24-10-2021r.
godzina 14:08
www.bip.gov.pl
 
ELIMINACJE MIEJSKO – GMINNE OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ POD HASŁEM „MŁOD
Nowy dowód osobisty od 1 marca. Co się zmieni ?
Informacje o zmianach w urzędach po 01 marca 2015 roku.
Budżet na rok 2015 przyjęty
Usuwanie azbestu na terenie Gminy i Miasta Żuromin etap II
Gmina odzyskała 280.000 zł VAT
Wybory Burmistrza II tura
Rada Miejska VII Kadencji
Tereny Inwestycyjne w Żurominie
Wbudowanie aktu erekcyjnego pod nowy budynek KRUS-u w Żurominie
Koncepcja budowy obwodnicy płd-wsch Żuromina
Zabytek na pierwszym planie
Usuwanie azbestu na terenie Gminy i Miasta Żuromin etap I
YouthBank z wizytą w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin
Plan Żuromina
Regulamin
Formularz zgłoszenia zadania
Karta do głosowania
Projekty unijne 2010-2014
Inwestycje 2010-2014
Inwestycje 2006-2010
Inwestycje wykonane w 2014 roku
Planowane formy aktywizacji zawodowej przez PUP Żuromin w 2014 roku
Nabór na wolne stanowisko pracy w Wydziale Finansowym
Wybory Prezydenta RP - 2015
Harmonogram Zebrań Wiejskich - Wybór Sołtysa Kadencja 2015 - 2019 rok
Wybory Samorządowe 2014
Usuwanie i utylizacja materiałów zawierających azbest
Naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE
OBWIESZCZENIE o zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Sygnały alarmowe
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
KOMUNIKAT CEIDG: WAŻNA INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
www.mikroporady.pl
PAŃSTWOWA INSPEKCJA OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA
Ogłoszenie w sprawie uruchomienia Agencji Pocztowej w gminie miejsko-wiejskiej Żuromin
Rys historyczny...
Liczba mieszkańców
Urodzenia w mieście i gminie w latach 2005 - 2012
Zdjęcia Żuromina i okolic
Komenda Powiatowa Policji
OGŁOSZENIA Wydziału OKSZiSS
M-G Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Ogłoszenia Wydziału Infrastruktury Budownictwa i Ochrony Środowiska
Ochrona Środowiska
Konsultacje społeczne strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
Informacja o dotacji
Harmonogram wywozu nieczystości stałych z Gminy i Miasta Żuromin 2015r
Ogłoszenia wydziału
Uchwały dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi
Informacje dla przedsiębiorców
Ogłoszenia Wydziału Geodezji Gospodarki Nieruchomościami Rolnictwa i Planowania Przestrzennegp
Zespół Szkół nr1 w Żurominie
Zespół Szkół nr2 w Żurominie
SSP w Będzyminie
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Chamsku
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Kliczewie D.
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Poniatowie
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Raczynach
Przedszkole nr1 w Żurominie
Przedszkole nr2 w Żurominie
ORLIK Żuromin
Spis organizacji pozarządowych
Pełnomocnik do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi
Ogłoszenia w organizacjach pozarządowych
Sprawozdanie z konsultacji
Małe granty
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Witryna odwiedzona 746749 raz(y)


[Panel administracyjny]

Archiwum :: Archiwum 2006 :: Wstrzymano podpisywanie nowych umów z dostawcami śmieci z terenu powiatu 

Wstrzymano podpisywanie nowych umów z dostawcami śmieci spoza terenu Gminy i Miasta Żuromin

         29 listopada 2005 roku radni Rady Miejskiej w Żurominie odwiedzili składowisko odpadów komunalnych w Brudnicach. Wizytę na skladowisku  spowodowało zaniepokojenie tempem zapełniania niecki wysypiska.

         Radni zapoznali się z inwestycjami prowadzonymi na składowisku: montaż wagi, budowa budynku administracyjnego, budowa brodzika do mycia kół pojazdów opuszczających składowisko, budowa instalacji odgazowującej złoże, zakup spycharki gąsiennicowej, montaż dodatkowego piezometru do badania wód gruntowych. Na te cele w 2005 roku wydatkowano łącznie 190.469,66zł.

         Rada na jednej z wcześniejszych sesji rozpatrywała możliwość zaciągnięcia kredytu na budowę budynku sortowni i zakup linii techologicznej do segregacji odpadów, jednak po dyskusji nie wyraziła na to zgody i przełożyła tę inwestycję na lata 2006-2007. Łączny koszt takiej inwestycji na przełomie 2004- 2005 wynosił 1 mln 260 tyś. zł.

         Podobny "kłopot" z odpadami mają pozostałe gminy Powiatu Żuromińskiego. Niektóre np.Lubowidz i Bieżuń w dużym stopniu korzystają z usług Żuromińskich Zakładów Komunalnych sp. z o.o. Gmina Kuczbork ma własne wysypisko pod Olszewkiem.

         Starosta Powiatu Żuromińskiego wyszedł z inicjatywą utrzymania i użytkowania wysypiska w Brudnicach przez wszystkie gminy z terenu powiatu. Na jednym ze spotkań Burmistrz Żuromina podał szacunkową kwotę związaną z dalszą modernizacją składowiska, "przypadającą" na każdą z gmin. W chwili obecnej trwają rozmowy nad formą porozumienia między gminami lub związkiem międzygminnym.

         W końcu stycznia 2006 roku Burmistrz Żuromina po sugestiach Rady wystąpił z pismem do Zarządu  ŻZK o wstrzymanie podpisywania nowych umów z dostawcami śmieci spoza Gminy Żuromin.

         Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej na skałdowisko odpadów w Brudnicach mogą być dostarczane odpady komunalne z terenu Miasta i Gminy Żuromin. Z terenu gmin w Powiecie Żuromińskim odpady mogą dostarczać jedynie Żuromińskie Zakłady Komunalne.

         W IV kwartale uiegłego roku Zarząd ŻZK wprowadził  program pilotażowy segregacji odpadów na poziomie gospodarstw domowych, rozdając nieodpłatnie różnokolorowe worki. I etap objął osiedle Lubowidzka (za Zespołem Szkół Nr 1). II etap zostanie wdrożony na osiedlu Targowa do końca kwietnia 2006 roku.

        

drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech