23-04-2021r.
godzina 12:40
www.bip.gov.pl
 
ELIMINACJE MIEJSKO – GMINNE OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ POD HASŁEM „MŁOD
Nowy dowód osobisty od 1 marca. Co się zmieni ?
Informacje o zmianach w urzędach po 01 marca 2015 roku.
Budżet na rok 2015 przyjęty
Usuwanie azbestu na terenie Gminy i Miasta Żuromin etap II
Gmina odzyskała 280.000 zł VAT
Wybory Burmistrza II tura
Rada Miejska VII Kadencji
Tereny Inwestycyjne w Żurominie
Wbudowanie aktu erekcyjnego pod nowy budynek KRUS-u w Żurominie
Koncepcja budowy obwodnicy płd-wsch Żuromina
Zabytek na pierwszym planie
Usuwanie azbestu na terenie Gminy i Miasta Żuromin etap I
YouthBank z wizytą w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin
Plan Żuromina
Regulamin
Formularz zgłoszenia zadania
Karta do głosowania
Projekty unijne 2010-2014
Inwestycje 2010-2014
Inwestycje 2006-2010
Inwestycje wykonane w 2014 roku
Planowane formy aktywizacji zawodowej przez PUP Żuromin w 2014 roku
Nabór na wolne stanowisko pracy w Wydziale Finansowym
Wybory Prezydenta RP - 2015
Harmonogram Zebrań Wiejskich - Wybór Sołtysa Kadencja 2015 - 2019 rok
Wybory Samorządowe 2014
Usuwanie i utylizacja materiałów zawierających azbest
Naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE
OBWIESZCZENIE o zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Sygnały alarmowe
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
KOMUNIKAT CEIDG: WAŻNA INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
www.mikroporady.pl
PAŃSTWOWA INSPEKCJA OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA
Ogłoszenie w sprawie uruchomienia Agencji Pocztowej w gminie miejsko-wiejskiej Żuromin
Rys historyczny...
Liczba mieszkańców
Urodzenia w mieście i gminie w latach 2005 - 2012
Zdjęcia Żuromina i okolic
Komenda Powiatowa Policji
OGŁOSZENIA Wydziału OKSZiSS
M-G Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Ogłoszenia Wydziału Infrastruktury Budownictwa i Ochrony Środowiska
Ochrona Środowiska
Konsultacje społeczne strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
Informacja o dotacji
Harmonogram wywozu nieczystości stałych z Gminy i Miasta Żuromin 2015r
Ogłoszenia wydziału
Uchwały dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi
Informacje dla przedsiębiorców
Ogłoszenia Wydziału Geodezji Gospodarki Nieruchomościami Rolnictwa i Planowania Przestrzennegp
Zespół Szkół nr1 w Żurominie
Zespół Szkół nr2 w Żurominie
SSP w Będzyminie
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Chamsku
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Kliczewie D.
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Poniatowie
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Raczynach
Przedszkole nr1 w Żurominie
Przedszkole nr2 w Żurominie
ORLIK Żuromin
Spis organizacji pozarządowych
Pełnomocnik do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi
Ogłoszenia w organizacjach pozarządowych
Sprawozdanie z konsultacji
Małe granty
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Witryna odwiedzona 745049 raz(y)


[Panel administracyjny]

Archiwum :: Archiwum 2007 :: Planowane inwestycje w 2007 roku 

Zadania inwestycyjne w 2007 r.

Lp.

Dział

Rozdz.

§**

Nazwa zadania inwestycyjnego

Łączne
koszty
finansowe

Planowane wydatki

rok
budżetowy
2007
 (8+9+10)

z tego źródła finansowania

dochody własne
jst

kredyty
i pożyczki

środki
 pochodzące
z innych 
źródeł*

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1 010 01010 6050 Rozbudowa sieci wodo-ciągowych na terenie gminy 90 000 90 000 40 000   50 000
2 010 01010 6050 Rozbudowa sieci wodociągowych na terenie gminy (Raczyny-Rzężawy) 108 000 108 000     108 000
    010   Razem dział 198 000 198 000 40 000   158 000
3 600 60016 6050 Projekt i budowa ul Osiedlowej we wsi Olszewo 90 000 90 000 90 000    
4 600 60016 6050 Budowa ul.Poniatowskiej w  Brudnicach 73 000 73 000 73 000    
5 600 60016 6050 Dokumentacja, wykup gruntu i  budowa ścieżki rowerowej Żuromin- Poniatowo 610 000 610 000 210 000 400 000  
6 600 60016 6050 Projekt budowy drogi Rozwozin Rzężawy 20 000 20 000 20 000    
7 600 60016 6050 Projekt budowy drogi Rozwozin Raczyny 20 000 20 000 20 000    
8 600 60016 6050 Wykup gryntu i budowa ścieżki rowerowej  Żuromin - Brudnice 60 000 60 000 60 000    
9 600 60016 6050 Budowa ulicy Chełmickiego we wsi Franciszkowo 113 000 113 000 113 000    
10 600 60016 6050 Budowa ulicy Maczka w Żurominie 35 000 35 000 35 000    
11 600 60016 6050 Projekt i budowa chodnika Kliczewo Małe - Kliczewo Duże 45 000 45 000 45 000    
12 600 60016 6050 Projekt i wykup gruntu pod drogę Kościuszki - Szpitalna w Żurominie 70 000 70 000 70 000    
13 600 60016 6050 Projekt i budowa drogi  Nadratowo Stare - Ługi 280 000 280 000 240 000   40 000
14 600 60016 6050 Projekt, wykup gruntu i rozpoczęcie budowy obwodnicy ul. Okrężna  w Żurominie 43 931 43 931 43 931    
15 600 60016 6050 Budowa ulicy Brzozowej i Wiatracznej w Żurominie 278 000 278 000 178 000   100 000
  600     Razem dział 1 737 931 1 737 931 1 197 931 400000 140000
16 750 75023 6060 Zakup samochodu służbowego dla UGiM 42 000 42 000 42 000    
  750     Razem dział 42 000 42 000 42 000    
17 754 75412 6060 Zakup samochodu 12 200 12 200 12 200    
  754     Razem dział 12 200 12 200 12 200    
18 801 80101 6050 Budowa boiska wielofun- kcyjnego przy Zespole Szkół Nr 1 w Żurominie 94 999 94 999 64 999   30 000
19 801 80104 6050 Remont budynku Samorzą- dowego Przedszkola Nr 2 w Żurominie 162 750 162 750 93 000   69 750
  801     Razem dział 257 749 257 749 157 999   99 750
20 851 85154 6050 Rozbudowa świetlicy socjoterapeutycznej 60 000 60 000 60 000    
  851     Razem dział 60 000 60 000 60 000    
21 900 90002 6050 Modernizacja wysypiska odpadów komunalnych w Brudnicach (projekt i budowa sortowni) 1 345 020 1 345 020 395 020 750 000 200 000
22 900 90002 6060 Zakup ciągnika 80 000 80 000 80 000    
23 900 90095 6050 Remont budynku Szaletu Miejskiego 20 000 20 000 20 000    
24 900 90095 6050 Projekt i adaptacja pomieszczeń na cele mieszkaniowe w Żurominie przy ul. Wierzbowej 50 000 50 000 50 000    
  900     Razem dział 1 495 020 1 495 020 545 020 750 000 200 000
24 921 92105 6050 Remont świetlicy wiejskiej we wsi Debsk 20 000 20 000 20 000    
  921     Razem dział 20 000 20 000 20 000    
Ogółem 3 822 900 3 822 900 2 075 150 1 150 000 597 750Informację wytworzył(a): Burmistrz GiM
Informację dodał(a): Administrator
Ostatnia modyfikacja: 2008-01-07 21:52:44


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech