28-10-2020r.
godzina 09:41
www.bip.gov.pl
 
ELIMINACJE MIEJSKO – GMINNE OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ POD HASŁEM „MŁOD
Nowy dowód osobisty od 1 marca. Co się zmieni ?
Informacje o zmianach w urzędach po 01 marca 2015 roku.
Budżet na rok 2015 przyjęty
Usuwanie azbestu na terenie Gminy i Miasta Żuromin etap II
Gmina odzyskała 280.000 zł VAT
Wybory Burmistrza II tura
Rada Miejska VII Kadencji
Tereny Inwestycyjne w Żurominie
Wbudowanie aktu erekcyjnego pod nowy budynek KRUS-u w Żurominie
Koncepcja budowy obwodnicy płd-wsch Żuromina
Zabytek na pierwszym planie
Usuwanie azbestu na terenie Gminy i Miasta Żuromin etap I
YouthBank z wizytą w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin
Plan Żuromina
Regulamin
Formularz zgłoszenia zadania
Karta do głosowania
Projekty unijne 2010-2014
Inwestycje 2010-2014
Inwestycje 2006-2010
Inwestycje wykonane w 2014 roku
Planowane formy aktywizacji zawodowej przez PUP Żuromin w 2014 roku
Nabór na wolne stanowisko pracy w Wydziale Finansowym
Wybory Prezydenta RP - 2015
Harmonogram Zebrań Wiejskich - Wybór Sołtysa Kadencja 2015 - 2019 rok
Wybory Samorządowe 2014
Usuwanie i utylizacja materiałów zawierających azbest
Naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE
OBWIESZCZENIE o zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Sygnały alarmowe
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
KOMUNIKAT CEIDG: WAŻNA INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
www.mikroporady.pl
PAŃSTWOWA INSPEKCJA OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA
Ogłoszenie w sprawie uruchomienia Agencji Pocztowej w gminie miejsko-wiejskiej Żuromin
Rys historyczny...
Liczba mieszkańców
Urodzenia w mieście i gminie w latach 2005 - 2012
Zdjęcia Żuromina i okolic
Komenda Powiatowa Policji
OGŁOSZENIA Wydziału OKSZiSS
M-G Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Ogłoszenia Wydziału Infrastruktury Budownictwa i Ochrony Środowiska
Ogłoszenia od 2004 do 2007 roku
Ogłoszenia 2008 rok
Ogłoszenia 2009 rok
Ogłoszenia 2010 rok
Ogłoszenia 2011 rok
Ogłoszenia 2012 rok
Ogłoszenia 2013 rok
Ogłoszenia 2014 rok
Ogłoszenia 2015 rok
Ochrona Środowiska
Konsultacje społeczne strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
Informacja o dotacji
Harmonogram wywozu nieczystości stałych z Gminy i Miasta Żuromin 2015r
Ogłoszenia wydziału
Uchwały dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi
Informacje dla przedsiębiorców
Ogłoszenia Wydziału Geodezji Gospodarki Nieruchomościami Rolnictwa i Planowania Przestrzennegp
Zespół Szkół nr1 w Żurominie
Zespół Szkół nr2 w Żurominie
SSP w Będzyminie
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Chamsku
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Kliczewie D.
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Poniatowie
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Raczynach
Przedszkole nr1 w Żurominie
Przedszkole nr2 w Żurominie
ORLIK Żuromin
Spis organizacji pozarządowych
Pełnomocnik do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi
Ogłoszenia w organizacjach pozarządowych
Sprawozdanie z konsultacji
Małe granty
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Witryna odwiedzona 743620 raz(y)


[Panel administracyjny]

Wydział Infrastruktury Budownictwa i Ochrony Środowiska :: Ogłoszenia Wydziału Infrastruktury Budownictwa i Ochrony Środowiska :: Ogłoszenia 2010 rokobwieszczenie
zawiadomienie o wszczeęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej więcej...
obwieszczenie
zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej więcej...
obwieszczenie
zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej więcej...
obwieszczenie
zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego więcej...
obwieszczenie
informacja dotyczaca przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko więcej...
obwieszczenie
zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego więcej...
obwieszczenie
zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego więcej...
obwieszczenie
zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego więcej...
obwieszczenie
zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego więcej...
obwieszczenie
zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej więcej...
obwieszczenie
zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego więcej...
obwieszczenie
zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego więcej...
obwieszczenie
nformacja dotyczaca przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko więcej...
obwieszczenie
zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego więcej...
OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
o wydaniu w dniu 23.02.2010r. decyzji nr 5/2010 o pozwoleniu na budowę dla przedsięwzięcia pn.: „Droga wojewódzka 541 (obwodnica – ulica Okrężna) w Żurominie więcej...
obwieszczenie
zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego więcej...
obwieszczenie
zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej więcej...
obwieszczenie
informacja dotyczaca przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko więcej...
obwieszczenie
zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej więcej...
obwieszczenie
informacja dotyczaca przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko więcej...
obwieszczenie
zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego więcej...
obwieszczenie
zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego więcej...
obwieszczenie
informacja dotyczaca przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko więcej...
obwieszczenie
zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej więcej...
obwieszczenie
informacja dotyczaca przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko więcej...
obwieszczenie
zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej więcej...
obwieszczenie
informacja dotyczaca przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko więcej...
obwieszczenie
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu lokalizacji elektrowni wiatrowych Żuromin FW2- fragmentów miejscowości Kliczewo Małe, Kosewo, Sadowo więcej...
obwieszczenie
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Żuromin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko więcej...
obwieszczenie
obwieszczenie o wydaniu postanowienia więcej...
obwieszczenie
informacja dotyczaca przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko więcej...
obwieszczenie
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu lokalizacji elektrowni wiatrowych Żuromin FW3- fragmentów miejscowości Chamsk, Dębsk, Franciszkowo, Kliczewo Duże, Olszewo i Wólka Kliczewska, gmina Żuromin więcej...
obwieszczenie
zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej więcej...
obwieszczenie
zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego więcej...
obwieszczenie
zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego więcej...
obwieszczenie
informacja dotyczaca przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko więcej...
obwieszczenie
informacja dotyczaca przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko więcej...
obwieszczenie
informacja dotyczaca przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko więcej...
obwieszczenie
zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego więcej...
obwieszczenie
zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego więcej...
Zawiadomienie o wszczęciu postepowania
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 (obwodnicy - ulicy Okrężnej) w Żurominie więcej...
obwieszczenie
zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego więcej...
obwieszczenie
zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego więcej...
Miasta Żurominobwieszczenie
zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego więcej...
obwieszczenie
zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej więcej...
obwieszczenie
dotyczy zmiany decyzji środowiskowej więcej...
obwieszczenie
dotyczy uzgodnienia raportu oddziaływania na środowisko więcej...
obwieszczenie
informacja dotyczaca przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko więcej...
obwieszczenie
zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego więcej...
obwieszczenie
informacja dotyczaca przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko więcej...
obwieszczenie
dotyczy potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko więcej...
obwieszczenie
zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej więcej...
obwieszczenie
zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej więcej...
obwieszczenie
zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej więcej...
obwieszczenie
zawiadomienie o wydaniu postanowienia w sprawie odstępstwa od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko więcej...
obwieszczenie
zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego więcej...
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego więcej...
obwieszczenie
zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej więcej...
obwieszczenie
zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej więcej...
obwieszczenie
zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej więcej...
obwieszczenie
zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzj o ustaleniu celu publicznego więcej...
obwieszczenie
zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzj środowiskowej więcej...
obwieszczenie
zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego więcej...
obwieszczenie
zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego więcej...
obwieszczenie
zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego więcej...
obwieszczenie
zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji celu publicznego więcej...
obwieszczenie
zawiadomienie o wydaniu postanowienia w sprawie odstępstwa od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko więcej...
obwieszczenie
zawiadomienie o wydaniu postanowienia w sprawie odstępstwa od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko więcej...
obwieszczenie
zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzj o ustaleniu celu publicznego więcej...
obwieszczenie
zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego więcej...
obwieszczenie
informacja dotyczaca przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
obwieszczenie
zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej więcej...
obwieszczenie
zawiadomienie o zmianie decyzji środowiskowej więcej...
obwieszczenie
zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej więcej...
obwieszczenie
zawiadomienie przed wydaniem decyzji środowiskowej więcej...
obwieszczenie
zawiadomienie o wydaniu postanowienia w sprawie odstępstwa od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko więcej...
obwieszczenie
zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej więcej...
obwieszczenie
zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego więcej...
obwieszczenie
zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej więcej...
obwieszczenie
informacja dotyczaca przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko więcej...
obwieszczenie
informacja dotyczaca przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko więcej...
obwieszczenie
zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego więcej...
obwieszczenie
zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej więcej...
obwieszczenie
informacja dotyczaca przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko więcej...
obwieszczenie
informacja o odstapieniu od strategicznej oceny oddziaływania na środowisko więcej...
obwieszczenie
zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach więcej...
obwieszczenie
zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu celu publicznego więcej...
obwieszczenie
zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej więcej...
obwieszczenie
zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzj o ustaleniu celu publicznego więcej...
obwieszczenie
zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzj o ustaleniu celu publicznego więcej...
obwieszczenie
obwieszczenie dotyczace wydania opinii i postanowienia w sprawie decyzji środowiskowej więcej...
obwieszczenie
zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego więcej...
obwieszczenie
zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa traktu pieszo-rowerowego w ciągu drogi gminnej ul. Mazowieckiej w Chamsku wraz z infrastrukturą techniczną na działkach nr 750 i 552 położonych w Chamsku, gmina Żuromin. więcej...
obwieszczenie
informacja dotyczaca przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia: Budowa dwóch budynków kurnika w systemie chowu ściołowego o obsadzie 9000 sztuk każdy tj. 72 DJP na działce nr 197/2 położonej w Poniatowie. więcej...
obwieszczenie
zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu celu publicznego dla inwestycji pn: Przebudowa mostu wraz z przebudową drogi dojazdowej nr 4627W Żuromin-Kliczewo-Kuczbork w m. Kliczewo Małe na działkach nr 59 i 82 położonych w Kliczewie Dużym oraz na działkach nr 410, 306, 346, 391, położonych w Kliczewie Małym. więcej...
obwieszczenie
informacja dotyczaca przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia: Budowa czterech budynków kurnika o obsadzie łącznej 144 000 sztuk brojlera kurzego (576 DJP) w systemie chowu ściołowego na działce nr 751/4 położonej w Chamsku. więcej...
obwieszczenie
zawiadomienie przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji: Budowa farmy wiatrowej Żuromin FW3 więcej...
obwieszczenie
zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pn: Budowa oświetlenia ulicznego na Placu Rynek na działce nr 294 położonej w Poniatowie, gmina Żuromin. więcej...
zawiadomienie
zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na wniosek Bio Alians Blue Sp. z o.o. – Al. Jerozolimskie 81, 02-001 Warszawa dla inwestycji: „Budowa instalacji do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej o mocy 1,56 MW z biogazu w Poniatowie” , na działce nr 377/1 położonej w Poniatowie. więcej...
obwieszczenie
informacja dotyczaca przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia: „Budowa sześciu budynków kurników o obsadzie łącznej 314 160 sztuk brojlerów w systemie chowu ściołowego wraz z obiektami towarzyszącymi „ na działkach nr 130/6 i 130/7 położonych w Brudnicach. więcej...
obwieszczenie
obwieszczenie dotyczące wydania postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4616W Raczyny-Dąbrowice-Syberia w miejscowości Dąbrowice” na działkach nr 111, 45, 37, 150, 83, 127, 138, 137, 97 i 96. więcej...
obwieszczenie
informacja dotyczaca przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
obwieszczenie
zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa budynku chlewni o obsadzie do 2000 sztuk tuczników (280 DJP) w systemie chowu rusztowego” na działce nr 471 położonej w Młudzynie. więcej...
obwieszczenie
zawiadomienie przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach więcej...
obwieszczenie
zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Budowa farmy wiatrowej Żuromin FW3” więcej...
drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech