22-04-2021r.
godzina 01:20
www.bip.gov.pl
 
ELIMINACJE MIEJSKO – GMINNE OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ POD HASŁEM „MŁOD
Nowy dowód osobisty od 1 marca. Co się zmieni ?
Informacje o zmianach w urzędach po 01 marca 2015 roku.
Budżet na rok 2015 przyjęty
Usuwanie azbestu na terenie Gminy i Miasta Żuromin etap II
Gmina odzyskała 280.000 zł VAT
Wybory Burmistrza II tura
Rada Miejska VII Kadencji
Tereny Inwestycyjne w Żurominie
Wbudowanie aktu erekcyjnego pod nowy budynek KRUS-u w Żurominie
Koncepcja budowy obwodnicy płd-wsch Żuromina
Zabytek na pierwszym planie
Usuwanie azbestu na terenie Gminy i Miasta Żuromin etap I
YouthBank z wizytą w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin
Plan Żuromina
Regulamin
Formularz zgłoszenia zadania
Karta do głosowania
Projekty unijne 2010-2014
Inwestycje 2010-2014
Inwestycje 2006-2010
Inwestycje wykonane w 2014 roku
Planowane formy aktywizacji zawodowej przez PUP Żuromin w 2014 roku
Nabór na wolne stanowisko pracy w Wydziale Finansowym
Wybory Prezydenta RP - 2015
Harmonogram Zebrań Wiejskich - Wybór Sołtysa Kadencja 2015 - 2019 rok
Wybory Samorządowe 2014
Usuwanie i utylizacja materiałów zawierających azbest
Naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE
OBWIESZCZENIE o zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Sygnały alarmowe
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
KOMUNIKAT CEIDG: WAŻNA INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
www.mikroporady.pl
PAŃSTWOWA INSPEKCJA OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA
Ogłoszenie w sprawie uruchomienia Agencji Pocztowej w gminie miejsko-wiejskiej Żuromin
Rys historyczny...
Liczba mieszkańców
Urodzenia w mieście i gminie w latach 2005 - 2012
Zdjęcia Żuromina i okolic
Komenda Powiatowa Policji
OGŁOSZENIA Wydziału OKSZiSS
M-G Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Ogłoszenia Wydziału Infrastruktury Budownictwa i Ochrony Środowiska
Ochrona Środowiska
Konsultacje społeczne strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
Informacja o dotacji
Harmonogram wywozu nieczystości stałych z Gminy i Miasta Żuromin 2015r
Ogłoszenia wydziału
Uchwały dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi
Informacje dla przedsiębiorców
Ogłoszenia Wydziału Geodezji Gospodarki Nieruchomościami Rolnictwa i Planowania Przestrzennegp
Zespół Szkół nr1 w Żurominie
Zespół Szkół nr2 w Żurominie
SSP w Będzyminie
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Chamsku
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Kliczewie D.
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Poniatowie
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Raczynach
Przedszkole nr1 w Żurominie
Przedszkole nr2 w Żurominie
ORLIK Żuromin
Spis organizacji pozarządowych
Pełnomocnik do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi
Ogłoszenia w organizacjach pozarządowych
Sprawozdanie z konsultacji
Małe granty
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Witryna odwiedzona 745021 raz(y)


[Panel administracyjny]

Archiwum :: Archiwum 2008 :: Ewidencja gospodarcza nadal w Gminach 

Ewidencja nadal w gminach

W przyjętym przez rząd projekcie nowelizacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej nie znalazły się zapisy o likwidacji ewidencji prowadzonej przez gminy. Zmiany dotyczą głównie zawieszenia działalności przez przedsiębiorców.

Zniesienie gminnej ewidencji działalności gospodarczej proponował poprzedni rząd. Jej miejsce zajęłaby Krajowa Ewidencja Przedsiębiorców, jako część Krajowej Ewidencji Podatników.

Ewidencja przedsiębiorców miała być prowadzona przez naczelników urzędów skarbowych i oznaczałaby koncentrację w „jednym okienku” działań związanych z czynnościami ewidencyjnymi. Planowano zmniejszyć również opłaty za wpis i za zmianę we wpisie do ewidencji.

Propozycję rządu J. Kaczyńskiego negatywnie ocenił Związek Miast Polskich. – Samorządowcy nie sprzeciwiają się idei większej swobody dla przedsiębiorców, jednak przeniesienie czynności związanych z rejestracją działalności do urzędów skarbowych uszczupli dochody samorządów – podkreślano. Gminy straciłyby również dostęp do ważnych informacji dotyczących zjawisk gospodarczych na swoim terenie.

Wprawdzie obecna Rada Ministrów jeszcze w listopadzie uznała, że rząd powinien powtórnie zająć się tą propozycją nowelizacji, jednak na wczorajsze posiedzenie trafił projekt w bardzo okrojonej wersji.

Zrezygnowano m.in. z przeniesienia ewidencji działalności gospodarczej do urzędów skarbowych. Nowelizacja wprowadza natomiast możliwość zawieszenia na okres do 24 miesięcy wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę niezatrudniającego pracowników. W tym czasie nie będzie on musiał płacić zaliczek na poczet podatku dochodowego oraz składać deklaracji VAT.

Przyjęta przez rząd propozycja zakłada ponadto, że organy administracji publicznej nie będą mogły odmówić przyjęcia niekompletnego wniosku oraz żądać dokumentów, których obowiązek złożenia nie wynika wprost z przepisów prawa.

Na podstawie Serwisu Samorządowego pap.pl

drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech