24-08-2019r.
godzina 10:14
www.bip.gov.pl
 
ELIMINACJE MIEJSKO – GMINNE OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ POD HASŁEM „MŁOD
Nowy dowód osobisty od 1 marca. Co się zmieni ?
Informacje o zmianach w urzędach po 01 marca 2015 roku.
Budżet na rok 2015 przyjęty
Usuwanie azbestu na terenie Gminy i Miasta Żuromin etap II
Gmina odzyskała 280.000 zł VAT
Wybory Burmistrza II tura
Rada Miejska VII Kadencji
Tereny Inwestycyjne w Żurominie
Wbudowanie aktu erekcyjnego pod nowy budynek KRUS-u w Żurominie
Koncepcja budowy obwodnicy płd-wsch Żuromina
Zabytek na pierwszym planie
Usuwanie azbestu na terenie Gminy i Miasta Żuromin etap I
YouthBank z wizytą w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin
Plan Żuromina
Regulamin
Formularz zgłoszenia zadania
Karta do głosowania
Projekty unijne 2010-2014
Inwestycje 2010-2014
Inwestycje 2006-2010
Inwestycje wykonane w 2014 roku
Planowane formy aktywizacji zawodowej przez PUP Żuromin w 2014 roku
Nabór na wolne stanowisko pracy w Wydziale Finansowym
Wybory Prezydenta RP - 2015
Harmonogram Zebrań Wiejskich - Wybór Sołtysa Kadencja 2015 - 2019 rok
Wybory Samorządowe 2014
Usuwanie i utylizacja materiałów zawierających azbest
Naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE
OBWIESZCZENIE o zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Sygnały alarmowe
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
KOMUNIKAT CEIDG: WAŻNA INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
www.mikroporady.pl
PAŃSTWOWA INSPEKCJA OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA
Ogłoszenie w sprawie uruchomienia Agencji Pocztowej w gminie miejsko-wiejskiej Żuromin
Rys historyczny...
Liczba mieszkańców
Urodzenia w mieście i gminie w latach 2005 - 2012
Zdjęcia Żuromina i okolic
Komenda Powiatowa Policji
OGŁOSZENIA Wydziału OKSZiSS
M-G Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Ogłoszenia Wydziału Infrastruktury Budownictwa i Ochrony Środowiska
Ochrona Środowiska
Konsultacje społeczne strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
Informacja o dotacji
Harmonogram wywozu nieczystości stałych z Gminy i Miasta Żuromin 2015r
Ogłoszenia wydziału
Uchwały dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi
Informacje dla przedsiębiorców
Ogłoszenia Wydziału Geodezji Gospodarki Nieruchomościami Rolnictwa i Planowania Przestrzennegp
Zespół Szkół nr1 w Żurominie
Zespół Szkół nr2 w Żurominie
SSP w Będzyminie
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Chamsku
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Kliczewie D.
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Poniatowie
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Raczynach
Przedszkole nr1 w Żurominie
Przedszkole nr2 w Żurominie
ORLIK Żuromin
Spis organizacji pozarządowych
Pełnomocnik do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi
Ogłoszenia w organizacjach pozarządowych
Sprawozdanie z konsultacji
Małe granty
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Witryna odwiedzona 740412 raz(y)


[Panel administracyjny]

Archiwum :: Archiwum 2010 :: Praca w ''Urzędzie'' 

Praca  w   "Urzędzie"

    W trakcie Sesji "absolutoryjnej" w dniu 22.04.2010 roku Kierownik Zakładu Usług Remontowych i Konserwacyjnych przy Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin przedstawił sprawozdanie z wykonanych prac przez osoby zatrudnione w ramach:

 • prac interwencyjnych
 • robót publicznych
 • staży dla dorosłych
 • staży dla młodocianych.  

     Wartość wszystkich robót i usług wyniosła 1.340.072 zł 44 gr. 

      Pracownicy ZURiK-u byli zatrudniani bezpośrednio przy inwestycjach o wartości 435.121,04 zł.

 1. Remonty mieszkań w zasobie gminy  5.319,21 zł
 2. Budowa chodników 266.568,61 zł
 3. Remonty Domów Ludowych: Dębsk, Chamsk, Brudnice, Dąbrowice 76.808,28 zł
 4. Remonty w budynkach oświaty i kultury 30.062,78 zł
 5. Remonty w budynku UGiM 26.945,29 zł.
 6. Inne prace remontowe 29.416,87 zł

     Sprzątanie miasta, odśnieżanie, utrzymanie zieleni miejskiej, utrzymanie dwóch szletów  w 2009 roku kosztowało łącznie 227.296,05 zł.

       Koszt zatrudnienia pracowników oddelegowanych do:

 • Zespołu Szkół Nr 1,
 • Zespołu Szkół Nr 2,
 • Przedszkola Nr 1
 • Przedszkola Nr 2
 • Urzędu Gminy i Miasta
 • Powiatowo-Miejskiej Biblioteki Publicznej
 • Żuromińskiego Centrum Kultury
 • Sortowni odpadów w Brudnicach
 • na Stadion Miejski wyniósł łącznie 677.655,35 zł.

     Wartość środków pozyskanych z Powiatowego Urzędu Pracy za rok 2009 rok wyniosła 309.735,11 zł.

       W 2009 roku pracę w  "urzędzie" na różne okresy zatrudnienia otrzymało 147 osób.


2010 rok

     Liczba pracowników zatrudnionych w różnych formach aktywizacji zawodowej stan na 30 kwiecień 2010 rok  - 107 osób:

 • Prace interwencyjne, roboty publiczne, zobowiązanaia wynikające z podpisanych umów z PUP Żuromin   - 59 osób
 • Staże dla młodocianych płatne w 100% przez  PUP  - 21 osób
 • Staże dla dorosłych płatne w 100% przez PUP  - 27 osób
 • Pracownicy, którzy nabyli uprawnienia do zasiłku "kuroniówki"  - 27 osób
drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech