24-10-2021r.
godzina 13:49
www.bip.gov.pl
 
ELIMINACJE MIEJSKO – GMINNE OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ POD HASŁEM „MŁOD
Nowy dowód osobisty od 1 marca. Co się zmieni ?
Informacje o zmianach w urzędach po 01 marca 2015 roku.
Budżet na rok 2015 przyjęty
Usuwanie azbestu na terenie Gminy i Miasta Żuromin etap II
Gmina odzyskała 280.000 zł VAT
Wybory Burmistrza II tura
Rada Miejska VII Kadencji
Tereny Inwestycyjne w Żurominie
Wbudowanie aktu erekcyjnego pod nowy budynek KRUS-u w Żurominie
Koncepcja budowy obwodnicy płd-wsch Żuromina
Zabytek na pierwszym planie
Usuwanie azbestu na terenie Gminy i Miasta Żuromin etap I
YouthBank z wizytą w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin
Plan Żuromina
Regulamin
Formularz zgłoszenia zadania
Karta do głosowania
Projekty unijne 2010-2014
Inwestycje 2010-2014
Inwestycje 2006-2010
Inwestycje wykonane w 2014 roku
Planowane formy aktywizacji zawodowej przez PUP Żuromin w 2014 roku
Nabór na wolne stanowisko pracy w Wydziale Finansowym
Wybory Prezydenta RP - 2015
Harmonogram Zebrań Wiejskich - Wybór Sołtysa Kadencja 2015 - 2019 rok
Wybory Samorządowe 2014
Usuwanie i utylizacja materiałów zawierających azbest
Naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE
OBWIESZCZENIE o zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Sygnały alarmowe
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
KOMUNIKAT CEIDG: WAŻNA INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
www.mikroporady.pl
PAŃSTWOWA INSPEKCJA OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA
Ogłoszenie w sprawie uruchomienia Agencji Pocztowej w gminie miejsko-wiejskiej Żuromin
Rys historyczny...
Liczba mieszkańców
Urodzenia w mieście i gminie w latach 2005 - 2012
Zdjęcia Żuromina i okolic
Komenda Powiatowa Policji
OGŁOSZENIA Wydziału OKSZiSS
M-G Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Ogłoszenia Wydziału Infrastruktury Budownictwa i Ochrony Środowiska
Ochrona Środowiska
Konsultacje społeczne strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
Informacja o dotacji
Harmonogram wywozu nieczystości stałych z Gminy i Miasta Żuromin 2015r
Ogłoszenia wydziału
Uchwały dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi
Informacje dla przedsiębiorców
Ogłoszenia Wydziału Geodezji Gospodarki Nieruchomościami Rolnictwa i Planowania Przestrzennegp
Zespół Szkół nr1 w Żurominie
Zespół Szkół nr2 w Żurominie
SSP w Będzyminie
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Chamsku
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Kliczewie D.
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Poniatowie
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Raczynach
Przedszkole nr1 w Żurominie
Przedszkole nr2 w Żurominie
ORLIK Żuromin
Spis organizacji pozarządowych
Pełnomocnik do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi
Ogłoszenia w organizacjach pozarządowych
Sprawozdanie z konsultacji
Małe granty
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Witryna odwiedzona 746749 raz(y)


[Panel administracyjny]

Archiwum :: Archiwum 2006 :: Warsztaty fotograficzne 

Warsztaty fotograficzne

„Powiat Żuromiński – portret subiektywny”

 

            W dniach 13 – 14 X 2006 r. odbyły się warsztaty fotograficzne, w których uczestniczyło około 50 osób pragnących poszerzyć swoja wiedzę techniczną, czy tez sprawdzić się w artystycznym sposobie postrzegania świata za pomocą obiektywu aparatu. Warsztaty prowadzili: Andrzej Maria Bersz – artysta plastyk oraz Zbigniew Dobrowolski – instruktor fotografii.

 

                                                  Andrzej Maria Bersz

 

 

W pierwszym dniu warsztatów młodzieży zaproponowano wykłady edukacyjne i „polowanie z obiektywem” w plenerach dworku szlacheckiego w Brudnicach. Wieczorem młodzież wspaniale integrowała się przy ognisku w domku myśliwskim w Chraponi należącym do Koła Łowieckiego „SARNA” w Żurominie. Wiele radości sprawiła młodym ludziom gra terenowa „Władca Pierścieni”, którą poprowadził pan Adam Ejnik. Dyrektor PM Biblioteki dziękuje bardzo p. Hubertowi Sumirskiemu i panu Zdzisławowi Gadomskiemu – zastępcy nadleśniczego Nadleśnictwa Dwukoły, którzy bardzo interesująco pokazali piękno i historię tej ziemi, jej miejsca wyjątkowe i konieczność świadomej ich ochrony. Szczególne słowa podziękowania panu Wiesławowi Hajczukowi – leśniczemu Leśnictwa Chrapoń za pomoc w organizacji tego wyjątkowego wydarzenia kulturalnego.

         W dniu 14.X.2006 r. przeprowadzono wśród uczestników warsztatów plebiscyt na najciekawsze fotografie. Spośród 60 zdjęć każdy miał wskazać 3, które jego zdaniem są najlepsze. Nad prawidłowością jego przebiegu czuwała komisja. W toku plebiscytu wyłoniono zwycięzców.

Na podstawie głosowania ustalono, że:

·            I miejsce zajęła Malwina Piotrowska (Gimnazjum Bieżuń),

·        II miejsce – Karolina Grześkiewicz (SWPS Warszawa),

·       III miejsce – Agata Grzywińska (LO Żuromin).

 

                                             Praca Malwiny Piotrowskiej 

 

                                             Praca Karoliny Grześkiewicz

 

 

 

 

                                                       Praca Agaty Grzywińskiej

 

 

 

Zwycięzcy plebiscytu otrzymali nagrody książkowe ufundowane przez Nadleśnictwo Dwukoły.

Ponadto komisja postanowiła przyznać równorzędne wyróżnienia:

·       Sławomirowi Grzeli (LO Żuromin) za oryginalność,

·       Alicji Boruckiej (Gimnazjum nr 1 w Żurominie) za inne spojrzenie,

·       Andrzejowi Szlomowi (LO Żuromin) za reporterskie oko,

·       Karolinie Grześkiewicz (SWPS Warszawa) za dobre ujęcie,

·        Michałowi Liszewskiemu (Gimnazjum Bieżuń) za dobry klimat.

Wyróżnienia zostały ufundowane przez Powiatowo–Miejską Bibliotekę Publiczną w Żurominie.

          W imieniu młodzieży serdecznie dziękujemy za okazaną pomoc, zaangażowanie i życzliwość wszystkim współorganizatorom.

         Wydarzenie kulturalne zaistniało dzięki wsparciu finansowemu Nadleśnictwa Dwukoły i Starostwa Powiatowego w Żurominie.

 

                                          Dyrektor Powiatowo-Miejskiej Biblioteki

                                                           Publicznej w Żurominie

 

drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech