22-04-2021r.
godzina 02:37
www.bip.gov.pl
 
ELIMINACJE MIEJSKO – GMINNE OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ POD HASŁEM „MŁOD
Nowy dowód osobisty od 1 marca. Co się zmieni ?
Informacje o zmianach w urzędach po 01 marca 2015 roku.
Budżet na rok 2015 przyjęty
Usuwanie azbestu na terenie Gminy i Miasta Żuromin etap II
Gmina odzyskała 280.000 zł VAT
Wybory Burmistrza II tura
Rada Miejska VII Kadencji
Tereny Inwestycyjne w Żurominie
Wbudowanie aktu erekcyjnego pod nowy budynek KRUS-u w Żurominie
Koncepcja budowy obwodnicy płd-wsch Żuromina
Zabytek na pierwszym planie
Usuwanie azbestu na terenie Gminy i Miasta Żuromin etap I
YouthBank z wizytą w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin
Plan Żuromina
Regulamin
Formularz zgłoszenia zadania
Karta do głosowania
Projekty unijne 2010-2014
Inwestycje 2010-2014
Inwestycje 2006-2010
Inwestycje wykonane w 2014 roku
Planowane formy aktywizacji zawodowej przez PUP Żuromin w 2014 roku
Nabór na wolne stanowisko pracy w Wydziale Finansowym
Wybory Prezydenta RP - 2015
Harmonogram Zebrań Wiejskich - Wybór Sołtysa Kadencja 2015 - 2019 rok
Wybory Samorządowe 2014
Usuwanie i utylizacja materiałów zawierających azbest
Naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE
OBWIESZCZENIE o zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Sygnały alarmowe
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
KOMUNIKAT CEIDG: WAŻNA INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
www.mikroporady.pl
PAŃSTWOWA INSPEKCJA OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA
Ogłoszenie w sprawie uruchomienia Agencji Pocztowej w gminie miejsko-wiejskiej Żuromin
Rys historyczny...
Liczba mieszkańców
Urodzenia w mieście i gminie w latach 2005 - 2012
Zdjęcia Żuromina i okolic
Komenda Powiatowa Policji
OGŁOSZENIA Wydziału OKSZiSS
M-G Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Ogłoszenia Wydziału Infrastruktury Budownictwa i Ochrony Środowiska
Ochrona Środowiska
Konsultacje społeczne strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
Informacja o dotacji
Harmonogram wywozu nieczystości stałych z Gminy i Miasta Żuromin 2015r
Ogłoszenia wydziału
Uchwały dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi
Informacje dla przedsiębiorców
Ogłoszenia Wydziału Geodezji Gospodarki Nieruchomościami Rolnictwa i Planowania Przestrzennegp
Zespół Szkół nr1 w Żurominie
Zespół Szkół nr2 w Żurominie
SSP w Będzyminie
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Chamsku
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Kliczewie D.
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Poniatowie
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Raczynach
Przedszkole nr1 w Żurominie
Przedszkole nr2 w Żurominie
ORLIK Żuromin
Spis organizacji pozarządowych
Pełnomocnik do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi
Ogłoszenia w organizacjach pozarządowych
Sprawozdanie z konsultacji
Małe granty
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Witryna odwiedzona 745021 raz(y)


[Panel administracyjny]

Archiwum :: Archiwum 2008 :: 2 miejsce Urzędu Żuromińskiego w Polsce w kategorii najtańszy urząd 

Żuromiński Urząd zajął II miejsce w Polsce w kategorii najtańszy urząd

 

        Urząd Gminy i Miasta Żuromin zajął II miejsce w Polsce w rankigu prowadzonym przez naukowców Uniwersytetu Warszawskiego i tygodnik samorządowy "Wspólnota" w kategorii miast do 20.000 mieszkańców. Rankig dotyczy wydatków ponoszonych (w przeliczeniu na jednego mieszkańca) na utrzymanie administracji.

          Wydatkowanie środków na administrację w Polsce jest publikowane przez "Wspólnotę" od 2002 roku. Dla pracowników Urzędu Gminy i Miasta jest to powód do dumy. Jest to dowód na to, że nie jesteśmy rozrzutni i pieniądze podatników są wydawane po dokładnej analizie kosztów. Jest to również wyraźny wskaźnik i dowód że środki budżetowe wydatkowane są na zadania nakładane na samorząd ustawami i przede wszystkim  inwestycje.

           W roku bieżaącym roku na inwestycje miejskie i gminne planuje się kwotę 7.900.000 zł (z tego 5.500.000 zł plan Gminy i Miasta, 700.000 zł inwestycje wykonane przez spółkę gminną ŻZK i 1.700.000 zł inwestycje wykonane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w porozumieniu z Burmistrzem Żuromina: 1.przebudowa ul.Warszawskiej i Cichej i Słonecznej, 2.budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Piłsudskiego-Lidzbarska).

           Przy budżecie po stronie dochodów 27 334 515 zł i wydatków na 2008 rok w wysokości 28 867 035 zł stanowi to 27,37% środków wydatkowanych na inwestycje w Mieście i Gminie Żuromin. Jest to najwyższy współczynnik "inwestycyjności" od 1990 roku.

          

           W 2002 roku Żuromiński magistrat zajął w tej kategorii 24 miejsce w 2003 roku 17 miejsce, w 2004 IV miejsce w kraju a w 2007 roku VI miejsce.

Miejsce
w 2008 roku

Województwa

Miasta
wojewódzkie

Powiaty powyżej
75 tyś.
mieszkańców

Powiaty poniżej
75 tyś.
mieszkańców

Miasta powiatowe
powyżej 30 tyś. mieszkańców

Miasta powiatowe
poniżej 20 tyś. mieszkańców

1

Śląskie Toruń Rzeszów Zduńska Wola Mielec Złotów

2

Wielkoplskie Białystok Ostrów Wielkopolski Nick Konin Żuromin

3

Łódzkie Lublin Łuków Hrubieszów Ełk Hrubieszów

4

  Poznań Cieszyn Grajewo Wyszków Krasnystaw

5

  Bydgoszcz Zamość Strzyżów Wieluń Przysucha

            Ranking zawiera jedną zmianę metodyczną. W odróżnieniu od obliczeń dokonywanych w poprzednich latach, końcowy wynik nie uwzględnia wydatków na remonty. A zatem wskaźnik rankingu uwzględnia wszystkie wydatki bieżące w dziale klasyfikacji budżetowej „administracja publiczna”, z wyłączeniem paragrafu odnoszącego się do remontów.


Informację wytworzył(a): Burmistrz GiM Żuromin
Informację dodał(a): Burmistrz GiM Żuromin
Ostatnia modyfikacja: 2008-06-14 10:05:42


drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech