22-04-2021r.
godzina 01:13
www.bip.gov.pl
 
ELIMINACJE MIEJSKO – GMINNE OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ POD HASŁEM „MŁOD
Nowy dowód osobisty od 1 marca. Co się zmieni ?
Informacje o zmianach w urzędach po 01 marca 2015 roku.
Budżet na rok 2015 przyjęty
Usuwanie azbestu na terenie Gminy i Miasta Żuromin etap II
Gmina odzyskała 280.000 zł VAT
Wybory Burmistrza II tura
Rada Miejska VII Kadencji
Tereny Inwestycyjne w Żurominie
Wbudowanie aktu erekcyjnego pod nowy budynek KRUS-u w Żurominie
Koncepcja budowy obwodnicy płd-wsch Żuromina
Zabytek na pierwszym planie
Usuwanie azbestu na terenie Gminy i Miasta Żuromin etap I
YouthBank z wizytą w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin
Plan Żuromina
Regulamin
Formularz zgłoszenia zadania
Karta do głosowania
Projekty unijne 2010-2014
Inwestycje 2010-2014
Inwestycje 2006-2010
Inwestycje wykonane w 2014 roku
Planowane formy aktywizacji zawodowej przez PUP Żuromin w 2014 roku
Nabór na wolne stanowisko pracy w Wydziale Finansowym
Wybory Prezydenta RP - 2015
Harmonogram Zebrań Wiejskich - Wybór Sołtysa Kadencja 2015 - 2019 rok
Wybory Samorządowe 2014
Usuwanie i utylizacja materiałów zawierających azbest
Naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE
OBWIESZCZENIE o zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Sygnały alarmowe
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
KOMUNIKAT CEIDG: WAŻNA INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
www.mikroporady.pl
PAŃSTWOWA INSPEKCJA OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA
Ogłoszenie w sprawie uruchomienia Agencji Pocztowej w gminie miejsko-wiejskiej Żuromin
Rys historyczny...
Liczba mieszkańców
Urodzenia w mieście i gminie w latach 2005 - 2012
Zdjęcia Żuromina i okolic
Komenda Powiatowa Policji
OGŁOSZENIA Wydziału OKSZiSS
M-G Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Ogłoszenia Wydziału Infrastruktury Budownictwa i Ochrony Środowiska
Ochrona Środowiska
Konsultacje społeczne strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
Informacja o dotacji
Harmonogram wywozu nieczystości stałych z Gminy i Miasta Żuromin 2015r
Ogłoszenia wydziału
Uchwały dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi
Informacje dla przedsiębiorców
Ogłoszenia Wydziału Geodezji Gospodarki Nieruchomościami Rolnictwa i Planowania Przestrzennegp
Zespół Szkół nr1 w Żurominie
Zespół Szkół nr2 w Żurominie
SSP w Będzyminie
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Chamsku
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Kliczewie D.
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Poniatowie
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Raczynach
Przedszkole nr1 w Żurominie
Przedszkole nr2 w Żurominie
ORLIK Żuromin
Spis organizacji pozarządowych
Pełnomocnik do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi
Ogłoszenia w organizacjach pozarządowych
Sprawozdanie z konsultacji
Małe granty
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Witryna odwiedzona 745021 raz(y)


[Panel administracyjny]

Archiwum :: Archiwum 2008 :: Komendant Policji Tadeusz Sołtysiak odszedł na emeryturę 

Komendant Powiatowy Policji w Żurominie odszedł na emeryturę

 

          2 czerwca 2008 roku odbyło się uroczyste pożegnanie młodszego inspektora Tadeusza Sołtysiaka Komendanta KPP Żuromin. 

Tadeusz Sołtysiak pełnił służbę przez 30 lat, z tego 17 lat był komendantem Żuromińskiej Policji, jest to nadłuższy staż na tym stanowisku w kraju.

          W uroczystości pożegnania i podziękowania za pracę uczestniczył Mazowiecki Komendant Wojewódzki Policji insp. Igor Parfieniuk z Zastępcą  nadkom. Rafałem Batkowskim.

W imieniu samorządów podziękowania za współpracę złożyli Starosta Powiatu Żuromińskiego Janusz Welenc, Burmistrz Gminy i Miasta Żuromin Zbigniew Nosek wraz z Zastępcą Marią Jędrzejewską, Burmistrz Miasta i Gminy Bieżuń Ewa Łubińska, Wójtowie Gmin: Lutocin – Ryszard Gałka, Kuczbork – Tadeusz Burakowski, Siemiątkowo – Piotr Kostrzewski i  Lubowidz Wiesław Grędziński. Szczególne podziękowania i życzenia ustępującemu Komendantowi złożył ksiądz Prałat Piotr Joniak, który pełni funkcję kapelana żuromińskiej jednostki. W imieniu policjantów i pracowników cywilnych podziękowania złożył nadkom. Wiesław Dobies.

            Do wyboru nowego komendanta KPP Żuromin jego obowiązki będzie pełnił dotychczasowy Zastępca młodszy inspektor Kazimierz Narewski.
drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech