27-02-2021r.
godzina 07:24
www.bip.gov.pl
 
ELIMINACJE MIEJSKO – GMINNE OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ POD HASŁEM „MŁOD
Nowy dowód osobisty od 1 marca. Co się zmieni ?
Informacje o zmianach w urzędach po 01 marca 2015 roku.
Budżet na rok 2015 przyjęty
Usuwanie azbestu na terenie Gminy i Miasta Żuromin etap II
Gmina odzyskała 280.000 zł VAT
Wybory Burmistrza II tura
Rada Miejska VII Kadencji
Tereny Inwestycyjne w Żurominie
Wbudowanie aktu erekcyjnego pod nowy budynek KRUS-u w Żurominie
Koncepcja budowy obwodnicy płd-wsch Żuromina
Zabytek na pierwszym planie
Usuwanie azbestu na terenie Gminy i Miasta Żuromin etap I
YouthBank z wizytą w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin
Plan Żuromina
Regulamin
Formularz zgłoszenia zadania
Karta do głosowania
Projekty unijne 2010-2014
Inwestycje 2010-2014
Inwestycje 2006-2010
Inwestycje wykonane w 2006 roku
Budowa ul.Chrobrego w Żurominie
Otwarcie pracowni RTG w Żuromińskim szpitalu
Boisko wielofunkcyjne przy Zespole Szkół Nr 2 w Żurominie
Budowa ul.Topolowej w Kosewie
Zakończono budowę chodnika Żuromin-Wiadrowo
Pomoc dla szpitala
Remont łazienek w Zespole Szkół Nr 1
Nowe nawierzchnie na ulicach centrum miasta
Budowa ul.Kółkowej, 19 Stycznia i Wyzwolenia w Poniatowie
Budowa kanalizacji burzowej i chodnika Żuromin Wiadrowo
Przbudowa wodociągu w ul.Olszewskiej
Remont ulic po zimie
6-ta pracownia internetowa w Zespole Szkół Nr 2 w Żurominie
Budowa chodnika w Dębsku
Budowa sieci CO w ul.Targowej
Rozbudowa monitoringu
100 tyś. dla Szpitala SPZZOZ
Wymiana stolarki okiennej w Zespole Szkół Nr 2 w Żurominie - ostatni etap
Odbiór pomieszczeń dla oddziału O W SP Będzymin
Budowa parkingu przy ul.Wyzwolenia 49A,B
Budowa chodnika do Brudnic
Zakup pomieszczeń po byłej weterynarii
Budowa chodnika przy ul.Olszewskiej
Remont łazienek w Przedszkolu Nr 2 w Żurominie
Budowa chodnika i kanalizacji burzowej w Raczynach
Kapitalny remont ul.Mickiewicza w Żurominie
Przebudowa ul.Żeromskiego w Żurominie
Odbiór drogi Olszewo-Sadowo 2,107km
Docieplenie budynku komunalnego przy ul.Przemysłowej
Budowa ul.Witosa w Żurominie
Program
Budowa drogi Sadowo Zielona
Kontynuacja budowy drogi Dębsk-Sadłowo
Kontynuacja budowy ul.Wesołej w Kruszewie
Rozbudowa wodociągu w Rzężawach i Raczynach
Budowa chodnika w Rzężawach
Remont ul.Dębskiej w Wólce Kliczewskiej
Wykonane inwestycje w 2007 roku
Inwestycje wykonane w 2010 roku
Wykonane inwestycje w 2008 roku
Inwestycje wykonane w 2009 roku
Inwestycje wykonane w 2014 roku
Planowane formy aktywizacji zawodowej przez PUP Żuromin w 2014 roku
Nabór na wolne stanowisko pracy w Wydziale Finansowym
Wybory Prezydenta RP - 2015
Harmonogram Zebrań Wiejskich - Wybór Sołtysa Kadencja 2015 - 2019 rok
Wybory Samorządowe 2014
Usuwanie i utylizacja materiałów zawierających azbest
Naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE
OBWIESZCZENIE o zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Sygnały alarmowe
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
KOMUNIKAT CEIDG: WAŻNA INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
www.mikroporady.pl
PAŃSTWOWA INSPEKCJA OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA
Ogłoszenie w sprawie uruchomienia Agencji Pocztowej w gminie miejsko-wiejskiej Żuromin
Rys historyczny...
Liczba mieszkańców
Urodzenia w mieście i gminie w latach 2005 - 2012
Zdjęcia Żuromina i okolic
Komenda Powiatowa Policji
OGŁOSZENIA Wydziału OKSZiSS
M-G Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Ogłoszenia Wydziału Infrastruktury Budownictwa i Ochrony Środowiska
Ochrona Środowiska
Konsultacje społeczne strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
Informacja o dotacji
Harmonogram wywozu nieczystości stałych z Gminy i Miasta Żuromin 2015r
Ogłoszenia wydziału
Uchwały dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi
Informacje dla przedsiębiorców
Ogłoszenia Wydziału Geodezji Gospodarki Nieruchomościami Rolnictwa i Planowania Przestrzennegp
Zespół Szkół nr1 w Żurominie
Zespół Szkół nr2 w Żurominie
SSP w Będzyminie
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Chamsku
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Kliczewie D.
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Poniatowie
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Raczynach
Przedszkole nr1 w Żurominie
Przedszkole nr2 w Żurominie
ORLIK Żuromin
Spis organizacji pozarządowych
Pełnomocnik do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi
Ogłoszenia w organizacjach pozarządowych
Sprawozdanie z konsultacji
Małe granty
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Witryna odwiedzona 744579 raz(y)


[Panel administracyjny]

Budowa ul.Chrobrego w Żurominie     Otwarcie pracowni RTG w Żuromińskim szpitalu     Boisko wielofunkcyjne przy Zespole Szkół Nr 2 w Żurominie     Budowa ul.Topolowej w Kosewie     Zakończono budowę chodnika Żuromin-Wiadrowo     Pomoc dla szpitala     Remont łazienek w Zespole Szkół Nr 1     Nowe nawierzchnie na ulicach centrum miasta     Budowa ul.Kółkowej, 19 Stycznia i Wyzwolenia w Poniatowie     Budowa kanalizacji burzowej i chodnika Żuromin Wiadrowo     Przbudowa wodociągu w ul.Olszewskiej     Remont ulic po zimie     6-ta pracownia internetowa w Zespole Szkół Nr 2 w Żurominie     Budowa chodnika w Dębsku     Budowa sieci CO w ul.Targowej     Rozbudowa monitoringu     100 tyś. dla Szpitala SPZZOZ     Wymiana stolarki okiennej w Zespole Szkół Nr 2 w Żurominie - ostatni etap     Odbiór pomieszczeń dla oddziału O W SP Będzymin     Budowa parkingu przy ul.Wyzwolenia 49A,B     Budowa chodnika do Brudnic     Zakup pomieszczeń po byłej weterynarii     Budowa chodnika przy ul.Olszewskiej     Remont łazienek w Przedszkolu Nr 2 w Żurominie     Budowa chodnika i kanalizacji burzowej w Raczynach     Kapitalny remont ul.Mickiewicza w Żurominie     Przebudowa ul.Żeromskiego w Żurominie     Odbiór drogi Olszewo-Sadowo 2,107km     Docieplenie budynku komunalnego przy ul.Przemysłowej     Budowa ul.Witosa w Żurominie     Program     Budowa drogi Sadowo Zielona     Kontynuacja budowy drogi Dębsk-Sadłowo     Kontynuacja budowy ul.Wesołej w Kruszewie     Rozbudowa wodociągu w Rzężawach i Raczynach     Budowa chodnika w Rzężawach     Remont ul.Dębskiej w Wólce Kliczewskiej    

Inwestycje w mieście i gminie :: Inwestycje 2006-2010 :: Inwestycje wykonane w 2006 roku 

   WYDATKI INWESTYCYJNE GMINNE PLANOWANE DO REALIZACJI W ROKU BUDŻETOWYM 2006            

Lp

Nazwa inwestycji

Środki własne

Dodatkowe środki pozyskane do 31.10.2006

Zaawansowanie inwestycji
stan na 01.11.2006

1

Rozbudowa sieci wodociągowych na terenie gminy

85 000,00 zł

Komponent E. 108.000zł

Wykonano rozbudowę w Rozwozinie.  Wykonano rozbudowę w Rzężawach.

2

Budowa drogi Chamsk- Olszewo- Sadowo

188 000,00 zł

Wniosek w ZPORR na liście rezerwoej

Inwestycja zakończona (wykonano podbudowę (1 etap zadanie gminy)

3

Budowa ulicy Kółkowej, Wyzwolenia i 19-Stycznia w Poniatowie

44 500,00 zł

Komponent C
225.000zł

Inwestycja zakończona

4

Budowa kanalizacji deszczowej i chodnika przy ul.Wiadrowskiej i Żuromin-Wiadrowo

111 800,00 zł

 

Inwestycja zakończona

5

Projekt, wykup gruntu i rozpoczęcie budowy ścieżki rowerowej w kierunku Poniatowa (ul.Wyzwolenia)

39 000,00 zł

 

Wykonano projekt. Wykupiono grunty na terenie miasta Żuromin

6

Projekt, wykup gruntu i rozpoczęcie budowy  ulic:Brzozowej i Wiatracznej w Żurominie

80 000,00 zł

 

Przejęto wszystkie działki od właścicieli. Wykonano projekt. Dokonano zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego

7

Budowa ul.Wesołej w Kruszewie

68 500,00 zł

 

Inwestycja                                       zakończona                                       

8

Budowa drogi Dębsk Sadłowo (ul.Centralna)

62 300,00 zł

 

Inwestycja zakończona

9

Budowa chodnika w Dębsku

16 000,00 zł

 

Inwestycja zakończona

10

Budowa ścieżki rowerowej do Brudnic

40 000,00 zł

 

Inwestycja rozpoczęta, wykonywane zagęszczenie gruntu. Wybudowano część ścieżki rowerowej.

11

Budowa  chodnika i kanalizacji deszczowej w Raczynach

177 000,00 zł

Dofinansowanie z MZDW materiały za 320.000zł

Inwestycja zakończona

12

Remont ulicy Żeromskiego w Żurominie

110 000,00 zł

 

Inwestycja zakończona

13

Budowa ul.Witosa w Żurominie

60 000,00 zł

 

Inwestycja zakończona

14

Budowa ul.Chrobrego w Żurominie

85 100,00 zł

 

Inwestycja zakończona

15

Budowa ul.Topolowej w Kosewie

39 600,00 zł

 Wniosek do FOGR

Inwestycja zakończona

16

Zakup samochodu osobowego

10 000,00 zł

 

Inwestycja zakończona

17

Wymiana stolarki okiennej w  ZS Nr 2 w Żurominie

146 000,00 zł

 Komponent B
58.000zł

Inwestycja zakończona

18

Remont budynku Sam. Przedszkola Nr 2 w  Żurominie

30 000,00 zł

 

Inwestycja zakończona

19

Rozbudowa świetlicy socjoterapeutycznej

21 000,00 zł

 

 

20

Wykup pomieszczeń przy ul.Wierzbowej na powiększenie zasobu mieszkaniowego gminy

60 000,00 zł

 

Inwestycja zakończona

21

Przebudowa pomieszczeń gospodarczych przy budynkach komunalnych w Żurominie

7 000,00 zł

 

Inwestycja zakończona

22

Projekt drogi pomiędzy ul.Wyzwolenia i ul.Zwycięstwa w Żurominie

17 600,00 zł

 

Inwestycja zakończona

23

Docieplenie budynku wielorodzinnego przy ul.Przemysłowej w Żurominie

32 000,00 zł

Kwota umorzenia z WFOŚiGW

Inwestycja zakończona

24

Budowa drogi Sadowo - Zielona

131 000,00 zł

 

Inwestcja zakończona

25

Dofinansowanie budowy ul.Szpitalnej w Żurominie - wsparcie Samorządu Powiatowego

50 000,00 zł

 

Inwestycja zakończona

26

Docieplenie budynku przy ul.Wyzwolenia 49 w Żurominie

37 000,00 zł

Wniosek do WFOŚiGW
83 000 zł

Inwestycja rozpoczęta

27

Rozbudowa monitoringu (zakup i montaż  kamery przy rondzie)

18 000,00 zł

Wniosek do Marszałka

Inwestycja zakończona

28

Wykup pomieszczeń po Powiatowej Weterynarii od Powiatu Żuromińskiego

37 400,00 zł

 

Inwestycja zakończona

29

Wykup nieruchomości w Raczynach

13 000,00 zł

 

Inwestycja zakończona

30

Budowa chodnika przy ul.Mickiewicza w Żurominie

40 000,00 zł

 

Inwestycja zakończona

31

Dofinansowanie zakupu samochodu do ratownictwa drogowego dla PPSP. Wsparcie Samorządu Powiatowego.

12 000,00 zł

Wniosek złożony przez Starostwo Powiatu do  Marszałka o kwotę 200.000zł

 Inwestcja zakończona

32

Dofinansowanie zakupu aparatury RTG dla Szpitala w Żurominie. Wsparcie Samorządu Powiatowego.

100 000,00 zł

Podpisana umowa przez Starostwo Powiatu z Marszałkiem na kwotę 500.000zł

Inwestycja zakończona 

33

Remont chodnika ul.Olszewska

 

15.000 zł przekazane uchwałą Rady Powiatu

Inwestycja rozpoczęta

34

Remont i wyposażenie pomieszczeń oddziału zerowego w Samorządowej Szkole Podstawowej w Będzyminie

21 000,00 zł

21.000zł 
 Komponent B z EFS

Inwestycja zakończona

35

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 2 w Żurominie

69 000,00 zł

91.000zł
Komponent D z EFS

Inwestycja zakończona

     RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE

2 058 800 zł

921 000 zł

 = 2 979 800zł

 

Inwestycje zaplanowane do wykonania w ramach remontów cząstkowych

Lp.

Nazwa

Kwota

Zaawansowanie inwestycji. Stan na 31.08.2006

1

Remont powierzchniowy ulic miasta i gminy po okresie zimowym

56 500,00 zł

Inwestycja zakończona

2

Remont nawierzchni ul.Mickiewicza w Żurominie

45 700,00 zł

Inwestycja zakończona

3

Dokończenie podbudowy i położenie nawierzchni parkingu i  łącznika od ul.Bpa Wetmańskiego do ul.Kościuszki

26 700,00 zł

Inwestycja zakończona

4

Położenie nawierzchni asfaltowej na parkingu i drodze osiedlowej przed budynkiem Wyzwolenia 49A, 49B

28 300,00 zł

Inwestycja zakończona

5

Remont drogi do Młudzyna 130mb i Cierpigorza 60mb.

34 000,00 zł

Inwestycja zakończona

6

Przejście dla pieszych pomiędzy ul.Mławską i Racławicką

7 900,00 zł

 Zgłoszono wykonanie robót

7

Remont powierzchniowy ul.Kościuszki do ul.Jezuitów

68 700,00 zł

Inwestycja zakończona

8

Budowa chodnika ul.Kosynierów

15 600,00 zł

Inwestcja zakończona

9

Zagospodarowanie parku Kościuszki-Mławska

8 000,00 zł

 

10

Remont i przebudowa chodnika ul.Żeromskiego

42 000,00 zł

Inwestycja zakończona

11

Remont drogi ul.Bagiennej i Dębskiej w Wólce Kliczewskiej

10 000,00 zł

Inwestycja zakończona

12

Remont przejścia dla pieszych i przebudowa chodnika ul.Wiatraczna

5 000,00 zł

Inwestycja zakończona

13

Wymiana krawężników na ulicy Słonecznej

20 300,00 zł

Inwestycja zakończona

14

Remont drogi w Cierpigorzu

10 000,00 zł

Inwestycja zakończona

 

Wartość inwestycji

378 780,00 zł

 

 

Inwestycje w jednostkach Gminy i Miasta Żuromin finansowane z budżetu Gminy w ramach ich budżetów

Lp.

Nazwa

Kwota w budżecie

Dodatkowe środki pozyskane do 30.05.2006

Zaawansowanie   inwestycji. Stan na 31.08.2006

1

Remont łazienek w oddziale 4-latków i
5-latków

32 175,00 zł

 

Inwestycja zakończona  

2

Remont łazienek dziewcząt na parterze i
I piętrze w Szkole Podstawowej Nr 1 w Żurominie (ZS Nr 1 w Żurominie)

37 000,00 zł

 

Inwestycja zakończona

4

Zakup pracowni internetowej dla Gimnazjum Nr 2 w Żurominie

2 500,00 zł

40.000zł
z Europejskich Funduszy Strukturalnych

Inwestycja zakończona

5

Uruchomienie programu "IKONKA"

5 000,00 zł

10.000zł
 od MSWiA

Inwestycja zakończona

6

Zakup pracowni internetowej dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Żurominie, Szkoły Podstawowej w Raczynach , Będzyminie, Poniatowie,  Kliczewie Dużym i Chamsku

 

Wniosek do MEN z Europejskich Funduszy Strukturalnych na kwotę 168 000zł

Inwestycja zakończona

 

Wartość inwestycji

76 675,00 zł

218 000,00 zł

= 294 675 zł

drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech