23-04-2021r.
godzina 12:27
www.bip.gov.pl
 
ELIMINACJE MIEJSKO – GMINNE OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ POD HASŁEM „MŁOD
Nowy dowód osobisty od 1 marca. Co się zmieni ?
Informacje o zmianach w urzędach po 01 marca 2015 roku.
Budżet na rok 2015 przyjęty
Usuwanie azbestu na terenie Gminy i Miasta Żuromin etap II
Gmina odzyskała 280.000 zł VAT
Wybory Burmistrza II tura
Rada Miejska VII Kadencji
Tereny Inwestycyjne w Żurominie
Wbudowanie aktu erekcyjnego pod nowy budynek KRUS-u w Żurominie
Koncepcja budowy obwodnicy płd-wsch Żuromina
Zabytek na pierwszym planie
Usuwanie azbestu na terenie Gminy i Miasta Żuromin etap I
YouthBank z wizytą w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin
Plan Żuromina
Regulamin
Formularz zgłoszenia zadania
Karta do głosowania
Projekty unijne 2010-2014
Inwestycje 2010-2014
Inwestycje 2006-2010
Inwestycje wykonane w 2014 roku
Planowane formy aktywizacji zawodowej przez PUP Żuromin w 2014 roku
Nabór na wolne stanowisko pracy w Wydziale Finansowym
Wybory Prezydenta RP - 2015
Harmonogram Zebrań Wiejskich - Wybór Sołtysa Kadencja 2015 - 2019 rok
Wybory Samorządowe 2014
Usuwanie i utylizacja materiałów zawierających azbest
Naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE
OBWIESZCZENIE o zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Sygnały alarmowe
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
KOMUNIKAT CEIDG: WAŻNA INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
www.mikroporady.pl
PAŃSTWOWA INSPEKCJA OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA
Ogłoszenie w sprawie uruchomienia Agencji Pocztowej w gminie miejsko-wiejskiej Żuromin
Rys historyczny...
Liczba mieszkańców
Urodzenia w mieście i gminie w latach 2005 - 2012
Zdjęcia Żuromina i okolic
Komenda Powiatowa Policji
OGŁOSZENIA Wydziału OKSZiSS
M-G Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Ogłoszenia Wydziału Infrastruktury Budownictwa i Ochrony Środowiska
Ochrona Środowiska
Konsultacje społeczne strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
Informacja o dotacji
Harmonogram wywozu nieczystości stałych z Gminy i Miasta Żuromin 2015r
Ogłoszenia wydziału
Uchwały dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi
Informacje dla przedsiębiorców
Ogłoszenia Wydziału Geodezji Gospodarki Nieruchomościami Rolnictwa i Planowania Przestrzennegp
Zespół Szkół nr1 w Żurominie
Zespół Szkół nr2 w Żurominie
SSP w Będzyminie
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Chamsku
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Kliczewie D.
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Poniatowie
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Raczynach
Przedszkole nr1 w Żurominie
Przedszkole nr2 w Żurominie
ORLIK Żuromin
Spis organizacji pozarządowych
Pełnomocnik do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi
Ogłoszenia w organizacjach pozarządowych
Sprawozdanie z konsultacji
Małe granty
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Witryna odwiedzona 745048 raz(y)


[Panel administracyjny]

Prawo lokalne :: Zarządzenia Burmistrza :: Zarządzenia Burmistrza 2006 Zarzadzenie_Nr_1a_z_02.01.2006_r..doc
Zarządzenie Nr1a/2006 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 2 stycznia 2006 roku w sprawie ustalenia pogotowia kasowego dla Urzędu Gminy i Miasta Żuromin na rok 2006.
 Zarzadzenie_Nr_1_z_2.01.2006_r..doc
Zarządzenie Nr 1/2006 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 2 stycznia 2006 roku w sprawie ustalenia zasad procedury kontroli wydatków oraz wstępnej oceny celowości i sposobu wykorzystania wyników kontroli.
 Zarzadzenie_Nr_02_z_04.01.2006_r.doc
Zarządzenie Nr 02/2006 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 04 stycznia 2006 r. w sprawie: wprowadzenia
 Zarzadzenie_Nr_03_z_10.01.2006_r.doc
Zarządzenie Nr 03/2006 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 10 stycznia 2006 r. w sprawie: wykazu i ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
 Zarzadzenie_Nr_04_z_10.01.2006_r.doc
Zarządzenie Nr 04/2006 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 10 stycznia 2006 r. sprawie: ustalenia komisji przetargowej na zadanie – Wkonanie map geodezyjno - wysokościowych do celów projektowych w skali 1:1000.
 Zarzadzenie_Nr_05_z_17.01.2006_r.doc
Zarządzenie Nr 05/2006 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 17 stycznia 2006 r. w sprawie: ustalenia komisji przetargowej do oceny i wskazania najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na sukcesywną dostawę zestawu materiałów biurowych.
 Zarzadzenie_Nr_06_z_17.01.2006_r.doc
Zarządzenie Nr 06/2006 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 17 stycznia 2006 r. w sprawie: ustalenia komisji przetargowej do oceny i wskazania najkorzystniejsze oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na sukcesywną dostawę zestawu materiałów biurowych.
 Zarzadzenie_Nr_07_z_18.01.2006_r.doc
Zarządzenie Nr 7/2006 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 18 stycznia 2006 r. w sprawie: ustalenie układu wykonawczego budżetu Gminy i Miasta Żuromin na 2006 rok
 Zarzadzenie_Nr_08_z_18.01.2006_r.doc
Zarządzenie Nr 08/2006 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 18 stycznia 2006 r. w sprawie: powołania komisji d/s rozpatrzenia ofert dotyczących zapytania o cenę.
 Zarzadzenie_Nr_09_z_27.01.2006_r.doc
Zarządzenie Nr 09/2006 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 27 stycznia 2006 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2006 roku.
 Zarzadzenie_Nr_10_z_27.01.2006_r.doc
Zarządzenie Nr 10/2006 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 27 stycznia 2006 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert oraz przyjęcia procedury oceny wniosków w otwartych konkursach ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2006 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
 Zarzadzenie_Nr_11_z_01.02.2006_r.doc
Zarządzenie Nr 11/2006 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 01 lutego 2006 r. w sprawie: zatwierdzenia ceny usług opiekuńczych.
 Zarzadzenie_Nr_12_z_01.02.2006_r.doc
Zarządzenie Nr 12/2006 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 01 lutego 2006 r. w sprawie: zawarcia umów dzierżawy.
 Zarzadzenie_Nr_13_z_02.02.2006_r.doc
Zarządzenie Nr 13/2006 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 02 lutego 2006 r. w sprawie: ustalenia komisji przetargowej na zadanie
 Zarzadzenie_Nr_14_z_06.02.2006_r.doc
Zarządzenie Nr 14/2006 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 06 luty 2006 r. w sprawie: ustalenia komisji przetargowej na zadanie – Remont cząstkowy ulic na terenie gminy i miasta Żuromin.
 Zarzadzenie_Nr_15_z_06.02.2006_r.doc
Zarządzenie Nr 15/2006 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 06 luty 2006 r. w sprawie: ustalenia komisji przetargowej na zadanie – Wykonanie dokumentacji technicznej budowy ulic Kółkowej, 19-go Stycznia i Wyzwolenia w Poniatowie.
 Zarzadzenie_Nr_16_z_06.02.2006_r.doc
Zarządzenie Nr 16/2006 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 06 luty 2006 r. w sprawie: ustalenia komisji przetargowej na zadanie – Wykonanie dokumentacji technicznej chodnika we wsi Będzymin.
 Zarzadzenie_Nr_17_z_06.02.2006_r.doc
Zarządzenie Nr 17/2006 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 06 lutego 2006 r. w sprawie: zmiany w budżecie Gminy i Miasta na 2006 rok
 Zarzadzenie_Nr_18_z_09.02.2006_r.doc
Zarządzenie Nr 18/2006 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 09 luty 2006 r.w sprawie: ustalenia komisji przetargowej na zadanie – Wykonanie dokumentacji technicznej budowy ulicy Brzozowej i ulicy Wiatracznej w Żurominie.
 Zarzadzenie_Nr_19_z_10.02.2006_r.doc
Zarządzenie Nr 19/2006 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 10 luty 2006 r. sprawie: powołania komisji d/s rozpatrzenia ofert dotyczących zapytania o cenę
 Zarzadzenie_Nr_20_z_14.02.2006_r.doc
Zarządzenie Nr 20/2006 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 14 luty 2006 r.w sprawie: powołania komisji d/s rozpatrzenia ofert dotyczących zapytania o cenę
 Zarzadzenie_Nr_21_z_17.02.2006_r.doc
Zarządzenie Nr 21/2006 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 17 luty 2006 r. w sprawie: ustalenia ceny nieruchomości do sprzedaży i wywieszenia wykazu
 Zarzadzenie_Nr_23_z_24.02.2006_r.doc
Zarządzenie Nr 23/2006 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 24 luty 2006 r. w sprawie: ustalenia komisji przetargowej na zadanie – Wykonanie dokumentacji technicznej budowy chodnika we wsi Będzymin.
 Zarzadzenie_Nr_25_z_28.02.2006_r.doc
Zarządzenie Nr 25/2006 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 28 luty 2006 r. w sprawie: zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy i Miasta Żuromin.
 Zarzadzenie_Nr_26_z_02.03.2006_r.doc
Zarządzenie Nr 26/2006 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 02 marca 2006 r. w sprawie: ustalenia warunków przetargu na sprzedaż działek budowlanych i powołania komisji przetargowej.
 Zarzadzenie_Nr_28_z_03.03.2006_r.doc
Zarządzenie Nr 28/2006 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 03 marca 2006 r. w sprawie: zmian w istrukcji kancelaryjnej dla gmin i związków międzygminnych.
 Zarzadzenie_Nr_29_z_03.03.2006_r.doc
Zarządzenie Nr 29/2006 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 03 marca 2006 r. w sprawie: ustalenia komisji przetargowej na zadanie – Opracowanie projektów Zarządzenie Nr 29/2006 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 03 marca 2006 r. w sprawie: ustalenia komisji przetargowej na zadanie – Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy.
 Zarzadzenie_Nr_30_z_07.03.2006_r.doc
Zarządzenie Nr 30/2006 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 07 marca 2006 r. w sprawie: powołania Miejsko – Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 Zarzadzenie_Nr_31_z_08.03.2006_r..doc
Zarzadzenie Nr 31/2006 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 8 marca 2006 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Żuromin na 2005 rok.
 Zarzadzenie_Nr_31a_z_08.03.2006_r..doc
Zarządzenie Nr 31a/2006 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 8 marca 2006 w sprawiekontroli wydatków ze środków publicznych w podległych jednostkach organizacyjnych i nadzorowanych.
 Zarzadzenie_Nr_32_z_13.03.2006_r.doc
Zarządzenie Nr 32/2006 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 13 marca 2006 r. w sprawie: ustalenia komisji przetargowej na zadanie – Wykonanie dokumentacji technicznej budowy drogi gminnej na działce nr ewidencyjny 254/7 położonej w Żurominie.
 Zarzadzenie_Nr_33_z_15.03.2006_r.doc
Zarządzenie Nr 33/2006 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie: ustalenia komisji przetargowej na zadanie – Dostawa materiałów do budowy kanalizacji sanitarnej w Raczynach.
 Zarzadzenie_Nr_34_z_15.03.2006_r.doc
Zarządzenie Nr 34/2006 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie: ustalenia komisji przetargowej na zadanie – Dostawa materiałów do budowy kanalizacji sanitarnej w Raczynach II.
 Zarzadzenie_Nr_35_z_17.03.2006_r.doc
Zarządzenie Nr 35/2006 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 17 marca 2006 r. w sprawie: powołania komisji d/s rozpatrzenia ofert dotyczących zapytania o cenę.
 Zarzadzenie_Nr_36_z_17.03.2006_r.doc
Zarządzenie Nr 36/2006 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 03 marca 2006 r. w sprawie: ustalenia komisji przetargowej na zadanie – Obsługa geodezyjna przy budowie chodnika i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Raczyny.
 Zarzadzenie_Nr_37_z_17.03.2006_r.doc
Zarządzenie Nr 37/2006 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 17 marca 2006 r. w sprawie: przyjęcia bilansu i rachunku zysków i strat Powiatowo–Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żurominie za 2005 rok.
 Zarzadzenie_Nr_39_z_21.03.2006_r.doc
Zarządzenie Nr 39/2006 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie: planu kontroli na rok 2006 w jednostkach organizacyjnych Gminy i Miasta Żuromin.
 Zarzadzenie_Nr_40_z_21.03.2006_r.doc
Zarządzenie Nr 40/2006 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy i Miasta na 2006 rok.
 Zarzadzenie_Nr_41_z_27.03.2006_r.doc
Zarządzenie Nr 41/2006 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 27 marca 2006 r. w sprawie: ustalenia komisji przetargowej na zadanie – Wymiana stolarki okiennej w Zespole Szkół Nr 2 w Zurominie – etap III.
 Zarzadzenie_Nr_42_z_27.03.2006_r.doc
Zarządzenie Nr 42/2006 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 27 marca 2006 r. w sprawie: ustalenia warunków II przetargu na sprzedaż działek budowalnych i powołania komiasji przetargowej.
 Zarzadzenie_Nr_43_z_28.03.2006_r.doc
Zarządzenie Nr 43/2006 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie: ustalenia komisji przetargowej na zadanie – Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy.
 Zarzadzenie_Nr_44_z_30.03.2006_r.doc
Zarządzenie Nr 44/2006 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy i Miasta Żuromin na 2006 rok
 Zarzadzenie_Nr_45_z_31.03.2006_r.doc
Zarządzenie Nr 45/2006 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora: Samorządowego Przedszkola Nr 1 w Żurominie Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Żurominie.
 Zarzadzenie_Nr_46_z_06.04.2006_r.doc
Zarządzenie Nr 46/2006 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 06 kwietnia 2006 r. w sprawie: ustalenia komisji przetargowej na zadania – Dostawa i transport HDS materiałów chodnikowych.
 Zarzadzenie_Nr_47_z_12.04.2006_r.doc
Zarządzenie Nr 47/2006 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 12 kwietnia 2006 r. w sprawie: ustalenia komisji przetargowej na zadania – Przebudowa ulicy Żeromskiego w Żurominie.
 Zarzadzenie_Nr_48_z_12.04.2006_r.doc
Zarządzenie Nr 48/2006 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 12 kwietnia 2006 r. w sprawie: ustalenia komisji przetargowej na zadania – Wymiana stolarki okiennej w Zespole Szkół Nr 2 w Żurominie – III etap – uzupełnienie zamówienia.
 Zarzadzenie_Nr_49_z_12.04.2006_r.doc
Zarządzenie Nr 49/2006 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 12 kwietnia 2006 r. w sprawie: powołania komisji d/s rozpatrzenia ofert dotyczących zapytania o cenę.
 Zarzadzenie_Nr_50_z_18.04.2006_r.doc
Zarządzenie Nr 50/2006 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 18 kwietnia 2006 r. w sprawie: powołania komisji d/s rozpatrzenia ofert dotyczących zapytania o cenę.
 Zarzadzenie_Nr_51_z_19.04.2006_r.doc
Zarządzenie Nr 51/2006 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 19 kwietnia 2006 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy i Miasta Żuromin na 2006 rok
 Zarzadzenie_Nr_52_z_19.04.2006_r.doc
Zarządzenie Nr 52/2006 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 19 kwietnia 2006 r. w sprawie: ustalenia komisji przetargowej na zadanie – Zakup pospółki.
 Zarzadzenie_Nr_53_z_20.04.2006_r.doc
Zarządzenie Nr 53/2006 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 20 kwietnia 2006 r. w sprawie: ustalenia komisji przetargowej na zadanie – Budowa ulicy Chrobrego w Żurominie o dł.180 m.
 Zarzadzenie_Nr_54_z_24.04.2006_r.doc
Zarządzenie Nr 54/2006 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 24 kwietnia 2006 r. w sprawie: zawarcia umowy dzierżawy na część działki nr 2197 położonej w Żurominie przy Pl.Józefa Piłsudskiego z przeznaczeniem pod kiosk Totalizatora Sportowego.
 Zarzadzenie_Nr_55_z_26.04.2006_r.doc
Zarządzenie Nr 55/2006 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 26 kwietnia 2006 r. w sprawie: powołania komisji d/s rozpatrzenia ofert dotyczących zapytania o cenę.
 Zarzadzenie_Nr_56_z_25.04.2006_r.doc
Zarządzenie Nr 56/2006 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 25 kwietnia 2006 r. w sprawie: ustalenia komisji przetargowej na zadanie – Budowa ulicy Topolowej w Kosewie o dł. 229 m.
 Zarzadzenie_Nr_57_z_26.04.2006_r.doc
Zarządzenie Nr 57/2006 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 26 kwietnia 2006 r. w sprawie: ustalenia komisji przetargowej na zadania – Dostawa i transport HDS materiałów chodnikowych.
 Zarzadzenie_Nr_58_z_27.04.2006_r.doc
Zarządzenie Nr 58/2006 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie: ustalenia komisji przetargowej na zadania – Modernizacja-przebudowa drogi gminnej na odcinku Chamsk – Olszewo (nr 0707022) oraz Olszewo-Sadowo (nr 0707004) Etap I – Wykonanie podbudowy na odcinku drogi Olszewo – Sadowo dł.2,107 km.
 Zarzadzenie_Nr_59_z_08.05.2006_r.doc
Zarządzenie Nr 59/2006 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 08 maja 2006 r. w sprawie: ustalenia komisji przetargowej na zadania – Budowa drogi ul:Kółkowa, 19 Stycznia oraz Wyzwolenia w Poniatowie.
 Zarzadzenie_Nr_60_z_09.05.2006_r.doc
Zarządzenie Nr 60/2006 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 08 maja 2006 r. w sprawie: ustalenia komisji przetargowej na zadania – Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 2 w Żurominie – II etap.
 Zarzadzenie_Nr_61_z_09.05.2006_r.doc
Zarządzenie Nr 61/2006 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 09 maja 2006 r. w sprawie: ustalenia komisji przetargowej na zadania – Wymiana stolarki okiennej w Zespole Szkół Nr 2 w Żurominie – III etap – uzupełnienie zamówienia.
 Zarzadzenie_Nr_62_z_22.05.2006_r.doc
Zarządzenie Nr 62/2006 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 22 maja 2006 r.w sprawie: ustalenia komisji przetargowej na zadania – Rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Raczyny.
 Zarzadzenie_Nr_63_z_24.05.2006_r.doc
Zarządzenie Nr 63/2006 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 24 maja 2006 r. w sprawie: ustalenia dnia wolnego od pracy.
 Zarzadzenie_Nr_64_z_24.05.2006_r.doc
Zarządzenie Nr 64/2006 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 24 maja 2006 r. w sprawie: ustalenia komisji przetargowej na zadania – Wykonanie map geodezyjnych sytuacyjno-wysokościowych do celów projektowych w skali 1:1000 ul.Ogrodowa, Chamsk.
 Zarzadzenie_Nr_65_z_24.05.2006_r.doc
Zarządzenie Nr 65/2006 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 24 maja 2006 r.w sprawie: ustalenia komisji przetargowej na zadania – Wykonanie dokumentacji technicznej budowy ulicy Ogrodowej w Chamsku.
 Zarzadzenie_Nr_66_z_24.05.2006_r.doc
Zarządzenie Nr 66/2006 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 24 maja 2006 r.w sprawie: ustalenia komisji przetargowej na zadania – Dostawa materiałów budowalnych do przebudowy pomieszczeń gospodarczych przy budynkach komunalnych w Żurominie.
 Zarzadzenie_Nr_67_z_24.05.2006_r.doc
Zarządzenie Nr 67/2006 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 24 maja 2006 r.w sprawie: ustalenia komisji przetargowej na zadania – Wykonanie dokumentacji technicznej budowy chodnika we wsi Franciszkowo.
 Zarzadzenie_Nr_68_z_24.05.2006_r.doc
Zarządzenie Nr 68/2006 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 24 maja 2006 r. w sprawie: ustalenia komisji przetargowej na zadania pn. ,,opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy
 Zarzadzenie_Nr_69_z_31.05.2006_r..doc
Zarządzenie Nr 69/2006 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 31 maja 2006 roku w sprawie wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy i Miasta Żuromin na 2006 rok.
 Zarzadzenie_Nr_70_z_31.05.2006_r.doc
Zarządzenie Nr 70/2006 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy i Miasta na 2006 rok.
 Zarzadzenie_Nr_71_z_01.06.2006_r.doc
Zarządzenie Nr 71/2006 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 1 czerwca 2006 r. w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 128/2005 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 14 listopada 2005 roku, w sprawie powołania oraz ustalenia Regulaminu pracy Gminnej Komisji Socjalnej dla rozpatrywania wniosków o pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów szkół i słuchaczy kolegiów.
 Zarzadzenie_Nr_72_z_12.06.2006_r.doc
Zarządzenie Nr 72/I/2006 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 12 czerwca 2006 r. w sprawie: zawarcia umowy dzierżawy na część działki nr 248/2 położonej w Żurominie przy ul. Lidzbarskiej z przeznaczeniem pod pawilon handlowo - usługowy.
 Zarzadzenie_Nr_74_z_12.06.2006_r.doc
Zarządzenie Nr 74/2006 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 12 czerwca 2006 r. w sprawie: powołania komisji d/s rozpatrzenia ofert dotyczących zapytania o cenę.
 Zarzadzenie_Nr_74a_z_12.06.2006_r..doc
Zarządzenie Nr 74a/2006 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 12 czerwca 2006 roku w sprawie powołania komisji d/s rozpatrzenia ofert dotyczących zapytania o cenę.
 Zarzadzenie_Nr_75_z_12.06.2006_r.doc
Zarządzenie Nr 75/2006 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 12 czerwca 2006 r. w sprawie: powołania komisji d/s rozpatrzenia ofert dotyczących zapytania o cenę.
 Zarzadzenie_Nr_76_z_16.06.2006_r.doc
Zarządzenie Nr 76/2006 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 16 czerwca 2006 r. w sprawie: powolania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Samorządowego Przedszkola Nr 1 w Żurominie z siedziba : 09-300 Żuromin, ul. Wyzwolenia 14.
 Zarzadzenie_Nr_77_z_16.06.2006_r.doc
Zarządzenie Nr 77/2006 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 16 czerwca 2006 r. w sprawie: powolania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Samorządowego Przedszkola Nr 2 w Żurominie z siedzibą: 09-300 Żuromin, ul. Licealna 1.
 Zarzadzenie_Nr_78_z_16.06.2006_r.doc
Zarządzenie Nr 78/2006 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 16 czerwca 2006 r. w sprawie: ustalenia komisji przetargowej na zadania pn. ,,Dostawa materiałów do budowy kanalizacji deszczowej przy ul. Wiadrowskiej i Żuromin–Wiadrowo – I
 Zarzadzenie_Nr_79_z_16.06.2006_r.doc
Zarządzenie Nr 79/2006 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 16 czerwca 2006 r. w sprawie: ustalenia komisji przetargowej na zadania pn. ,, Dostawa materiałów do budowy kanalizacji deszczowej przy ul. Wiadrowskiej i Żuromin–Wiadrowo – I I
 Zarzadzenie_Nr_80_z_16.06.2006_r.doc
Zarządzenie Nr 80/2006 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 16 czerwca 2006 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy i Miasta Żuromin na 2006 rok
 Zarzadzenie_Nr_81_z_16.06.2006_r.doc
Zarządzenie Nr 81/2006 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 16 czerwca 2006 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy i Miasta na 2006 rok.
 Zarzadzenie_Nr_82_z_16.06.2006_r.doc
Zarządzenie Nr 82/2006 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 16 czerwca 2006 r. w sprawie: ustalenia komisji przetargowej na zadania pn. ,,Dostawa materiałów do przebudowy pomieszczeń gospodarczych przy budynkach komunalnych w Żurominie: Kształtowniki i Kątowniki
 Zarzadzenie_Nr_83_z_26.06.2006_r.doc
Zarządzenie Nr 83/2006 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie: ustalenia warunków III przetargu na sprzedaż działek budowlanych i powolania komisji przetargowej.
 Zarzadzenie_Nr_84_z_28.06.2006_r.doc
Zarządzenie Nr 84/2006 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy i Miasta Żuromin na 2006 rok
 Zarzadzenie_Nr_85_z_30.06.2006_r.doc
Zarządzenie Nr 85/2006 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie: ustalenia komisji przetargowej na zadania pn. ,,Termomodernizacja budynku mieszkalnego położonego przy ul. Wyzwolenia 49 w Żurominie
 Zarzadzenie_Nr_86_z_4.07.2006_r.doc
Zarządzenie Nr 86/2006 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 4 lipca 2006 r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
 Zarzadzenie_Nr_87_z_14.07.2006_r.doc
Zarządzenie Nr 87/2006 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
 Zarzadzenie_Nr_88_z_14.07.2006_r.doc
Zarządzenie Nr 88/2006 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
 Zarzadzenie_Nr_89_z_14.07.2006_r.doc
Zarządzenie Nr 89/2006 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
 Zarzadzenie_Nr_90_z_14.07.2006_r.doc
Zarządzenie Nr 90/2006 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 14 lipca 2006 r.w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
 Zarzadzenie_Nr_91_z_14.07.2006_r.doc
Zarządzenie Nr 91/2006 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
 Zarzadzenie_Nr_92_z_14.07.2006_r.doc
Zarządzenie Nr 92/2006 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 14 lipca 2006 r.w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
 Zarzadzenie_Nr_93_z_14.07.2006_r.doc
Zarządzenie Nr 93/2006 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie: ustalenia warunków przetargu na sprzedaż działki nr 241/2 polożonej w Żurominie i powolania komisji przetargowej.
 Zarzadzenie_Nr_94_z_14.07.2006_r.doc
Zarządzenie Nr 94/I//2006 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie: zawarcia umów dzierżawy.
 Zarzadzenie_Nr_95_z_18.07.2006_r.doc
Zarządzenie Nr 95/2006 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy i Miasta Żuromin na 2006 rok
 Zarzadzenie_Nr_97_z_25.07.2006_r.doc
Zarządzenie Nr 97/2006 Bmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 25 lipca 2006 r. w sprawie: zmian w budżcie Gminy i Miasta na 2006 rok.
 Zarzadzenie_Nr_98_z_25.07.2006_r.doc
Zarządzenie Nr 98/2006 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 25 lipca 2006 r. w sprawie: powierzenia stanowiska Dyrektora Samorządowego Przedszkola Nr 1 w Żurominie z siedzibą : 09-300 Żuromin, ul.Wyzwolenia 14.
 Zarzadzenie_Nr_99_z_25.07.2006_r.doc
Zarządzenie Nr 99/2006 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 25 lipca 2006 r. w sprawie: powierzenia stanowiska Dyrektora Samorządowego Przedszkola Nr 2 w Żurominie z siedzibą: 09-300 Żuromin, ul. Licealna 1.
 Zarzadzenie_Nr_100_z_26.07.2006_r.doc
Zarządzenie Nr 100/2006 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 26 lipca 2006 r. w sprawie: zmiany planu finansowego w Powiatowo – Miejskiej Bibliotece Publicznej w Żurominie na 2006 rok.
 Zarzadzenie_Nr_101_z_26.07.2006_r.doc
Zarządzenie Nr 101/2006 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 26 lipca 2006 r. w sprawie: dokumentacji konsolidacji bilansów Gminy i jednostek organizacyjnych za 2005 rok.
 Zarzadzenie_Nr_102_z_26.07.2006_r.doc
Zarządzenie Nr 102/2006 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 26 lipca 2006 r. w sprawie: zawarcia umów dzierżawy i umów użyczenia.
 Zarzadzenie_Nr_103_z_26.07.2006_r.doc
Zarządzenie Nr 103/2006 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 26 lipca 2006 r. w sprawie: zmiany planu finansowego w Zakladzie Usług Remontowych i konserwacyjnych w Żurominie na 2006 rok.
 Zarzadzenie_Nr_104_z_02.08.2006_r.doc
Zarządzenie Nr 104/2006 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 2 sierpnia 2006 r. w sprawie: ustalenia warunków II przetargu na sprzedaż działek budowlanych i powolania komisji przetargowej.
 Zarzadzenie_Nr_105_z_02.08.2006_r.doc
Zarządzenie Nr 105/2006 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 2 sierpnia 2006 r. w sprawie: ustalenia komisji przetargowej na zadania pn. ,,Dostawa materiałów do remontu i wyposażenia oddziału ,,O
 Zarzadzenie_Nr_106_z_02.08.2006_r.doc
Zarządzenie Nr 106/2006 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 02 sierpnia 2006 r. w sprawie: ustalenia komisji przetargowej na zadania pn. ,,Budowa ulicy Witosa w Żurominie, dł. 0,25 km
 Zarzadzenie_Nr_110_z_02.08.2006_r.doc
Zarządzenie Nr 110/2006 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 02 sierpnia 2006 r. w sprawie: ustalenia komisji przetargowej na zadania pn. ,,Dostawa i montaż separatora koalescyjnego
 Zarzadzenie_Nr_111_z_02.08.2006_r.doc
Zarządzenie Nr 111/2006 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 02 sierpnia 2006 r. w sprawie: ustalenia komisji przetargowej na zadania pn. ,,Budowa ulicy Wiatracznej w Żurominie, dł. 0,247 km.
 Zarzadzenie_Nr_112_z_2.08.2006_r.doc
Zarządzenie Nr 112/2006 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 2 sierpnia 2006 r. w sprawie: ustalenia dnia wolnego od pracy.
 Zarzadzenie_Nr_113_z_02.08.2006_r.doc
Zarządzenie Nr 113/2006 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 02 sierpnia 2006 r. w sprawie: ustalenia komisji przetargowej na zadania pn.,,Budowa drogi gminnej Dębsk – Sadłowo, dł. 0,23 km
 Zarzadzenie_Nr_114_z_02.08.2006_r.doc
Zarządzenie Nr 114/2006 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 02 sierpnia 2006 r. w sprawie: ustalenia komisji przetargowej na zadania pn. ,, Budowa ul. Wesołej w Kruszewie, dł. 0,40 km
 Zarzadzenie_Nr_115_z_02.08.2006_r.doc
Zarządzenie Nr 115/2006 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 02 sierpnia 2006 r. w sprawie: ustalenia komisji przetargowej na zadania pn. ,,Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Wiatraczna - Brzozowa
 Zarzadzenie_Nr_116_z_21.08.2006_r.doc
Zarządzenie Nr 116/2006 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie: przedstawienia informacji o przbiegu wykonania bud¿etu Gminy i Miasta Żuromin oraz informacji o przbiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2006 roku.
 Zarzadzenie_Nr_117_z_21.08.2006_r.doc
Zarządzenie Nr 117/2006 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej według stanu na dzień 30.10.2006 roku.
 Zarzadzenie_Nr_118_z_22.08.2006_r.doc
Zarządzenie Nr 118/2006 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 22 sierpnia 2006 r. w sprawie: ustalenia komisji przetargowej na zadania pn. ,,Dostawa materiałów do remontu i wyposażenia oddziału ,,O
 Zarzadzenie_Nr_119_z_22.08.2006_r.doc
Zarządzenie Nr 119/2006 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 22 sierpnia 2006 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy i Miasta na 2006 rok.
 Zarzadzenie_Nr_121_z_24.08.2006_r.doc
Zarządzenie Nr 121/2006 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie: ustalenia komisji przetargowej na zadania pn. ,, opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy
 Zarzadzenie_Nr_122_z_24.08.2006_r.doc
Zarządzenie Nr 122/2006 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie: ustalenia komisji przetargowej na zadania pn. ,, Dostawa materiałów do remontu i wyposażenia oddziału ,,O
 Zarzadzenie_Nr_124_z_30.08.2006_r.doc
Zarządzenie Nr 124/2006 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 30 sierpnia 2006 r. w sprawie: utworzenia Systemu Stałych Dyżurów na terenie Gminy i Miasta Żuromin na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa oraz uruchamiania realizacji zadań ujętych w Planie Operacyjnym.
 Zarzadzenie_Nr_125_z_07.09.2006_r.doc
Zarządzenie Nr 125/2006 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 07 września 2006 r. w sprawie: ustalenia komisji przetargowej na zadania pn. ,, Budowa drogi Sadowo– Zielona, dł. 0,738 km
 Zarzadzenie_Nr_126_z_12.09.2006_r.doc
Zarządzenie Nr 126/2006 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 12 września 2006 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 104/2006 z dnia 2 sierpnia 2006 r. w sprawie ustalenia warunków II przetargu na sprzedaż działek budowlanych i powołania komisji przetargowej.
 Zarzadzenie_Nr_127_z_14.09.2006_r.doc
Zarządzenie Nr 127/2006 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 14 września 2006 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy i Miasta Żuromin na 2006 rok
 Zarzadzenie_Nr_128_z_14.09.2006_r.doc
Zarządzenie Nr 128/2006 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 14 września 2006 r. w sprawie: ustalenia komisji przetargowej na zadania pn. ,,Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy i Miasta Żuromin na rok 2006 w wysokości 400.000zł słownie: (czterysta tysięcy złotych, 00/100) w walucie polskiej zgodnie z Uchwałą Nr 395/XLII/2006 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 06 września 2006 r.
 Zarzadzenie_Nr_129_z_14.09.2006_r.doc
Zarządzenie Nr 129/2006 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 14 września 2006 r. w sprawie: zawarcia umów dzierżawy na grunty rolne będące własnością Gminy Żuromin.
 Zarzadzenie_Nr_130_z_19.09.2006_r.doc
Zarządzenie Nr 130/2006 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 19 września 2006 r. w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Pani Małgorzacie Orłowskiej - Dyrektorowi Samorządowego Przedszkola Nr 1 w Żuromin.
 Zarzadzenie_Nr_131_z_21.09.2006_r.doc
Zarządzenie Nr 131/2006 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 21 września 2006 r. w sprawie: ustalenia komisji przetargowej na zadania pn. ,, Dostawa materiałów do remontu i wyposażenia oddziału ,,O
 Zarzadzenie_Nr_132_z_28.09.2006_r.doc
Zarządzenie Nr 132/2006 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 28 września 2006 r. w sprawie: powołania komisji d/s rozpatrzenia ofert dotyczących zapytania o cenę.
 Zarzadzenie_Nr_133_z_29.09.2006_r.doc
Zarządzenie Nr 133/2006 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 29 września 2006 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy i Miasta na 2006 rok.
 Zarzadzenie_Nr_134_z_29.09.2006_r.doc
Zarządzenie Nr 134/2006 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 29 września 2006 r. w sprawie: ustalenia komisji przetargowej na zadania pn. ,,Dostawa materiałów do budowy kanalizacji deszczowej w Będzyminie – Etap I
 Zarzadzenie_Nr_135_z_29.09.2006_r.doc
Zarządzenie Nr 135/2006 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 29 września 2006 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy i Miasta Żuromin na 2006 rok
 Zarzadzenie_Nr_136_z_29.09.2006_r.doc
Zarządzenie Nr 136/2006 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 29 września 2006 r. w sprawie: ustalenia komisji przetargowej na zadania pn. ,,Dostawa materiałów do budowy kanalizacji deszczowej w Będzyminie – Etap II
 Zarzadzenie_Nr_137_z_05.10.2006_r.doc
Zarządzenie Nr 137/2006 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 5 października 2006 r. w sprawie: zawarcia umów dzierżawy.
 Zarzadzenie_Nr_138_z_09.10.2006_r.doc
Zarządzenie Nr 138/2006 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 9 października 2006 r. w sprawie: powołania komisji mającej na celu wybór nauczycieli oraz dyrektorów ze szkół i przedszkoli do Nagrody Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
 Zarzadzenie_Nr_139_z_09.10.2006_r.doc
Zarządzenie Nr 139/2006 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 9 października 2006 r. w sprawie: ustalenia komisji przetargowej na zadania pn. ,,Dostawa i transport HDS materiałów do budowy chodnika Żuromin - Wiadrowo
 Zarzadzenie_Nr_140_z_11.10.2006_r.doc
Zarządzenie Nr 140/2006 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 11 października 2006 r. w sprawie: ustalenia komisji przetargowej na zadania pn. ,, Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Żuromin w miejscowości Raczyny i Rzężawy
 Zarzadzenie_Nr_141_z_11.10.2006_r.doc
Zarządzenie Nr 141/2006 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 11 października 2006 r. w sprawie: ustalenia warunków IV przetargu na sprzedaż działek budowlanych i powolania komisji przetargowej.
 Zarzadzenie_Nr_142_z_25.10.2006_r..doc
Zarządzenie Nr 142/2006 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 25 października 2006 roku w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz zakładowego planu kont dla budżetu Gminy oraz Urzędu Gminy i Miasta w Żurominie.
 Zarzadzenie_Nr_143_z_6.11.2006_r.doc
Zarządzenie Nr 143/2006 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 6 listopada 2006 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy i Miasta Żuromin na 2006 rok
 Zarzadzenie_Nr_144_z_08.11.2006_r.doc
Zarządzenie Nr 144/2006 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 8 listopada 2006 r. w sprawie: powołania komisji likwidacyjnej w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin.
 Zarzadzenie_Nr_145_z_08.11.2006_r.doc
Zarządzenie Nr 145/2006 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 8 listopada 2006 r. w sprawie: powołania zespołu spisowego do przeprowadzenia inwentaryzacji z natury środków trwałych w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin.
 Zarzadzenie_Nr_146_z_08.11.2006_r.doc
Zarządzenie Nr 146/2006 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 8 listopada 2006 r. w sprawie: powołania zespołu spisowego do przeprowadzenia inwentaryzacji z natury środków nietrwałych w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin.
 Zarzadzenie_Nr_147_z_09.11.2006_r.doc
Zarządzenie Nr 147/2006 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 9 listopada 2006 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy i Miasta na 2006 rok.
 Zarzadzenie_Nr_148_z_10.11.2006_r.doc
Zarządzenie Nr 148/2006 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy i Miasta Żuromin na 2006 rok
 Zarzadzenie_Nr_149_z_10.11.2006_r.doc
Zarządzenie Nr 149/2006 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie: projektu uchwały budżetowej.
 Zarzadzenie_Nr_150_z_15.11.2006_r.doc
Zarządzenie Nr 150/2006 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 15 listopada 2006 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 141/2006 z dnia 11 października 2006 r. dot. ustalenia warunków IV przetargu na sprzedaż działek budowlanych i powolania komisji przetargowej.
 Zarzadzenie_Nr_151_z_16.11.2006_r.doc
Zarządzenie Nr 151/2006 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 16 listopada 2006 r. w sprawie: powołania oraz ustalenia regulaminu pracy Gminnej Komisji Socjalnej dla rozpatrywania wniosków o pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów szkół i słuchaczy kolegiów.
 Zarzadzenie_Nr_152_z_8.12.2006_r.doc
Zarządzenie Nr 152/2006 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 8 grudnia 2006 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy i Miasta na 2006 rok.
 Zarzadzenie_Nr_153_z_12.12.2006_r.doc
Zarządzenie Nr 153/2006 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie: powołania komisji d/s rozpatrzenia ofert dotyczących zapytania o cenę.
 Zarzadzenie_Nr_154_z_14.12.2006_r.doc
Zarządzenie Nr 154/2006 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie: przyznania dnia wolnego od pracy , w zamian za przypadające w 2006r. sobotę – święto 11 listopada 2006 r.
 Zarzadzenie_Nr_155_z_19.12.2006_r.doc
Zarządzenie Nr 155/2006 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie: powołania zespołów spisowych w celu przeprowadzenia inwentaryzacji w n/w jednostkach.
 Zarzadzenie_Nr_156_z_20.12.2006_r.doc
Zarządzenie Nr 156/2006 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie: zmiany planu finansowego w Zakladzie Usług Remontowych i Konserwacyjnych w Żurominie na 2006 rok.
 Zarzadzenie_Nr_158_z_28.12.2006_r.doc
Zarządzenie Nr 156/2006 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie: zmiany planu finansowego w Powiatowo – Miejskiej Bibliotece Publicznej w Żurominie na 2006 rok.
 Zarzadzenie_Nr_159_z_28.12.2006_r.doc
Zarządzenie Nr 159/2006 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie: zmian planu finansowego w Żuromińskim Centrum Kultury w Żurominie na 2006 rok.
 Zarzadzenie_Nr_160_z_28.12.2006_r.doc
Zarządzenie Nr 160/2006 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy i Miasta Żuromin na 2006 rok
 Zarzadzenie_Nr_161_z_28.12.2006_r.doc
Zarządzenie Nr 161/2006 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 8 listopada 2006 r. w sprawie: powołania zespołu spisowego do przeprowadzenia likwidacji przedmiotów nietrwałych w OSP: Będzymin, Poniatowo, Chamsk, Dębsk, Kliczewo Duże, Młudzyn, Olszewo, Rzężawy, Brudnice, Raczyny.
 Zarzadzenie_Nr_162_z_28.12.2006_r.doc
Zarządzenie Nr 162/2006 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 28 grudnia 2006 w sprawie: powołania zespołu spisowego w celu przeprowadzenia inwentaryzacji z natury środków nietrwałych w OSP: Będzymin, Poniatowo, Chamsk, Dębsk, Kliczewo Duże, Młudzyn, Olszewo, Rzężawy.
 Zarzadzenie_Nr_163_z_29.12.2006_r.doc
Zarządzenie Nr 163/2006 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie: zawarcia umów dzierżawy i umów najmu
 Zarzadzenie_Nr_164_z_29.12.2006_r.doc
Zarządzenie Nr 164/2006 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy i Miasta na 2006 rok.


Informację wytworzył(a): Burmistrz GiM Żuromin
Informację dodał(a): Marta Kalinowska
Ostatnia modyfikacja: 2007-02-22 09:52:23


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech