27-02-2021r.
godzina 07:08
www.bip.gov.pl
 
ELIMINACJE MIEJSKO – GMINNE OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ POD HASŁEM „MŁOD
Nowy dowód osobisty od 1 marca. Co się zmieni ?
Informacje o zmianach w urzędach po 01 marca 2015 roku.
Budżet na rok 2015 przyjęty
Usuwanie azbestu na terenie Gminy i Miasta Żuromin etap II
Gmina odzyskała 280.000 zł VAT
Wybory Burmistrza II tura
Rada Miejska VII Kadencji
Tereny Inwestycyjne w Żurominie
Wbudowanie aktu erekcyjnego pod nowy budynek KRUS-u w Żurominie
Koncepcja budowy obwodnicy płd-wsch Żuromina
Zabytek na pierwszym planie
Usuwanie azbestu na terenie Gminy i Miasta Żuromin etap I
YouthBank z wizytą w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin
Plan Żuromina
Regulamin
Formularz zgłoszenia zadania
Karta do głosowania
Projekty unijne 2010-2014
Inwestycje 2010-2014
Inwestycje 2006-2010
Inwestycje wykonane w 2014 roku
Planowane formy aktywizacji zawodowej przez PUP Żuromin w 2014 roku
Nabór na wolne stanowisko pracy w Wydziale Finansowym
Wybory Prezydenta RP - 2015
Harmonogram Zebrań Wiejskich - Wybór Sołtysa Kadencja 2015 - 2019 rok
Wybory Samorządowe 2014
Usuwanie i utylizacja materiałów zawierających azbest
Naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE
OBWIESZCZENIE o zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Sygnały alarmowe
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
KOMUNIKAT CEIDG: WAŻNA INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
www.mikroporady.pl
PAŃSTWOWA INSPEKCJA OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA
Ogłoszenie w sprawie uruchomienia Agencji Pocztowej w gminie miejsko-wiejskiej Żuromin
Rys historyczny...
Liczba mieszkańców
Urodzenia w mieście i gminie w latach 2005 - 2012
Zdjęcia Żuromina i okolic
Komenda Powiatowa Policji
OGŁOSZENIA Wydziału OKSZiSS
M-G Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Ogłoszenia Wydziału Infrastruktury Budownictwa i Ochrony Środowiska
Ochrona Środowiska
Konsultacje społeczne strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
Informacja o dotacji
Harmonogram wywozu nieczystości stałych z Gminy i Miasta Żuromin 2015r
Ogłoszenia wydziału
Uchwały dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi
Informacje dla przedsiębiorców
Ogłoszenia Wydziału Geodezji Gospodarki Nieruchomościami Rolnictwa i Planowania Przestrzennegp
Ogłoszenia Wydziału Geodezji Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa w 2008 roku
Ogłoszenia Wydziału Geodezji Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa w 2009 roku
Ogłoszenia Wydziału Geodezji Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa w 2010 roku
Ogłoszenia Wydziału Geodezji Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa w 2011 roku
Ogłoszenia Wydziału Geodezji Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa w 2012 roku
Ogłoszenia Wydziału Geodezji Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa w 2013 roku
Ogłoszenia Wydziału Geodezji Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa w 2014 roku
Ogłoszenia Wydziału Wydział Geodezji Gospodarki Nieruchomościami Rolnictwa i Planowania Przestrzenne
Zespół Szkół nr1 w Żurominie
Zespół Szkół nr2 w Żurominie
SSP w Będzyminie
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Chamsku
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Kliczewie D.
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Poniatowie
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Raczynach
Przedszkole nr1 w Żurominie
Przedszkole nr2 w Żurominie
ORLIK Żuromin
Spis organizacji pozarządowych
Pełnomocnik do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi
Ogłoszenia w organizacjach pozarządowych
Sprawozdanie z konsultacji
Małe granty
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Witryna odwiedzona 744579 raz(y)


[Panel administracyjny]

Wydział Geodezji Gospodarki Nieruchomościami Rolnictwa i Planowania Przestrzennego :: Ogłoszenia Wydziału Geodezji Gospodarki Nieruchomościami Rolnictwa i Planowania Przestrzennegp :: Ogłoszenia Wydziału Geodezji Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa w 2009 roku1. Wykaz nieruchomości do sprzedaży
Działka - nr 3149 o pow. 24 m2 zlokalizowana jest w Żurominie przy ulicy Lidzbarskiej więcej...
2. Wykaz o sprzedaży lokalu
lokal mieszkalny nr 36 o pow. 51,30 m2 położony w Żurominie w budynku mieszkalnym przy ul. Wyzwolenia 35/37 więcej...
3. Wykaz o sprzedaży lokalu
lokal mieszkalny nr 18 o pow. 56,00 m2 położony w Żurominie w budynku mieszkalnym przy ul. Wyzwolenia 47 więcej...
4. Wykaz o sprzedaży lokalu
lokal mieszkalny nr 7 o pow. 37,10 m2 położony w Żurominie w budynku mieszkalnym przy ul. Wyzwolenia 47 więcej...
5. Wykaz o sprzedaży lokalu
lokal mieszkalny nr 12 o pow. 61,90 m2 położony w Żurominie w budynku mieszkalnym przy ul. Wyzwolenia 49 więcej...
6. Wykaz nieruchomości do sprzedaży
Działki nr 2717/15 i nr 2717/19 o łącznej pow. 818 m2 – oddane w użytkowanie wieczyste do dnia 15 kwietnia 2092 roku położonych w Żurominie przy ul. Lidzbarskiej więcej...
7. Wykaz o sprzedaży lokalu
lokal użytkowy nr 1 o pow. 55,79 m2 położony w Żurominie w budynku mieszkalno-usługowym przy ul. Biskupa L. Wetmańskiego 57 na parterze więcej...
8. Wykaz o sprzedaży lokalu
lokal użytkowy nr 2 o pow. 46,62 m2 położony w Żurominie w budynku mieszkalno-usługowymprzy ul. Biskupa L. Wetmańskiego 57 na parterze więcej...
9. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy lub najmu
Informacja o przeznaczeniu do dzierżawy i najmu w/w nieruchomości: dzierżawa i najem dotyczy zawarcia kolejnych umów z dotychczasowymi podmiotami, którzy posiadali umowy najmu i dzierżawy na czas określony do trzech lat na w/w nieruchomości. więcej...
10. Ogłoszenie o sprzedaży lokalu
sprzedaż lokalu użytkowego nr 1 położonego w Żurominie przy ul. Biskupa L. Wetmańskiego 57 więcej...
11. Ogłoszenie o sprzedaży lokalu
sprzedaż lokalu użytkowego nr 2 położonego w Żurominie przy ul. Biskupa L. Wetmańskiego 57 więcej...
12. Ogłoszenie nieruchomości do sprzedaży
działek nr 815/14 i nr 815/16 o łącznej pow. 711 m2 położonych w Żurominie przy ul. Zamojskiego z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne z usługami więcej...
13. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2063 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości, że niżej wymienione nieruchomości zostały przeznaczone do dzierżawy. więcej...
14. Wykaz o sprzedaży lokalu
lokal mieszkalny nr 1 o pow. 51,13 m2 położony we wsi Poniatowo w budynku mieszkalnym dwurodzinnym przy ul. Parkowej 1 na parterze więcej...
15. Wykaz o sprzedaży lokalu
lokal mieszkalny nr 2 o pow. 51,13 m2 położony we wsi Poniatowo w budynku mieszkalnym dwurodzinnym przy ul. Parkowej 1 na parterze więcej...
16. Wykaz o sprzedaży lokalu
lokal mieszkalny nr 9 o pow. 67,00 m2 położony w Żurominie w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Wyzwolenia 45 na II piętrze więcej...
17. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
Działka - nr 3016 o pow. 238 m2 zlokalizowana jest w Żurominie przy ulicy Cichej więcej...
18. Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości
II przetarg pisemny / ofertowy / nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej we wsi Poniatowo z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne więcej...
19. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Przedmiotowe nieruchomości zlokalizowane są w Żurominie przy Placu Garażowym więcej...
20. Wykaz o sprzedaży lokalu
lokal mieszkalny nr 2 o pow. 51,18 m2 położony w Żurominie w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Wyzwolenia 39 więcej...
21. Wykaz o sprzedaży lokalu
lokal mieszkalny nr 6 o pow. 66,00 m2 położony w Żurominie w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Wyzwolenia 41 więcej...
22. Wykaz o sprzedaży lokalu
lokal mieszkalny nr 27 o pow. 56,00 m2 położony w Żurominie w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Wyzwolenia 47 więcej...
23. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
Działka nr 705/22 o pow. 193 m2 w Żurominie przy ul. Warszawskiej więcej...
24. Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości
Działka położona w Żurominie przy ul. Cichej przeznaczona pod budowę budynku pawilonu handlowego typu kiosk więcej...
25. Ogłoszenie
o wyłożeniu do wglądu projektów uproszczonych planów urządzenia lasu dla obrębów: Chamsk, Franciszkowo, Rzężawy, Stare Nadratowo, Tadajówka. więcej...
26. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
lokal mieszkalny nr 4 o pow. 59,39 m2 położony w Żurominie w budynku mieszkalnym przy ul. Biskupa L. Wetmańskiego 57 na I piętrze więcej...
27. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
lokal mieszkalny nr 3 o pow. 40,24 m2 położony w Żurominie w budynku mieszkalnym przy ul. Biskupa L. Wetmańskiego 57 na I piętrze więcej...
28. Ogłoszenie o sprzedaży lokalu
II nieograniczony przetarg pisemny / ofertowy / na sprzedaż lokalu użytkowego nr 2 położonego w Żurominie przy ul. Biskupa L. Wetmańskiego 57 więcej...
29. Wykaz o sprzedaży lokalu
lokal mieszkalny nr 4 o pow. 69,50 m2 położony w Żurominie w budynku mieszkalnym przy ul. Targowej 50/62 B na I piętrze więcej...
30. Wykaz o sprzedaży lokalu
lokal mieszkalny nr 9 o pow. 66,00 m2 położony w Żurominie w budynku mieszkalnym przy ul. Wyzwolenia 41 na II piętrze więcej...
31. Wykaz o sprzedaży lokalu
lokal mieszkalny nr 18 o pow. 51,30 m2 położony w Żurominie w budynku mieszkalnym przy ul. Wyzwolenia 35/37 na parterze więcej...
32. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
lokal mieszkalny nr 45 o pow. 51,30 m2 położony w Żurominie w budynku mieszkalnym przy ul. Wyzwolenia 35/37 na IV piętrze więcej...
33. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
lokal mieszkalny nr 7 o pow. 36,90 m2 położony w Żurominie w budynku mieszkalnym przy ul. Szkolnej 3 na II piętrze więcej...
34. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
Działka nr 869/2 o pow. 6798 m2 – oddana w użytkowanie wieczyste do dnia 18 września 2096 roku więcej...
34.
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i najmu więcej...
35. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
nieruchomość zlokalizowana jest w Żurominie przy ul. Kościuszki więcej...


 

 

Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu  mieszkaniowego za  2008 rok położonych na obszarze Gminy i Miasta Żuromin

Stawki czynszu za 1 m² powierzchni użytkowej lokalu

Powierzchnia lokalu

Standard lokalu

Budynek wybudowany w latach, przy uwzględnieniu jego stanu technicznego

do 1918 r.

1919-1945

1946-1970

1971-2002

po 2002 r.

zły*

dobry

zły

dobry

zły

dobry

zły

dobry

zły

dobry

poniżej 40 m²

A

 

 

 

 

 

2,00

 

1,90

 

 

 

 

 

 

 

2,10

 

2,10

 

 

B

 

 

 

 

 

1,90

 

1,90

 

 

 

 

 

 

 

2,00

 

2,00

 

 

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,95

 

0,95

 

 

0,95

 

 

 

 

40 m² do 60 m²

A

 

 

 

 

 

2,00

 

1,90

 

 

 

 

 

 

 

2,10

 

2,10

 

 

B

0,95

 

 

 

 

1,90

 

1,90

 

 

 

 

 

 

 

2,00

 

2,00

 

 

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,95

 

 

2,00

 

 

 

 

powyżej 60 m² do 80 m²

A

 

 

 

 

 

2,00

 

2,00

 

 

 

 

 

 

 

2,10

 

2,10

 

 

B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,95

 

 

 

 

 

 

 

 

 

powyżej 80 m²

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A - standard wysoki (wyposażenie w instalację centralnego ogrzewania oraz korzystna lokalizacja budynku)

B - standard średni (wyposażenie w instalację centralnego ogrzewania, ale niekorzystna lokalizacja budynku lub brak instalacji centralnego ogrzewania)

C - standard niski (brak instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej)

* - budynek wymaga remontu

1)** stawka czynszu najniższa; średnia z najniższych stawek w przypadku większej liczby stawek

2) stawka czynszu najwyższa; średnia z najwyższych stawek w przypadku większej liczby stawek

 

drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech