24-08-2019r.
godzina 12:13
www.bip.gov.pl
 
ELIMINACJE MIEJSKO – GMINNE OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ POD HASŁEM „MŁOD
Nowy dowód osobisty od 1 marca. Co się zmieni ?
Informacje o zmianach w urzędach po 01 marca 2015 roku.
Budżet na rok 2015 przyjęty
Usuwanie azbestu na terenie Gminy i Miasta Żuromin etap II
Gmina odzyskała 280.000 zł VAT
Wybory Burmistrza II tura
Rada Miejska VII Kadencji
Tereny Inwestycyjne w Żurominie
Wbudowanie aktu erekcyjnego pod nowy budynek KRUS-u w Żurominie
Koncepcja budowy obwodnicy płd-wsch Żuromina
Zabytek na pierwszym planie
Usuwanie azbestu na terenie Gminy i Miasta Żuromin etap I
YouthBank z wizytą w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin
Plan Żuromina
Regulamin
Formularz zgłoszenia zadania
Karta do głosowania
Projekty unijne 2010-2014
Inwestycje 2010-2014
Inwestycje 2006-2010
Inwestycje wykonane w 2014 roku
Planowane formy aktywizacji zawodowej przez PUP Żuromin w 2014 roku
Nabór na wolne stanowisko pracy w Wydziale Finansowym
Wybory Prezydenta RP - 2015
Harmonogram Zebrań Wiejskich - Wybór Sołtysa Kadencja 2015 - 2019 rok
Wybory Samorządowe 2014
Usuwanie i utylizacja materiałów zawierających azbest
Naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE
OBWIESZCZENIE o zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Sygnały alarmowe
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
KOMUNIKAT CEIDG: WAŻNA INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
www.mikroporady.pl
PAŃSTWOWA INSPEKCJA OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA
Ogłoszenie w sprawie uruchomienia Agencji Pocztowej w gminie miejsko-wiejskiej Żuromin
Rys historyczny...
Liczba mieszkańców
Urodzenia w mieście i gminie w latach 2005 - 2012
Zdjęcia Żuromina i okolic
Komenda Powiatowa Policji
OGŁOSZENIA Wydziału OKSZiSS
M-G Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Ogłoszenia Wydziału Infrastruktury Budownictwa i Ochrony Środowiska
Ochrona Środowiska
Konsultacje społeczne strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
Informacja o dotacji
Harmonogram wywozu nieczystości stałych z Gminy i Miasta Żuromin 2015r
Ogłoszenia wydziału
Uchwały dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi
Informacje dla przedsiębiorców
Ogłoszenia Wydziału Geodezji Gospodarki Nieruchomościami Rolnictwa i Planowania Przestrzennegp
Zespół Szkół nr1 w Żurominie
Zespół Szkół nr2 w Żurominie
SSP w Będzyminie
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Chamsku
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Kliczewie D.
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Poniatowie
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Raczynach
Przedszkole nr1 w Żurominie
Przedszkole nr2 w Żurominie
ORLIK Żuromin
Spis organizacji pozarządowych
Pełnomocnik do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi
Ogłoszenia w organizacjach pozarządowych
Sprawozdanie z konsultacji
Małe granty
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Witryna odwiedzona 740412 raz(y)


[Panel administracyjny]

Załatw sprawę :: Wykaz spraw (A-Z) :: Wydanie zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych 

Urząd Gminy i Miasta

w Żurominie

Wydział Finansowy

Ewidencja Działalności Gospodarczej

 

Nazwa usługi:  Wydanie zezwolenia na jednorazową  sprzedaż  napojów alkoholowych

 

Podstawa  prawna:

1.        Art.181 ustawy z dnia 26.10.1982r. – o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j.z 2007r. Nr 70, poz.473 z późn. zm.)

2.        Uchwałą Nr 237/XXX/2001 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 28 sierpnia 2001r. w sprawie ustalenia dla terenu Gminy i Miasta Żuromin liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 procent alkoholu ( z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejsku sprzedaży;

3.        Uchwała Nr 256/XXX/2005 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 24 czerwca 2005r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy i Miasta Żuromin miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. (Dz.Urz.woj. Maz. Nr 182, poz.5808)

 

Wymagane dokumenty:  

  1. Wypełniony wniosek o wydanie zezwolenia na jednorazową  sprzedaż napojów alkoholowych;
  2. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z rejestru przedsiębiorców
  3. Posiadane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

 

Opłaty: Opłaty obliczane są na podstawie art. 111 ust.2 i 5 ustawy z dnia 26 26.10.1982r.

 – o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j.z 2007r. Nr 70, poz.473 z późn. zm.)

 

Opłata wnoszona jest przed wydaniem zezwolenia  w kasie Urzędu lub na konto: nr konta Urzędu Gminy i Miasta : 43 1240 3217 1111 0000 2766 2427  Bank PEKO S.A. I Oddział w Żurominie

 

Przewidywany termin załatwienia sprawy:  do 14 dni

 

 

Odpowiedzialność za realizację usługi publicznej:

Bożena Rudowska – podinspektor ds. działalności gospodarczej Wydziału Finansowego  - pokój nr 10

 

 

Nr telefonu :  ( 023) 6572480 lub ( 023) 6572558 wew. 37

e-mail:

 

Tryb odwoławczy: Na postanowienia MGKRPA w Żurominie służy zażalenie w terminie 7 dni od daty otrzymania postanowienia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie za pośrednictwem Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin .

Od decyzji odmownej Burmistrza Gminy i Miasto Żuromin przysługuje odwołanie w terminie 14 dni od daty jej otrzymania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie.

 

Uwagi: Formularze wniosku można pobrać z BIP na stronie www.zuromin-ibip.net.pl

lub  w pokoju nr 10.

 

  alkohol_jednorazowe_zezwolenie.pdf
Podanieo wyd. zezw. na jednorazową sprzeważ napojów alkoholowych
drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech