22-04-2021r.
godzina 01:26
www.bip.gov.pl
 
ELIMINACJE MIEJSKO – GMINNE OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ POD HASŁEM „MŁOD
Nowy dowód osobisty od 1 marca. Co się zmieni ?
Informacje o zmianach w urzędach po 01 marca 2015 roku.
Budżet na rok 2015 przyjęty
Usuwanie azbestu na terenie Gminy i Miasta Żuromin etap II
Gmina odzyskała 280.000 zł VAT
Wybory Burmistrza II tura
Rada Miejska VII Kadencji
Tereny Inwestycyjne w Żurominie
Wbudowanie aktu erekcyjnego pod nowy budynek KRUS-u w Żurominie
Koncepcja budowy obwodnicy płd-wsch Żuromina
Zabytek na pierwszym planie
Usuwanie azbestu na terenie Gminy i Miasta Żuromin etap I
YouthBank z wizytą w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin
Plan Żuromina
Regulamin
Formularz zgłoszenia zadania
Karta do głosowania
Projekty unijne 2010-2014
Inwestycje 2010-2014
Inwestycje 2006-2010
Inwestycje wykonane w 2014 roku
Planowane formy aktywizacji zawodowej przez PUP Żuromin w 2014 roku
Nabór na wolne stanowisko pracy w Wydziale Finansowym
Wybory Prezydenta RP - 2015
Harmonogram Zebrań Wiejskich - Wybór Sołtysa Kadencja 2015 - 2019 rok
Wybory Samorządowe 2014
Usuwanie i utylizacja materiałów zawierających azbest
Naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE
OBWIESZCZENIE o zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Sygnały alarmowe
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
KOMUNIKAT CEIDG: WAŻNA INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
www.mikroporady.pl
PAŃSTWOWA INSPEKCJA OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA
Ogłoszenie w sprawie uruchomienia Agencji Pocztowej w gminie miejsko-wiejskiej Żuromin
Rys historyczny...
Liczba mieszkańców
Urodzenia w mieście i gminie w latach 2005 - 2012
Zdjęcia Żuromina i okolic
Komenda Powiatowa Policji
OGŁOSZENIA Wydziału OKSZiSS
M-G Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Ogłoszenia Wydziału Infrastruktury Budownictwa i Ochrony Środowiska
Ochrona Środowiska
Konsultacje społeczne strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
Informacja o dotacji
Harmonogram wywozu nieczystości stałych z Gminy i Miasta Żuromin 2015r
Ogłoszenia wydziału
Uchwały dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi
Informacje dla przedsiębiorców
Ogłoszenia Wydziału Geodezji Gospodarki Nieruchomościami Rolnictwa i Planowania Przestrzennegp
Zespół Szkół nr1 w Żurominie
Zespół Szkół nr2 w Żurominie
SSP w Będzyminie
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Chamsku
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Kliczewie D.
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Poniatowie
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Raczynach
Przedszkole nr1 w Żurominie
Przedszkole nr2 w Żurominie
ORLIK Żuromin
Spis organizacji pozarządowych
Pełnomocnik do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi
Ogłoszenia w organizacjach pozarządowych
Sprawozdanie z konsultacji
Małe granty
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Witryna odwiedzona 745021 raz(y)


[Panel administracyjny]

Archiwum :: Archiwum 2005 :: Przystąpienie Rady Miejskiej do uzgodnień z Zarządem ZNP 

Konytynuacja uzgodnień regulaminu wynagradzania i dodatków do wynagrodzeń nauczycieli szkół i przedszkoli naterenie Gminy i Miasta Żuromin

        Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami 14 marca 2005 roku o godzinie 14 doszło do spotkania radnych Rady Miejskiej w Żurominie z przedstawicielami Zarądu ZNP Odddziału w Żurominie.

        Po podjęciu uchwały przez Radę Miejską w Żurominie i odwołaniu się Zarządu ZNP reprezentowanego przez Panią Zofię Chrzanowską,  Wojewoda Mazowiecki decyzją z 25 lutego 2005 roku stwierdził nieważność Uchwały Nr 223/XXVI/2005  z 25.01.2005 roku w związku z zapisem w protokole braku uzgodnień ze strony ZNP Oddział w Żurominie i uzgodnieniem przez NSZZ "Solidarność"

         W wyniku uchylenia uchwały Nr 223/XXVI/2005 w sprawie regulaminu wynagradzania i dodatków do wynagrodzeń dla nauczycieli szkół i przedszkoli oraz wygaszeniu z mocy prawa uchwały z poprzedniego roku (działała tylko do 27 lutego 2005) na terenie Gminy Żuromin brak było uregulowań związanych z wypłacaniem dodatków do wynagrodzeń dla nauczycieli, co skutkowało brakiem możliwości ich wypłacenia. 

          Radni Rady Miejskiej w Żurominie po podjęciu wiadomości o nie odwołaniu się przez Zarząd ZNP od Uchwały Rady Powiatu Żuromińskiego mimo braku uzgodnień z tym związkiem podjęli najpierw dyskusję o odwołaniu sie od decyzji Wojewody Mazowieckiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w związku z nierównym traktowaniem podmiotów wobec prawa.  

         W trakcie dyskusji stwierdzono, że droga legislacyjna spowoduje wydłużenie całej procedury, a w czasie odwołania nie będzie funkcjonował żaden regulamin.

         Biorąc pod uwagę powyższe fakty i gotowość Zarządu ZNP do kontynuacji uzgodnień radni podjęli decyzję o spotkaniu. W trakcie uzgodnień ponownie omawiano kwestię opiniowania dodatków motywacyjnych i funkcyjnych u nauczycieli i dyrektorów szkół i przedszkoli, która była przedmiotem braku uzgodnienia ze strony zarządu ZNP. Przedstawiciele Zarządu ZNP Oddział Żuromin przekonywali radę o konieczności wprowadzenia zapisów ogólnych związanych z opiniowaniem dodatków motywacyjnych u nauczycieli.

        Rada pozostała na stanowisku, że dodatki motywacyjne powinny być opiniowane przez związki na podstawie regulaminów obowiązującyh w danych szkołach i przedszkolach.

        W przypadku dyrektorów przedstawiciele zarządu ZNP powtórnie proponowali zapis ogólny (umozliwiający opiniowanie dodatków przez każdy związek w każdej szkole). 

         Rada zaproponowała aby opiniowanie odbywało sie przez organizację związkową reprezentującą dyrektora. Zarząd ZNP takiej propozycji nie przyjął.

         Po 2,5 godzinnej dyskusji przedstawiciele Zarządu ZNP Pani Zofia Chrzanowska, Pani Beata Gronkiewicz i Pani Bogumiła Bronowska podpisały uzgodnienie regulaminu wynagrodzeń i dodatków do wynagrodzeń w takiej formie jak był przyjęty uchwałą Nr 223/XXVI/2005  21 stycznia 2005 roku.

          Podsumowanie...

         Rada Miejska na  XXVIII Sesji w dniu 23 marca 2005 roku jeszcze raz podjęła uchwałę z identycznymi zapisami   jak 25 stycznia 2005 roku, co do opiniowania dodatków motywacyjnych i funkcyjnych u nauczycieli i dyrektorów przez związki zawodowe.

         Tym razem dzięki zapisowi o uzgodnieniu wejdzie ona w życie 2 tygodnie po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Wojewody. Umożliwi to wypłatę wszystkich dodatków do  wynagrodzenia.Informację wytworzył(a): Burmistrz
Informację dodał(a): Administrator
Ostatnia modyfikacja: 2005-03-31 00:42:07


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech