24-08-2019r.
godzina 10:19
www.bip.gov.pl
 
ELIMINACJE MIEJSKO – GMINNE OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ POD HASŁEM „MŁOD
Nowy dowód osobisty od 1 marca. Co się zmieni ?
Informacje o zmianach w urzędach po 01 marca 2015 roku.
Budżet na rok 2015 przyjęty
Usuwanie azbestu na terenie Gminy i Miasta Żuromin etap II
Gmina odzyskała 280.000 zł VAT
Wybory Burmistrza II tura
Rada Miejska VII Kadencji
Tereny Inwestycyjne w Żurominie
Wbudowanie aktu erekcyjnego pod nowy budynek KRUS-u w Żurominie
Koncepcja budowy obwodnicy płd-wsch Żuromina
Zabytek na pierwszym planie
Usuwanie azbestu na terenie Gminy i Miasta Żuromin etap I
YouthBank z wizytą w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin
Plan Żuromina
Regulamin
Formularz zgłoszenia zadania
Karta do głosowania
Projekty unijne 2010-2014
Inwestycje 2010-2014
Inwestycje 2006-2010
Inwestycje wykonane w 2014 roku
Planowane formy aktywizacji zawodowej przez PUP Żuromin w 2014 roku
Nabór na wolne stanowisko pracy w Wydziale Finansowym
Wybory Prezydenta RP - 2015
Harmonogram Zebrań Wiejskich - Wybór Sołtysa Kadencja 2015 - 2019 rok
Wybory Samorządowe 2014
Usuwanie i utylizacja materiałów zawierających azbest
Naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE
OBWIESZCZENIE o zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Sygnały alarmowe
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
KOMUNIKAT CEIDG: WAŻNA INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
www.mikroporady.pl
PAŃSTWOWA INSPEKCJA OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA
Ogłoszenie w sprawie uruchomienia Agencji Pocztowej w gminie miejsko-wiejskiej Żuromin
Rys historyczny...
Liczba mieszkańców
Urodzenia w mieście i gminie w latach 2005 - 2012
Zdjęcia Żuromina i okolic
Komenda Powiatowa Policji
OGŁOSZENIA Wydziału OKSZiSS
M-G Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Ogłoszenia Wydziału Infrastruktury Budownictwa i Ochrony Środowiska
Ochrona Środowiska
Konsultacje społeczne strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
Informacja o dotacji
Harmonogram wywozu nieczystości stałych z Gminy i Miasta Żuromin 2015r
Ogłoszenia wydziału
Uchwały dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi
Informacje dla przedsiębiorców
Ogłoszenia Wydziału Geodezji Gospodarki Nieruchomościami Rolnictwa i Planowania Przestrzennegp
Zespół Szkół nr1 w Żurominie
Zespół Szkół nr2 w Żurominie
SSP w Będzyminie
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Chamsku
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Kliczewie D.
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Poniatowie
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Raczynach
Przedszkole nr1 w Żurominie
Przedszkole nr2 w Żurominie
ORLIK Żuromin
Spis organizacji pozarządowych
Pełnomocnik do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi
Ogłoszenia w organizacjach pozarządowych
Sprawozdanie z konsultacji
Małe granty
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Witryna odwiedzona 740412 raz(y)


[Panel administracyjny]

Archiwum :: Archiwum 2010 :: Wybory Prezydenta RP1.
Wykaz miejsc na terenie Gminy i Miasta Żuromin przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych więcej...
2.
UCHWAŁA Nr 296/XL/10 w sprawie zmiany Uchwały nr 294/XLIV/2002 z dnia 5 lipca 2002r. w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym więcej...
3.
UCHWAŁA Nr 297/XL/10 w sprawie podziału gminy na obwody głosowania. więcej...
4.
UCHWAŁA Nr 298/XL/10 w sprawie utworzenia odrebnego obwodu głosowania Nr 10 w SPZZOZ w Żurominie w wyborach Prezydenta RP. więcej...
5.
INFORMACJA BURMISTRZA GMINY i MIASTA ŻUROMIN o numerach i granicach obwodów glosowania więcej...
6.
Informacja o głosowaniu przez pełnomocnika, w wyborach Prezydenta RP więcej...
7.
ZARZĄDZENIE Nr 44 /10 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ŻUROMIN z dnia 24 maja 2010r w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych więcej...
8.
INFORMACJA O SKŁADACH OSOBOWYCH OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH Z UWZGLĘDNIENIEM PEŁNIONYCH FUNKCJI więcej...
9.
INFORMACJA o wyłożeniu spisu wyborców więcej...
10.
ZARZĄDZENIE Nr 51/10 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ŻUROMIN Z DNIA 14.06.2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w składzie osobowym Obwodowej Komisji Wyborczej nr 4 w Żurominie więcej...
11.
ZARZĄDZENIE Nr 53/10 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ŻUROMIN Z DNIA 16.06.2010r. w sprawie wprowadzenia zmian w składzie osobowym Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1 w Żurominie więcej...
12.
INFORMACJA DLA WYBORCÓW więcej...
13.
INFORMACJA PKW o warunkach udziału w ponownym głosowaniu w wyborach Prezydenta RP w dniu 4 lipca 2010r. więcej...
drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech