22-04-2021r.
godzina 01:07
www.bip.gov.pl
 
ELIMINACJE MIEJSKO – GMINNE OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ POD HASŁEM „MŁOD
Nowy dowód osobisty od 1 marca. Co się zmieni ?
Informacje o zmianach w urzędach po 01 marca 2015 roku.
Budżet na rok 2015 przyjęty
Usuwanie azbestu na terenie Gminy i Miasta Żuromin etap II
Gmina odzyskała 280.000 zł VAT
Wybory Burmistrza II tura
Rada Miejska VII Kadencji
Tereny Inwestycyjne w Żurominie
Wbudowanie aktu erekcyjnego pod nowy budynek KRUS-u w Żurominie
Koncepcja budowy obwodnicy płd-wsch Żuromina
Zabytek na pierwszym planie
Usuwanie azbestu na terenie Gminy i Miasta Żuromin etap I
YouthBank z wizytą w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin
Plan Żuromina
Regulamin
Formularz zgłoszenia zadania
Karta do głosowania
Projekty unijne 2010-2014
Inwestycje 2010-2014
Inwestycje 2006-2010
Inwestycje wykonane w 2014 roku
Planowane formy aktywizacji zawodowej przez PUP Żuromin w 2014 roku
Nabór na wolne stanowisko pracy w Wydziale Finansowym
Wybory Prezydenta RP - 2015
Harmonogram Zebrań Wiejskich - Wybór Sołtysa Kadencja 2015 - 2019 rok
Wybory Samorządowe 2014
Usuwanie i utylizacja materiałów zawierających azbest
Naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE
OBWIESZCZENIE o zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Sygnały alarmowe
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
KOMUNIKAT CEIDG: WAŻNA INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
www.mikroporady.pl
PAŃSTWOWA INSPEKCJA OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA
Ogłoszenie w sprawie uruchomienia Agencji Pocztowej w gminie miejsko-wiejskiej Żuromin
Rys historyczny...
Liczba mieszkańców
Urodzenia w mieście i gminie w latach 2005 - 2012
Zdjęcia Żuromina i okolic
Komenda Powiatowa Policji
OGŁOSZENIA Wydziału OKSZiSS
M-G Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Ogłoszenia Wydziału Infrastruktury Budownictwa i Ochrony Środowiska
Ochrona Środowiska
Konsultacje społeczne strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
Informacja o dotacji
Harmonogram wywozu nieczystości stałych z Gminy i Miasta Żuromin 2015r
Ogłoszenia wydziału
Uchwały dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi
Informacje dla przedsiębiorców
Ogłoszenia Wydziału Geodezji Gospodarki Nieruchomościami Rolnictwa i Planowania Przestrzennegp
Zespół Szkół nr1 w Żurominie
Zespół Szkół nr2 w Żurominie
SSP w Będzyminie
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Chamsku
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Kliczewie D.
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Poniatowie
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Raczynach
Przedszkole nr1 w Żurominie
Przedszkole nr2 w Żurominie
ORLIK Żuromin
Spis organizacji pozarządowych
Pełnomocnik do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi
Ogłoszenia w organizacjach pozarządowych
Sprawozdanie z konsultacji
Małe granty
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Witryna odwiedzona 745020 raz(y)


[Panel administracyjny]

Archiwum :: Archiwum 2005 :: Spotkanie z mieszkańcami ul.Witosa w sprawie budowy drogiBudowa ulicy Witosa
 

Budowa ulicy Witosa?

       Ulica Witosa w Żurominie jest  najdalej wysuniętą w kierunku Wiadrowa ulicą osiedla popularnie zwanego "Unitrą".  W 1999 roku z budżetu gminy wybudowano kolektor sanitarny. W 2003 roku położono nawierzchnię asfaltową na sąsiedniej ulicy Rataja i części Przedwiośnia. Do wykonania pozostała ulica Witosa. Przeszkodą jest brak wystarczającej szerokości pasa drogowego będącej własnością Gminy i Miasta Żuromin. Obecnie jest to 6m, a do sporządzenia projektu i budowy potrzeba jest minimum 10 metrów szerokości.

          W 2004 roku odbyło się spotkanie z 9 właścicielami działek rolnych (V klasy bonitacji), od których trzeba wykupić działki o szerokości 4m. Efektem braku porozumienia była zaporowa cena. Część właścicieli gruntu zarządała 300.000 zł za hektar, a po dyskusjach ostatecznie 200.000 zł za hektar gruntu.

         W związku z tak wysokimi cenami Rada Miejska nie podjęła decyzji o wykupie niezbędnych działek i w konsekwencji zapis "Budowa ul.Witosa" w wieloletnim planie inwestycyjnym na 2005 rok stał się bezprzedmiotowy. Rada Miejska w inwestycjach na 2005 rok nie ujęła tej ulicy.

          28 lutego 2005 roku na wniosek radnego Jana Piechoty, mieszkańców i właścicieli gruntu przy ul.Witosa i  odbyło się powtórne spotkanie z Burmistrzem Zbigniewem Noskiem i kierownikiem Wydziału Infrastruktury Teresą Czaplińską.

          Przyjęto kompromisowe rozwiązanie, w którym właściciele roli nieodpłatnie  przekażą grunt niezbędny pod inwestycję, a Gmina i Miasto zobowiązała się do zmiany w planie zagospodarowania w pozostałej części, tworząc działki budowlane.

         Przystąpienie do uchwały burmistrz uzależnił od czasu przekazania niezbędnego gruntu na rzecz gminy.

          Informację wytworzył(a): Burmistrz
Informację dodał(a): Administrator
Ostatnia modyfikacja: 2005-11-06 15:38:36


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech