24-10-2020r.
godzina 08:53
www.bip.gov.pl
 
ELIMINACJE MIEJSKO – GMINNE OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ POD HASŁEM „MŁOD
Nowy dowód osobisty od 1 marca. Co się zmieni ?
Informacje o zmianach w urzędach po 01 marca 2015 roku.
Budżet na rok 2015 przyjęty
Usuwanie azbestu na terenie Gminy i Miasta Żuromin etap II
Gmina odzyskała 280.000 zł VAT
Wybory Burmistrza II tura
Rada Miejska VII Kadencji
Tereny Inwestycyjne w Żurominie
Wbudowanie aktu erekcyjnego pod nowy budynek KRUS-u w Żurominie
Koncepcja budowy obwodnicy płd-wsch Żuromina
Zabytek na pierwszym planie
Usuwanie azbestu na terenie Gminy i Miasta Żuromin etap I
YouthBank z wizytą w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin
Plan Żuromina
Regulamin
Formularz zgłoszenia zadania
Karta do głosowania
Projekty unijne 2010-2014
Inwestycje 2010-2014
Inwestycje 2006-2010
Inwestycje wykonane w 2014 roku
Planowane formy aktywizacji zawodowej przez PUP Żuromin w 2014 roku
Nabór na wolne stanowisko pracy w Wydziale Finansowym
Wybory Prezydenta RP - 2015
Harmonogram Zebrań Wiejskich - Wybór Sołtysa Kadencja 2015 - 2019 rok
Wybory Samorządowe 2014
Usuwanie i utylizacja materiałów zawierających azbest
Naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE
OBWIESZCZENIE o zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Sygnały alarmowe
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
KOMUNIKAT CEIDG: WAŻNA INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
www.mikroporady.pl
PAŃSTWOWA INSPEKCJA OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA
Ogłoszenie w sprawie uruchomienia Agencji Pocztowej w gminie miejsko-wiejskiej Żuromin
Rys historyczny...
Liczba mieszkańców
Urodzenia w mieście i gminie w latach 2005 - 2012
Zdjęcia Żuromina i okolic
Komenda Powiatowa Policji
OGŁOSZENIA Wydziału OKSZiSS
M-G Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Ogłoszenia Wydziału Infrastruktury Budownictwa i Ochrony Środowiska
Ogłoszenia od 2004 do 2007 roku
Ogłoszenia 2008 rok
Ogłoszenia 2009 rok
Ogłoszenia 2010 rok
Ogłoszenia 2011 rok
Ogłoszenia 2012 rok
Ogłoszenia 2013 rok
Ogłoszenia 2014 rok
Ogłoszenia 2015 rok
Ochrona Środowiska
Konsultacje społeczne strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
Informacja o dotacji
Harmonogram wywozu nieczystości stałych z Gminy i Miasta Żuromin 2015r
Ogłoszenia wydziału
Uchwały dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi
Informacje dla przedsiębiorców
Ogłoszenia Wydziału Geodezji Gospodarki Nieruchomościami Rolnictwa i Planowania Przestrzennegp
Zespół Szkół nr1 w Żurominie
Zespół Szkół nr2 w Żurominie
SSP w Będzyminie
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Chamsku
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Kliczewie D.
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Poniatowie
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Raczynach
Przedszkole nr1 w Żurominie
Przedszkole nr2 w Żurominie
ORLIK Żuromin
Spis organizacji pozarządowych
Pełnomocnik do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi
Ogłoszenia w organizacjach pozarządowych
Sprawozdanie z konsultacji
Małe granty
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Witryna odwiedzona 743591 raz(y)


[Panel administracyjny]

Wydział Infrastruktury Budownictwa i Ochrony Środowiska :: Ogłoszenia Wydziału Infrastruktury Budownictwa i Ochrony Środowiska :: Ogłoszenia od 2004 do 2007 rokuObwieszczenie nr 1
obwieszczenie - zawiadomienie o wszczęciu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego więcej...
Obwieszczenie nr 2
obwieszczenie - zawiadomienie o wszczęciu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego więcej...
Obwieszczenie nr 3
obwieszczenie - zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego więcej...
Obwieszczenie nr 4
obwieszczenie - zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego więcej...
Obwieszczenie nr 5
obwieszczenie - zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego więcej...
Informacja
dot. wydanej decyzji dla inwestycji mogącej znacząco oddziaływać na środowisko więcej...
Obwieszczenie nr 6
obwieszczenie - zawiadomienie o wszczęciu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego więcej...
Obwieszczenie nr 7
obwieszczenie - zawiadomienie o wszczęciu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego więcej...
Obwieszczenie nr 8
obwieszczenie - zawiadomienie o wszczęciu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego więcej...
Obwieszczenie nr 9
obwieszczenie - zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego więcej...
Obwieszczenie nr 10
obwieszczenie - zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego więcej...
Informacja
dot. wydanego postanowienia dla inwestycji mogącej znacząco oddziaływać na środowisko więcej...
Obwieszczenie nr 11
obwieszczenie - zawiadomienie o wszczęciu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego więcej...
Obwieszczenie nr 12
obwieszczenie - zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego więcej...
Obwieszczenie nr 13
obwieszczenie - zawiadomienie o wszczęciu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego więcej...
Obwieszczenie nr 14
obwieszczenie - zawiadomienie o wszczęciu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego więcej...
Obwieszczenie nr 15
obwieszczenie - zawiadomienie o wszczęciu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego więcej...
Informacja
dot. wydanego postanowienia dla inwestycji mogącej znacząco oddziaływać na środowisko więcej...
Obwieszczenie nr 16
obwieszczenie - zawiadomienie o wszczęciu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego więcej...
Obwieszczenie nr 17
obwieszczenie - zawiadomienie o wszczęciu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego więcej...
Obwieszczenie nr 18
obwieszczenie - zawiadomienie o wszczęciu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego więcej...
Obwieszczenie nr 19
obwieszczenie - zawiadomienie o wszczęciu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego więcej...
Obwieszczenie nr 20
obwieszczenie - zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego więcej...
Obwieszczenie nr 21
obwieszczenie - zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego więcej...
Obwieszczenie nr 22
obwieszczenie - zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego więcej...
Obwieszczenie nr 23
obwieszczenie - zawiadomienie o wszczęciu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego więcej...
Obwieszczenie nr 24
obwieszczenie - zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego więcej...
Obwieszczenie nr 25
obwieszczenie - zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego więcej...
Obwieszczenie nr 26
obwieszczenie - zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego więcej...
Obwieszczenie nr 27
obwieszczenie - zawiadomienie o wszczęciu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego więcej...
Obwieszczenie nr 28
obwieszczenie - zawiadomienie o wszczęciu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego więcej...
Obwieszczenie nr 29
obwieszczenie - zawiadomienie o wszczęciu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego więcej...
Obwieszczenie nr 30
obwieszczenie - zawiadomienie o wszczęciu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego więcej...
Obwieszczenie nr 31
obwieszczenie - zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego więcej...
Obwieszczenie nr 32
obwieszczenie - zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego więcej...
Obwieszczenie nr 33
obwieszczenie - zawiadomienie o wszczęciu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego więcej...
Obwieszczenie nr 34
obwieszczenie - zawiadomienie o wszczęciu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego więcej...
Obwieszczenie nr 35
obwieszczenie - zawiadomienie o wszczęciu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego więcej...
Obwieszczenie nr 36
obwieszczenie - zawiadomienie o wszczęciu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego więcej...
Obwieszczenie nr 37
obwieszczenie - zawiadomienie o wszczęciu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego więcej...
Obwieszczenie nr 38
obwieszczenie - zawiadomienie o wszczęciu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego więcej...
Obwieszczenie nr 39
obwieszczenie - zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego więcej...
Obwieszczenie nr 40
obwieszczenie - zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego więcej...
Informacja
Dotyczy przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko więcej...
Obwieszczenie nr 41
obwieszczenie - zawiadomienie o wszczęciu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego więcej...
Obwieszczenie nr 42
obwieszczenie - zawiadomienie o wszczęciu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego więcej...
Obwieszczenie nr 43
obwieszczenie - zawiadomienie o wszczęciu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego więcej...
Informacja
Dotyczy przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko więcej...
Obwieszczenie nr 44
obwieszczenie - zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego więcej...
Obwieszczenie nr 45
obwieszczenie - zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego więcej...
Informacja
Dotyczy przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko więcej...
Obwieszczenie nr 46
obwieszczenie - zawiadomienie o wszczęciu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego więcej...
Obwieszczenie nr 47
obwieszczenie - zawiadomienie o wszczęciu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego więcej...
Obwieszczenie nr 48
obwieszczenie - zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego więcej...
Obwieszczenie nr 49
obwieszczenie - zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego więcej...
Obwieszczenie nr 50
obwieszczenie - zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego więcej...
Obwieszczenie nr 51
obwieszczenie - zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego więcej...
Obwieszczenie nr 52
obwieszczenie - zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego więcej...
Obwieszczenie nr 53
obwieszczenie - zawiadomienie o wszczęciu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego więcej...
Informacja
Dotyczy przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko więcej...
Obwieszczenie nr 54
obwieszczenie - zawiadomienie o wszczęciu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego więcej...
Obwieszczenie nr 55
obwieszczenie - zawiadomienie o wszczęciu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego więcej...
Obwieszczenie nr 56
obwieszczenie - zawiadomienie o wszczęciu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego więcej...
Obwieszczenie nr 57
obwieszczenie - zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego więcej...
Obwieszczenie nr 58
obwieszczenie - zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego więcej...
Obwieszczenie nr 59
obwieszczenie - zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego więcej...
Obwieszczenie nr 60
obwieszczenie - zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego więcej...
Obwieszczenie nr 61
obwieszczenie - zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego więcej...
Obwieszczenie nr 62
obwieszczenie - zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego więcej...
Informacja
Dotyczy przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko więcej...
Obwieszczenie nr 63
obwieszczenie - zawiadomienie o wydaniu decyzji mogącej znacząco oddziaływać na środowisko więcej...
Obwieszczenie nr 64
obwieszczenie - zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego więcej...
Obwieszczenie nr 65
obwieszczenie - zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego więcej...
Obwieszczenie nr 66
obwieszczenie - zawiadomienie o wydaniu decyzji mogącej znacząco oddziaływać na środowisko więcej...
Informacja
Dotyczy przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko więcej...
Obwieszczenie nr 67
obwieszczenie - zawiadomienie o wydaniu decyzji mogącej znacząco oddziaływać na środowisko więcej...
Informacja
zawiadomienie o wydaniu decyzji mogącej znacząco oddziaływać na środowisko więcej...
Obwieszczenie nr 68
obwieszczenie - zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego więcej...
Obwieszczenie nr 69
obwieszczenie - zawiadomienie o wszczęciu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego więcej...
Obwieszczenie nr 70
obwieszczenie - zawiadomienie o wszczęciu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego więcej...
Obwieszczenie nr 71
obwieszczenie - zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego więcej...
Informacja
Dotyczy przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko więcej...
Obwieszczenie nr 72
obwieszczenie - zawiadomienie o wszczęciu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego więcej...
Informacja
Dotyczy przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko więcej...
Informacja
zawiadomienie o wydaniu decyzji mogącej znacząco oddziaływać na środowisko więcej...
Informacja
zawiadomienie o wydaniu decyzji mogącej znacząco oddziaływać na środowisko więcej...
Obwieszczenie nr 73
obwieszczenie - zawiadomienie o wszczęciu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego więcej...
Informacja
zawiadomienie o wydaniu decyzji mogącej znacząco oddziaływać na środowisko więcej...
Informacja
Dotyczy przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko więcej...
Informacja
Dotyczy przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko więcej...
Obwieszczenie nr 74
obwieszczenie - zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego więcej...
Informacja
zawiadomienie o wydaniu decyzji mogącej znacząco oddziaływać na środowisko więcej...
Obwieszczenie nr 75
obwieszczenie - zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego więcej...
Obwieszczenie nr 76
obwieszczenie - zawiadomienie o wszczęciu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego więcej...
Obwieszczenie nr 77
obwieszczenie - zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego więcej...
Obwieszczenie nr 78
obwieszczenie - zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego więcej...
Obwieszczenie nr 79
obwieszczenie - zawiadomienie o wszczęciu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego więcej...
Informacja
Dotyczy przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko więcej...
Obwieszczenie nr 80
obwieszczenie - zawiadomienie o wszczęciu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego więcej...
Obwieszczenie nr 81
obwieszczenie - zawiadomienie o wszczęciu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego więcej...
Obwieszczenie nr 82
obwieszczenie - zawiadomienie o wszczęciu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego więcej...
Obwieszczenie nr 83
obwieszczenie - zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego więcej...
Obwieszczenie nr 84
obwieszczenie - zawiadomienie o wszczęciu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego więcej...
Obwieszczenie nr 85
obwieszczenie - zawiadomienie o wszczęciu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego więcej...
Obwieszczenie nr 86
obwieszczenie - zawiadomienie o wszczęciu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego więcej...
Obwieszczenie nr 87
obwieszczenie - zawiadomienie o wszczęciu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego więcej...
Obwieszczenie nr 88
obwieszczenie - zawiadomienie o wszczęciu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego więcej...
Obwieszczenie nr 89
obwieszczenie - zawiadomienie o wszczęciu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego więcej...
Obwieszczenie nr 90
obwieszczenie - zawiadomienie o wszczęciu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego więcej...
Obwieszczenie nr 91
obwieszczenie - zawiadomienie o wszczęciu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego więcej...
Informacja
Obwieszczenie nr 92
obwieszczenie - zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego więcej...
Obwieszczenie nr 93
obwieszczenie - zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego więcej...
Obwieszczenie nr 94
obwieszczenie - zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego więcej...
Informacja
Dotyczy przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko więcej...
Obwieszczenie nr 95
obwieszczenie - zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego więcej...
Obwieszczenie nr 96
obwieszczenie - zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego więcej...
Obwieszczenie nr 97
obwieszczenie - zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego więcej...
Obwieszczenie nr 98
obwieszczenie - zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego więcej...
Obwieszczenie nr 99
obwieszczenie - zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego więcej...
Obwieszczenie nr 100
obwieszczenie - zawiadomienie o wszczęciu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego więcej...
Obwieszczenie nr 101
obwieszczenie - zawiadomienie o wszczęciu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego więcej...
Obwieszczenie nr 102
obwieszczenie - zawiadomienie o wszczęciu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego więcej...
Obwieszczenie nr 103
obwieszczenie - zawiadomienie o wszczęciu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego więcej...
Obwieszczenie nr 104
obwieszczenie - zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego więcej...
Informacja
Dotyczy przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko więcej...
Informacja
Dotyczy przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko więcej...
Informacja
zawiadomienie o wydaniu decyzji mogącej znacząco oddziaływać na środowisko więcej...
Informacja
zawiadomienie o wydaniu decyzji mogącej znacząco oddziaływać na środowisko więcej...
Obwieszczenie nr 105
obwieszczenie - zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego więcej...
Obwieszczenie nr 106
obwieszczenie - zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego więcej...
Obwieszczenie nr 107
obwieszczenie - zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego więcej...
Informacja
Dotyczy przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko więcej...
Obwieszczenie nr 108
obwieszczenie - zawiadomienie o wszczęciu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego więcej...
Obwieszczenie nr 109
obwieszczenie - zawiadomienie o wszczęciu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego więcej...
Informacja
zawiadomienie o wydaniu decyzji mogącej znacząco oddziaływać na środowisko więcej...
drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech