22-04-2021r.
godzina 02:24
www.bip.gov.pl
 
ELIMINACJE MIEJSKO – GMINNE OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ POD HASŁEM „MŁOD
Nowy dowód osobisty od 1 marca. Co się zmieni ?
Informacje o zmianach w urzędach po 01 marca 2015 roku.
Budżet na rok 2015 przyjęty
Usuwanie azbestu na terenie Gminy i Miasta Żuromin etap II
Gmina odzyskała 280.000 zł VAT
Wybory Burmistrza II tura
Rada Miejska VII Kadencji
Tereny Inwestycyjne w Żurominie
Wbudowanie aktu erekcyjnego pod nowy budynek KRUS-u w Żurominie
Koncepcja budowy obwodnicy płd-wsch Żuromina
Zabytek na pierwszym planie
Usuwanie azbestu na terenie Gminy i Miasta Żuromin etap I
YouthBank z wizytą w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin
Plan Żuromina
Regulamin
Formularz zgłoszenia zadania
Karta do głosowania
Projekty unijne 2010-2014
Inwestycje 2010-2014
Inwestycje 2006-2010
Inwestycje wykonane w 2014 roku
Planowane formy aktywizacji zawodowej przez PUP Żuromin w 2014 roku
Nabór na wolne stanowisko pracy w Wydziale Finansowym
Wybory Prezydenta RP - 2015
Harmonogram Zebrań Wiejskich - Wybór Sołtysa Kadencja 2015 - 2019 rok
Wybory Samorządowe 2014
Usuwanie i utylizacja materiałów zawierających azbest
Naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE
OBWIESZCZENIE o zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Sygnały alarmowe
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
KOMUNIKAT CEIDG: WAŻNA INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
www.mikroporady.pl
PAŃSTWOWA INSPEKCJA OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA
Ogłoszenie w sprawie uruchomienia Agencji Pocztowej w gminie miejsko-wiejskiej Żuromin
Rys historyczny...
Liczba mieszkańców
Urodzenia w mieście i gminie w latach 2005 - 2012
Zdjęcia Żuromina i okolic
Komenda Powiatowa Policji
OGŁOSZENIA Wydziału OKSZiSS
M-G Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Ogłoszenia Wydziału Infrastruktury Budownictwa i Ochrony Środowiska
Ochrona Środowiska
Konsultacje społeczne strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
Informacja o dotacji
Harmonogram wywozu nieczystości stałych z Gminy i Miasta Żuromin 2015r
Ogłoszenia wydziału
Uchwały dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi
Informacje dla przedsiębiorców
Ogłoszenia Wydziału Geodezji Gospodarki Nieruchomościami Rolnictwa i Planowania Przestrzennegp
Zespół Szkół nr1 w Żurominie
Zespół Szkół nr2 w Żurominie
SSP w Będzyminie
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Chamsku
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Kliczewie D.
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Poniatowie
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Raczynach
Przedszkole nr1 w Żurominie
Przedszkole nr2 w Żurominie
ORLIK Żuromin
Spis organizacji pozarządowych
Pełnomocnik do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi
Ogłoszenia w organizacjach pozarządowych
Sprawozdanie z konsultacji
Małe granty
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Witryna odwiedzona 745021 raz(y)


[Panel administracyjny]

Przetarg nr 1 - Remont cząstkowy nawierzchni ulic na terenie Miasta i Gminy Żuromin     Przetarg nr 2 - Budowa ul. Osiedlowej w Olszewie     Konkurs ofert na realizację zadań publicznych     Informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej dot. zapytania o cenę     Przetarg nr 3 - Remont dachu sali gimnastyczne w Zespole Szkół nr 2 w Żurominie     Przetarg nr 4 - Przebudowa ul. Nowej w Żurominie     Przetarg nr 5 - Budowa ul. Ogrodowej w Chamsku     Przetarg nr 6 - Dyrektor SSP w Poniatowie - Nadbudowa budynku szkoły i wymiana konstrukcji dachu     Przetarg nr 7 - Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy i Miasta Żuromin     Przetarg nr 8 - Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Wyzwolenia 41 w Żurominie     Przetarg nr 9 - Rozbudowa sieci wodociągowych na terenie miasta i gminy Żuromin     Przetarg nr 10 - Budowa drogi gminnej Olszewo - Sadowo     Przetarg nr 11 - Remont ulic: Pl. Piłsudskiego i Bp. Wetmańskiego w Żurominie     Przetarg nr 12 - Dyrektor Sam. Szkoły Podstawowej w Poniatowie - Nadbudowa bud. szkoły i wym. dachu     Przetarg nr 13 - Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy i Miasta Żuromin     Przetarg nr 14 - Dostawa materiałów do przebudowy dachu w SSP w Będzyminie - Etap I     Przetarg nr 15 - Dostawa materiałów do przebudowy dachu w SSP w Będzyminie - Etap II     Przetarg nr 16 - Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy i Miasta Żuromin     Przetarg nr 17 - Budowa drogi gminnej Olszewo - Sadowo     Przetarg nr 18 - Remont ulic: Pl. Piłsudskiego i Bp. Wetmańskiego     Przetarg nr 19 - Budowa drogi gminnej łączącej ul. Kościuszki z ul. Szpitalną w Żurominie     Przetarg nr 20 - Rozbudowa Żuromińskiego Centrum Kultury     Przetarg nr 21 - Dostawa i transport HDS materiałów chodnikowych     Przetarg nr 22 - Rozbudowa Żuromińskiego Centrum Kultury     Przetarg nr 23 - Dostawa używanego średniego strażackiego samochodu ratowniczo - gaśniczego     Przetarg nr 24 - Budowa ścieżki rowerowej Żuromin - Brudnice     Przetarg nr 25 - Przetarg II - Dostawa używanego średniego strażackiego sam. ratowniczo - gaśniczego     Przetarg nr 26 - Wykonanie dokumentacji technicznej budowy chodnika wraz z kanalizacją deszczową w m     Przetarg nr 27 - Wykonanie dokunentacji technicznej budowy chodnika i ścieżki rowerowej Żuromin - Fr     Przetarg nr 28 - Przebudowa drogi gminnej do składowiska w miejscowości Brudnice     Przetarg nr 29 -     Przetarg nr 30 -     Przetarg nr 31 -     Przetarg nr 32 -    

Archiwum :: Archiwum 2008 :: Przetargi w 2008 roku 

Przetarg nr 1 - Remont cząstkowy nawierzchni ulic na terenie Miasta i Gminy Żuromin    

Przetarg nr 2 - Budowa ul. Osiedlowej w Olszewie    

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych    

Informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej dot. zapytania o cenę    

Przetarg nr 3 - Remont dachu sali gimnastyczne w Zespole Szkół nr 2 w Żurominie    

Przetarg nr 4 - Przebudowa ul. Nowej w Żurominie    

Przetarg nr 5 - Budowa ul. Ogrodowej w Chamsku    

Przetarg nr 6 - Dyrektor SSP w Poniatowie - Nadbudowa budynku szkoły i wymiana konstrukcji dachu    

Przetarg nr 7 - Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy i Miasta Żuromin    

Przetarg nr 8 - Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Wyzwolenia 41 w Żurominie    

Przetarg nr 9 - Rozbudowa sieci wodociągowych na terenie miasta i gminy Żuromin    

Przetarg nr 10 - Budowa drogi gminnej Olszewo - Sadowo    

Przetarg nr 11 - Remont ulic: Pl. Piłsudskiego i Bp. Wetmańskiego w Żurominie    

Przetarg nr 12 - Dyrektor Sam. Szkoły Podstawowej w Poniatowie - Nadbudowa bud. szkoły i wym. dachu    

Przetarg nr 13 - Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy i Miasta Żuromin    

Przetarg nr 14 - Dostawa materiałów do przebudowy dachu w SSP w Będzyminie - Etap I    

Przetarg nr 15 - Dostawa materiałów do przebudowy dachu w SSP w Będzyminie - Etap II    

Przetarg nr 16 - Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy i Miasta Żuromin    

Przetarg nr 17 - Budowa drogi gminnej Olszewo - Sadowo    

Przetarg nr 18 - Remont ulic: Pl. Piłsudskiego i Bp. Wetmańskiego    

Przetarg nr 19 - Budowa drogi gminnej łączącej ul. Kościuszki z ul. Szpitalną w Żurominie    

Przetarg nr 20 - Rozbudowa Żuromińskiego Centrum Kultury    

Przetarg nr 21 - Dostawa i transport HDS materiałów chodnikowych    

Przetarg nr 22 - Rozbudowa Żuromińskiego Centrum Kultury    

Przetarg nr 23 - Dostawa używanego średniego strażackiego samochodu ratowniczo -  gaśniczego    

Przetarg nr 24 - Budowa ścieżki rowerowej Żuromin - Brudnice

Przetarg nr 25 - Przetarg II - Dostawa używanego średniego strażackiego samochodu ratowniczo - gaśniczego

Przetarg nr 26 - Wykonanie dokumentacji technicznej budowy chodnika wraz z kanalizacją deszczową w miejscowości Dąbrowa

Przetarg nr 27 - Wykonanie dokunentacji technicznej budowy chodnika i ścieżki rowerowej Żuromin - Franciszkowo oraz kanalizacji deszczowej we Franciszkowie

   Przetarg nr 28 -   Przebudowa drogi gminnej do składowiska w miejscowości Brudnice 

 

drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech