24-08-2019r.
godzina 12:13
www.bip.gov.pl
 
ELIMINACJE MIEJSKO – GMINNE OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ POD HASŁEM „MŁOD
Nowy dowód osobisty od 1 marca. Co się zmieni ?
Informacje o zmianach w urzędach po 01 marca 2015 roku.
Budżet na rok 2015 przyjęty
Usuwanie azbestu na terenie Gminy i Miasta Żuromin etap II
Gmina odzyskała 280.000 zł VAT
Wybory Burmistrza II tura
Rada Miejska VII Kadencji
Tereny Inwestycyjne w Żurominie
Wbudowanie aktu erekcyjnego pod nowy budynek KRUS-u w Żurominie
Koncepcja budowy obwodnicy płd-wsch Żuromina
Zabytek na pierwszym planie
Usuwanie azbestu na terenie Gminy i Miasta Żuromin etap I
YouthBank z wizytą w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin
Plan Żuromina
Regulamin
Formularz zgłoszenia zadania
Karta do głosowania
Projekty unijne 2010-2014
Inwestycje 2010-2014
Inwestycje 2006-2010
Inwestycje wykonane w 2014 roku
Planowane formy aktywizacji zawodowej przez PUP Żuromin w 2014 roku
Nabór na wolne stanowisko pracy w Wydziale Finansowym
Wybory Prezydenta RP - 2015
Harmonogram Zebrań Wiejskich - Wybór Sołtysa Kadencja 2015 - 2019 rok
Wybory Samorządowe 2014
Usuwanie i utylizacja materiałów zawierających azbest
Naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE
OBWIESZCZENIE o zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Sygnały alarmowe
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
KOMUNIKAT CEIDG: WAŻNA INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
www.mikroporady.pl
PAŃSTWOWA INSPEKCJA OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA
Ogłoszenie w sprawie uruchomienia Agencji Pocztowej w gminie miejsko-wiejskiej Żuromin
Rys historyczny...
Liczba mieszkańców
Urodzenia w mieście i gminie w latach 2005 - 2012
Zdjęcia Żuromina i okolic
Komenda Powiatowa Policji
OGŁOSZENIA Wydziału OKSZiSS
M-G Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Ogłoszenia Wydziału Infrastruktury Budownictwa i Ochrony Środowiska
Ochrona Środowiska
Konsultacje społeczne strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
Informacja o dotacji
Harmonogram wywozu nieczystości stałych z Gminy i Miasta Żuromin 2015r
Ogłoszenia wydziału
Uchwały dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi
Informacje dla przedsiębiorców
Ogłoszenia Wydziału Geodezji Gospodarki Nieruchomościami Rolnictwa i Planowania Przestrzennegp
Zespół Szkół nr1 w Żurominie
Zespół Szkół nr2 w Żurominie
SSP w Będzyminie
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Chamsku
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Kliczewie D.
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Poniatowie
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Raczynach
Przedszkole nr1 w Żurominie
Przedszkole nr2 w Żurominie
ORLIK Żuromin
Spis organizacji pozarządowych
Pełnomocnik do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi
Ogłoszenia w organizacjach pozarządowych
Sprawozdanie z konsultacji
Małe granty
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Witryna odwiedzona 740412 raz(y)


[Panel administracyjny]

Archiwum :: Archiwum 2010 :: 50-lecie Koła Łowieckiego ''Sarna'' 

50-lecie Koła Łowieckiego "Sarna"

    8 maja (w sobotę) w Poniatowie odbyły się uroczystości nadania sztandaru Kołu Łowieckiemu "Sarna" z okazji 50-lecia jego działalności. Jubileusz rozpoczął się mszą świętą odprawioną przez ks.Henryka Bysiaka i ks.Kapelana Zdzisława Kołodziejskiego w Poniatowskim Kościele. W trakcie mszy nastąpiło poświęcenie sztandaru i przekazanie zarządowi koła reprezentowanemu przez Prezesa Tadeusza Wiśniewskiego. Przekazania sztandaru dokonał Zdzisław Gadomski, Członek Rady Naczelnej Polskiego Związku Łowieckiego i nadleśniczy Nadleśnictwa Ostrołęka. Po mszy członkowie koła i zaproszeni goście przemaszerowali do Domu Ludowego w Poniatowie gdzie odbyła się dalsza część uroczystości. W trakcie uroczystości życzenia Zarządowi i członkomKoła Łowieckiego Sarna złożyli Starosta Janusz Welenc, Burmistrz Zbigniew Nosek, Komendant Policji Wiesław Guziński.

     Uroczystość uświetnił koncert Zespołu Sygnalistów Myśliwskich Ciesielscy działający przy Nadleśnictwie Lidzbark. Całość uroczystości prowadził Tomasz Rochowicz.Poczet sztandarowy wyłożył sztandar do poświęcenia.
Poświęcenia dokonał ks.Bysiak i ks.Kołodziejski.
Akt przekazania sztandaru odczytał Zdzisław Gadomski.

Przekazanie sztandaru Prezesowi Tadeuszowi Wiśniewskiemu.


Prezentacja sztandaru przez Marka Lewandowskiego.
Łowczy Wiesław Stolarski, członek koła Ryszard Gałka i łowczy Andrzej Chrzanowski.
Wręczenie medali zasłużonym członkom koła: Prezes Tadeusz Wiśniewski, Łowczy Andrzej Chrzanowski

Zespół Sygnalistów Ciesielscy.
drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech