24-08-2019r.
godzina 12:18
www.bip.gov.pl
 
ELIMINACJE MIEJSKO – GMINNE OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ POD HASŁEM „MŁOD
Nowy dowód osobisty od 1 marca. Co się zmieni ?
Informacje o zmianach w urzędach po 01 marca 2015 roku.
Budżet na rok 2015 przyjęty
Usuwanie azbestu na terenie Gminy i Miasta Żuromin etap II
Gmina odzyskała 280.000 zł VAT
Wybory Burmistrza II tura
Rada Miejska VII Kadencji
Tereny Inwestycyjne w Żurominie
Wbudowanie aktu erekcyjnego pod nowy budynek KRUS-u w Żurominie
Koncepcja budowy obwodnicy płd-wsch Żuromina
Zabytek na pierwszym planie
Usuwanie azbestu na terenie Gminy i Miasta Żuromin etap I
YouthBank z wizytą w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin
Plan Żuromina
Regulamin
Formularz zgłoszenia zadania
Karta do głosowania
Projekty unijne 2010-2014
Inwestycje 2010-2014
Inwestycje 2006-2010
Inwestycje wykonane w 2014 roku
Planowane formy aktywizacji zawodowej przez PUP Żuromin w 2014 roku
Nabór na wolne stanowisko pracy w Wydziale Finansowym
Wybory Prezydenta RP - 2015
Harmonogram Zebrań Wiejskich - Wybór Sołtysa Kadencja 2015 - 2019 rok
Wybory Samorządowe 2014
Usuwanie i utylizacja materiałów zawierających azbest
Naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE
OBWIESZCZENIE o zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Sygnały alarmowe
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
KOMUNIKAT CEIDG: WAŻNA INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
www.mikroporady.pl
PAŃSTWOWA INSPEKCJA OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA
Ogłoszenie w sprawie uruchomienia Agencji Pocztowej w gminie miejsko-wiejskiej Żuromin
Rys historyczny...
Liczba mieszkańców
Urodzenia w mieście i gminie w latach 2005 - 2012
Zdjęcia Żuromina i okolic
Komenda Powiatowa Policji
OGŁOSZENIA Wydziału OKSZiSS
M-G Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Ogłoszenia Wydziału Infrastruktury Budownictwa i Ochrony Środowiska
Ochrona Środowiska
Konsultacje społeczne strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
Informacja o dotacji
Harmonogram wywozu nieczystości stałych z Gminy i Miasta Żuromin 2015r
Ogłoszenia wydziału
Uchwały dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi
Informacje dla przedsiębiorców
Ogłoszenia Wydziału Geodezji Gospodarki Nieruchomościami Rolnictwa i Planowania Przestrzennegp
Zespół Szkół nr1 w Żurominie
Zespół Szkół nr2 w Żurominie
SSP w Będzyminie
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Chamsku
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Kliczewie D.
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Poniatowie
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Raczynach
Przedszkole nr1 w Żurominie
Przedszkole nr2 w Żurominie
ORLIK Żuromin
Spis organizacji pozarządowych
Pełnomocnik do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi
Ogłoszenia w organizacjach pozarządowych
Sprawozdanie z konsultacji
Małe granty
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Witryna odwiedzona 740412 raz(y)


[Panel administracyjny]

Archiwum :: Archiwum 2010 :: Gminne zawody sportowo-pożarnicze. 

Gminne zawody sportowo-pożarnicze

   W niedzielę 13 czerwca na Stadionie Miejskim w Żurominie odbyły się Gminne zawody sportowo-pożarnicze o puchar Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin. W szranki stanęły drużyny OSP Chamska, Poniatowa, Młudzyna, Olszewa, Kliczewa Dużego i Dębska. Zawody przygotował Komendant Miejsko-Gminny OSP Włodzimierz Wiśniewski. Komisji sędziowskiej przewodniczył starszy aspirant Piotr Kwiatkowski, w pracach komisji uczestniczyli także sekcyjny Durzyński Andrzej i Lipka Michał.

  • I miejsce w kategorii drużyn OSP zajął Chamsk
  • II miejsce zajęła drużyna OSP z Kliczewa Dużego
  • III miejsce zajęła drużyna OSP z Młudzyna

W kategorii Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych chłopców do 16 lat:

  • I miejsce zajęła drużyna MDP Chamsk I
  • II miejsce zajęła drużyna MDP Chamsk II
  • III miejsce zajęła drużyna MDP Poniatowo

W kategorii Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych dziewcząt

  • I miejsce zajęła drużyna MDP Chamsk

Puchary, dyplomy, nagrody i okolicznościowe medale wręczył Burmistrz Zbigniew Nosek i Komendant Miejsko-Gminny OSP Włodzimierz Wiśniewski.

Na zakończenie Burmistrz pogratulował najlepszym drużynom, podziękował za przygotowanie zawodników prezesom i naczelnikom poszczególnych jednostek, a Komendantowi Włodzimierzowi Wiśniewskiemu za zorganizowanie zawodów. Szczególne podziękowania Burmistrz złożył druhom ochotnikom, którzy uczestniczyli w akcji niesienia pomocy powodzianom z terenu Powiatu Płockiego. Drużyna OSP Chamsk w akcji

Drużyna OSP Chamsk i OSP Kliczewo Duże
Drużyna OSP Olszewo i OSP Dębsk
drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech