23-04-2021r.
godzina 12:53
www.bip.gov.pl
 
ELIMINACJE MIEJSKO – GMINNE OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ POD HASŁEM „MŁOD
Nowy dowód osobisty od 1 marca. Co się zmieni ?
Informacje o zmianach w urzędach po 01 marca 2015 roku.
Budżet na rok 2015 przyjęty
Usuwanie azbestu na terenie Gminy i Miasta Żuromin etap II
Gmina odzyskała 280.000 zł VAT
Wybory Burmistrza II tura
Rada Miejska VII Kadencji
Tereny Inwestycyjne w Żurominie
Wbudowanie aktu erekcyjnego pod nowy budynek KRUS-u w Żurominie
Koncepcja budowy obwodnicy płd-wsch Żuromina
Zabytek na pierwszym planie
Usuwanie azbestu na terenie Gminy i Miasta Żuromin etap I
YouthBank z wizytą w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin
Plan Żuromina
Regulamin
Formularz zgłoszenia zadania
Karta do głosowania
Projekty unijne 2010-2014
Inwestycje 2010-2014
Inwestycje 2006-2010
Inwestycje wykonane w 2014 roku
Planowane formy aktywizacji zawodowej przez PUP Żuromin w 2014 roku
Nabór na wolne stanowisko pracy w Wydziale Finansowym
Wybory Prezydenta RP - 2015
Harmonogram Zebrań Wiejskich - Wybór Sołtysa Kadencja 2015 - 2019 rok
Wybory Samorządowe 2014
Usuwanie i utylizacja materiałów zawierających azbest
Naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE
OBWIESZCZENIE o zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Sygnały alarmowe
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
KOMUNIKAT CEIDG: WAŻNA INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
www.mikroporady.pl
PAŃSTWOWA INSPEKCJA OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA
Ogłoszenie w sprawie uruchomienia Agencji Pocztowej w gminie miejsko-wiejskiej Żuromin
Rys historyczny...
Liczba mieszkańców
Urodzenia w mieście i gminie w latach 2005 - 2012
Zdjęcia Żuromina i okolic
Komenda Powiatowa Policji
OGŁOSZENIA Wydziału OKSZiSS
M-G Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Ogłoszenia Wydziału Infrastruktury Budownictwa i Ochrony Środowiska
Ochrona Środowiska
Konsultacje społeczne strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
Informacja o dotacji
Harmonogram wywozu nieczystości stałych z Gminy i Miasta Żuromin 2015r
Ogłoszenia wydziału
Uchwały dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi
Informacje dla przedsiębiorców
Ogłoszenia Wydziału Geodezji Gospodarki Nieruchomościami Rolnictwa i Planowania Przestrzennegp
Zespół Szkół nr1 w Żurominie
Zespół Szkół nr2 w Żurominie
SSP w Będzyminie
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Chamsku
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Kliczewie D.
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Poniatowie
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Raczynach
Przedszkole nr1 w Żurominie
Przedszkole nr2 w Żurominie
ORLIK Żuromin
Spis organizacji pozarządowych
Pełnomocnik do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi
Ogłoszenia w organizacjach pozarządowych
Sprawozdanie z konsultacji
Małe granty
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Witryna odwiedzona 745049 raz(y)


[Panel administracyjny]

Budowa ul.Krótkiej we Wiadrowie     Budowa ulicy Szkolnej i Wyzwolenia w Chamsku     Adaptacja pomieszczeń na mieszkania komunalne     Budowa ul.Wesołej w Kruszewie     Budowa ulicy Staniaszki w Żurominie     Przebudowa pomieszczeń Oddziału Przedszkolnego w Chamsku     Budowa drogi w Młudzynie     Budowa ul.Centralnej w Dębsku     Budowa łącznika Bpa Wetmańskiego-Kościuszki     Remont Domu Ludowego w Dębsku     Modernizacja ul.Przemysłowej w Żurominie     Budowa chodnika przy ul.Zamojskiego w Żurominie     Remont kotłowni w Przedszkolu nr 2 w Żurominie     Budowa parkingu przy ul.Szkolnej w Żurominie     Budowa budynku na wysypisku odpadów w Brudnicach     Budowa chodnika przy ul.Lidzbarskiej     Budowa przyłącza CO do Zespołu Szkół Nr 1 w Żurominie     Budowa kanalizacji deszczowej w ul.Żeromskiego w Żurominie     Remont ul.Akacjowej w Żurominie     Budowa ul.Poniatowskiego w Żurominie     Budowa drogi Chamsk-Olszewo     Wymiana stolarki okiennej w sali gimnastycznej ZS Nr 2 w Żurominie     Budowa chodnika i wymiana wodociągu przy ul.Targowej     Remont kuchni w Zespole Szkół Nr 1 w Żurominie     Remont ulicy Zielony Rynek w Żurominie     Nowa pracownia komputerowa w Zespole Szkół Nr2    

Archiwum :: Archiwum 2005 :: Inwestycje w 2005 roku 
Budowa ulicy Szkolnej i Wyzwolenia w Chamsku
Adaptacja pomieszczeń na mieszkania komunalne w Poniatowie
Budowa ulicy Staniaszki w Żurominie
Budowa drogi w Młudzynie
Modernizacja ul.Przemysłowej w Żurominie
Budowa chodnika przy ul.Zamojskiego w Żurominie
Budowa budynku na wysypisku odpadów w Brudnicach
Budowa chodnika przy ul.Lidzbarskiej
Budowa ul.Poniatowskiego w Żurominie
Budowa chodnika i wymiana wodociągu przy ul.Targowej

Inwestycje gminne planowane w 2005 roku

1

Rozbudowa sieci wodociągowych na terenie gminy

85 000,00 zł

2

Budowa ul.Staniaszko w Żurominie

85 000,00 zł

3

Wykup gruntu i projekt budowy chodnika w Raczynach

20 640,00 zł

4

Budowa ul.Armii Krajowej w Żurominie

52 000,00 zł

5

Budowa ul.Poniatowskiego w Żurominie

190 000,00 zł

6

Modernizacja ul.Akacjowej w Żurominie

26 000,00 zł

7

Budowa drogi w Młudzynie

160 000,00 zł

8

Modernizacja ul. Wesołej w Kruszewie

76 000,00 zł

9

Projekt ul.Chełmickiego we Franciszkowie

15 000,00 zł

10

Projekt i budowa ul.Centralnej (droga Dębsk-Sadłowo)

75 000,00 zł

11

Budowa łącznika Bpa Wetmańskiego- Kościuszki i ul. Zielony Rynek w Żurominie

53 836,00 zł

12

Budowa ul.Szkolnej i ul.Wyzwolenia w Chamsku

170 000,00 zł

13

Budowa drogi w Tadajówce

119 023,00 zł

14

Budowa ul.Przedwiośnie i ul.Przemysłowej w Żurominie

100 000,00 zł

15

Budowa ul.Nowej w Kliczewie Małym

85 000,00 zł

16

Budowa drogi Chamsk - Olszewo

180 000,00 zł

17

Projekt i mapy ul.Topolowej w Kosewie

6 000,00 zł

18

Projekt i mapy ul.Poniatowskiej w Brudnicach

6 000,00 zł

19

Budowa ul.Krótkiej we Wiadrowie

30 000,00 zł

20

Przebudowa chodnika ul.Mickiewicza w Żurominie

45 000,00 zł

21

Budowa chodnika ul.Lenartowicza w Zurominie

60 000,00 zł

22

Przebudowa chodnika ul.Zamojskiego w Żurominie

30 000,00 zł

23

Przebudowa chodnika ul.Żeromskiego w Żurominie

30 000,00 zł

24

Przebudowa chodnika ul.Targowa w Żurominie

60 000,00 zł

25

Projekt, wykup gruntu i budowa chodnika Żuromin-Brudnice

60 000,00 zł

26

Docieplenie budynku komunalnego Przemysłowa

8 000,00zł

27

Budowa chodnika w Dębsku ul.Centralna

7 500,00 zł

28

Projekt budowy drogi Sadowo-Zielona

6 000,00 zł

29

Wymiana stolarki okiennej w Zespole Szkół Nr 2 w Żurominie

50 000,00 zł

30

Budowa przyłącza ciepłowniczego Zespołu Szkół Nr 1 do kotłowni miejskiej

60 000,00 zł

31

Remont łazienek i kuchni w Zespole Sszkół Nr 1 w Żurominie

65 000,00 zł

32

Rozbudowa Świetlicy Socjoteapeutycznej i Centrum Informatycznego w Zurominie

52 000,00 zł

33

Modernizacja wysypiska odpadów komunalnych w Brudnicach

200 000,00 zł

34

Zakup 3 budynków (wiat) od SKR

37 200,00 zł

35

Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul.Żeromskiego w Żurominie

146 000,00 zł

36

Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul.Mickiewicza

87 000,00 zł

37

Projekt i budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul.ks.Żbikowskiego w Żurominie

69 000,00 zł

38

Rozbudowa monitoringu w Żurominie

18 000,00 zł

39

Projekt budowy Domu Ludowego w Kliczewie Dużym

5 000,00 zł

40

Remont Domu Ludowego w Dębsku

32 500,00 zł

RAZEM

2 672 699,00 zł

 

drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech