22-04-2021r.
godzina 02:35
www.bip.gov.pl
 
ELIMINACJE MIEJSKO – GMINNE OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ POD HASŁEM „MŁOD
Nowy dowód osobisty od 1 marca. Co się zmieni ?
Informacje o zmianach w urzędach po 01 marca 2015 roku.
Budżet na rok 2015 przyjęty
Usuwanie azbestu na terenie Gminy i Miasta Żuromin etap II
Gmina odzyskała 280.000 zł VAT
Wybory Burmistrza II tura
Rada Miejska VII Kadencji
Tereny Inwestycyjne w Żurominie
Wbudowanie aktu erekcyjnego pod nowy budynek KRUS-u w Żurominie
Koncepcja budowy obwodnicy płd-wsch Żuromina
Zabytek na pierwszym planie
Usuwanie azbestu na terenie Gminy i Miasta Żuromin etap I
YouthBank z wizytą w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin
Plan Żuromina
Regulamin
Formularz zgłoszenia zadania
Karta do głosowania
Projekty unijne 2010-2014
Inwestycje 2010-2014
Inwestycje 2006-2010
Inwestycje wykonane w 2014 roku
Planowane formy aktywizacji zawodowej przez PUP Żuromin w 2014 roku
Nabór na wolne stanowisko pracy w Wydziale Finansowym
Wybory Prezydenta RP - 2015
Harmonogram Zebrań Wiejskich - Wybór Sołtysa Kadencja 2015 - 2019 rok
Wybory Samorządowe 2014
Usuwanie i utylizacja materiałów zawierających azbest
Naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE
OBWIESZCZENIE o zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Sygnały alarmowe
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
KOMUNIKAT CEIDG: WAŻNA INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
www.mikroporady.pl
PAŃSTWOWA INSPEKCJA OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA
Ogłoszenie w sprawie uruchomienia Agencji Pocztowej w gminie miejsko-wiejskiej Żuromin
Rys historyczny...
Liczba mieszkańców
Urodzenia w mieście i gminie w latach 2005 - 2012
Zdjęcia Żuromina i okolic
Komenda Powiatowa Policji
OGŁOSZENIA Wydziału OKSZiSS
M-G Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Ogłoszenia Wydziału Infrastruktury Budownictwa i Ochrony Środowiska
Ochrona Środowiska
Konsultacje społeczne strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
Informacja o dotacji
Harmonogram wywozu nieczystości stałych z Gminy i Miasta Żuromin 2015r
Ogłoszenia wydziału
Uchwały dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi
Informacje dla przedsiębiorców
Ogłoszenia Wydziału Geodezji Gospodarki Nieruchomościami Rolnictwa i Planowania Przestrzennegp
Zespół Szkół nr1 w Żurominie
Zespół Szkół nr2 w Żurominie
SSP w Będzyminie
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Chamsku
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Kliczewie D.
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Poniatowie
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Raczynach
Przedszkole nr1 w Żurominie
Przedszkole nr2 w Żurominie
ORLIK Żuromin
Spis organizacji pozarządowych
Pełnomocnik do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi
Ogłoszenia w organizacjach pozarządowych
Sprawozdanie z konsultacji
Małe granty
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Witryna odwiedzona 745021 raz(y)


[Panel administracyjny]

Archiwum :: Archiwum 2008 :: Konkurs dla szkół podstawowych „Warzywa i owoce są na 5”


 

„Zaowocuj pomysłem”

Konkurs dla szkół podstawowych

Ruszył konkurs „Warzywa i owoce są na 5”, skierowany do uczniów szkół podstawowych. Organizatorami konkursu są: Instytut Żywności i Żywienia (IŻŻ) oraz firma Tymbark. Konkurs ten, pod hasłem „Zaowocuj pomysłem”, wpisuje się w działania prowadzone w ramach ogólnoświatowej inicjatywy propagującej jedzenie warzyw i owoców 5 razy dziennie. Jego głównym celem jest przekonanie dzieci, że jedzenie warzyw i owoców jest ważne i zdrowe, ale też może być pretekstem do dobrej zabawy. Główną nagrodą w konkursie są granty pieniężne dla trzech zwycięskich szkół. 

 

Konkurs „Warzywa i owoce są na 5”, pod hasłem „Zaowocuj pomysłem”, jest skierowany do uczniów szkół podstawowych z województw: małopolskiego, mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego.

Głównym jego celem jest przekonanie dzieci, że jedzenie warzyw i owoców jest ważne i zdrowe. Konkurs ten może być również pretekstem do dobrej zabawy, nauki samodzielności oraz podejmowania ciekawych i ważnych inicjatyw.

Organizatorami konkursu są: Instytut Żywności i Żywienia (IŻŻ) – ogólnopolska niezależna instytucja naukowa, której głównym celem jest promowanie zasad zdrowego żywienia oraz firma Tymbark – lider na polskim rynku soków.

“Codzienne spożywanie warzyw i owoców ma bardzo duże znaczenie, szczególnie w przypadku dzieci i młodzieży, których organizm jest w fazie rozwoju - mówi dr Agnieszka Jarosz z Instytutu Żywności i Żywienia – Mam nadzieję, że dla wielu uczniów udział w takim konkursie będzie nie tylko świetną zabawą, ale także zachętą do poznania zasad zdrowego odżywiania”. 

Tegoroczna edycja ma charakter pilotażowy. Szkoły z trzech wyżej wymienionych województw, jako pierwsze, mogą uczestniczyć w tak ważnej i ciekawej inicjatywie. W konkursie może wziąć udział jedna klasa lub grupa uczniów z różnych klas (uczęszczających do tej samej szkoły).

Zadanie konkursowe polega na przeprowadzeniu na terenie szkoły dowolnej akcji, zachęcającej do spożywania owoców i warzyw oraz przedstawieniu jej efektów w formie pracy konkursowej.

Oceniany będzie przede wszystkim pomysł i zaangażowanie, a także możliwość jego dalszego wykorzystania. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w czerwcu bieżącego roku.

Dla trzech zwycięskich szkół organizatorzy przygotowali atrakcyjne nagrody pieniężne w postaci grantów w wysokości: 5.000, 3.000 i 2.000 zł. Każda nagrodzona szkoła otrzyma również tygodniowy zapas owoców oraz soków, a zaangażowani w przygotowanie projektów uczniowie - dodatkowe upominki od firmy Tymbark.

Prace konkursowe należy nadsyłać do dnia 23 maja 2008 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Tymbark S.A., 34-650 Tymbark 156 z dopiskiem: „Warzywa i owoce są na 5!”.

Więcej informacji oraz regulamin konkursu dostępne na stronie: www.5razywarzywaiowoce.pl 

Zapraszamy szkoły z Państwa województwa do wzięcia udziału w konkursie.

Dodatkowych informacji udziela Magdalena Chrapla tel. 033/ 873 15 99 w. 8103, e-mail: m.chrapla@maspex.com.pl

Z wyrazami szacunku

Magdalena Chrapla

Manager ds. Społecznej Odpowiedzialności

Tymbark SA

drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech