24-08-2019r.
godzina 12:18
www.bip.gov.pl
 
ELIMINACJE MIEJSKO – GMINNE OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ POD HASŁEM „MŁOD
Nowy dowód osobisty od 1 marca. Co się zmieni ?
Informacje o zmianach w urzędach po 01 marca 2015 roku.
Budżet na rok 2015 przyjęty
Usuwanie azbestu na terenie Gminy i Miasta Żuromin etap II
Gmina odzyskała 280.000 zł VAT
Wybory Burmistrza II tura
Rada Miejska VII Kadencji
Tereny Inwestycyjne w Żurominie
Wbudowanie aktu erekcyjnego pod nowy budynek KRUS-u w Żurominie
Koncepcja budowy obwodnicy płd-wsch Żuromina
Zabytek na pierwszym planie
Usuwanie azbestu na terenie Gminy i Miasta Żuromin etap I
YouthBank z wizytą w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin
Plan Żuromina
Regulamin
Formularz zgłoszenia zadania
Karta do głosowania
Projekty unijne 2010-2014
Inwestycje 2010-2014
Inwestycje 2006-2010
Inwestycje wykonane w 2014 roku
Planowane formy aktywizacji zawodowej przez PUP Żuromin w 2014 roku
Nabór na wolne stanowisko pracy w Wydziale Finansowym
Wybory Prezydenta RP - 2015
Harmonogram Zebrań Wiejskich - Wybór Sołtysa Kadencja 2015 - 2019 rok
Wybory Samorządowe 2014
Usuwanie i utylizacja materiałów zawierających azbest
Naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE
OBWIESZCZENIE o zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Sygnały alarmowe
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
KOMUNIKAT CEIDG: WAŻNA INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
www.mikroporady.pl
PAŃSTWOWA INSPEKCJA OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA
Ogłoszenie w sprawie uruchomienia Agencji Pocztowej w gminie miejsko-wiejskiej Żuromin
Rys historyczny...
Liczba mieszkańców
Urodzenia w mieście i gminie w latach 2005 - 2012
Zdjęcia Żuromina i okolic
Komenda Powiatowa Policji
OGŁOSZENIA Wydziału OKSZiSS
M-G Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Ogłoszenia Wydziału Infrastruktury Budownictwa i Ochrony Środowiska
Ochrona Środowiska
Konsultacje społeczne strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
Informacja o dotacji
Harmonogram wywozu nieczystości stałych z Gminy i Miasta Żuromin 2015r
Ogłoszenia wydziału
Uchwały dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi
Informacje dla przedsiębiorców
Ogłoszenia Wydziału Geodezji Gospodarki Nieruchomościami Rolnictwa i Planowania Przestrzennegp
Zespół Szkół nr1 w Żurominie
Zespół Szkół nr2 w Żurominie
SSP w Będzyminie
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Chamsku
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Kliczewie D.
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Poniatowie
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Raczynach
Przedszkole nr1 w Żurominie
Przedszkole nr2 w Żurominie
ORLIK Żuromin
Spis organizacji pozarządowych
Pełnomocnik do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi
Ogłoszenia w organizacjach pozarządowych
Sprawozdanie z konsultacji
Małe granty
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Witryna odwiedzona 740412 raz(y)


[Panel administracyjny]

Archiwum :: Archiwum 2010 :: Apel Starosty w sprawie pomocy dla powodzian 

Apel do Mieszkańców Powiatu Żuromińskiego o pomoc dla powodzian z Powiatu Płockiego (gm.Gąbin oraz Słubice)

      Starostwo Powiatowe w Żurominie przy współudziale Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Polskiego Czerwonego Krzyża, Powiatowej Rady Izb Rolniczych, Komendy Powiatowej PSP w Żurominie, Komendy Hufca ZHP w Żurominie, Kuriera Żuromińskiego organizuje zbiórkę niezbędnych artykułów bytowych (odzież, środki czystości, koce, materace (nowe), konserwy, woda butelkowana, artykuły z długą datą ważności do spożycia, itp.)

       Na terenie powiatu zostanie także przeprowadzona zbiórka pieniężna organizowana przez wolontariuszy Polskiego Czerwonego Krzyża.

       Przez wolontariuszy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w sklepach na obszarze powiatu zostanie przeprowadzona zbiórka artykułów spożywczych.

       Dla rolników z terenów objętych powodzią zostanie zorganizowana zbiórka pasz oraz zbóż z przeznaczeniem na paszę. Wszelkich informacji dotyczących w/w zbiórki pasz udziela Kierownik Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Żurominie Pan Adam Witkowski - nr telefonu 23 657 24 99.

       Zbiórka artykułów bytowych odbędzie się w dniach od 27.05.2010 r. do 10.06.2010 r. natomiast zbiórka pasz do 30.06.2010 roku.

       Wyznaczone miejsca zbiórek to:

  •  Centrum Wolontariatu Diecezji Płockiej - ul.Warszawska 4; od poniedziałku do piątku w godz. 15.00 - 18.00 oraz w soboty w godz. 10.00 - 13.00.
  • Referat Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Żurominie (budynek Komendy Powiatowej PSP w Żurominie) - ul.Warszawska 25; od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 15.00.
  • Liceum Ogólnokształcące im.Władysława Orkana w Bieżuniu; od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 15.00
  • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żurominie (internat); ul.Lidzbarska od poniedziałku do piatku w godz. 8.00 - 15.00.

 

                                                                         Starosta Żuromiński

                                                                          /-/ Janusz Welenc

  

drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech