24-08-2019r.
godzina 10:18
www.bip.gov.pl
 
ELIMINACJE MIEJSKO – GMINNE OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ POD HASŁEM „MŁOD
Nowy dowód osobisty od 1 marca. Co się zmieni ?
Informacje o zmianach w urzędach po 01 marca 2015 roku.
Budżet na rok 2015 przyjęty
Usuwanie azbestu na terenie Gminy i Miasta Żuromin etap II
Gmina odzyskała 280.000 zł VAT
Wybory Burmistrza II tura
Rada Miejska VII Kadencji
Tereny Inwestycyjne w Żurominie
Wbudowanie aktu erekcyjnego pod nowy budynek KRUS-u w Żurominie
Koncepcja budowy obwodnicy płd-wsch Żuromina
Zabytek na pierwszym planie
Usuwanie azbestu na terenie Gminy i Miasta Żuromin etap I
YouthBank z wizytą w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin
Plan Żuromina
Regulamin
Formularz zgłoszenia zadania
Karta do głosowania
Projekty unijne 2010-2014
Inwestycje 2010-2014
Inwestycje 2006-2010
Inwestycje wykonane w 2014 roku
Planowane formy aktywizacji zawodowej przez PUP Żuromin w 2014 roku
Nabór na wolne stanowisko pracy w Wydziale Finansowym
Wybory Prezydenta RP - 2015
Harmonogram Zebrań Wiejskich - Wybór Sołtysa Kadencja 2015 - 2019 rok
Wybory Samorządowe 2014
Usuwanie i utylizacja materiałów zawierających azbest
Naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE
OBWIESZCZENIE o zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Sygnały alarmowe
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
KOMUNIKAT CEIDG: WAŻNA INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
www.mikroporady.pl
PAŃSTWOWA INSPEKCJA OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA
Ogłoszenie w sprawie uruchomienia Agencji Pocztowej w gminie miejsko-wiejskiej Żuromin
Rys historyczny...
Liczba mieszkańców
Urodzenia w mieście i gminie w latach 2005 - 2012
Zdjęcia Żuromina i okolic
Komenda Powiatowa Policji
OGŁOSZENIA Wydziału OKSZiSS
M-G Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Ogłoszenia Wydziału Infrastruktury Budownictwa i Ochrony Środowiska
Ochrona Środowiska
Konsultacje społeczne strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
Informacja o dotacji
Harmonogram wywozu nieczystości stałych z Gminy i Miasta Żuromin 2015r
Ogłoszenia wydziału
Uchwały dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi
Informacje dla przedsiębiorców
Ogłoszenia Wydziału Geodezji Gospodarki Nieruchomościami Rolnictwa i Planowania Przestrzennegp
Zespół Szkół nr1 w Żurominie
Zespół Szkół nr2 w Żurominie
SSP w Będzyminie
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Chamsku
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Kliczewie D.
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Poniatowie
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Raczynach
Przedszkole nr1 w Żurominie
Przedszkole nr2 w Żurominie
ORLIK Żuromin
Spis organizacji pozarządowych
Pełnomocnik do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi
Ogłoszenia w organizacjach pozarządowych
Sprawozdanie z konsultacji
Małe granty
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Witryna odwiedzona 740412 raz(y)


[Panel administracyjny]

Archiwum :: Archiwum 2010 :: OGŁOSZENIE o dofinansowaniu kolektorów słonecznych 

 

OGŁOSZENIE

 

Burmistrz Gminy i Miasta Żuromin informuje, iż w związku z przystąpieniem Gminy i Miasta do Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy – Lokalna Grupa Działania z siedzibą w Ciechanowie, zaistniała możliwość uzyskania dofinansowania z działania 4.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa mazowieckiego na zamontowanie przez osoby fizyczne kolektorów słonecznych w swoich domostwach. Jest to ogrzewanie wspomagające, które w lecie podgrzewa wodę do ok. 70°C, w okresie zimowym do ok. 20°C. Koszt zainstalowania kolektora wyniesie w zależności od wielkości budynku około 15 tys. zł. Z czego 15% - 2250,00 zł to wkład własny (tzn. koszty ponosi osoba zainteresowana) i 85% - 12.750,00 zł dofinansowanie z Unii Europejskiej.

Aby móc uzyskać takie dofinansowanie beneficjent powinien:

  1. Być właścicielem nieruchomości, na której ma być zamontowany kolektor.
  2. Mieć zabezpieczenie finansowe na 15 % wartości projektu (wpłaty będzie się dokonywało przed rozpoczęciem montażu urządzenia, ale już po uzyskaniu przez projekt dofinansowania z Unii)
  3. Przygotować stelaż do montażu kolektorów na własny koszt w przypadku pokrycia dachu eternitem.

 

 Osoby chętne do skorzystania z takiej ewentualności są proszone o kontakt z Urzędem Gminy i Miasta w Żurominie (tel. nr (023) 657-25-40) do dnia 7.12.2009r. Ponieważ Gmina i Miasto może złożyć wniosek na ok. 50 kolektorów, dlatego o zakwalifikowaniu do projektu decyduje losowanie. W razie uzyskania dofinansowania na ww. projekt kolektory byłyby montowane nie wcześniej niż w II połowie 2010r.

 

Burmistrz Gminy i Miasta Żuromin

/-/

           Zbigniew Nosek

 

 

drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech