17-08-2022r.
godzina 12:01
www.bip.gov.pl
 
ELIMINACJE MIEJSKO – GMINNE OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ POD HASŁEM „MŁOD
Nowy dowód osobisty od 1 marca. Co się zmieni ?
Informacje o zmianach w urzędach po 01 marca 2015 roku.
Budżet na rok 2015 przyjęty
Usuwanie azbestu na terenie Gminy i Miasta Żuromin etap II
Gmina odzyskała 280.000 zł VAT
Wybory Burmistrza II tura
Rada Miejska VII Kadencji
Tereny Inwestycyjne w Żurominie
Wbudowanie aktu erekcyjnego pod nowy budynek KRUS-u w Żurominie
Koncepcja budowy obwodnicy płd-wsch Żuromina
Zabytek na pierwszym planie
Usuwanie azbestu na terenie Gminy i Miasta Żuromin etap I
YouthBank z wizytą w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin
Plan Żuromina
Regulamin
Formularz zgłoszenia zadania
Karta do głosowania
Projekty unijne 2010-2014
Inwestycje 2010-2014
Inwestycje 2006-2010
Inwestycje wykonane w 2014 roku
Planowane formy aktywizacji zawodowej przez PUP Żuromin w 2014 roku
Nabór na wolne stanowisko pracy w Wydziale Finansowym
Wybory Prezydenta RP - 2015
Harmonogram Zebrań Wiejskich - Wybór Sołtysa Kadencja 2015 - 2019 rok
Wybory Samorządowe 2014
Usuwanie i utylizacja materiałów zawierających azbest
Naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE
OBWIESZCZENIE o zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Sygnały alarmowe
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
KOMUNIKAT CEIDG: WAŻNA INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
www.mikroporady.pl
PAŃSTWOWA INSPEKCJA OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA
Ogłoszenie w sprawie uruchomienia Agencji Pocztowej w gminie miejsko-wiejskiej Żuromin
Rys historyczny...
Liczba mieszkańców
Urodzenia w mieście i gminie w latach 2005 - 2012
Zdjęcia Żuromina i okolic
Komenda Powiatowa Policji
OGŁOSZENIA Wydziału OKSZiSS
M-G Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Ogłoszenia Wydziału Infrastruktury Budownictwa i Ochrony Środowiska
Ochrona Środowiska
Konsultacje społeczne strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
Informacja o dotacji
Harmonogram wywozu nieczystości stałych z Gminy i Miasta Żuromin 2015r
Ogłoszenia wydziału
Uchwały dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi
Informacje dla przedsiębiorców
Ogłoszenia Wydziału Geodezji Gospodarki Nieruchomościami Rolnictwa i Planowania Przestrzennegp
Zespół Szkół nr1 w Żurominie
Zespół Szkół nr2 w Żurominie
SSP w Będzyminie
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Chamsku
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Kliczewie D.
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Poniatowie
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Raczynach
Przedszkole nr1 w Żurominie
Przedszkole nr2 w Żurominie
ORLIK Żuromin
Spis organizacji pozarządowych
Pełnomocnik do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi
Ogłoszenia w organizacjach pozarządowych
Sprawozdanie z konsultacji
Małe granty
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Witryna odwiedzona 754037 raz(y)


[Panel administracyjny]

Przetargi w 2006 roku     50 lecie pożycia małżeńskiego     III Wielki Letni Piknik     III Przegląd Małych Form Teatralnych     Budżet na 2006 rok     Dni Żuromina - Dni Powiatu     Studniówka w Gimnazjum Nr 2 w Żurominie     Doręczanie decyzji podatkowych     Gabinet stomatologiczny przy Zespole Szkół Nr2     Gminne zawody OSP     Konkurs fotograficzny     Komisje stałe Rady Miejskiej w Żurominie 2006-2010     Katastrofa budowlana     Mikołajki w przedszkolach     Najtańszy Urząd     Nowy zarząd Klubu MKS WKRA     Nowa apteka w Szpitalu SPZZOZ w Żurominie     Opłata skarbowa     Odsłonięcie kamienia na cmentarzysku z II wieku n.e.     Pomoc dla gospodarstw dotkniętych suszą     Rozpoczęcie roku szkolnego 2006/2007 w Żuromińskich szkołach     Sprzedaż działek przy ul.Matejki w Żurominie     Środki na budowę ścieżki rowerowej do Poniatowa     Uzgodniono regulamin wynagradzania dla nauczycieli Miasta i Gminy Żuromin     Urodzenia w 2006 roku     Uroczystości odpustowe w Żurominie     Wybory samorządowe 2006     Wyniki wyborów do Rady Miejskiej w Żurominie     Warsztaty fotograficzne     Wyniki wyborów na Burmistrza Gminy i Miasta w Żurominie     Wieloletni plan inwestycyjny 2003-2006     Wstrzymano podpisywanie nowych umów z dostawcami śmieci z terenu powiatu     Wydatki na jednostki oświatowe w 2006 roku     Wyniki głosowania do Rady Powiatu w MiG Żuromin     Wyniki wyborów do Sejmiku woj.mazowieckiego     Zagrożenie ptasią grypą     Zaplanowano remonty w jednostkach oświatowych do końca sierpnia     Zdarzenie drogowe w Brudnicach     Żuromińskie Wigilie    

Archiwum :: Archiwum 2006


System wykonany przez firmę Javatech