24-08-2019r.
godzina 12:15
www.bip.gov.pl
 
ELIMINACJE MIEJSKO – GMINNE OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ POD HASŁEM „MŁOD
Nowy dowód osobisty od 1 marca. Co się zmieni ?
Informacje o zmianach w urzędach po 01 marca 2015 roku.
Budżet na rok 2015 przyjęty
Usuwanie azbestu na terenie Gminy i Miasta Żuromin etap II
Gmina odzyskała 280.000 zł VAT
Wybory Burmistrza II tura
Rada Miejska VII Kadencji
Tereny Inwestycyjne w Żurominie
Wbudowanie aktu erekcyjnego pod nowy budynek KRUS-u w Żurominie
Koncepcja budowy obwodnicy płd-wsch Żuromina
Zabytek na pierwszym planie
Usuwanie azbestu na terenie Gminy i Miasta Żuromin etap I
YouthBank z wizytą w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin
Plan Żuromina
Regulamin
Formularz zgłoszenia zadania
Karta do głosowania
Projekty unijne 2010-2014
Inwestycje 2010-2014
Inwestycje 2006-2010
Inwestycje wykonane w 2014 roku
Planowane formy aktywizacji zawodowej przez PUP Żuromin w 2014 roku
Nabór na wolne stanowisko pracy w Wydziale Finansowym
Wybory Prezydenta RP - 2015
Harmonogram Zebrań Wiejskich - Wybór Sołtysa Kadencja 2015 - 2019 rok
Wybory Samorządowe 2014
Usuwanie i utylizacja materiałów zawierających azbest
Naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE
OBWIESZCZENIE o zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Sygnały alarmowe
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
KOMUNIKAT CEIDG: WAŻNA INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
www.mikroporady.pl
PAŃSTWOWA INSPEKCJA OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA
Ogłoszenie w sprawie uruchomienia Agencji Pocztowej w gminie miejsko-wiejskiej Żuromin
Rys historyczny...
Liczba mieszkańców
Urodzenia w mieście i gminie w latach 2005 - 2012
Zdjęcia Żuromina i okolic
Komenda Powiatowa Policji
OGŁOSZENIA Wydziału OKSZiSS
M-G Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Ogłoszenia Wydziału Infrastruktury Budownictwa i Ochrony Środowiska
Ochrona Środowiska
Konsultacje społeczne strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
Informacja o dotacji
Harmonogram wywozu nieczystości stałych z Gminy i Miasta Żuromin 2015r
Ogłoszenia wydziału
Uchwały dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi
Informacje dla przedsiębiorców
Ogłoszenia Wydziału Geodezji Gospodarki Nieruchomościami Rolnictwa i Planowania Przestrzennegp
Zespół Szkół nr1 w Żurominie
Zespół Szkół nr2 w Żurominie
SSP w Będzyminie
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Chamsku
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Kliczewie D.
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Poniatowie
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Raczynach
Przedszkole nr1 w Żurominie
Przedszkole nr2 w Żurominie
ORLIK Żuromin
Spis organizacji pozarządowych
Pełnomocnik do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi
Ogłoszenia w organizacjach pozarządowych
Sprawozdanie z konsultacji
Małe granty
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Witryna odwiedzona 740412 raz(y)


[Panel administracyjny]

Programy unijne, do których przystępuje GiM Żuromin    

Archiwum :: Archiwum 2010 :: Inwestycje planowane w 2010 roku 

 

  

Zadania inwestycyjne w 2010 r.

Lp. Dział Rozdz.

Nazwa zadania inwestycyjnego

Wartość
inwestycji
na lata
2010-2012

Planowane wydatki

Uwagi

rok 2010

z tego źródła finansowania

dochody własne
jst

kredyty i
pożyczki
środki
zewnętrzne w 2010 r.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1 600 60016 Projekt i budowa ul.Słonecznej, Okopowej i Parafialnej w Żurominie 86 000

86 000

86 000  

Wykonano ul.Parafialną, opracowano dokumentację ul.Słonecznej i Okopowej

Inwestycja wykonana

2 600 60016 Projekt kanalizacji deszczowej i chodnika w Dąbrowie i Będzyminie 80 000

80 000

80 000   Projekty w trakcie
 realizacji
3 600 60016 Budowa drogi Dębsk - Sadłowo 1 km 200 000

200 000

200 000   Inwestycja wykonana
4 600 60016 Przebudowa nawierzchni ul.Targowej w Żurominie 279 570

279 570

279 570   Inwestycja wykonana
5 600 60016 Budowa ul.Kołowej w Żurominie 90 000

90 000

90 000  

Inwestycja wykonana

6 600 60016 Przebudowa drogi gminnej nr 460625W relacji Poniatowo - Franciszkowo wraz z budową ścieżki pieszorowerowej 2 452 000

2 452 000

  2 452 000

Inwestycja wykonana

7 600 60016 Budowa ścieżki pieszorowerowej przy drodze wojewódzkiej Nr 541 Lubawa Sierpc na odcinku Żuromin Franciszkowo od km 54+570 do km 56+500 220 000

220 000

220 000  

Wykupiono całość gruntów do Franciszkowa.

Inwestycja w trakcie realizacji

8 600 60016 Przebudowa ul.Matejki w Żurominie 150 000

150 000

150 000   Rozstrzygnięto przetarg na mniejszy zakres zadania.
9 600 60016 Budowa łącznika między ul.Wyzwolenia i ul.Zwycięstwa w Żurominie 150 000

150 000

150 000   Inwestycja wykonana
10 600 60016 Projekt, wykup gruntu i budowa ul.Bielawskiej w Brudnicach 124 700

124 700

124 700   Inwestycja wykonanna
11 600 60016 Projekt ul.Okrężnej w Żurominie (obwodnica miasta) 76 500

76 500

76 500   Uzyskano pozwolenie
na budowę. Podpisana umowa z Zarządem Woj. Mazow.
12 600 60016 Budowa kanalizacji deszczowej w Żurominie (ul.Wierzbowa-Targowa) 158 150

158 150

158 150   Inwestycja wykonana
13 600 60016 Przebudowa Plac Rynek w miejscowości Poniatowo (zadanie z programu PROW) 608 990

101 339

70 000 31 339 Inwestycja w trakcie realizacji.
14 600 60014

Przebudowa drogi powiatowej Żuromin Wiadrowo (pomoc finansowa dla samorządu powiatowego)

Przebudowa drogi powiatowej Plac Rynek w Poniatowo

32 500

40 000

32 500

40 000

32 500

40 000

  Zarząd Powiatu opracował dokumentację drogi wraz ze ścieżką rowerową (po lewej stronie) do Wiadrowa.
15 600 60014 Przebudowa drogi Kliczewo Duże - Wólka Kliczewska do mostu na rzece Miłotce wraz z mostem - długość 3,167 km (pomoc finansowa dla samorządu powiatowego) 1 998 868

300 000

300 000   Inwestycja wykonana
16 600 60014 Budowa chodnika przy ul.Żuromińskiej w Chamsku, budowa chodnika przy ul.Olszewskiej w Żurominie (pomoc finansowa dla samorządu powiatowego) 50 000

50 000

50 000   Inwestycja wykonana
17 600 60014 Przebudowa ul.Lubowidzkiej w ciągu drogi gminnej 460620W 165 000

165 000

100 000 65 000 Inwestycja wykonana
  600   Razem Dział 600 7 413 778

5 207 259

2 658 920 2 548 339  
18 754 75404 Komendy Wojewdzkie Policji (dofinansowanie zakupu samochodu z wideorejestratorem dla Ruchu Drogowego). Dofinansowanie dodatkowych patroli pieszych. 15 000

15 000

15 000    Podpisano porozumienie z Kmendantem KPP.
19 754 75495 Zakup sprzętu do monitoringu wizyjnego miasta 5 430

5 430

5 430   Inwestycja wykonana
20 754   Zakup samochodu lekkiego dla OSP Kliczewo Duże 14 000

10 000

10 000 4 000  Inwestycja wykonana
  754   Razem Dział 754 28 430

24 430

24 430 4 000  
21 801 80101 Zmiana konstrukcji i pokrycie dachu wraz z nadbudową budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej w Chamsku 235 000

235 000

235 000 Inwestycja wykonana.
22 801 80101 Przebudowa dachu blok B i termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Żurominie 252 164

252 164

252 164   Inwestycja wykonana
23 801 80101

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Poniatowie i przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Chamsku

Adaptacja pomieszczeń dla punktu przedszkolnego w Poniatowie.

161 500

 

40 000

161 500

 

40 000

161 500

 

40 000

 

Wykonano podbudowę płyty boiska przy Szkole Podstawowej w Poniatowie

Inwestycja wykonana.

24 801 80101 Budowa placu zabaw przy SP w Kliczewie Dużym 7 150

7 150

7150   Inwestycja wykonana
25 801 80101 Budowa basenu przyszkolnego przy Zespole Szkół Nr 2 w Żurominie 20 000

20 000

20 000    
  801   Razem Dział 801 684 314

684 314

684 314 50 000  
26 900 90001 Budowa sieci wodociagowej w ul.Wiatracznej w Żurominie 18 000

18 000

18 000   Inwestycja wykonana
27 900 90001 Budowa kanalizacji sanitarnej w Osiedlu Cicha II i w ul.Wiatracznej w Zurominie 149 573

149 573

149 573   Inwestycja wykonana w Osiedlu Wiatraczna i w ul.Kołowej (Osiedle Cicha)
28 900 90015 Budowa punktów świetlnych w ul.19 Stycznia, Nadrzecznej i Ogrodowej w Poniatowie 40 000

40 000

40 000   Podpisano umowę na wykonanie oświetlenia ul.Nadrzecznej
29 900 90015 Budowa punktów świetlnych przy chodniku Żuromin - Brudnice 50 000

50 000

50 000   Inwestycja wykonana
30 900 90015 Budowa punktów świetlnych przy ul.Bagiennej w Wólce Kliczewskiej 20 000

20 000

20 000   Inwestycja wykonana
31 900 90015 Budowa punktów świetlnych w ul.Brzozowej, Wiatracznej i Zwycięstwa w Żurominie 35 000

35 000

35 000    
32 900 90015 Budowa punktów świetlnych na terenie miasta i gminy (chodnik Żuromin-Dąbrowa, ul.Piłsudskiego, Wetmańskiego w Żurominie) 188 000

188 000

188 000   Inwestycja wykonana : (chodnik: do Dąbrowy, ul.Wyzwolenia "magazyny",Pl.Piłsudskiego) ul.Lidzbarska
33 900 90016 Adaptacja budynku przy ul.Lubowidzkiej na cele mieszkaniowe 1 105 910

250 000

250 000   Uzyskano pozwolenie
na budowę
34 900 90015 Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul.Wyzwolenia 45 70 000

70 000

70 000   Inwestycja w trakcie realizacji
35 900 90001 Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Wiadrowo i Poniatowo oraz sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w osiedlu Cicha II w Żurominie 2 074 132

1 180 000

1 180 000   Wykonano projekt kanalizacji do Poniatowa. Projekt do Wiadrowa w trakcie realizacji.
36 900 90095 Rewitalizacja parków w mieście, budowa oświetlenia ulicznego, budowa kanalizacji deszczowej oraz modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Żurominie 4 136 316

139 000

139 000   Uzyskano pozwolenie na budowę
  900   Razem Dział 900 7 886 931

2 165 573

2 165 573  
37 921 92195 Remont Domu Ludowego w Dąbrowicach 12 000

12 000

12 000   Inwestycja wykonana
38 921 92195 Remont Domu Ludowego w Brudnicach 18 000

18 000

18 000   Inwestycja wykonana
39 921 92195 Remont Domu Ludowego we Wiadrowie 25 000

25 000

25 000   Inwestycja wykonana       
40 921 92195 Remont Domu Ludowego w Będzyminie 16 000

16 000

16 000    
41 921 92195 Remont Domu Ludowego w Dębsku 15 000

15 000

15 000    
42 921 92195 Remont Domu Ludowego Raczynach 20 000

20 000

20 000   Inwestycja w trakcie realizacji
43 921 92109 Rozbudowa Żuromińskiego Centrum Kultury w Żurominie 2 516 655

700 000

700 000   Uzyskano pozwolenie
na budowę
44 921 92109 Rozwój kin i dystrybucja filmu. Zakup wyposażenia do sali kina przy ŻCK (zakup projektora) 150 000

150 000

150 000   Inwestycja wykonana
  921   Razem Dział 921 956 000

956 000

956 000    
45 926 92601 Dofinansowanie budowy hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym w Żurominie (pomoc dla samorządu powiatowego) na rok 2010 400 000

400 000

400 000   Inwestycja w trakcie
realizacji
  926   Razem Dział 926 400 000

400 000

400 000    
      Ogółem 17 369 453

9 437 576

6 889 237 2 602 339  

drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech