22-04-2021r.
godzina 01:14
www.bip.gov.pl
 
ELIMINACJE MIEJSKO – GMINNE OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ POD HASŁEM „MŁOD
Nowy dowód osobisty od 1 marca. Co się zmieni ?
Informacje o zmianach w urzędach po 01 marca 2015 roku.
Budżet na rok 2015 przyjęty
Usuwanie azbestu na terenie Gminy i Miasta Żuromin etap II
Gmina odzyskała 280.000 zł VAT
Wybory Burmistrza II tura
Rada Miejska VII Kadencji
Tereny Inwestycyjne w Żurominie
Wbudowanie aktu erekcyjnego pod nowy budynek KRUS-u w Żurominie
Koncepcja budowy obwodnicy płd-wsch Żuromina
Zabytek na pierwszym planie
Usuwanie azbestu na terenie Gminy i Miasta Żuromin etap I
YouthBank z wizytą w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin
Plan Żuromina
Regulamin
Formularz zgłoszenia zadania
Karta do głosowania
Projekty unijne 2010-2014
Inwestycje 2010-2014
Inwestycje 2006-2010
Inwestycje wykonane w 2014 roku
Planowane formy aktywizacji zawodowej przez PUP Żuromin w 2014 roku
Nabór na wolne stanowisko pracy w Wydziale Finansowym
Wybory Prezydenta RP - 2015
Harmonogram Zebrań Wiejskich - Wybór Sołtysa Kadencja 2015 - 2019 rok
Wybory Samorządowe 2014
Usuwanie i utylizacja materiałów zawierających azbest
Naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE
OBWIESZCZENIE o zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Sygnały alarmowe
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
KOMUNIKAT CEIDG: WAŻNA INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
www.mikroporady.pl
PAŃSTWOWA INSPEKCJA OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA
Ogłoszenie w sprawie uruchomienia Agencji Pocztowej w gminie miejsko-wiejskiej Żuromin
Rys historyczny...
Liczba mieszkańców
Urodzenia w mieście i gminie w latach 2005 - 2012
Zdjęcia Żuromina i okolic
Komenda Powiatowa Policji
OGŁOSZENIA Wydziału OKSZiSS
M-G Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Ogłoszenia Wydziału Infrastruktury Budownictwa i Ochrony Środowiska
Ochrona Środowiska
Konsultacje społeczne strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
Informacja o dotacji
Harmonogram wywozu nieczystości stałych z Gminy i Miasta Żuromin 2015r
Ogłoszenia wydziału
Uchwały dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi
Informacje dla przedsiębiorców
Ogłoszenia Wydziału Geodezji Gospodarki Nieruchomościami Rolnictwa i Planowania Przestrzennegp
Zespół Szkół nr1 w Żurominie
Zespół Szkół nr2 w Żurominie
SSP w Będzyminie
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Chamsku
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Kliczewie D.
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Poniatowie
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Raczynach
Przedszkole nr1 w Żurominie
Przedszkole nr2 w Żurominie
ORLIK Żuromin
Spis organizacji pozarządowych
Pełnomocnik do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi
Ogłoszenia w organizacjach pozarządowych
Sprawozdanie z konsultacji
Małe granty
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Witryna odwiedzona 745021 raz(y)


[Panel administracyjny]

Prawo lokalne :: Zarządzenia Burmistrza :: Zarządzenia Burmistrza 2008 Zarzadzenie_Nr_2_z_10.01.2008_r..doc
Zarzadzenie Nr2/08 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 10 stycznia 2008 roku w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu Gminy i Miasta Żuromin na 2008 rok.
 Zarzadzenie_Nr_3_z_10.01.2008_r..doc
Zarządzenie Nr 3/08 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 10 stycznia 2008 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wskazania najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na sukcesywną dostawę materiałów biurowych.
 Zarzadzenie_Nr_4_z_10.01.2008_r..doc
Zarządzenie Nr 4/08 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 10 stycznia 2008 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wskazania najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na sukcesywną dostawę zestawu materiałów biurowych ( papier ).
 Zarzadzenie_Nr_5_z_18.01.2008_r..doc
Zarządzenie Nr 5/08 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 18 stycznia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta na 2008 rok.
 Zarzadzenie_Nr_6_z_22.01.2008_r..doc
Zarządzenie Nr 6/08 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 22 stycznia 2008 roku w sprawie powołania komisji d/s rozpatrzenia ofert dotyczących zapytania o cenę.
 Zarzadzenie_Nr_7_z_23.01.2008_r..doc
Zarządzenie Nr 7/08 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 23 stycznia 2008 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 75/2004 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 23.08.2004 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej w Żurominie.
 Zarzadzenie_Nr_9_z_04.02.2008_r..doc
Zarządzenie Nr 9/08 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 4 lutego 2008 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Samorządowej Szkoły Podstawowej w Chamsku z siedzibą: Chamsk , ul. Szkolna 19 , 09-300 Żuromin.
 Zarzadzenie_Nr_10_z_05.02.2008_r..doc
Zarządzenie Nr 10/08 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 5 lutego 2008 roku w sprawie ustalenia komisji przetargowej na zadania pn. ,, Remont cząstkowy nawierzchni ullic na terenie miasta i gminy Żuromin.
 Zarzadzenie_Nr_11_z_05.02.2008_r..doc
Zarządzenie Nr11/08 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 5 lutego 2008 roku w sprawie ustalenia komisji przetargowej na zadania pn. ,, Budowa ulicy Osiedlowej w Olszewie.
 Zarzadzenie_Nr_12_z_06.02.2008_r..doc
Zarządzenie Nr 12/08 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 6 lutego 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy i Miasta Żuromin na 2008 rok.
 Zarzadzenie_Nr_13_z_11.02.2008_r..doc
Zarządzenie Nr 13/08 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 11 lutego 2008 roku w sprawie ustalenia komisji przetargowej na zadania pn. ,, Zakup pospółki.
 Zarzadzenie_Nr_14_z_12.02.2008_r..doc
Zarządzenie Nr14/08 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 12 lutego 2008 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 9/08 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnioa 4 lutego 2008 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Samorządowej Szkoły Podstawowej w Chamsku z siedzibą: Chamsk , ul. Szkolna 19 , 09-300 Żuromin.
 Zarzadzenie_Nr__15_z_20.02.2008_r..doc
Zarządzenie Nr 15/08 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 20 lutego 2008 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2008 roku.
 Zarzadzenie_Nr_16_z_20.02.2008_r..doc
Zarządzenie Nr 16/08 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 20 lutego 2008 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert oraz przyjęcia procedury oceny wniosków w otwartych konkursach ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2008 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
 Zarzadzenie_Nr_17_z_20.02.2008_r..doc
Zarządzenie Nr 17/08 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 20 lutego 2008 roku w sprawie ustalenia ,, Zakładowego Regulaminu Premiowania pracowników zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych i obsługi w Urzędzie Gminy i Miasta w Żurominie.
 Zarzadzenie_Nr_18_z_22.02.2008_r..doc
Zarządzenie Nr 18/08 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 22 lutego 2008 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Samorządowej Szkoły Podstawowej w Chamsku z siedzibą: Chamsk , ul. Szkolna 19 , 09-300 Żuromin.
 Zarzadzenie_Nr_19_z_25.02.2008_r..doc
Zarządzenie Nr 19/08 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 25 lutego 2008 roku w sprawie ustalenia komisji przetargowej na zadania pn. ,, Remont dachu sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 2 w Żurominie.
 Zarzadzenie_Nr_20_z_26.02.2008_r..doc
Zarządzenie Nr 20/08 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 26 lutego 2008 roku w sprawie powołania komisji d/s rozpatrzenia ofert dotyczących zapytania o cenę.
 Zarzadzenie_Nr_21_z_27.02.2008_r..doc
Zarządzenie Nr 21/08 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 27 lutego 2008 roku w sprawie realizacji zadań obronnych , zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej w Gminy i Mieście Żuromin w 2008 roku.
 Zarzadzenie_Nr_22_z_03.03.2008_r..doc
Zarządzenie Nr 22/08 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 3 marca 2008 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Katarzynie Bożenie Wesołowskiej - Dyrektorowi Samorządowej Szkoły Podstawowej w Chamsku.
 Zarzadzenie_Nr_23_z_03.03.2008_r..doc
Zarządzenie Nr 23/08 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 3 marca 2008 roku w sprawie powołania komisji d/s rozpatrzenia ofert dotyczących zapytania o cenę.
 Zarzadzenie_Nr_24_z_05.03.2008_r..doc
Zarządzenie Nr 24/08 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 5 marca 2008 roku w sprawie przyjęcia bilansu i rachunku zysków i strat Powiatowo - Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żurominie za 2007 rok.
 Zarzadzenie_Nr_25_z_05.03.2008_r..doc
Zarządzenie Nr 25/08 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 5 marca 2008 roku w sprawie ustalenia komisji przetargowej na zadania pn. ,, Przebudowa ul. Nowej w Żurominie.
 Zarzadzenie_Nr_26_z_05.03.2008_r..doc
Zarządzenie Nr 26/08 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 5 marca 2008 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy i Miasta Żuromin za 2007 rok.
 Zarzadzenie_Nr_27_z_06.03.2008_r..doc
Zarządzenie Nr 27/08 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 6 marca 2008 roku w sprawie ustalenia komisji przetargowej na zadania pn. ,, Budowa ul. Ogrodowej w Chamsku .
 Zarzadzenie_Nr_28_z_11.03.2008_r..doc
Zarządzenie Nr 28/08 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 11 marca 2008 roku w sprawie przyjęcia bilansu i rachunku zysków i strat Żuromińskiego Centrum Kultury w Żurominie za 2007 rok.
 Zarzadzenie_Nr_29_z_11.03.2008_r..doc
Zarządzenie Nr 29/08 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 11 marca 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy i Miasta Żuromin na 2008 rok.
 Zarzadzenie_Nr_30_z_13.03.2008_r..doc
Zarządzenie Nr 30/08 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 13 marca 2008 roku w sprawie ustalenia komisji przetargowej na zadania pn. ,, Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy i Miasta Żuromin.
 Zarzadzenie_Nr_31_z_14.03.2008_r..doc
Zarządzenie Nr 31/08 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 14 marca 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta na 2008 rok.
 Zarzadzenie_Nr_32_z_20.03.2008_r..doc
Zarządzenie Nr 32/08 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 20 marca 2008 roku w sprawie ustalenia komisji przetargowej na zadania pn. ,, Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Wyzwolenia 41 w Żurominie.
 Zarzadzenie_Nr_33_z_23.03.2008_r..doc
Zarządzenie Nr 33/08 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 23 marca 2008 roku w sprawie ustalenia komisji przetargowej na zadania pn. ,, Wykonanie map geodezyjnych sytuacyjno - wysokościowych do celów projektowych - Poniatowo - Franciszkowo .
 Zarzadzenie_Nr_34_z_28.03.2008_r..doc
Zarządzenie Nr 34/08 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 28 marca 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy i Miasta Żuromin na 2008 rok.
 Zarzadzenie_Nr_34a_z_28.03.2008.doc
Zarządzenie Nr 34a/08 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 28 marca 2008 roku w sprawie planu kontroli na rok 2008 e jednostkach Gminy i Miasta Żuromin.
 Zarzadzenie_Nr_35_z_09.04.2008_r..doc
Zarządzenie Nr 35/08 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 9 kwietnia 2008 roku w sprawie ustalenia komisji przetargowej na zadania pn. ,, Budowa drogi gminnej Olszewo - Sadowo.
 Zarzadzenie_Nr_36_z_09.04.2008_r..doc
Zarządzenie Nr 36/08 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 9 kwietnia 2008 roku w sprawie ustalenia komisji przetargowej na zadania pn. ,, Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miasta i gminy Żuromin.
 Zarzadzenie_Nr_37_z_09.04.2008_r..doc
Zarządzenie Nr 37/08 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 9 kwietnia 2008 roku w sprawie ustalenia komisji przetargowej na zadania pn. ,, Remont ulic: Pl. Piłsudskiego i Bp. Wetmańskiego.
 Zarzadzenie_Nr_38_z_17.04.2008_r..doc
Zarządzenie Nr 38/08 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 17 kwietnia 2008 roku w sprawie zatwierdzenia i wprowadzenia w życie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego w Urzędzie Gminy i Miasta w Żurominie.
 Zarzadzenie_Nr_39_z_17.04.2008_r..doc
Zarządzenie Nr 39/08 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 17 kwietnia 2008 roku w sprawie ustalenia komisji przetargowej na zadania pn. ,, Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy i Miasta Żuromin.
 Zarzadzenie_Nr_40_z_17.04.2008_r..doc
Zarządzenie Nr 40/08 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 17 kwietnia 2008 roku w sprawie ustalenia komisji przetargowej na zadania pn. ,, Dostawa materiałów do przebudowy dachu w Samorządowej Szkole Podstawowej w Będzyminie - Etap II - Dostawa drewna.
 Zarzadzenie_Nr_41_z_17.04.2008_r..doc
Zarządzenie Nr 41/08 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 17 kwietnia 2008 roku w sprawie ustalenia komisji przetargowej na zadania pn. '' Dostawa materiałow do przebudowy dachu w Samorządowej Szkole Podstawowej w Będzyminie - Etap I.
 Zarzadzenie_Nr_42_z_25.04.2008_r..doc
Zarządzenie Nr 42/08 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 25 kwietnia 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy i Miasta Żuromin na 2008 rok.
 Zarzadzenie_Nr_43_z_29.04.2008_r..doc
Zarządzenie Nr 43/08 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 29 kwietnia 2008 roku w sprawie ustalenia 2 maja 2008 r. dniem wolnym od pracy.
 Zarzadzenie_Nr_44_z_12.05.2008_r..doc
Zarządzenie Nr 44/08 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 12 maja 2008 roku w sprawie powołania komisji d/s rozpatrzenia ofert dotyczących zapytania o cenę.
 Zarzadzenie_Nr_45_z_12.05.2008_r..doc
Zarządzenie Nr 45/08 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 12 mja 2008 roku w sprawie powołania komisji d/s rozpatrzenia ofert dotyczących zapytania o cenę.
 Zarzadzenie_Nr_46_z_23.05.2008_r..doc
Zarządzenie Nr 46/08 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 23 maja 2008 roku w sprawie ustalenia komisji przetargowej na zadania pn. ,, Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy i Miasta Żuromin.
 Zarzadzenie_Nr_47_z_23.05.2008_r..doc
Zarządzenie Nr 47/08 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 23 maja 2008 roku w sprawie ustalenia komisji przetargowej na zadania pn. ,, Budowa drogi gminnej Olszewo - Sadowo .
 Zarzadzenie_Nr_48_z_26.05.2008_r..doc
Zarządzenie Nr 48/08 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 26 maja 2008 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 102/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 07.11.2007 roku w sprawie powołania oraz ustalenia Regulaminu prac Gminnej Komisji Socjalnej dla rozpatrywania wniosków o pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów szkół i słuchaczy kolegiów.
 Zarzadzenie_Nr_49_z_28.05.2008_r..doc
Zarządzenia Nr 49/08 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 28 maja 2008 roku w sprawie ustalenia komisji przetargowej na zadania pn. ,, Remont ulic: Pl. Piłsudskiego i Bp. Wetmańskiego w Żurominie.
 Zarzadzenie_Nr_51_z_02.06.2008_r..doc
Zarządzenie Nr 51/08 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 2 czerwca 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy i Miasta Żuromin na 2008 rok.
 Zarzadzenie_Nr_52_z_03.06.2008_r..doc
Zarządzenie Nr 52/08 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 3 czerwca 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta na 2008 rok.
 Zarzadzenie_Nr_53_z_09.06.2008_r..doc
Zarządzenie Nr 53/08 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 9 czerwca 2008 roku w sprawie ustalenia komisji przetargowej na zadania pn. ,, Budowa drogi gminnej łączącej ul. Kościuszki z ul. Szpitalną w Żurominie.
 Zarzadzenie_Nr_54_z_09.06.2008_r..doc
Zarządzenie Nr 54/08 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 9 czerwca 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy i Miasta Żuromin na 2008 rok.
 Zarzadzenie_Nr_55_z_11.06.2008_r..doc
Zarządzenie Nr 55/08 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 11 czerwca 2008 roku w sprawie dokumentacji konsolidacji bilansów Gminy i jednostek organizacyjnych za 2007 rok.
 Zarzadzenie_Nr_56_z_16.06.2008_r..doc
Zarządzenie Nr 56/08 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 16 czerwca 2008 roku w sprawie przedłużenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Żurominie z siedzibą:09-300 Żuromin , ul. Wyzwolenia 12.
 Zarzadzenie_Nr_57_z_16.06.2008_r..doc
Zarządzenie Nr 57/08 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 16 czerwca 2008 roku w sprawie przedłużenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Żurominie z siedzibą: 09-300 Żuromin, ul. Wiatraczna 16.
 Zarzadzenie_Nr_58_z_24.06.2008_r..doc
Zarządzenie Nr 58/08 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 24 czerwca 2008 roku w sprawie przedłużenia stanowiska Dyrektora Samorządowej Szkoły Podstawowej w Raczynach.
 Zarzadzenie_Nr_59_z_25.06.2008_r..doc
Zarządzenie Nr 59/08 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 25 czerwca 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy i Miasta Żuromin na 2008 rok.
 Zarzadzenie_Nr_60_z_30.06.2008_r..doc
Zarządzenie Nr 60/08 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta na 2008 rok.
 Zarzadzenie_Nr_61_z_30.06.2008_r..doc
Zarządznie Nr 61/08 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy i Miasta Żuromin na 2008 rok.
 Zarzadzenie_Nr_63_z_08.07.2008_r..doc
Zarządzenie Nr 63/08 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 8 lipca 2008 roku w sprawie ustalenia komisji przetargowej na zadanie pn. ,, Rozbudowa budynku Żuromińskiego Centrum Kultury.
 Zarzadzenie_Nr_64_z_10.07.2008_r..doc
Zarządzenie Nr 64/08 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 10 lipca 2008 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji archiwum zakładowego.
 Zarzadzenie_Nr_65_z_18.07.2008_r..doc
Zarządzenie Nr 65/08 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 18 lipca 2008 roku w sprawie zawarcia umowy dzierżawy i umowy najmu.
 Zarzadzenie_Nr_66_z_21.07.2008_r..doc
Zarządzenie Nr 66/08 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 21 lipca 2008 roku w sprawie ustalenia komisji przetargowej na zadania pn. ,, Dostawa i transport HDS materiałów chodnikowych.
 Zarzadzenie_Nr_67_z_12.08.2008_r..doc
Zarządzenie Nr 67/08 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 12 sierpnia 2008 roku w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Żuromin oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2008 roku.
 Zarzadzenie_Nr_69_z_12.08.2008_r..doc
Zarządzenie Nr 69/08 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 12 sierpnia 2008 roku w sprawie powołania Miejsko-Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
 Zarzadzenie_Nr_70_z_14.08.2008_r..doc
Zarządzenie Nr 70/08 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 14 sierpnia 2008 roku w sprawie zawarcia umów dzierżawy.
 Zarzadzenie_Nr_71_z_19.08.2008_r..doc
Zarządzenie Nr 71/08 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin w sprawie ustalenia komisji przetargowej na zadania pn. ,, Rozbudowa budynku Żuromińskiego Centrum Kultury.
 Zarzadzenie_Nr_72_z_19.08.2008_r..doc
Zarządzenie Nr 72/08 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 19 sierpnia 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy i Miasta Żuromin na 2008 rok.
 Zarzadzenie_Nr_73_z_21.08.2008_r..doc
Zarządzenie Nr 73/08 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 21 sierpnia 2008 roku w sprawie ustalenia terminu składania wniosków do szkół podstawowych i przedszkoli z terenu Gminy i Miasta Żuromin w celu udzielenia pomocy finansowej dzieciom i uczniom na zakup podręczników.
 Zarzadzenie_Nr_74_z_29.08.2008_r..doc
Zarządzenie Nr 74/08 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 29 sierpnia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta na 2008 rok.
 Zarzadzenie_Nr_75_z_01.09.2008_r..doc
Zarządzenie Nr 75/08 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 1 września 2008 roku w sprawie ustalenia komisji przetargowej na zadania pn. ,, Zakup zestawu komputerowego.
 Zarzadzenie_Nr_76_z_04.09.2008_r..doc
Zarządzenie Nr 76/08 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 4 września 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy i Miasta Żuromin na 2008 rok.
 Zarzadzenie_Nr_77_z_08.09.2008_r..doc
Zarządzenie Nr 77/08 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 8 września 2008 roku w sprawie ustalenia komisji przetargowej na zadania pn. ,, Dostawa używanego średniego strażackiego samochodu ratowniczo - gaśniczego.
 Zarzadzenie_Nr_78_z_09.09.2008_r..doc
Zarządzenie Nr 78/08 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 9 września 2008 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Andrzejowi Wiśniewskiemu - Kierownikowi Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żurominie.
 Zarzadzenie_Nr_79_z_10.09.2008_r..doc
Zarządzenie Nr 79/08 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 10 września 2008 roku w sprawie powołania komisji d/s rozpatrzenia ofert dotyczących zapytania o cenę.
 Zarzadzenie_Nr_80_z_10.09.2008_r..doc
Zarządzenie Nr80/08 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 10 września 2008 roku w sprawie aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Gminy Żuromin.
 Zarzadzenie_Nr_81_z_12.09.2008_r..doc
Zarządzenie Nr 81/08 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 12 września 2008 roku w sprawie ustalenia komisji przetargowej na zadania pn. ,, Budowa ścieżki rowerowej Żuromin-Brudnice.
 Zarzadzenie_Nr_82_z_23.09.2008_r..doc
Zarządzenie Nr 82/08 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 23 września 2008 roku w sprawie ustalenia komisji przetargowej na zadania pn. ,, Dostawa używanego średniego strażackiego samochodu ratowniczo-gaśniczego.
 Zarzadzenie_Nr_83_z_24.09.2008_r..doc
Zarządzenie Nr 83/08 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 24 września 2008 roku w sprawie ustalenia ceny nieruchomości i terminu podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
 Zarzadzenie_Nr_84_z_24.09.2008_r..doc
Zarządzenie Nr 84/08 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 24 września 2008 roku w sprawie powołania komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości rolnej położonej we wsi Poniatowo oznaczonej nr działek 377/2 i 377/4 o łącznej powierzchni 18,19 ha.
 Zarzadzenie_Nr_85_z_26.10.2008_r..doc
Zarządzenie Nr 85/08 Burmistrza Szefa Obrony Cywilnej Gminy i Miasta Żuromin z dnia 26 września 2008 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej według stanu na dzień 31.10.2008r.
 Zarzadzenie_Nr_86_z_01.10.2008_r..doc
Zarządzenie Nr 86/08 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 1 października 2008 roku w sprawie zawarcia umów dzierżawy na grunty rolne będące własnością Gminy Żuromin.
 Zarzadzenie__Nr__95__z__08.10.2008_r..doc
Zarządzenie Nr 95/08 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 8 października 2008 roku w sprawie powołania komisji mającej na celu wybór nauczycieli oraz dyrektorów ze szkół i przedszkoli do Nagrody Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z okazji Dani Edukacji Narodowej w 2008 roku.
 Zarzadzenie_Nr_96_z_10.10.2008_r..doc
Zarządzenie Nr 96/08 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 10 października 2008 roku w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia ofert na sprzedaż działki położonej w Żurominie.
 Zarzadzenie_Nr_97_z_13.10.2008_r..doc
Zarządzenie Nr 97/08 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 13 października 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy i Miasta Żuromin na 2008 rok.
 Zarzadzenie_Nr_98_z_14.10.2008_r..doc
Zarządzenie Nr 98/08 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 14 października 2008 roku w sprawie ustalenia komisji przetargowej na zadania pn. ,, Wykonanie dokumentacji technicznej budowy chodnika wraz z kanalizacją deszczową w miejscowowści Dąbrowa.
 Zarzadzenie_Nr_99_z_14.10.2008_r..doc
Zarządzenie Nr 99/08 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 14 października 2008 roku w sprawie ustalenia komisji przetargowej na zadania pn. ,, Wykonanie dokumentacji technicznej budowy chodnika i ścieżki rowerowej Żuromin - Franciszkowo oraz kanalizacji deszczowej we Franciszkowie.
 Zarzadzenie_Nr_100_z_14.10.2008_r..doc
Zarządzenie Nr 100/08 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 14 pażdziernika 2008 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 30/2006 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 7 marca 2006 r. w sprawie powołania Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 Zarzadzenie_Nr_101_z_23.10.2008_r..doc
Zarządzenie Nr 101/08 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 23 października 2008r. w sprawie ustalenia komisji przetargowej na zadania pn. ,, Przebudowa drogi gminnej do składowiska w miejscowości Brudnice“.
 Zarzadzenie_Nr_102_z_28.11.2008_r..doc
Zarządzenie Nr 102/08 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 28 października 2008 roku w sprawie powołania oraz ustalenia Regulaminu pracy Gminnej Komisji Socjalnej dla rozpatrywania wniosków o pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów szkół i słuchaczy kolegiów.
 Zarzadzenie_Nr_103_z_30.10.2008_r..doc
Zarządzenie Nr 103/08 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 30 października 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta na 2008 rok.
 Zarzadzenie_Nr_104_z_31.10.2008_r..doc
Zarządzenie Nr 104/08 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 31 października 2008 r. w sprawie powołania komisji d/s rozpatrzenia ofert dotyczących zapytania o cenę.
 Zarzadzenie_Nr_105_z_31.10.2008_r..doc
Zarządzenie Nr 105/08 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 31 października 2008 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w Poniatowie.
 Zarzadzenie_Nr_107_z_14.11.2008_r..doc
Zarządzenie Nr 107/08 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 14 listopada 2008 r.w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2009 rok.
 Zarzadzenie_Nr_108_z_14.11.2008_r..doc
Zarządzenie Nr 108/08 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie przyznania dnia wolnego od pracy, w zamian za przypadające w 2008r. sobotę – święto 1 listpada 2008r.
 Zarzadzenie_Nr_109_z_19.11.2008_r..doc
Zarządzenie Nr 109/08 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 19 listopada 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy i Miasta Żuromin na 2008 rok.
 Zarzadzenie_Nr_110_z_20.11.2008_r..doc
Zarządzenie Nr 110/08 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie powołania komisji d/s rozpatrzenia ofert dotyczących zapytania o cenę.
 Zarzadzenie_Nr_111_z_24.11.2008_r..doc
Zarządzenie Nr 111/08 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 24 listopada 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy i Miasta Żuromin na 2008 rok.
 Zarzadzenie_Nr_112_z_25.11.2008_r..doc
Zarządzenie Nr 112/08 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 25 listopada 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta na 2008 rok.
 Zarzadzenie_Nr_113_z_25.11.2008_r..doc
Zarządzenie Nr 113/08 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia warunków II przetargu na sprzedaż nieruchomości rolnej położonej we wsi Poniatowo oznaczonej nr działek 377/2 i 377/4 o łącznej pow. 18,19 ha i powołania komisji przetargowej.
 Zarzadzenie_Nr_114_z_27.11.2008_r..doc
Zarządzenie Nr 114/08 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie powołania komisji d/s rozpatrzenia ofert dotyczących zapytania o cenę.
 Zarzadzenie_Nr_114a_z_dnia_27_listopada_2008r.doc
Zarządzenie Nr 114a/08 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 80/08 z dnia 10 września 2008r
 Zarzadzenie_Nr_115_z_08.12.2008_r..doc
Zarządzenie Nr 115/08 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 8 grudnia 2008 roku sprawie wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy i Miasta Żuromin na 2008 rok.
 Zarzadzenie_Nr_116_z_11.12.2008_r..doc
Zarządzenie Nr 116/08 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia warunków przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Żurominie przy ul. Zamojskiego i nieruchomości położonej we wsi Poniatowo.
 Zarzadzenie_Nr_117_z_23.12.08_r..doc
Zarządzenie Nr 117/08 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 23 grudnia 2008 roku w sprawie powołania zespołów spisowych w celu przeprowadzenia inwentaryzacji w n/w jednostkach. 1.magazynu gospodarczego w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin; 2. remanentu kasy w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin; 3. remanentu paliwa samochodu osobowego Straży Miejskiej oraz samochodów znajdujących się w OSP na terenie Gminy Żuromin.
 Zarzadzenie_Nr_118_z_23.12.2008_r..doc
Zarządzenie Nr 118/08 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie zawarcia umów dzierżawy i najmu z podmiotami , których umowy wygasają w grudniu 2008 r. i w styczniu 2009 r. oraz ustalenia wysokości czynszu.
 Zarzadzenie_Nr_118_z_dnia_23_grudnia_2008r.doc
Zarządzenie Nr 118a/08 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie przedłużenia umów dzierżawy i najmu oraz ustalenia wysokości czynszu.
 Zarzadzenie_Nr_119_z_31.12.2008_r..doc
Zarządzenie Nr 119/08 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 31 grudnia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta na 2008 rok.
 Zarzadzenie_Nr_120_z_31.12.2008_r..doc
Zarządzenie Nr 120/08 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 31 grudnia 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy i Miasta Żuromin na 2008 rok.
 Zarzadzenie_Nr_121_z_31.12.2008_r..doc
Zarządzenie Nr 121/08 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 31 grudnia 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy i Miasta Żuromin na 2008 rok.
 Zarzadzenie_Nr_123__z_dnia_31_grudnia_2008r.doc
Zarządzenie Nr 123/08 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 31 grudnia 2008 roku w sprawie zmiany planu finansowego w Zakładzie Usług Remontowych i Konserwacyjnych w Żurominie na 2008 rok.
 Zarzadzenie_Nr_124__z_dnia_31_grudnia_2008r.doc
Zarządzenie Nr 124/08 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 31 grudnia 2008 roku w sprawie zmiany planu finansowego w Żuromińskim Centrum Kultury w Żurominie na 2008r.
 Zarzadzenie_Nr_125__z_dnia_31_grudnia_2008r.doc
Zarządzenie Nr 124/08 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 31 grudnia 2008 roku w sprawie zmiany planu finansowego w Powiatowo- Miejskiej Bibliotece Publicznej w Żurominie na 2008r
 Zarzadzenie_nr_126_z_dnia_31_grudnia_2008r.doc
Zarządzenie Nr 124/08 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 31 grudnia 2008 roku w sprawie ewidencji sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez Urząd Gminy i Miasta oraz jednostki organizacyjne Gminy
drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech