23-04-2021r.
godzina 12:46
www.bip.gov.pl
 
ELIMINACJE MIEJSKO – GMINNE OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ POD HASŁEM „MŁOD
Nowy dowód osobisty od 1 marca. Co się zmieni ?
Informacje o zmianach w urzędach po 01 marca 2015 roku.
Budżet na rok 2015 przyjęty
Usuwanie azbestu na terenie Gminy i Miasta Żuromin etap II
Gmina odzyskała 280.000 zł VAT
Wybory Burmistrza II tura
Rada Miejska VII Kadencji
Tereny Inwestycyjne w Żurominie
Wbudowanie aktu erekcyjnego pod nowy budynek KRUS-u w Żurominie
Koncepcja budowy obwodnicy płd-wsch Żuromina
Zabytek na pierwszym planie
Usuwanie azbestu na terenie Gminy i Miasta Żuromin etap I
YouthBank z wizytą w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin
Plan Żuromina
Regulamin
Formularz zgłoszenia zadania
Karta do głosowania
Projekty unijne 2010-2014
Inwestycje 2010-2014
Inwestycje 2006-2010
Inwestycje wykonane w 2014 roku
Planowane formy aktywizacji zawodowej przez PUP Żuromin w 2014 roku
Nabór na wolne stanowisko pracy w Wydziale Finansowym
Wybory Prezydenta RP - 2015
Harmonogram Zebrań Wiejskich - Wybór Sołtysa Kadencja 2015 - 2019 rok
Wybory Samorządowe 2014
Usuwanie i utylizacja materiałów zawierających azbest
Naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE
OBWIESZCZENIE o zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Sygnały alarmowe
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
KOMUNIKAT CEIDG: WAŻNA INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
www.mikroporady.pl
PAŃSTWOWA INSPEKCJA OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA
Ogłoszenie w sprawie uruchomienia Agencji Pocztowej w gminie miejsko-wiejskiej Żuromin
Rys historyczny...
Liczba mieszkańców
Urodzenia w mieście i gminie w latach 2005 - 2012
Zdjęcia Żuromina i okolic
Komenda Powiatowa Policji
OGŁOSZENIA Wydziału OKSZiSS
M-G Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Ogłoszenia Wydziału Infrastruktury Budownictwa i Ochrony Środowiska
Ochrona Środowiska
Konsultacje społeczne strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
Informacja o dotacji
Harmonogram wywozu nieczystości stałych z Gminy i Miasta Żuromin 2015r
Ogłoszenia wydziału
Uchwały dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi
Informacje dla przedsiębiorców
Ogłoszenia Wydziału Geodezji Gospodarki Nieruchomościami Rolnictwa i Planowania Przestrzennegp
Zespół Szkół nr1 w Żurominie
Zespół Szkół nr2 w Żurominie
SSP w Będzyminie
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Chamsku
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Kliczewie D.
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Poniatowie
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Raczynach
Przedszkole nr1 w Żurominie
Przedszkole nr2 w Żurominie
ORLIK Żuromin
Spis organizacji pozarządowych
Pełnomocnik do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi
Ogłoszenia w organizacjach pozarządowych
Sprawozdanie z konsultacji
Małe granty
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Witryna odwiedzona 745049 raz(y)


[Panel administracyjny]

Archiwum :: Archiwum 2005 :: 50-lecie pożycia małżeńskiego



 

50 – lecie związku małżeńskiego

W sali konferencyjnej Urzędu Miasta  odbyły się uroczystości związane z obchodami pięćdziesięciolecia pożycia małżonków z Gminy i Miasta Żuromin.

50 lat pożycia małżeńskiego liczone było od dnia zarejestrowania związku w Urzędzie Stanu Cywilnego, jedna para miała staż o rok dłuższy.

Oprócz dostojnych jubilatów udział w uroczystości wzięli  także: Burmistrz Żuromina  Zbigniew Nosek, Wiceburmistrz Maria Jędrzejewska, Kierownik  Urzędu Stanu Cywilnego Maria Iwona Kortes Z-ca Kierownika USC  Barbara Wiśniewska, Dyrektor ŻCK Krystyna Kłobukowska, redaktorzy z Tygodnika Ciechanowskiego.

 

Na wniosek Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej postanowieniem ze stycznia 2005 roku odznaczył medalem za długoletnie pożycie małżeńskie następujące pary:

 

 • Kwilman Stefan i Jadwiga
 • Kujawa Robert i Marianna
 • Korpusik Czesław i Tekla
 • Antoszewski Kazimierz i Kamila
 • Szczęsny Stanisław i Marianna
 • Adamkiewicz Stanisław i Czesława
 • Bogacki Zygmunt i Honorata
 • Szymański Kazimierz i Elżbieta
 • Błażejczyk Kazimierz i Jadwiga
 • Pawluczuk Paweł i Barbara
 • Orłowski Zygmunt i Alina 
 • Cegiełka Eugeniusz i Marianna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informację wytworzył(a): Urząd Stanu Cywilnego
Informację dodał(a): Administrator
Ostatnia modyfikacja: 2005-04-02 12:41:33


drukuj wersja do druku



System wykonany przez firmę Javatech