28-11-2021r.
godzina 21:42
www.bip.gov.pl
 
ELIMINACJE MIEJSKO – GMINNE OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ POD HASŁEM „MŁOD
Nowy dowód osobisty od 1 marca. Co się zmieni ?
Informacje o zmianach w urzędach po 01 marca 2015 roku.
Budżet na rok 2015 przyjęty
Usuwanie azbestu na terenie Gminy i Miasta Żuromin etap II
Gmina odzyskała 280.000 zł VAT
Wybory Burmistrza II tura
Rada Miejska VII Kadencji
Tereny Inwestycyjne w Żurominie
Wbudowanie aktu erekcyjnego pod nowy budynek KRUS-u w Żurominie
Koncepcja budowy obwodnicy płd-wsch Żuromina
Zabytek na pierwszym planie
Usuwanie azbestu na terenie Gminy i Miasta Żuromin etap I
YouthBank z wizytą w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin
Plan Żuromina
Regulamin
Formularz zgłoszenia zadania
Karta do głosowania
Projekty unijne 2010-2014
Inwestycje 2010-2014
Inwestycje 2006-2010
Inwestycje wykonane w 2014 roku
Planowane formy aktywizacji zawodowej przez PUP Żuromin w 2014 roku
Nabór na wolne stanowisko pracy w Wydziale Finansowym
Wybory Prezydenta RP - 2015
Harmonogram Zebrań Wiejskich - Wybór Sołtysa Kadencja 2015 - 2019 rok
Wybory Samorządowe 2014
Usuwanie i utylizacja materiałów zawierających azbest
Naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE
OBWIESZCZENIE o zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Sygnały alarmowe
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
KOMUNIKAT CEIDG: WAŻNA INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
www.mikroporady.pl
PAŃSTWOWA INSPEKCJA OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA
Ogłoszenie w sprawie uruchomienia Agencji Pocztowej w gminie miejsko-wiejskiej Żuromin
Rys historyczny...
Liczba mieszkańców
Urodzenia w mieście i gminie w latach 2005 - 2012
Zdjęcia Żuromina i okolic
Komenda Powiatowa Policji
OGŁOSZENIA Wydziału OKSZiSS
M-G Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Ogłoszenia Wydziału Infrastruktury Budownictwa i Ochrony Środowiska
Ochrona Środowiska
Konsultacje społeczne strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
Informacja o dotacji
Harmonogram wywozu nieczystości stałych z Gminy i Miasta Żuromin 2015r
Ogłoszenia wydziału
Uchwały dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi
Informacje dla przedsiębiorców
Ogłoszenia Wydziału Geodezji Gospodarki Nieruchomościami Rolnictwa i Planowania Przestrzennegp
Zespół Szkół nr1 w Żurominie
Zespół Szkół nr2 w Żurominie
SSP w Będzyminie
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Chamsku
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Kliczewie D.
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Poniatowie
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Raczynach
Przedszkole nr1 w Żurominie
Przedszkole nr2 w Żurominie
ORLIK Żuromin
Spis organizacji pozarządowych
Pełnomocnik do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi
Ogłoszenia w organizacjach pozarządowych
Sprawozdanie z konsultacji
Małe granty
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Witryna odwiedzona 746931 raz(y)


[Panel administracyjny]

Archiwum :: Archiwum 2003 :: Inwestycje w 2003 rokuInwestycje wykonane w 2003 roku
 

 Inwestycje wykonane w Mieście i Gminie Żuromin w 2003 roku

Inwestycje w Mieście i Gminie Żuromin wykonane w 2003 roku

Nazwa inwestycji

Rezultat

Wartość inwestycji z dokumentacją i nadzorem

Budowa sieci wodociągowej Wólka Kliczewska, Nadratowo Stare, Nowe Nadratowo 27 gospodarstw przyłączonych do wodociągu. Długość sieci 7km270 m

189 922,41 zł

Budowa sieci wodociągowej Chamsk-Olszewo  2.622 m sieci wodociagowej zasilającej Olszewo

99 821,65 zł

Budowa drogi Dąbrowice - Rozwozin 2 km drogi gminnej

365 519,33 zł

Budowa ul.Parkowej w Poniatowie 1 km ulicy (drogi gminnej) łączącej drogę wojewódzką z powiatową

175 593,38 zł

Budowa ul.Rataja w Żurominie 338 mb ulicy

118 151,05 zł

Budowa ul.Popiełuszki w Żurominie 180 mb ulicy

58 781,81 zł

Dokumentacja budowy chodnika do Dąbrowy Projekt 1 km chodnika łaczącego Żuromin z Dąbrową.

8 600,00 zł

Budowa ul.Cichej w Żurominie 400 mb ulicy łączącej ul.Warszawską z ul.Wierzbową + kanalizacja deszczowa

232 699,49 zł

Wymiana stolarki okiennej w SSP Nr 1 w Żurominie Nowe okna w starej części budynku szkoły. Powierzchnia okien 133,8 m2

52 985,87 zł

Budowa małej sali gimnastycznej w Poniatowie Sala do ćwiczeń rekreacyjnych. Powierzchnia użytkowa 182 m2 . Wysokość 7m.

255 754,66

Wymiana stolarki okiennej i docieplenie Przedszkola Nr 2 w Żurominie Powierzchnia okien 71,2 m2 powierzchnia docieplonych ścian 353 m2

64 099,17 zł

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul.Osiedlowej
 w Żurominie
25 posesji  przyłączonych do sieci kanalizacyjnej. Długość nowej sieci z przyłączami 755 m

143 923,79 zł

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul.Przedwiośnie w Żurominie 2 posesje przyłączone do sieci kanalizacyjnej. Długość nowej sieci 58m

9 100 zł

Budowa zbiornicy padliny we Franciszkowie Budowa budynku  110m2  Przyłącze wodociągowe 650m  Przyłącze energetyczne 610m Ogrodzenie i zagospodarowanie terenu Zakup ciągnika

256 565 zł

Rozbudowa świetlicy socjoterapeutycznej przy ŻCK w Żurominie. Przyłącze C.O. Do ŻCK. Wymiana sieci C.O. Adaptacja pomieszczeń po kotłowni 98 m2 dla potrzeb świetlicy "Słoneczko" Przyłącze kanalizacyjne Przyłącze C.O.Wymiana sieci C.O. w budynku ŻCK

164 141,45 zł

Projekt budowy drogi Będzymin Rzężawy Projekt 1,9 km drogi gminnej łączącej Rzężawy z Będzyminem

10 200 zł

Budowa kanalizacji sanitarnej ul.Bpa Wetmańskiego w Żurominie 4 posesje  przyłączone do kanalizacji sanitarnej.
141,5 mb nowej sieci.

15 311,68 zł

Budowa chodnika w ul.Lidzbarskiej w Żurominie 450 m bieżących chodnika z materiału powierzonego z MZDW

42 683 zł

Zakup pojemników na odpady na teren gminy 75 szt pojemników na terenie gminy (likwidacja dzikich wysypisk)

43 335 zł

Wymiana stolarki okiennej w budynku Urzędu Gminy i Miasta Nowe okna w budynku UGiM. 245 m2 okien

80 099 zł

Montaż nowych znaków drogowych na terenie Miasta i Gminy 50 szt nowych znaków pionowych na drogach  gminnych

4 174,17 zł

Modernizacja i budowa chodników:
-  ul.Licealna w Żurominie 272 m2
- ul.Zamojskiego w Żurominie 186 m2
- ul.Szkolna w Żurominie 256 m2
- ul.Bpa Wetmańskiego w Żurominie 302 m2
- ul.Złota w Żurominie 276 m2
- ul.Pl.Piłsudskiego w Żurominie 46 m2
- Przedszkole Nr 2 w Żurominie 95 m2
- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Żurominie  540 m2
- Szkoła Podstawowa w Raczynach 40 m2
- Przedszkole Nr 1 w Żurominie
- parking przed Domem Ludowym w Dąbrowicach
- chodnik ul.Licealna w Żurominie (przy SP Nr2)
- chodnik we Wiadrowie ul.Witosa 100 m2
- chodnik w Rzężawach ul.Jagiełły 170 m2
- parking przy Kościele św.Trójcy ul.Kościuszki 167 m2 
- chodnik w Chamsku ul.Mazowiecka  150 m2
- chodnik w Olszewie ul.Żuromińska 150 m2
- chodnik w Wólce Kliczewskiej  112 m2
- chodnik w Dębsku ul.Centralna 150 m2

- chodnik przed Gimnazjum Nr 1 w Żurominie

2313 m2 chodnika na ulicach miasta
979 m
2
chodnika na terenie gminy
Wszystkie chodniki wybudowano w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych przez Zakład Usług Remontowych i Konserwacyjnych

167 889,18 zł

Modernizacja ul.Kwiatowej w Kruszewie 1850 m2 nawierzchni asfaltowej (podbudowa wykonana w 2002 roku)

40 507,20 zł

Projekt drogi Chamsk-Olszewo-Sadowo Projekt drogi łączącej Chamsk z Olszewem i Sadowem 4 km

20 325,00 zł

Rozbudowa sieci wodociągowej w ul.Warszawskiej
w Żurominie
3 posesje przyłączone do sieci wodociągowej  68m nowej sieci.

6 955,00 zł

I etap modernizacji kotłowni w ZS Nr 2 w Żurominie Demontaż starej kotłowni.Wymiana 2 kotłów miałowych 2x180 kW

66 866,00 zł

Budowa szaletu przy targowisku miejskim  

44 341,43 zł

Przebudowa kanalizacji deszczowej w Chamsku 380 mb przebudowanego kolektora deszczowego

15 270,24 zł

Modernizacja budynku UGiM w Żurominie Malowanie pomieszczeń. Przebudowa łazienek na I piętrze. Wymiana drzwi wewnętrznych.

39 258,53 zł

Remont łazienek w Samorządowym Przedszkolu Nr 2 w Żurominie Kapitalny remont łazienek 6-latków i oddziału 0

26 304,79 zł

Remont łazienki i wymiana drzwi wejsciowych do klas w Samorządowym Przedszkolu Nr 1 w Żurominie Kapitalny remont łazienki 3-latków,
wymiana drzwi wejściowych do klas.

17 896,93 zł

Budowa parkingu przy Bpa Wetmańskiego  

8 946,69 zł

Budowa alejek w parku przy Placu Wolności zakup ławek, koszy, bujaków na plac zabaw  Prace wykonane przez Zakład Usług Remontowych i Konserwacyjnych przy UGiM w Żurominie

13 203,25 zł

Remonty domów ludowych  Prace wykonane przez Zakład Usług Remontowych i Konserwacyjnych przy UGiM w Żurominie

8 291,26 zł

Przebudowa klasy na pomieszczenia sekretariatu, dyrektora i zcy dyrektora w Gimnazjum Nr 1 w Żurominie i w Szkole Podstawowej Nr 1 w Żurominie  Prace wykonane przez Zakład Usług Remontowych i Konserwacyjnych przy UGiM w Żurominie

22 557,07 zł

Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb sekretariatu. Malowanie klas i szatni w Szkole Podstawowej Nr 2 w Żurominie  Prace wykonane przez Zakład Usług Remontowych i Konserwacyjnych przy UGiM w Żurominie

7 470,11 zł

Wykonanie części elewacji zewnętrznej budynku Szkoły Podstawowej w Poniatowie  Prace wykonane przez Zakład Usług Remontowych i Konserwacyjnych przy UGiM w Żurominie

4 946,97 zł

MGOPS w Żurominie przy ul.Olszewskiej 16  Prace wykonane przez Zakład Usług Remontowych i Konserwacyjnych przy UGiM w Żurominie

4 361,80 zł

Oświetlenie deptaka Osiedlowa - Krzywa  Prace wykonane przez Zakład Usług Remontowych i Konserwacyjnych przy UGiM w Żurominie

2 452,00 zł

Remont garaży do zakupionych ciągników  

4 794,85 zł

2 914 100,40 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samorządowe Przedszkole Nr 2 w Żurominie w trakcie inwestycji.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wymianę stolarki okiennej i ocieplenie budynku Samorządowego Przedszkola Nr 2 w Żurominie w 2003 roku wykonała firma  "Agraplast" Sp. z o.o.  z Warszawy za cenę 64 099,17 zł. Inwestycja wykonywana była w dwóch etapach w 2002 i 2003 roku. Łączny koszt wyniósł 113.425,04 zł. Inwestycje w 80% współfinansował Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nawierzchnię ul.Cichej w Żurominie długości 400m  i budowę kolektora deszczowego wykonało Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno Drogowych z Działdowa. Łączny koszt inwestycji wyniósł 222.109,35 zł.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Droga Rozwozin - Dąbrowice o długości 2 km została wykonana przez PRiD Działdowo. Łączny koszt inwestycji:dokumentacja wykonastwo i nadzór wyniósł 364.231,33 zł. Budowa tej drogi była współfinansowana przez Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 90.000 zł


 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ul.Parkowa w Poniatowie o długości 1 km została wykonana przez PRiD Działdowo. Łączny koszt inwestycji wyniósł 175.593,38 zł.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nawierzchnia bitumiczna ul.Wesołej w Kruszewie o długości 370 m i szerokości 5 m została wykonana za kwotę 40.507,20 zł. Podbudowę z kruszyw wykonano w 2002 roku. Budowę tej ulicy współfinansował FOGR w kwocie 15.000 zł

 Informację wytworzył(a): Burmistrz
Informację dodał(a): Administrator
Ostatnia modyfikacja: 2006-06-17 11:20:14


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech