22-04-2021r.
godzina 00:57
www.bip.gov.pl
 
ELIMINACJE MIEJSKO – GMINNE OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ POD HASŁEM „MŁOD
Nowy dowód osobisty od 1 marca. Co się zmieni ?
Informacje o zmianach w urzędach po 01 marca 2015 roku.
Budżet na rok 2015 przyjęty
Usuwanie azbestu na terenie Gminy i Miasta Żuromin etap II
Gmina odzyskała 280.000 zł VAT
Wybory Burmistrza II tura
Rada Miejska VII Kadencji
Tereny Inwestycyjne w Żurominie
Wbudowanie aktu erekcyjnego pod nowy budynek KRUS-u w Żurominie
Koncepcja budowy obwodnicy płd-wsch Żuromina
Zabytek na pierwszym planie
Usuwanie azbestu na terenie Gminy i Miasta Żuromin etap I
YouthBank z wizytą w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin
Plan Żuromina
Regulamin
Formularz zgłoszenia zadania
Karta do głosowania
Projekty unijne 2010-2014
Inwestycje 2010-2014
Inwestycje 2006-2010
Inwestycje wykonane w 2014 roku
Planowane formy aktywizacji zawodowej przez PUP Żuromin w 2014 roku
Nabór na wolne stanowisko pracy w Wydziale Finansowym
Wybory Prezydenta RP - 2015
Harmonogram Zebrań Wiejskich - Wybór Sołtysa Kadencja 2015 - 2019 rok
Wybory Samorządowe 2014
Usuwanie i utylizacja materiałów zawierających azbest
Naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE
OBWIESZCZENIE o zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Sygnały alarmowe
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
KOMUNIKAT CEIDG: WAŻNA INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
www.mikroporady.pl
PAŃSTWOWA INSPEKCJA OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA
Ogłoszenie w sprawie uruchomienia Agencji Pocztowej w gminie miejsko-wiejskiej Żuromin
Rys historyczny...
Liczba mieszkańców
Urodzenia w mieście i gminie w latach 2005 - 2012
Zdjęcia Żuromina i okolic
Komenda Powiatowa Policji
OGŁOSZENIA Wydziału OKSZiSS
M-G Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Ogłoszenia Wydziału Infrastruktury Budownictwa i Ochrony Środowiska
Ochrona Środowiska
Konsultacje społeczne strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
Informacja o dotacji
Harmonogram wywozu nieczystości stałych z Gminy i Miasta Żuromin 2015r
Ogłoszenia wydziału
Uchwały dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi
Informacje dla przedsiębiorców
Ogłoszenia Wydziału Geodezji Gospodarki Nieruchomościami Rolnictwa i Planowania Przestrzennegp
Zespół Szkół nr1 w Żurominie
Zespół Szkół nr2 w Żurominie
SSP w Będzyminie
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Chamsku
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Kliczewie D.
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Poniatowie
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Raczynach
Przedszkole nr1 w Żurominie
Przedszkole nr2 w Żurominie
ORLIK Żuromin
Spis organizacji pozarządowych
Pełnomocnik do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi
Ogłoszenia w organizacjach pozarządowych
Sprawozdanie z konsultacji
Małe granty
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Witryna odwiedzona 745020 raz(y)


[Panel administracyjny]

Archiwum :: Archiwum 2008 :: WAŻNA INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW 

Przedsiębiorcy będący właścicielami wielkopowierzchniowego obiektu handlowego

(pow. 400 m²) albo działający w jego imieniu administrator lub zarządca zobowiązani są do złożenia w terminie do 17 października 2007 roku wniosek do Burmistrza Gminy i Miasta w Żurominie celem uzyskania zezwolenia na działalność wielkopowierzchniowego obiektu handlowego

 

Zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2007r. o tworzeniu wielkopowierzchniowych obiektów handlowych (Dz.U.z 2007r. Nr 127, poz.880) przedsiębiorca będący właścicielem wielkopowierzchniowych obiektu handlowego albo działający w jego imieniu administrator lub zarządca takiego obiektu składa do Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin (w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie ustawy tj. do 17.10.2007) niżej wymienione dokumenty celem uzyskania zezwolenia na działanie wielkopowierzchniowego obiektu handlowego:

 

 

1.   wniosek o wydanie zezwolenia powinien zawierać:

-         nazwę przedsiębiorcy, jego siedzibę lub adres zamieszkania oraz adres wykonywania działalności, w przypadku ustanowienia pełnomocnika – jego imię, nazwisko i adres zamieszkania,

-         numer w rejestrze przedsiębiorców lub Ewidencji Działalności Gospodarczej

-         numer identyfikacji podatkowej (NIP)

-         wskazanie przedmiotu działalności gospodarczej

-         wskazanie nieruchomości, na której planowane jest utworzenie wielkopowierzchniowego obiektu handlowego, z oznaczeniem księgi wieczystej oraz danych z ewidencji gruntów i budynków,

 

Informacje o:

1.    maksymalnej powierzchni sprzedaży oraz o maksymalnej całkowitej powierzchni, jaką będzie zajmował wielkopowierzchniowy obiekt handlowy wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w szczególności magazynami i parkingami,

2.    branży sprzedaży, w szczególności spożywczej, budowlanej, odzieżowej, motoryzacyjnej, oraz rodzaju usług, jakie będą świadczone w wielkopowierzchniowym obiekcie handlowym.

 

2. Do wniosku o wydanie zezwolenia przedsiębiorca dołącza zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej albo odpis z rejestru przedsiębiorców.

 

  Wniosek_o_wydanie_zezwolenia_na_dzialanie_wielkopowierzchniowego_obiektu_handlowego.doc
Wniosek o wydanie zezwolenia na działanie wielkopowierzchniowego obiektu handlowego
drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech