22-04-2021r.
godzina 02:30
www.bip.gov.pl
 
ELIMINACJE MIEJSKO – GMINNE OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ POD HASŁEM „MŁOD
Nowy dowód osobisty od 1 marca. Co się zmieni ?
Informacje o zmianach w urzędach po 01 marca 2015 roku.
Budżet na rok 2015 przyjęty
Usuwanie azbestu na terenie Gminy i Miasta Żuromin etap II
Gmina odzyskała 280.000 zł VAT
Wybory Burmistrza II tura
Rada Miejska VII Kadencji
Tereny Inwestycyjne w Żurominie
Wbudowanie aktu erekcyjnego pod nowy budynek KRUS-u w Żurominie
Koncepcja budowy obwodnicy płd-wsch Żuromina
Zabytek na pierwszym planie
Usuwanie azbestu na terenie Gminy i Miasta Żuromin etap I
YouthBank z wizytą w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin
Plan Żuromina
Regulamin
Formularz zgłoszenia zadania
Karta do głosowania
Projekty unijne 2010-2014
Inwestycje 2010-2014
Inwestycje 2006-2010
Inwestycje wykonane w 2014 roku
Planowane formy aktywizacji zawodowej przez PUP Żuromin w 2014 roku
Nabór na wolne stanowisko pracy w Wydziale Finansowym
Wybory Prezydenta RP - 2015
Harmonogram Zebrań Wiejskich - Wybór Sołtysa Kadencja 2015 - 2019 rok
Wybory Samorządowe 2014
Usuwanie i utylizacja materiałów zawierających azbest
Naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE
OBWIESZCZENIE o zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Sygnały alarmowe
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
KOMUNIKAT CEIDG: WAŻNA INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
www.mikroporady.pl
PAŃSTWOWA INSPEKCJA OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA
Ogłoszenie w sprawie uruchomienia Agencji Pocztowej w gminie miejsko-wiejskiej Żuromin
Rys historyczny...
Liczba mieszkańców
Urodzenia w mieście i gminie w latach 2005 - 2012
Zdjęcia Żuromina i okolic
Komenda Powiatowa Policji
OGŁOSZENIA Wydziału OKSZiSS
M-G Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Ogłoszenia Wydziału Infrastruktury Budownictwa i Ochrony Środowiska
Ochrona Środowiska
Konsultacje społeczne strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
Informacja o dotacji
Harmonogram wywozu nieczystości stałych z Gminy i Miasta Żuromin 2015r
Ogłoszenia wydziału
Uchwały dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi
Informacje dla przedsiębiorców
Ogłoszenia Wydziału Geodezji Gospodarki Nieruchomościami Rolnictwa i Planowania Przestrzennegp
Zespół Szkół nr1 w Żurominie
Zespół Szkół nr2 w Żurominie
SSP w Będzyminie
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Chamsku
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Kliczewie D.
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Poniatowie
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Raczynach
Przedszkole nr1 w Żurominie
Przedszkole nr2 w Żurominie
ORLIK Żuromin
Spis organizacji pozarządowych
Pełnomocnik do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi
Ogłoszenia w organizacjach pozarządowych
Sprawozdanie z konsultacji
Małe granty
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Witryna odwiedzona 745021 raz(y)


[Panel administracyjny]

Archiwum :: Archiwum 2008 :: Dalsze kłopoty ze zużytym sprzętem elektro-elektronicznym 

Wyrzucimy w ciemno

Mieszkańcy będą mieli utrudniony dostęp do informacji, gdzie można oddać zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Zgodnie z przygotowywanymi przepisami gminy nie będą musiały informować, gdzie znajdują się punkty zbiórki zużytego sprzętu.

Projekt nowelizacji ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz rozporządzenie przygotowało Ministerstwo Środowiska.

Przepisy, które mają wejść w życie jeszcze w tym roku, wprowadzają wiele zmian dotyczących obowiązków przedsiębiorców np. będą oni musieli przesyłać do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska mniej sprawozdań o ilości, masie i rodzaju zebranego sprzętu. Firmy będą też rozliczać się z odzysku i recyklingu tego sprzętu (musi to być 25 proc. zużytego sprzętu, takiego samego rodzaju, jak ten, który firma wprowadza).

Nowela wprowadza też inne zasady informowania o zbiórce takiego sprzętu. Dotychczas przedsiębiorcy powinni informować gminy o tym, gdzie znajduje się punkt sprzedaży sprzętu, czyli równocześnie, gdzie można oddać zużyty sprzęt przy zakupie nowego. Nowe przepisy likwidują ten obowiązek. Gminy nie będą więc informować mieszkańców o takich miejscach. Nie będą musiały też umieszczać tych informacji na swoich stronach internetowych.

Istnieje obawa, że gminy nie będą też informować mieszkańców o miejscach, gdzie można przynieść zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny wtedy, gdy nie kupuje się nowego. Dane te bowiem często gminy umieszczały przy okazji informowania o miejscach "wymiany" nowego sprzętu na stary.

Projekt

Na podstawie Serwisu Samorządowego pap.pl

drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech