23-04-2021r.
godzina 12:49
www.bip.gov.pl
 
ELIMINACJE MIEJSKO – GMINNE OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ POD HASŁEM „MŁOD
Nowy dowód osobisty od 1 marca. Co się zmieni ?
Informacje o zmianach w urzędach po 01 marca 2015 roku.
Budżet na rok 2015 przyjęty
Usuwanie azbestu na terenie Gminy i Miasta Żuromin etap II
Gmina odzyskała 280.000 zł VAT
Wybory Burmistrza II tura
Rada Miejska VII Kadencji
Tereny Inwestycyjne w Żurominie
Wbudowanie aktu erekcyjnego pod nowy budynek KRUS-u w Żurominie
Koncepcja budowy obwodnicy płd-wsch Żuromina
Zabytek na pierwszym planie
Usuwanie azbestu na terenie Gminy i Miasta Żuromin etap I
YouthBank z wizytą w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin
Plan Żuromina
Regulamin
Formularz zgłoszenia zadania
Karta do głosowania
Projekty unijne 2010-2014
Inwestycje 2010-2014
Inwestycje 2006-2010
Inwestycje wykonane w 2014 roku
Planowane formy aktywizacji zawodowej przez PUP Żuromin w 2014 roku
Nabór na wolne stanowisko pracy w Wydziale Finansowym
Wybory Prezydenta RP - 2015
Harmonogram Zebrań Wiejskich - Wybór Sołtysa Kadencja 2015 - 2019 rok
Wybory Samorządowe 2014
Usuwanie i utylizacja materiałów zawierających azbest
Naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE
OBWIESZCZENIE o zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Sygnały alarmowe
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
KOMUNIKAT CEIDG: WAŻNA INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
www.mikroporady.pl
PAŃSTWOWA INSPEKCJA OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA
Ogłoszenie w sprawie uruchomienia Agencji Pocztowej w gminie miejsko-wiejskiej Żuromin
Rys historyczny...
Liczba mieszkańców
Urodzenia w mieście i gminie w latach 2005 - 2012
Zdjęcia Żuromina i okolic
Komenda Powiatowa Policji
OGŁOSZENIA Wydziału OKSZiSS
M-G Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Ogłoszenia Wydziału Infrastruktury Budownictwa i Ochrony Środowiska
Ochrona Środowiska
Konsultacje społeczne strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
Informacja o dotacji
Harmonogram wywozu nieczystości stałych z Gminy i Miasta Żuromin 2015r
Ogłoszenia wydziału
Uchwały dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi
Informacje dla przedsiębiorców
Ogłoszenia Wydziału Geodezji Gospodarki Nieruchomościami Rolnictwa i Planowania Przestrzennegp
Zespół Szkół nr1 w Żurominie
Zespół Szkół nr2 w Żurominie
SSP w Będzyminie
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Chamsku
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Kliczewie D.
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Poniatowie
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Raczynach
Przedszkole nr1 w Żurominie
Przedszkole nr2 w Żurominie
ORLIK Żuromin
Spis organizacji pozarządowych
Pełnomocnik do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi
Ogłoszenia w organizacjach pozarządowych
Sprawozdanie z konsultacji
Małe granty
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Witryna odwiedzona 745049 raz(y)


[Panel administracyjny]

Archiwum :: Archiwum 2007 :: Postępowanie podczas klęsk żywiołowych 

Zasady zachowania się podczas zagrożenia   wichurą, huraganem, gradobiciem i powodzią

 

WICHURY, HURAGANY I GRADOBICIE   


Wichury - wiatry wiejące z prędkością powyżej 75 km/h. W warunkach klimatu w Polsce coraz częściej występujące. Mogą powodować uszkodzenie budynków, łamać i wyrywać drzewa z korzeniami oraz paraliżować transport.
Huragany - wiatry wiejące z prędkością powyżej 120 km/h. Powodują rozległe spustoszenia w strefie swojego oddziaływania.

 

CO  NALEŻY  ZROBIĆ  PRZED  SPODZIEWANĄ  WICHURĄ

·        Upewnij  się  czy  członkowie  rodziny wiedzą  jak postępować  podczas  wichury (wyłączanie  wody i  prądu, zakręcenie gazu).

·        Opracuj  sposób  komunikowania  się  w  czasie  zagrożenia  podczas  gdy  członkowie  rodziny  są  rozdzieleni (np. rodzice  w  pracy  a  dzieci  w  szkole).

·        Naucz  członków  rodziny  jak  i  kiedy  wzywa  się  policję, straż  pożarną, pogotowie ratunkowe, energetyczne.

·        Określ, który  radioodbiornik  zasilany  niezależnie  będzie  włączony  do  słuchania  komunikatów  i  informacji  o  stanie  zagrożenia.

·        Ubezpiecz  swój  dom  i  mienie. 

 ZABEZPIECZ  SWÓJ  DOM

·        Zamknij  okna  drzwi  i  zabezpiecz  inne  elementy  budynku, które  mogą  ulec  zniszczeniu.

·        Usuń  z  parapetów  i  balkonów  przedmioty, które  mogą  zagrażać  przechodzącym.

·        Uprzątnij  z  obejścia  przedmioty, które  mogą  spowodować  straty  i  szkody.

·        Przygotuj  zastępcze  oświetlenie  i  baterie  do  odbiorników  radiowych.

·        Sprawdź  stan  apteczki  pierwszej  pomocy  i  uzupełnij  w  niej  niezbędne  środki  pierwszej  pomocy

·        Przygotuj  rzeczy, które  mogą  być  przydatne  podczas  ewakuacji: dokumenty, żywność,  rzeczy  wartościowe

·         Nie  parkuj  pojazdów  w  pobliżu  drzew,  słupów  trakcji  elektrycznej.

 PODCZAS  WICHURY, BURZY

·        Włącz  radio  na  częstotliwości stacji regionalnej lub lokalnej i słuchaj komunikatów, przestrzegaj zasad zachowania się w nich przekazywanych.

·        Wyłącz  główny  wyłącznik  prądu – ograniczy to niebezpieczeństwo powstania pożaru.

·        W  domu  schowaj  się  w  najniższych  partiach  budynku  z  dala  od  okien  i  drzwi.

·        Nie  zatrzymuj  się  pod  trakcjami  elektrycznymi, drzewami, planszami  reklamowymi.

·        Znajdując  się  poza  domem  pozostań  tam  do  momentu  ustania  wichury.

·        Będąc  pod  budynkiem  uważaj  na  instalację  odgromową.

·        Nie  biegnij  pod  wysokimi  pojedynczymi  drzewami   lub  słupami.

·        Jadąc  samochodem  zatrzymaj  go  w  możliwie  bezpiecznym  miejscu.

PO  USTANIU  WIATRU

·        Udziel  pomocy  poszkodowanym  podczas  wichury.

·        Jeżeli  twój  dom  został  zniszczony  lub  uszkodzony  wkraczaj  do  niego  ostrożnie sprawdź  wszystkie  instalacje.

·        Uważaj na leżące  lub  zwisające  przewody  elektryczne,

·        Nie  usuwaj  drzew, które  upadły  na  trakcję  elektryczną.

·        Wezwij  pomoc  specjalistyczną  jeżeli  uważasz, że  uszkodzenia  zagrażają  tobie  lub  innym  mieszkańcom.

POSTĘPOWANIE PODCZAS ZAGROŻENIA POWODZIĄ


ZAGROŻENIE  POWODZIOWE  WYSTĘPUJE  W  OKRESIE :

·        zimowo–wiosennym  na  skutek  spływu  wód  roztopowych,

·        letnim  wskutek  intensywnych  bądź  długotrwałych  opadów  deszczu

 

PRZED  POWODZIĄ :

·        znaj  i  rozróżniaj  stany  zagrożenia  powodziowego  podawane  w  komunikatach  radiowych  i  telewizyjnych:  pogotowie  powodziowe, alarm  powodziowy,

·        naucz  domowników   jak  odłączyć  zasilanie  w  energię  elektryczną  oraz  zasilanie gazu,

·        omów  z  rodziną  plan  zabezpieczenia  się  przed  powodzią  oraz  w  jaki  sposób  będziecie  się  komunikować  w  przypadku  wystąpienia  zagrożenia,

·        zabezpiecz  swój  dom  przed  nadejściem  powodzi  (workami  z  piaskiem lub  innymi  materiałami, przenieś  swój  dobytek   na  wyższe  kondygnacje oraz  przygotuj  tam  warunki  do  ewentualnego  bytowania  domowników),

·        zabezpiecz  i utrzymuj dla domowników zapasy  (na okres 3 dni) żywności, wody, latarki  z  zapasowymi  bateriami, przenośne  radio, apteczkę  pierwszej  pomocy.

 

W  CZASIE  POWODZI :

·        włącz  radio  lub  telewizor  z  celem  słuchania  komunikatów  o  zagrożeniu,

·        stosuj  się  do  komunikatów  przekazywanych  przez  prowadzącego akcje ratowniczą,

·        jeżeli  nie  zdążyłeś  ewakuować  zwierząt, uwolnij  je  z  pozamykanych  pomieszczeń.

po  sygnale do ewakuacji: 

                                                                                                 

·        wyłącz  instalacje  domowe,

·        zabezpiecz  swój  dom,

·        zastosuj  się  do  poleceń  służb  prowadzących  akcję  ratunkową  i  ewakuację,

·        nie  wchodź  do  wody  powodziowej  (pamiętaj), że  nawet  niegroźnie wyglądająca  fala  może  cię  przewrócić,

·        nie  używaj  wód  gruntowych  w  gospodarstwie  bo  mogą  być  zakażone,

·        zgłoś  się  ochotniczo  do  pomocy  w  walce  z  powodzią.

PO  POWODZI:

·        słuchaj  komunikatów  radiowych, do domu  wróć  dopiero  wtedy  gdy  będzie ogłoszona   możliwość  bezpiecznego  powrotu,

·        pozostań  poza  zasięgiem  wód  powodziowych ( mogą  być  skażone )  do  czasu  uzyskania  zgody  służb  sanitarnych  i  technicznych,

·        wchodź  ostrożnie  do  budynku , sprawdź  czy  nie  ma  widocznych  uszkodzeń  budynku,

·        przed  włączeniem  instalacji  elektrycznej  i  gazowej  dopilnuj  aby  były  sprawdzone  przez  fachowców,

·        przeprowadź  dezynfekcję  zalanych  pomieszczeń,

·        wyrzuć  żywność, która  miała  kontakt  z  wodami  powodziowymi,

·        zwróć  uwagę  na  zdrowie  i  bezpieczeństwo  Twojej  rodziny.  Często  myj  ręce, korzystaj  z wody  i  żywności  dostarczanej  przez  służby  komunalne, miejskie  lub  organizacje  pozarządowe,

·        włącz  się  czynnie  w  likwidację  skutków  powodzi.  

 

POTRZEBUJESZ POMOCY

ZADZWOŃ !!

 

WYKAZ TELEFONÓW  SŁUŻB RATOWNICZYCH I PORZĄDKOWYCH w ŻUROMINIE

 

112 – telefon alarmowy dla użytkowników telefonów komórkowych;

 

1. Pogotowie Ratunkowe tel. 999,   (023) 6572 121;

 

2. Straż Pożarna tel. 998,    (023) 6572 398;

 

3. Policja tel. 997,   (023) 6572 359;

 

4. Straż Miejska  tel.   (023) 6572 540;

 

5. Pogotowie Energetyczne tel. 991,  (024) 3651 010,

 

6. Pogotowie Ciepłownicze tel.   (023) 6572 642;

 

7. Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne   (023) 6572 561;

 

8. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 

    (023) 6572 217;

 

9. Powiatowy Lekarz Weterynarii tel.   (023) 6573 947;

 

10. Stanowisko ds. Obrony Cywilnej, Zarządzania

Kryzysowego, BHP i Administracji Gospodarczej w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin tel. (023) 6572 540,  (023) 6572 558.

 

drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech