19-10-2020r.
godzina 17:03
www.bip.gov.pl
 
ELIMINACJE MIEJSKO – GMINNE OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ POD HASŁEM „MŁOD
Nowy dowód osobisty od 1 marca. Co się zmieni ?
Informacje o zmianach w urzędach po 01 marca 2015 roku.
Budżet na rok 2015 przyjęty
Usuwanie azbestu na terenie Gminy i Miasta Żuromin etap II
Gmina odzyskała 280.000 zł VAT
Wybory Burmistrza II tura
Rada Miejska VII Kadencji
Tereny Inwestycyjne w Żurominie
Wbudowanie aktu erekcyjnego pod nowy budynek KRUS-u w Żurominie
Koncepcja budowy obwodnicy płd-wsch Żuromina
Zabytek na pierwszym planie
Usuwanie azbestu na terenie Gminy i Miasta Żuromin etap I
YouthBank z wizytą w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin
Plan Żuromina
Regulamin
Formularz zgłoszenia zadania
Karta do głosowania
Projekty unijne 2010-2014
Inwestycje 2010-2014
Inwestycje 2006-2010
Inwestycje wykonane w 2014 roku
Planowane formy aktywizacji zawodowej przez PUP Żuromin w 2014 roku
Nabór na wolne stanowisko pracy w Wydziale Finansowym
Wybory Prezydenta RP - 2015
Harmonogram Zebrań Wiejskich - Wybór Sołtysa Kadencja 2015 - 2019 rok
Wybory Samorządowe 2014
Usuwanie i utylizacja materiałów zawierających azbest
Naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE
OBWIESZCZENIE o zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Sygnały alarmowe
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
KOMUNIKAT CEIDG: WAŻNA INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
www.mikroporady.pl
PAŃSTWOWA INSPEKCJA OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA
Ogłoszenie w sprawie uruchomienia Agencji Pocztowej w gminie miejsko-wiejskiej Żuromin
Rys historyczny...
Liczba mieszkańców
Urodzenia w mieście i gminie w latach 2005 - 2012
Zdjęcia Żuromina i okolic
Komenda Powiatowa Policji
OGŁOSZENIA Wydziału OKSZiSS
M-G Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Ogłoszenia Wydziału Infrastruktury Budownictwa i Ochrony Środowiska
Ogłoszenia od 2004 do 2007 roku
Ogłoszenia 2008 rok
Ogłoszenia 2009 rok
Ogłoszenia 2010 rok
Ogłoszenia 2011 rok
Ogłoszenia 2012 rok
Ogłoszenia 2013 rok
Ogłoszenia 2014 rok
Ogłoszenia 2015 rok
Ochrona Środowiska
Konsultacje społeczne strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
Informacja o dotacji
Harmonogram wywozu nieczystości stałych z Gminy i Miasta Żuromin 2015r
Ogłoszenia wydziału
Uchwały dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi
Informacje dla przedsiębiorców
Ogłoszenia Wydziału Geodezji Gospodarki Nieruchomościami Rolnictwa i Planowania Przestrzennegp
Zespół Szkół nr1 w Żurominie
Zespół Szkół nr2 w Żurominie
SSP w Będzyminie
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Chamsku
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Kliczewie D.
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Poniatowie
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Raczynach
Przedszkole nr1 w Żurominie
Przedszkole nr2 w Żurominie
ORLIK Żuromin
Spis organizacji pozarządowych
Pełnomocnik do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi
Ogłoszenia w organizacjach pozarządowych
Sprawozdanie z konsultacji
Małe granty
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Witryna odwiedzona 743553 raz(y)


[Panel administracyjny]

Wydział Infrastruktury Budownictwa i Ochrony Środowiska :: Ogłoszenia Wydziału Infrastruktury Budownictwa i Ochrony Środowiska :: Ogłoszenia 2008 rokObwieszczenie nr 1
obwieszczenie - zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego więcej...
Obwieszczenie nr 2
obwieszczenie-zawiadomienie o wszczęciu postępowania więcej...
Obwieszczenie nr 3
obwieszczenie-zawiadomienie o wszczęciu postępowania więcej...
Informacja nr 1
Dotyczy przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko więcej...
Obwieszczenie nr 4
obwieszczenie - zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego więcej...
Obwieszczenie nr 5
obwieszczenie - zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego więcej...
Informacja nr 2
Dotyczy przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko więcej...
Obwieszczenie nr 6
obwieszczenie - zawiadomienie o wydaniu postanowienia więcej...
Obwieszczenie nr 7
obwieszczenie - zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego więcej...
Obwieszczenie nr 8
obwieszczenie - zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego więcej...
Obwieszczenie nr 9
obwieszczenie - zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego więcej...
Obwieszczenie nr 10
obwieszczenie - zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego więcej...
Obwieszczenie nr 11
obwieszczenie - zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego więcej...
Obwieszczenie nr 12
obwieszczenie - zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego więcej...
Obwieszczenie nr 13
obwieszczenie - zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego więcej...
Obwieszczenie nr 14
obwieszczenie - zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego więcej...
Obwieszczenie nr 15
obwieszczenie-zawiadomienie o wszczęciu postępowania więcej...
Obwieszczenie nr 16
obwieszczenie-zawiadomienie o wszczęciu postępowania więcej...
Obwieszczenie nr 17
obwieszczenie-zawiadomienie o wszczęciu postępowania więcej...
Obwieszczenie nr 18
obwieszczenie - zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach więcej...
Informacja
Dotyczy przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko więcej...
Obwieszczenie nr 19
obwieszczenie-zawiadomienie o wszczęciu postępowania więcej...
Obwieszczenie nr 20
obwieszczenie-zawiadomienie o wszczęciu postępowania więcej...
Obwieszczenie nr 21
obwieszczenie-zawiadomienie o wszczęciu postępowania więcej...
Obwieszczenie nr 22
obwieszczenie-zawiadomienie o wszczęciu postępowania więcej...
Informacja
Dotyczy przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko więcej...
Obwieszczenie nr 23
obwieszczenie - zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach więcej...
Obwieszczenie nr 24
obwieszczenie - zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego więcej...
Obwieszczenie nr 25
obwieszczenie - zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego więcej...
Obwieszczenie nr 26
obwieszczenie-zawiadomienie o wszczęciu postępowania więcej...
Obwieszczenie nr 27
obwieszczenie-zawiadomienie o wszczęciu postępowania więcej...
Obwieszczenie nr 28
obwieszczenie - zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego więcej...
Obwieszczenie nr 29
obwieszczenie-zawiadomienie o wszczęciu postępowania więcej...
Obwieszczenie nr 30
obwieszczenie-zawiadomienie o wszczęciu postępowania więcej...
Obwieszczenie nr 31
obwieszczenie-zawiadomienie o wszczęciu postępowania więcej...
Obwieszczenie nr 32
obwieszczenie - zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego więcej...
Obwieszczenie nr 33
obwieszczenie - zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego więcej...
Obwieszczenie nr 34
obwieszczenie - zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego więcej...
Obwieszczenie nr 35
obwieszczenie - zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego więcej...
Obwieszczenie nr 36
obwieszczenie - zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego więcej...
Obwieszczenie nr 37
obwieszczenie - zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego więcej...
Obwieszczenie nr 38
obwieszczenie - zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego więcej...
Obwieszczenie nr 39
obwieszczenie - zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego więcej...
Obwieszczenie nr 40
obwieszczenie - zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego więcej...
Obwieszczenie nr 41
Dotyczy przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko więcej...
Obwieszczenie nr 42
Dotyczy przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko więcej...
Obwieszczenie nr 43
obwieszczenie - zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego więcej...
Obwieszczenie nr 44
obwieszczenie-zawiadomienie o wszczęciu postępowania więcej...
Obwieszczenie nr 45
obwieszczenie-zawiadomienie o wszczęciu postępowania więcej...
Obwieszczenie nr 46
obwieszczenie - w spawie uzgodnienia przedsięwzięcia więcej...
Obwieszczenie nr 47
obwieszczenie - w spawie uzgodnienia przedsięwzięcia więcej...
Obwieszczenie nr 48
obwieszczenie - w spawie wydania opinii więcej...
Obwieszczenie nr 49
obwieszczenie - w spawie wydania opinii więcej...
Obwieszczenie nr 50
obwieszczenie - zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach więcej...
Obwieszczenie nr 51
obwieszczenie - zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach więcej...
Obwieszczenie nr 52
obwieszczenie - zawiadomienie o wydaniu postanowienia więcej...
Obwieszczenie nr 53
obwieszczenie - w spawie wydania opinii więcej...
Informacja
Dotyczy przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko więcej...
Obwieszczenie nr 54
obwieszczenie - w spawie wydania uzgodnienia więcej...
Obwieszczenie nr 55
obwieszczenie - zawiadomienie o wydaniu postanowienia więcej...
Obwieszczenie nr 56
obwieszczenie-zawiadomienie o wszczęciu postępowania więcej...
drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech