24-08-2019r.
godzina 12:14
www.bip.gov.pl
 
ELIMINACJE MIEJSKO – GMINNE OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ POD HASŁEM „MŁOD
Nowy dowód osobisty od 1 marca. Co się zmieni ?
Informacje o zmianach w urzędach po 01 marca 2015 roku.
Budżet na rok 2015 przyjęty
Usuwanie azbestu na terenie Gminy i Miasta Żuromin etap II
Gmina odzyskała 280.000 zł VAT
Wybory Burmistrza II tura
Rada Miejska VII Kadencji
Tereny Inwestycyjne w Żurominie
Wbudowanie aktu erekcyjnego pod nowy budynek KRUS-u w Żurominie
Koncepcja budowy obwodnicy płd-wsch Żuromina
Zabytek na pierwszym planie
Usuwanie azbestu na terenie Gminy i Miasta Żuromin etap I
YouthBank z wizytą w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin
Plan Żuromina
Regulamin
Formularz zgłoszenia zadania
Karta do głosowania
Projekty unijne 2010-2014
Inwestycje 2010-2014
Inwestycje 2006-2010
Inwestycje wykonane w 2014 roku
Planowane formy aktywizacji zawodowej przez PUP Żuromin w 2014 roku
Nabór na wolne stanowisko pracy w Wydziale Finansowym
Wybory Prezydenta RP - 2015
Harmonogram Zebrań Wiejskich - Wybór Sołtysa Kadencja 2015 - 2019 rok
Wybory Samorządowe 2014
Usuwanie i utylizacja materiałów zawierających azbest
Naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE
OBWIESZCZENIE o zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Sygnały alarmowe
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
KOMUNIKAT CEIDG: WAŻNA INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
www.mikroporady.pl
PAŃSTWOWA INSPEKCJA OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA
Ogłoszenie w sprawie uruchomienia Agencji Pocztowej w gminie miejsko-wiejskiej Żuromin
Rys historyczny...
Liczba mieszkańców
Urodzenia w mieście i gminie w latach 2005 - 2012
Zdjęcia Żuromina i okolic
Komenda Powiatowa Policji
OGŁOSZENIA Wydziału OKSZiSS
M-G Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Ogłoszenia Wydziału Infrastruktury Budownictwa i Ochrony Środowiska
Ochrona Środowiska
Konsultacje społeczne strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
Informacja o dotacji
Harmonogram wywozu nieczystości stałych z Gminy i Miasta Żuromin 2015r
Ogłoszenia wydziału
Uchwały dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi
Informacje dla przedsiębiorców
Ogłoszenia Wydziału Geodezji Gospodarki Nieruchomościami Rolnictwa i Planowania Przestrzennegp
Zespół Szkół nr1 w Żurominie
Zespół Szkół nr2 w Żurominie
SSP w Będzyminie
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Chamsku
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Kliczewie D.
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Poniatowie
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Raczynach
Przedszkole nr1 w Żurominie
Przedszkole nr2 w Żurominie
ORLIK Żuromin
Spis organizacji pozarządowych
Pełnomocnik do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi
Ogłoszenia w organizacjach pozarządowych
Sprawozdanie z konsultacji
Małe granty
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Witryna odwiedzona 740412 raz(y)


[Panel administracyjny]

Archiwum :: Archiwum 2010 :: Rada nadała nazwę rondu w Żurominie 

Rada Miejska nada nazwę rondu przy ul.Warszawskiej, Szpitalnej i Targowej w Żurominie

27 maja w trakcie sesji radni podjęli decyzje o nadaniu nazwy żuromińskiemu rondu nazwy "Rondo im. Ofiar Katynia".

      Formalnie do przewodniczącego przed majową sesją wpłynęły 2 wnioski: wniosek, który przeszedł - złożony przez grupę 8 radnych i drugi wniosek - złożony przez Powiatowy Zarząd SLD i podpisany przez 174 mieszkańców Gminy i Miasta Żuromin o nadanie nazwy: "Rondo im. Jolanty Szymanek-Deresz". W trakcie dyskusji nad projektem uchwały padł trzeci wniosek o nienadawanie rondu żadnej nazwy.

      W trakcie dyskusji Burmistrz Zbigniew Nosek prosił Radnych o rozważenie możliwości odłożenia głosowania nad nadaniem nazwy żuromińskiemu rondu. Burmistrz przypomniał, że po katastrofie Smoleńskiej Polska jest w trudnym czasie i przy tego typu wnioskach wszyscy kierujemy się emocjami. Nadmienił również, że przy braku wcześniejszej dyskusji w całej radzie wiele cennych społecznych inicjatyw związanych z oddaniem czci i honoru zacnym osobom, także tym związanym z historią żuromińskiej ziemi ląduje, jak to określił w "urzędowej zamrażarce". 

      Przed głosowaniem Pan Przewodniczący Rady Miejskiej zwrócił się z zapytaniem czy któryś z radnych zgłasza wniosek o nadanie rondu nazwy im. Samuela Posnera, gdyż taki wniosek był wcześniej zgłaszany przez Pana Adama Ejnika i w trakcie głosowania uzyskał poparcie jednego radnego (Pana Michała Bodenszaca). Nikt z radnych z tą propozycją nie wystąpił.

  • 11 głosów było za nazwą "Rondo im. Ofiar Katynia"
  • 3 głosy były za nie nadawaniem rondu żadnej nazwy
  • głosowania nad nadaniem nazwy "Rondo im. Jolanty Szymanek-Deresz nie przeprowadzono

Na sali było obecnych 14 radnych.

drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech