24-10-2021r.
godzina 13:24
www.bip.gov.pl
 
ELIMINACJE MIEJSKO – GMINNE OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ POD HASŁEM „MŁOD
Nowy dowód osobisty od 1 marca. Co się zmieni ?
Informacje o zmianach w urzędach po 01 marca 2015 roku.
Budżet na rok 2015 przyjęty
Usuwanie azbestu na terenie Gminy i Miasta Żuromin etap II
Gmina odzyskała 280.000 zł VAT
Wybory Burmistrza II tura
Rada Miejska VII Kadencji
Tereny Inwestycyjne w Żurominie
Wbudowanie aktu erekcyjnego pod nowy budynek KRUS-u w Żurominie
Koncepcja budowy obwodnicy płd-wsch Żuromina
Zabytek na pierwszym planie
Usuwanie azbestu na terenie Gminy i Miasta Żuromin etap I
YouthBank z wizytą w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin
Plan Żuromina
Regulamin
Formularz zgłoszenia zadania
Karta do głosowania
Projekty unijne 2010-2014
Inwestycje 2010-2014
Inwestycje 2006-2010
Inwestycje wykonane w 2014 roku
Planowane formy aktywizacji zawodowej przez PUP Żuromin w 2014 roku
Nabór na wolne stanowisko pracy w Wydziale Finansowym
Wybory Prezydenta RP - 2015
Harmonogram Zebrań Wiejskich - Wybór Sołtysa Kadencja 2015 - 2019 rok
Wybory Samorządowe 2014
Usuwanie i utylizacja materiałów zawierających azbest
Naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE
OBWIESZCZENIE o zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Sygnały alarmowe
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
KOMUNIKAT CEIDG: WAŻNA INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
www.mikroporady.pl
PAŃSTWOWA INSPEKCJA OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA
Ogłoszenie w sprawie uruchomienia Agencji Pocztowej w gminie miejsko-wiejskiej Żuromin
Rys historyczny...
Liczba mieszkańców
Urodzenia w mieście i gminie w latach 2005 - 2012
Zdjęcia Żuromina i okolic
Komenda Powiatowa Policji
OGŁOSZENIA Wydziału OKSZiSS
M-G Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Ogłoszenia Wydziału Infrastruktury Budownictwa i Ochrony Środowiska
Ochrona Środowiska
Konsultacje społeczne strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
Informacja o dotacji
Harmonogram wywozu nieczystości stałych z Gminy i Miasta Żuromin 2015r
Ogłoszenia wydziału
Uchwały dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi
Informacje dla przedsiębiorców
Ogłoszenia Wydziału Geodezji Gospodarki Nieruchomościami Rolnictwa i Planowania Przestrzennegp
Zespół Szkół nr1 w Żurominie
Zespół Szkół nr2 w Żurominie
SSP w Będzyminie
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Chamsku
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Kliczewie D.
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Poniatowie
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Raczynach
Przedszkole nr1 w Żurominie
Przedszkole nr2 w Żurominie
ORLIK Żuromin
Spis organizacji pozarządowych
Pełnomocnik do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi
Ogłoszenia w organizacjach pozarządowych
Sprawozdanie z konsultacji
Małe granty
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Witryna odwiedzona 746749 raz(y)


[Panel administracyjny]

Archiwum :: Archiwum 2006 :: Rozpoczęcie roku szkolnego 2006/2007 w Żuromińskich szkołach 

Rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2006/2007 w szkołach na terenie Gminy i Miasta Żuromin

     4 września 1795 uczniów rozpoczęło naukę w 7 szkołach podstawowych i dwóch gimnazjach na terenie Gminy i Miasta Żuromin. Pracę rozpoczęły także 2 przedszkola i oddziały zerowe w szkołach gminnych, do których uczęszcza 324 dzieci. W miejskich i gminnych szkołach i przedszkolach pracuje 191 nauczycieli.

      W Zespole Szkól Nr 2 w Żurominie przy ul.Wiatracznej przy okazji inauguracji roku szkolnego oddano do użytku nowe wielofunkcyjne boisko sportowe o nawierzchni poliuretanowej, na które Miasto Żuromin pozyskało środki z Europejskich Funduszy Strukturalnych. Koszt wykonania tego objektu zamknął się kwotą prawie 200.000 zł.

       Otwarcia boiska dokonał Burmistrz Gminy i Miasta Żuromin Zbigniew Nosek, Dyrektor Zespołu Szkół Roman Lewandowski, przedstawiciele Komitetu Rodzicielskiego Pani Małgorzata Kalinowska i Pani Ewa Dobies, Radny Rady Miejskiej Leszek Łuczkiewicz.

        W rozpoczęciu roku szkolnego w Samorządowej Szkole Podstawowej w Chamsku wzięła udział Kierownik Wydzaiału Oświaty Bożena Fijałkowska a Zespole Szkół Nr 1 w Żurominie  Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Maria Jędrzejewska.

Liczba uczniów w szkołach na terenie Miasta i Gminy Żuromin (bez oddziałów zerowych):

  • Zespół Szkół Nr 1 w Żurominie  -  762
  • Zespół Szkół Nr 2 w Żurominie  -  695
  • Samorządowa Szkoła Podstawowa w Chamsku  - 72
  • Samorządowa Szkoła Podstawowa w Będzyminie  - 67
  • Samorządowa Szkoła Podstawowa w Kliczewie Dużym  - 45
  • Samorządowa Szkoła Podstawowa w Poniatowie  - 82
  • Samorządowa Szkoła Podstawowa w Raczynach  - 72
drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech