22-04-2021r.
godzina 02:13
www.bip.gov.pl
 
ELIMINACJE MIEJSKO – GMINNE OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ POD HASŁEM „MŁOD
Nowy dowód osobisty od 1 marca. Co się zmieni ?
Informacje o zmianach w urzędach po 01 marca 2015 roku.
Budżet na rok 2015 przyjęty
Usuwanie azbestu na terenie Gminy i Miasta Żuromin etap II
Gmina odzyskała 280.000 zł VAT
Wybory Burmistrza II tura
Rada Miejska VII Kadencji
Tereny Inwestycyjne w Żurominie
Wbudowanie aktu erekcyjnego pod nowy budynek KRUS-u w Żurominie
Koncepcja budowy obwodnicy płd-wsch Żuromina
Zabytek na pierwszym planie
Usuwanie azbestu na terenie Gminy i Miasta Żuromin etap I
YouthBank z wizytą w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin
Plan Żuromina
Regulamin
Formularz zgłoszenia zadania
Karta do głosowania
Projekty unijne 2010-2014
Inwestycje 2010-2014
Inwestycje 2006-2010
Inwestycje wykonane w 2014 roku
Planowane formy aktywizacji zawodowej przez PUP Żuromin w 2014 roku
Nabór na wolne stanowisko pracy w Wydziale Finansowym
Wybory Prezydenta RP - 2015
Harmonogram Zebrań Wiejskich - Wybór Sołtysa Kadencja 2015 - 2019 rok
Wybory Samorządowe 2014
Usuwanie i utylizacja materiałów zawierających azbest
Naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE
OBWIESZCZENIE o zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Sygnały alarmowe
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
KOMUNIKAT CEIDG: WAŻNA INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
www.mikroporady.pl
PAŃSTWOWA INSPEKCJA OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA
Ogłoszenie w sprawie uruchomienia Agencji Pocztowej w gminie miejsko-wiejskiej Żuromin
Rys historyczny...
Liczba mieszkańców
Urodzenia w mieście i gminie w latach 2005 - 2012
Zdjęcia Żuromina i okolic
Komenda Powiatowa Policji
OGŁOSZENIA Wydziału OKSZiSS
M-G Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Ogłoszenia Wydziału Infrastruktury Budownictwa i Ochrony Środowiska
Ochrona Środowiska
Konsultacje społeczne strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
Informacja o dotacji
Harmonogram wywozu nieczystości stałych z Gminy i Miasta Żuromin 2015r
Ogłoszenia wydziału
Uchwały dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi
Informacje dla przedsiębiorców
Ogłoszenia Wydziału Geodezji Gospodarki Nieruchomościami Rolnictwa i Planowania Przestrzennegp
Zespół Szkół nr1 w Żurominie
Zespół Szkół nr2 w Żurominie
SSP w Będzyminie
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Chamsku
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Kliczewie D.
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Poniatowie
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Raczynach
Przedszkole nr1 w Żurominie
Przedszkole nr2 w Żurominie
ORLIK Żuromin
Spis organizacji pozarządowych
Pełnomocnik do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi
Ogłoszenia w organizacjach pozarządowych
Sprawozdanie z konsultacji
Małe granty
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Witryna odwiedzona 745021 raz(y)


[Panel administracyjny]

Archiwum :: Archiwum 2008 :: Odddanie do użytku mostu w Poniatowie 

Remont mostu na Wkrze w Poniatowie

     Remont mostu drogowego przez rzekę Wkrę w ciągu drogi wojewódzkiej nr 563, w miejscowości Poniatowo, w km 30+684, wraz z dojazdami na terenie gminy Żuromin, powiat żuromiński. Pierwszy przetarg ogłoszono w marcu 2007 roku, następny w  maju 2007 roku. Przetargi unieważniono gdyż cena najkorzystniejszej oferty złożonej w w/w postępowaniach przewyższała kwotę, którą Zamawiający (MZDW Warszawa) mógł przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
W lipcu 2007 roku został ogłoszony kolejny przetarg. Został on unieważniony z powodu braku ofert od potencjalnych wykonawców.  

     Ostatecznie na wykonanie robót najkorzystniejszą ofertę złożyło przedsiębiorstwo MOST z Sopotu. Odbiór techniczny inwestycji odbył się 11 sierpnia br. Przy odbiorze obecni byli: Renata Drążewska - Dyrektor Rejonu Drogowego w Ciechanowie, Zbigniew Jaworski Prezes Firmy MOST Sopot, Marek Jabłoński Kierownik Budowy, Starosta Janusz Welenc z Wicestarostą Mieczysławem Olszlegier, Jolanta Kalkowska Dyrektor Wydziału Infrastruktury, Jan Lech Prezes Firmy PRID Działdowo - podwykonawcy części robót, Burmistrz Zbigniew Nosek.

     W ramach robót obiekt został poszerzony i podniesiona została jego nośność. Remont obiektu kosztował prawie 3,3 mln. zł. Całość sfinansował Samorząd Województwa Mazowieckiego. Inwestycja została wpisana do planu remontów w budżecie MZDW Warszawa dzięki zabiegom Starosty Powiatu Żuromińskiego.drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech