27-02-2021r.
godzina 07:12
www.bip.gov.pl
 
ELIMINACJE MIEJSKO – GMINNE OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ POD HASŁEM „MŁOD
Nowy dowód osobisty od 1 marca. Co się zmieni ?
Informacje o zmianach w urzędach po 01 marca 2015 roku.
Budżet na rok 2015 przyjęty
Usuwanie azbestu na terenie Gminy i Miasta Żuromin etap II
Gmina odzyskała 280.000 zł VAT
Wybory Burmistrza II tura
Rada Miejska VII Kadencji
Tereny Inwestycyjne w Żurominie
Wbudowanie aktu erekcyjnego pod nowy budynek KRUS-u w Żurominie
Koncepcja budowy obwodnicy płd-wsch Żuromina
Zabytek na pierwszym planie
Usuwanie azbestu na terenie Gminy i Miasta Żuromin etap I
YouthBank z wizytą w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin
Plan Żuromina
Regulamin
Formularz zgłoszenia zadania
Karta do głosowania
Projekty unijne 2010-2014
Inwestycje 2010-2014
Inwestycje 2006-2010
Inwestycje wykonane w 2014 roku
Planowane formy aktywizacji zawodowej przez PUP Żuromin w 2014 roku
Nabór na wolne stanowisko pracy w Wydziale Finansowym
Wybory Prezydenta RP - 2015
Harmonogram Zebrań Wiejskich - Wybór Sołtysa Kadencja 2015 - 2019 rok
Wybory Samorządowe 2014
Usuwanie i utylizacja materiałów zawierających azbest
Naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE
OBWIESZCZENIE o zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Sygnały alarmowe
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
KOMUNIKAT CEIDG: WAŻNA INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
www.mikroporady.pl
PAŃSTWOWA INSPEKCJA OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA
Ogłoszenie w sprawie uruchomienia Agencji Pocztowej w gminie miejsko-wiejskiej Żuromin
Rys historyczny...
Liczba mieszkańców
Urodzenia w mieście i gminie w latach 2005 - 2012
Zdjęcia Żuromina i okolic
Komenda Powiatowa Policji
OGŁOSZENIA Wydziału OKSZiSS
M-G Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Ogłoszenia Wydziału Infrastruktury Budownictwa i Ochrony Środowiska
Ochrona Środowiska
Konsultacje społeczne strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
Informacja o dotacji
Harmonogram wywozu nieczystości stałych z Gminy i Miasta Żuromin 2015r
Ogłoszenia wydziału
Uchwały dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi
Informacje dla przedsiębiorców
Ogłoszenia Wydziału Geodezji Gospodarki Nieruchomościami Rolnictwa i Planowania Przestrzennegp
Ogłoszenia Wydziału Geodezji Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa w 2008 roku
Ogłoszenia Wydziału Geodezji Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa w 2009 roku
Ogłoszenia Wydziału Geodezji Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa w 2010 roku
Ogłoszenia Wydziału Geodezji Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa w 2011 roku
Ogłoszenia Wydziału Geodezji Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa w 2012 roku
Ogłoszenia Wydziału Geodezji Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa w 2013 roku
Ogłoszenia Wydziału Geodezji Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa w 2014 roku
Ogłoszenia Wydziału Wydział Geodezji Gospodarki Nieruchomościami Rolnictwa i Planowania Przestrzenne
Zespół Szkół nr1 w Żurominie
Zespół Szkół nr2 w Żurominie
SSP w Będzyminie
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Chamsku
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Kliczewie D.
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Poniatowie
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Raczynach
Przedszkole nr1 w Żurominie
Przedszkole nr2 w Żurominie
ORLIK Żuromin
Spis organizacji pozarządowych
Pełnomocnik do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi
Ogłoszenia w organizacjach pozarządowych
Sprawozdanie z konsultacji
Małe granty
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Witryna odwiedzona 744579 raz(y)


[Panel administracyjny]

Wydział Geodezji Gospodarki Nieruchomościami Rolnictwa i Planowania Przestrzennego :: Ogłoszenia Wydziału Geodezji Gospodarki Nieruchomościami Rolnictwa i Planowania Przestrzennegp :: Ogłoszenia Wydziału Geodezji Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa w 2010 roku1. Wykaz nieruchomości do sprzedaży
Nieruchomość gruntowa zabudowana skaładajaca się z jednej działki nr 96 o pow. 0,22 ha, zlokalizowana w Brudnicach, gmina Żuromin. więcej...
2. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Działek położonych w Żurominie przy Placu Garażowym przeznaczonych pod zabudowę garażami więcej...
3.
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i najmu więcej...
4. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
lokal mieszkalny nr 38 o pow. 41,74 m2 położony w Żurominie w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Wyzwolenia 35/37 na II piętrze więcej...
5. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
lokal mieszkalny nr 21 o pow. 62,80 m2 położony w Żurominie w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Targowej 50/62 B na II piętrze więcej...
6. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
lokal mieszkalny nr 22 o pow. 61,90 m2 położony w Żurominie w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Wyzwolenia 49 A na parterze więcej...
7. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
lokal mieszkalny nr 39 o pow. 51,30 m2 położony w Żurominie w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Wyzwolenia 35/37 na II piętrze więcej...
8. Wykaz działki przeznaczonej do sprzedaży
Działka nr 2589/5 o pow. 1467 m2 zlokalizowana jest w Żurominie przy ul. Działkowej więcej...
9. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
lokal mieszkalny nr 24 o pow. 48,50 m2 położony w Żurominie w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Wyzwolenia 43 na III piętrze więcej...
10. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
lokal mieszkalny nr 23 o pow. 62,80 m2 położony w Żurominie w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Targowej 50/62 B na III piętrze więcej...
11. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
lokal mieszkalny nr 11 o pow. 51,18 m2 położony w Żurominie w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Wyzwolenia 39 na parterze więcej...
12. Wykaz działki przeznaczonej do sprzedaży
Działka nr 377/4 o pow. 10,92 ha położona w strefie pośredniej we wsi Poniatowo więcej...
13. Wykaz działki przeznaczonej do sprzedaży
Działka nr 815/13 i 815/15 o łącznej pow. 692 m2 położona jest w Żurominie przy ul. Zamojskiego więcej...
14. Wykaz działki przeznaczonej do sprzedaży
Działka nr 377/2 o pow. 7,27 ha położona w strefie pośredniej we wsi Poniatowo więcej...
15. Ogłoszenie o przetargu
Działka nr 2589/5 o pow. 1467 m2 położona w Żurominie przy ul. Działkowej więcej...
16. Ogłoszenie o przetargu
Działka nr 377/2 o pow. 7,27 ha położona we wsi Poniatowo więcej...
17. Ogłoszenie o przetargu
Działka nr 377/4 o pow. 10,92 ha położona we wsi Poniatowo więcej...
18. Ogłoszenie o przetargu
Działki nr 815/13 i 815/15 o łącznej pow. 692 m2 położonej w Żurominie przy ul. Zamojskiego przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe z usługami więcej...
19. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
1. Działka. nr 377/4, dz. nr 377/2 - Poniatowo – pod uprawy rolne. 2. Część..dz. 55/1 - Żuromin, ul. Towarowa. 3. Część. dz. 2594 - Stadion Miejski plac manewrowy. więcej...
20. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
lokal mieszkalny nr 5 o pow. 50,00 m2 położony w Żurominie w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Wyzwolenia 41 na I piętrze więcej...
21. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
lokal mieszkalny nr 8 o pow. 51,18 m2 położony w Żurominie w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Wyzwolenia 39 na II piętrze więcej...
22. Wykaz
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy lub najmu więcej...
drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech