22-04-2021r.
godzina 01:38
www.bip.gov.pl
 
ELIMINACJE MIEJSKO – GMINNE OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ POD HASŁEM „MŁOD
Nowy dowód osobisty od 1 marca. Co się zmieni ?
Informacje o zmianach w urzędach po 01 marca 2015 roku.
Budżet na rok 2015 przyjęty
Usuwanie azbestu na terenie Gminy i Miasta Żuromin etap II
Gmina odzyskała 280.000 zł VAT
Wybory Burmistrza II tura
Rada Miejska VII Kadencji
Tereny Inwestycyjne w Żurominie
Wbudowanie aktu erekcyjnego pod nowy budynek KRUS-u w Żurominie
Koncepcja budowy obwodnicy płd-wsch Żuromina
Zabytek na pierwszym planie
Usuwanie azbestu na terenie Gminy i Miasta Żuromin etap I
YouthBank z wizytą w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin
Plan Żuromina
Regulamin
Formularz zgłoszenia zadania
Karta do głosowania
Projekty unijne 2010-2014
Inwestycje 2010-2014
Inwestycje 2006-2010
Inwestycje wykonane w 2014 roku
Planowane formy aktywizacji zawodowej przez PUP Żuromin w 2014 roku
Nabór na wolne stanowisko pracy w Wydziale Finansowym
Wybory Prezydenta RP - 2015
Harmonogram Zebrań Wiejskich - Wybór Sołtysa Kadencja 2015 - 2019 rok
Wybory Samorządowe 2014
Usuwanie i utylizacja materiałów zawierających azbest
Naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE
OBWIESZCZENIE o zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Sygnały alarmowe
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
KOMUNIKAT CEIDG: WAŻNA INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
www.mikroporady.pl
PAŃSTWOWA INSPEKCJA OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA
Ogłoszenie w sprawie uruchomienia Agencji Pocztowej w gminie miejsko-wiejskiej Żuromin
Rys historyczny...
Liczba mieszkańców
Urodzenia w mieście i gminie w latach 2005 - 2012
Zdjęcia Żuromina i okolic
Komenda Powiatowa Policji
OGŁOSZENIA Wydziału OKSZiSS
M-G Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Ogłoszenia Wydziału Infrastruktury Budownictwa i Ochrony Środowiska
Ochrona Środowiska
Konsultacje społeczne strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
Informacja o dotacji
Harmonogram wywozu nieczystości stałych z Gminy i Miasta Żuromin 2015r
Ogłoszenia wydziału
Uchwały dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi
Informacje dla przedsiębiorców
Ogłoszenia Wydziału Geodezji Gospodarki Nieruchomościami Rolnictwa i Planowania Przestrzennegp
Zespół Szkół nr1 w Żurominie
Zespół Szkół nr2 w Żurominie
SSP w Będzyminie
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Chamsku
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Kliczewie D.
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Poniatowie
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Raczynach
Przedszkole nr1 w Żurominie
Przedszkole nr2 w Żurominie
ORLIK Żuromin
Spis organizacji pozarządowych
Pełnomocnik do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi
Ogłoszenia w organizacjach pozarządowych
Sprawozdanie z konsultacji
Małe granty
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Witryna odwiedzona 745021 raz(y)


[Panel administracyjny]

Archiwum :: Archiwum 2008 :: Planowane inwestycje w 2008 roku 

Zadania inwestycyjne w 2008 r.

Lp.

Dział

Rozdz.

§**

Nazwa zadania inwestycyjnego

Łączne koszty finansowe

Planowane wydatki

Uwagi

rok 2008 (8+9+10+11)

z tego źródła finansowania

dochody własne jst

kredyty
i pożyczki

środki pochodzące
z innych  źródeł*

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

12

1.

10 1010 6050 Rozbudowa sieci wodociagowych na terenie miasta i gminy 102 616 102 616 52 616  

50 000

 
      Razem 102 616 102 616 52 616  

 50 000

 

2

600 60016 6050 Budowa drogi Chamsk- Olszewo-Sadowo 302 400 302 400 202 400  

 100 000

 

3

600 60016 6050 Projekt i budowa ul. Nowej w Żuromine 77 000 77 000 77 000      

4

600 60016 6050 Projekt budowy drogi Rozwozin -Raczyny 35 730 35 730 35 730      

5

600 60016 6050 Budowa ścieżki rowerowej i kanalizacji deszczowej Żuromin -Brudnice 140 000 140 000 140 000      

6

600 60016 6050 Budowa ul.Ogrodowej w Chamsku 180 000 180 000 180 000      

7

600 60016 6050 Projekt chodnika i kanalizacji deszczowej w Dąbrowie 20 000 20 000 20 000      

8

600 60016 6050 Projekt chodnika i kanalizacji deszczowej we wsi Franciszkowo 20 000 20 000 20 000      

9

600 60016 6050 Budowa chodnika w Cierpigorzu 50 000 50 000 50 000      

10

600 60016 6050 Projekt i budowa łącznika Kościuszki-Szpitalna w Żurominie 145 000 145 000 145 000      

12

600 60016 6050 Wykup gruntu, projekt budowy chodnika, kanalizacji deszczowej i rozbudowy skrzyżowania Słoneczna-Cicha- Warszawska w Żurominie 60 200 60 200 60 200     Wartość inwestycji 1.471.000zł

13

600 60016 6050 Budowa obwodnicy miejskiej
(ul Okrężna) (projekt, pozyskanie gruntu)
240 000 240 000 240 000      

14

 600

    Budowa chodnika w ul.Brzozowej i Wiatracznej w Żurominie 76 000 40 000 40 000     Zadanie w ramach remontów cząstkowych

15

  600

    Przebudowa chodnika w ul.Słonecznej w Żurominie 36 000 18 000 18 000     Zadanie w ramach
 remontów cząstkowych

16

600

    Nawierzchnia asfaltowa w ul.Piłsudskiego, Bpa Wetmańskiego i ul.Szkolnej w Żurominie 200 000 200 000 200 000    

17

 600

    Budowa chodnika w Raczynach 75 000 30 000 30 000     Zadanie z remontów cząstkowych z materiałów powierzonych przez MZDW Warszawa

18

 600

    Przebudowa chodnika w Poniatowie 50 000 25 000 25 000     Zadanie z remontów cząstkowych z materiałów powierzonych przez MZDW Warszawa

19

 600

    Budowa kanalzacji deszczowej w ul.Cichej (od ul.Warszawskiej) 40 000 40 000 40 000     Zadanie w ramach GFOŚ

20

 600

    Budowa chodnika Kliczewo Małe -Kliczewo Duże 43 780 43 780 43 780     Wydatki niewygasające

21

      Budowa ul.Osiedlowej w Olszewie 89 340 89 340 89 340     Wydatki niewygasające

 

600     Razem dział 1 731 050 1 607 050 1 607 050  

 100 000

 

22

754 75412 6060 Zakup samochodu dla OSP 126 880 126 880 15 000   100 000  

 

754     Razem dział 126 880 126 880 15 000   100 000  

23

801 80101 6050 Przebudowa dziedzińca przy Zespole Szkół Nr 1 32 800 32 800 32 800      

24

801 80104 6050 Wyposażenie placów zabaw przy przedszkolach samorządowych 50 000 50 000 50 000      

25

801 80104 6050 Remont budynku Przedszkola nr 2 (remont dachu - blacha trapezowa) 155 206 155 206 80 000   75 206  

26

801 80101 6050 Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 1 Żuromin  2007-2008 191 992 120 000 120 000   150 000  71 992 w 2007 roku

27

 801

    Remont budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Żurominie (remont dachu Sali gimnastycznej - blacha trapezowa) 92 960 92 960 50 000   21 480 Zadanie w ramach
rezerwy celowej

28

 801

    Remont budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej w Będzyminie (remont dachu  - blacha trapezowa) 99 104 99 104 50 000   49 104  

29

 801

    Budowa dachu Samorządowej Szkoły Podstawowej w Poniatowie 2007-2008 95 964 40 000 40 000     Zadanie w ramach budżetu szkoły. Materiały zakupiono w 2007 roku
  801     Razem dział 718 026 590 070 422 800   339 262  

30

851 85154 6050 Rozbudowa budynku ŻCK- Rozbudowa świetlicy Socjoterapeutycznej 60 000 60 000 60 000      

 

851     Razem dział 60 000 60 000 60 000      

31

900 90002 6050 Modernizacja wysypiska odpadów komunalnych w Brudnicach 233 138 233 138 233 138      

32

900 90015 6050 Rozbudowa oświetlenia ulcznego na terenie miasta i gminy 100 000 100 000 100 000      

33

900 90095 6050 Wykup i adaptacja nieruchomości na cele mieszkaniowe (adaptacja 3 lokali przy ul.Wierzbowej) w Żurominie 150 000 150 000 150 000      

34

900 90095 6050 Ocieplenie budynku wielorodzinnego przy ul.Wyzwolenia 41 w Żurominie 160 000 50 000 50 000 90 000 20 000 Środki z funduszu remontowego

35

900 90095 6050 Ocieplenie budynku Urzędu Gminy i Miasta Żuromin 180 000 90 000 90 000 90 000    

36

900 90 001 6 050 Budowa kanalizacji deszczowej w Żurominie 2008-2010 1 370 000 1 370 000 637 000 733 000    

 

900     Razem dział 2 193 138 1 993 138 1 260 138 913 000 20 000  

37

921 92109 6050 Rozbudowa budynku Żuromińskiego Centrum Kultury w Żurominie 570 000 460 000 460 000   110 000  

 

921     Razem dział 570 000 460 000 460 000   110 000  

Ogółem

5 501 710 4 939 754 3 877 604 913 000 566 726  

drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech