24-08-2019r.
godzina 10:15
www.bip.gov.pl
 
ELIMINACJE MIEJSKO – GMINNE OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ POD HASŁEM „MŁOD
Nowy dowód osobisty od 1 marca. Co się zmieni ?
Informacje o zmianach w urzędach po 01 marca 2015 roku.
Budżet na rok 2015 przyjęty
Usuwanie azbestu na terenie Gminy i Miasta Żuromin etap II
Gmina odzyskała 280.000 zł VAT
Wybory Burmistrza II tura
Rada Miejska VII Kadencji
Tereny Inwestycyjne w Żurominie
Wbudowanie aktu erekcyjnego pod nowy budynek KRUS-u w Żurominie
Koncepcja budowy obwodnicy płd-wsch Żuromina
Zabytek na pierwszym planie
Usuwanie azbestu na terenie Gminy i Miasta Żuromin etap I
YouthBank z wizytą w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin
Plan Żuromina
Regulamin
Formularz zgłoszenia zadania
Karta do głosowania
Projekty unijne 2010-2014
Inwestycje 2010-2014
Inwestycje 2006-2010
Inwestycje wykonane w 2014 roku
Planowane formy aktywizacji zawodowej przez PUP Żuromin w 2014 roku
Nabór na wolne stanowisko pracy w Wydziale Finansowym
Wybory Prezydenta RP - 2015
Harmonogram Zebrań Wiejskich - Wybór Sołtysa Kadencja 2015 - 2019 rok
Wybory Samorządowe 2014
Usuwanie i utylizacja materiałów zawierających azbest
Naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE
OBWIESZCZENIE o zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Sygnały alarmowe
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
KOMUNIKAT CEIDG: WAŻNA INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
www.mikroporady.pl
PAŃSTWOWA INSPEKCJA OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA
Ogłoszenie w sprawie uruchomienia Agencji Pocztowej w gminie miejsko-wiejskiej Żuromin
Rys historyczny...
Liczba mieszkańców
Urodzenia w mieście i gminie w latach 2005 - 2012
Zdjęcia Żuromina i okolic
Komenda Powiatowa Policji
OGŁOSZENIA Wydziału OKSZiSS
M-G Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Ogłoszenia Wydziału Infrastruktury Budownictwa i Ochrony Środowiska
Ochrona Środowiska
Konsultacje społeczne strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
Informacja o dotacji
Harmonogram wywozu nieczystości stałych z Gminy i Miasta Żuromin 2015r
Ogłoszenia wydziału
Uchwały dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi
Informacje dla przedsiębiorców
Ogłoszenia Wydziału Geodezji Gospodarki Nieruchomościami Rolnictwa i Planowania Przestrzennegp
Zespół Szkół nr1 w Żurominie
Zespół Szkół nr2 w Żurominie
SSP w Będzyminie
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Chamsku
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Kliczewie D.
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Poniatowie
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Raczynach
Przedszkole nr1 w Żurominie
Przedszkole nr2 w Żurominie
ORLIK Żuromin
Spis organizacji pozarządowych
Pełnomocnik do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi
Ogłoszenia w organizacjach pozarządowych
Sprawozdanie z konsultacji
Małe granty
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Witryna odwiedzona 740412 raz(y)


[Panel administracyjny]

Przetarg nr 1 -     Przetarg nr 2 -     Przetarg nr 3 -     Konkurs ofert     Przetarg nr 4 -     Przetarg nr 5 -     Przetarg nr 6 -     Przetarg nr 7 -     Przetarg nr 8 -     Przetarg nr 9 -     Przetarg nr 10 -     Przetarg nr 11 -     Przetarg nr 12 -     Przetarg nr 13 -     Przetarg nr 14 -     Przetarg nr 15 -     Przetarg nr 16 -     Przetarg nr 17 -     Przetarg nr 18 -     Przetarg nr 19 -     Przetarg nr 20 -     Przetarg nr 21 -     Przetarg nr 22 -     Przetarg nr 23 -     Przetarg nr 24 -     Przetarg nr 25 -     Przetarg nr 26 -     Przetarg nr 27 -     Przetarg nr 28 -     Przetarg nr 29 -     Przetarg nr 30 -     Przetarg nr 31 -     Przetarg nr 32 -     Przetarg nr 33 -     Przetarg nr 34 -     Przetarg nr 35 -     Przetarg nr 36 -     Przetarg nr 37 -    

Archiwum :: Archiwum 2010 :: Przetargi w 2010 roku 

Przetarg nr 1 -  Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego budowy chodnika, ścieżki rowerowej oraz kanalizacji deszczowej w Dąbrowie   

Przetarg nr 2 -  Remont cząstkowy ulic na terenie miasta i gminy Żuromin   

Przetarg nr 3 -  Dostawa i transport HDS materiałów chodnikowych   

Konkurs ofert - Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Przetarg nr 4 -  Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego budowy chodnika i kanalizaji deszczowej w Będzyminie

Przetarg nr 5 -     Zakup 4.000 ton pospółki z przeznaczeniem na remont nawierzchni drogowych  na terenie Gminy Żuromin, transportem zamawiającego

Przetarg nr 6 -     Budowa linii nn-0,4 kV oświetlenia ulicznego wraz z oprawami przy chodniku Żuromin - Brudnice

Przetarg nr 7 - Przebudowa drogi gminnej nr 460625W relacji Poniatowo - Franciszkowo wraz z budową ścieżki pieszo - rowerowej

Przetarg nr 8 - Remont ul. Targowej w Żurominie   

Przetarg nr 9 -  Przebudowa ul. Bielawskiej w Brudnicach

Przetarg nr 10 - Budowa drogi Dębsk - Sadłowo

Przetarg nr 11 -  Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Wiatraczna - Brzozowa  

Przetarg nr 12 - Budowa linii napowietrznej nn 0,4 kV oświetlenia drogowego wraz z oprawami w Wólce Kliczewskiej   

Przetarg nr 13 -  Zmiana konstrukcji i pokrycia dachu wraz z nadbudową budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej w Chamsku 

Przetarg nr 14 -  Dostawa materiałów do remontu dachu w Zespole Szkół Nr 2 w Żurominie  

Przetarg nr 15 -  Dostawa materiałów (drewna) do remontu dachu w Zespole szkół Nr 2 w Żurominie

Przetarg nr 16 -  Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Żurominie  

Przetarg nr 17 -  Budowa linii nn 0,4 kV oświetlenia ulicznego wraz z oprawami przy chodniku Żuromin - Brudnice

Przetarg nr 18 -  Budowa ul. Parafialnej w Żurominie

Przetarg nr 19 -  Przebudowa ul. Kołowej w Żurominie

Przetarg nr 20 -  Budowa linii kablowej nn 0,4 kV oświetlenia ulicznego wraz z oprawami przy ul. Lidzbarskiej w Żurominie 

Przetarg nr 21 -  Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetowego Gminy i Miasta Żuromin na 2010 rok związanego z realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą Budowa drogi gminnej Nr 460625W relacji Poniatowo - Franciszkowo wraz z budową ścieżki pieszo - rowerowej w wysokości 2 452 000,00 zł

Przetarg nr 22 -  Przebudowa Placu Rynek w miejscowości Poniatowo

Przetarg nr 23 -  Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy i Miasta Żuromin w okresie od 06.08.2010 r do 05.08.2011 rok

Przetarg nr 24 -  Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetowego Gminy i Miasta Żuromin na 2010 rok związanego z realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa drogi gminnej Nr 460625W relacji Poniatowo – Franciszkowo wraz z budową ścieżki pieszo – rowerowej” w wysokości 2 452 000,00 zł

Przetarg nr 25 -  Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Cicha w Żurominie 

Przetarg nr 26 -  Dostawa i transport HDS materiałów chodnikowych do budowy ścieżki rowerowej Żuromin - Franciszkowo

Przetarg nr 27 -  Budowa sieci wodociągowej na osiedlu Cicha w Żurominie 

Przetarg nr 28 -  Przebudowa drogi gminnej nr 460620W we wsi Wiadrowo, ul. Lubowidzka, dł. 360 m

Przetarg nr 29 -  Przebudowa ul. Matejki w Żurominie 

Przetarg nr 30 -  II -  Przebudowa ul. Matejki w Żurominie 

Przetarg nr 31 -  Opracowanie Projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miejscowości położonych na terenie gminy Żuromin: Poniatowo, Chamsk, Cierpigórz, Brudnice, Franciszkowo i Olszewo

   Przetarg nr 32 - Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy i Miasta Żuromin na 2010 rok” w wysokości 575 000,00 zł    

Przetarg nr 33 -  Opracowanie Projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miejscowości położonych na terenie gminy Żuromin: Poniatowo, Chamsk, Cierpigórz, Brudnice, Franciszkowo i Olszewo.   

Przetarg nr 34 -  . 

Przetarg nr 35 -  . 

Przetarg nr 36 -  . 

Przetarg nr 37 -  . 

 

drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech