prezes Polskiego Związku Wędkarskiego w Żurominie. Radny i przewodniczący Komisji Budżetu Finansów i Planowania IV kadencji Rady Miejskiej. Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Planowania V kadencji. Członek Polskiego Stronnictwa Ludowego. Startował z listy KWW Zbigniewa Noska. 

 

 

 

 

Rochna Wojciech

Urodzony w 1970 roku. Absolwent Technikum Mechanicznego w Żurominie. Specjalista ds sprzedaży w sklepie z artykułami remontowo-budowlanymi. Były zawodnik Klubu Sportowego "WKRA" Żuromin.  Startował z listy KW Sojusz Lewicy Demokratycznej.

  

 

 

 

 Markowski Marek

Wybrany 14 lutego 2014 roku w wyborach uzupełniających po śmierci Przewodniczącego Rady Miejskiej Andrzeja Rutowskiego. Urodzony w 1961 roku. Wykształcenie: pomaturalne Studium Techniczne w Ciechanowie. Prowadzi prywatną działalność gospodarczą. Żonaty. Dwie córki. Członek Zarządu SLD. Startował z listy KW Sojuszu Lewicy Demokratycznej.

 

 Staroń Andrzej

Urodzony w 1964 roku. Wykształcenie wyższe mgr. Absolwent WSP w Bydgoszczy. Ukończył studia podyplomowe z zakresu zarządzania i zakresu nauczania wychowania fizycznego, zdrowotnego i korektywy. W latach 1995-2001 pracownik PPH „RUMMEX” w Bydgoszczy. W latach 2001-2002 nauczyciel w Szkole Podstawowej w Sinogórze. Obecnie jest nauczycielem w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żurominie.  W latach 1997-2003 instruktor i działacz ZHP w Żurominie. Od 2003 roku pracuje społecznie  w Zespole Koordynacyjnym ds. Przeciwdziałania Narkomanii przy Powiecie Żuromińskim. Członek Zarządu Platformy Obywatelskiej. Startował z listy Platformy Obywatelskiej.

Adres email:  jendrek.staron@gmail.com

 

Wawszczak Sławomir

Urodzony w 1971 roku. Wykształcenie wyższe mgr. Od 12 lat pracownik Komendy Powiatowej Policji w Żurominie. Naczelnik OSP w Chamsku. Bezpartyjny. Startował z listy Komitetu Wyborczego Wyborców Zbigniewa Noska.

 

 

 

Wieczorek Dariusz

Urodzony w 1971 roku. Wykształcenie wyższe mgr. Naczelnik Wydziału Kryminalnego w KPP Żuromin. Radny IV kadencji. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej V kadencji. Bezpartyjny. Startował z listy KWW Zbigniewa Noska.

 

 

 Informację wytworzył(a): Biuro Rady
Informację dodał(a): Administrator
Ostatnia modyfikacja: 2014-07-21 10:44:13


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech