23-04-2021r.
godzina 12:43
www.bip.gov.pl
 
ELIMINACJE MIEJSKO – GMINNE OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ POD HASŁEM „MŁOD
Nowy dowód osobisty od 1 marca. Co się zmieni ?
Informacje o zmianach w urzędach po 01 marca 2015 roku.
Budżet na rok 2015 przyjęty
Usuwanie azbestu na terenie Gminy i Miasta Żuromin etap II
Gmina odzyskała 280.000 zł VAT
Wybory Burmistrza II tura
Rada Miejska VII Kadencji
Tereny Inwestycyjne w Żurominie
Wbudowanie aktu erekcyjnego pod nowy budynek KRUS-u w Żurominie
Koncepcja budowy obwodnicy płd-wsch Żuromina
Zabytek na pierwszym planie
Usuwanie azbestu na terenie Gminy i Miasta Żuromin etap I
YouthBank z wizytą w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin
Plan Żuromina
Regulamin
Formularz zgłoszenia zadania
Karta do głosowania
Projekty unijne 2010-2014
Inwestycje 2010-2014
Inwestycje 2006-2010
Inwestycje wykonane w 2014 roku
Planowane formy aktywizacji zawodowej przez PUP Żuromin w 2014 roku
Nabór na wolne stanowisko pracy w Wydziale Finansowym
Wybory Prezydenta RP - 2015
Harmonogram Zebrań Wiejskich - Wybór Sołtysa Kadencja 2015 - 2019 rok
Wybory Samorządowe 2014
Usuwanie i utylizacja materiałów zawierających azbest
Naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE
OBWIESZCZENIE o zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Sygnały alarmowe
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
KOMUNIKAT CEIDG: WAŻNA INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
www.mikroporady.pl
PAŃSTWOWA INSPEKCJA OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA
Ogłoszenie w sprawie uruchomienia Agencji Pocztowej w gminie miejsko-wiejskiej Żuromin
Rys historyczny...
Liczba mieszkańców
Urodzenia w mieście i gminie w latach 2005 - 2012
Zdjęcia Żuromina i okolic
Komenda Powiatowa Policji
OGŁOSZENIA Wydziału OKSZiSS
M-G Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Ogłoszenia Wydziału Infrastruktury Budownictwa i Ochrony Środowiska
Ochrona Środowiska
Konsultacje społeczne strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
Informacja o dotacji
Harmonogram wywozu nieczystości stałych z Gminy i Miasta Żuromin 2015r
Ogłoszenia wydziału
Uchwały dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi
Informacje dla przedsiębiorców
Ogłoszenia Wydziału Geodezji Gospodarki Nieruchomościami Rolnictwa i Planowania Przestrzennegp
Zespół Szkół nr1 w Żurominie
Zespół Szkół nr2 w Żurominie
SSP w Będzyminie
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Chamsku
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Kliczewie D.
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Poniatowie
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Raczynach
Przedszkole nr1 w Żurominie
Przedszkole nr2 w Żurominie
ORLIK Żuromin
Spis organizacji pozarządowych
Pełnomocnik do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi
Ogłoszenia w organizacjach pozarządowych
Sprawozdanie z konsultacji
Małe granty
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Witryna odwiedzona 745049 raz(y)


[Panel administracyjny]

Archiwum :: Archiwum 2007 :: Podwyżki dla nauczycieli 
16.04.2007

Zapłacą gminy

 

Nie będzie rekompensaty finansowej dla samorządów na tegoroczne podwyżki dla nauczycieli. Choć kwotę na podwyżki źle oszacowali urzędnicy ministerstwa edukacji, to dołożyć będą musieli samorządowcy. Teraz trzeba pilnować, aby w przyszłym roku sytuacja się nie powtórzyła. Wicepremier Roman Giertych już zapowiedział kolejne podwyżki dla nauczycieli.

Na początku kwietnia odbyło się długo oczekiwane spotkanie przedstawicieli samorządowców z wicepremierem, ministrem edukacji Romanem Gierychem. Dyskutowano o najbardziej palących problemach oświaty, między innymi o tegorocznych podwyżkach dla nauczycieli źle oszacowanych przez resort edukacji. W budżecie państwa zagwarantowano na podwyżki 1,5 mld zł, choć rzeczywiste koszty mogą sięgnąć nawet 3 mld zł.

- Pan wicepremier nie widzi możliwości zwiększenia środków na ten cel w bieżącym roku – poinformował nas Marek Olszewski, wiceprzewodniczący Związku Gmin Wiejskich RP, współprzewodniczący zespołu edukacji KWRiST, wójt gminy Lubicz. Obok niego, w spotkaniu stronę samorządową reprezentowali: Ryszard Pomin ze Związku Miast Polskich, Cezary Przybylski ze Związku Powiatów Polskich oraz Aleksander Nelicki z Unii Metropolii Polskich.

Podczas spotkania omówiono także harmonogram prac nad nowym systemem finansowania oświaty. - Wszelkie powszechne koncepcje systemowe dotyczące sposobu realizacji zadań własnych przez samorząd muszą przede wszystkim uwzględniać złożone i głębokie zróżnicowane potrzeby edukacyjne społeczności lokalnych, w tym potrzeby uczniów i rodziców – uważa Sylwia Sysko-Romańczuk, podsekretarz stanu w MEN, odpowiedzialna za prace nad nowym systemem finansowania oświaty.

Przedstawiciele samorządów zwrócili również uwagę na archaiczny charakter obecnie obowiązującej Karty Nauczyciela. - W Karcie potrzebne są zmiany, należy zwłaszcza podwyższyć pensum dydaktyczne, które znacząco odbiega od uregulowań w innych krajach Unii Europejskiej – podkreślił Marek Olszewski. Minister Roman Giertych widzi możliwość podjęcia prac nad ustawą Karta Nauczyciela, jednakże tylko w porozumieniu ze związkami nauczycielskimi. - Podstawą tych prac musi być dobro ucznia i efekty kształcenia uczniów – uważa wicepremier Giertych.

Podobne robocze spotkania samorządowców z zespołu edukacji KWRiST z ministrem Romanem Giertychem mają się odbywać cyklicznie, co dwa miesiące.

drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech