24-10-2021r.
godzina 13:39
www.bip.gov.pl
 
ELIMINACJE MIEJSKO – GMINNE OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ POD HASŁEM „MŁOD
Nowy dowód osobisty od 1 marca. Co się zmieni ?
Informacje o zmianach w urzędach po 01 marca 2015 roku.
Budżet na rok 2015 przyjęty
Usuwanie azbestu na terenie Gminy i Miasta Żuromin etap II
Gmina odzyskała 280.000 zł VAT
Wybory Burmistrza II tura
Rada Miejska VII Kadencji
Tereny Inwestycyjne w Żurominie
Wbudowanie aktu erekcyjnego pod nowy budynek KRUS-u w Żurominie
Koncepcja budowy obwodnicy płd-wsch Żuromina
Zabytek na pierwszym planie
Usuwanie azbestu na terenie Gminy i Miasta Żuromin etap I
YouthBank z wizytą w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin
Plan Żuromina
Regulamin
Formularz zgłoszenia zadania
Karta do głosowania
Projekty unijne 2010-2014
Inwestycje 2010-2014
Inwestycje 2006-2010
Inwestycje wykonane w 2014 roku
Planowane formy aktywizacji zawodowej przez PUP Żuromin w 2014 roku
Nabór na wolne stanowisko pracy w Wydziale Finansowym
Wybory Prezydenta RP - 2015
Harmonogram Zebrań Wiejskich - Wybór Sołtysa Kadencja 2015 - 2019 rok
Wybory Samorządowe 2014
Usuwanie i utylizacja materiałów zawierających azbest
Naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE
OBWIESZCZENIE o zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Sygnały alarmowe
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
KOMUNIKAT CEIDG: WAŻNA INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
www.mikroporady.pl
PAŃSTWOWA INSPEKCJA OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA
Ogłoszenie w sprawie uruchomienia Agencji Pocztowej w gminie miejsko-wiejskiej Żuromin
Rys historyczny...
Liczba mieszkańców
Urodzenia w mieście i gminie w latach 2005 - 2012
Zdjęcia Żuromina i okolic
Komenda Powiatowa Policji
OGŁOSZENIA Wydziału OKSZiSS
M-G Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Ogłoszenia Wydziału Infrastruktury Budownictwa i Ochrony Środowiska
Ochrona Środowiska
Konsultacje społeczne strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
Informacja o dotacji
Harmonogram wywozu nieczystości stałych z Gminy i Miasta Żuromin 2015r
Ogłoszenia wydziału
Uchwały dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi
Informacje dla przedsiębiorców
Ogłoszenia Wydziału Geodezji Gospodarki Nieruchomościami Rolnictwa i Planowania Przestrzennegp
Zespół Szkół nr1 w Żurominie
Zespół Szkół nr2 w Żurominie
SSP w Będzyminie
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Chamsku
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Kliczewie D.
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Poniatowie
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Raczynach
Przedszkole nr1 w Żurominie
Przedszkole nr2 w Żurominie
ORLIK Żuromin
Spis organizacji pozarządowych
Pełnomocnik do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi
Ogłoszenia w organizacjach pozarządowych
Sprawozdanie z konsultacji
Małe granty
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Witryna odwiedzona 746749 raz(y)


[Panel administracyjny]

Archiwum :: Archiwum 2006 :: Środki na budowę ścieżki rowerowej do Poniatowa 

505.000 zł na budowę ścieżki rowerowej do Poniatowa z Ministerstwa Transportu

     Odcinek drogi wojewódzkiej nr 563 Żuromin-Poniatowo należy do najbardziej niebezpiecznych na terenie Gminy i Miasta Żuromin. Tylko w latach 2003-2005 doszło tam do 15 kolizji drogowych i 8 wypadków, w których zginęły 3 osoby. W latach wcześniejszych również miały tam miejsce liczne kolizje i wypadki, w których ginęli piesi i rowerzyści.

        Pomimo tak dużego natężenia ruchu i znacznej wypadkowości, spowodowanej przede wszystkim nadmierną prędkością, odcinek ten należy do najbardziej uczęszczanych przez rowerzystów.

        Na początku 2006 roku Urząd Gminy i Miasta przystąpił do podziału działek i ich wykupu od prywatnych właścicieli z przeznaczeniem na ścieżkę rowerową Żuromin - Poniatowo i złożył wniosek opracowany przez kierownika wydziału p.Mariannę Budzińską do Ministerstwa Transportu w ramach programu dofinansowanego przez Europejski Bank Inwestycyjny.

       Na początku grudnia br. wniosek został rozpatrzony pozytywnie i dla Żuromina przyznana zostanie dotacja w wysokości 505.000 zł. Zgodnie z umową zadanie miasto zrealizuje ze środków własnych do końca 2007 roku, a dotacja zostanie przekazana w styczniu 2008 roku.

       Największe "kłopoty" pojawiają się w momencie wykupu gruntów. Do pozyskania pozostało jeszcze 14 działek od właścicieli na terenie miejscowości Poniatowo i 1 działka na terenie Żuromina.

  

   Od strony Żuromina w ramach środków zabezpieczonych w budżecie na 2006 rok ekipa Zakładu Usług Remontowych i Konserwacyjnych buduje chodnik z kostki do ostatniej posesji przy ul.Wyzwolenia. Dalsza część ścieżki rowerowej będzie budowana z masy bitumicznej na szerokości 2,5 m do Poniatowa.

 

drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech