24-08-2019r.
godzina 12:16
www.bip.gov.pl
 
ELIMINACJE MIEJSKO – GMINNE OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ POD HASŁEM „MŁOD
Nowy dowód osobisty od 1 marca. Co się zmieni ?
Informacje o zmianach w urzędach po 01 marca 2015 roku.
Budżet na rok 2015 przyjęty
Usuwanie azbestu na terenie Gminy i Miasta Żuromin etap II
Gmina odzyskała 280.000 zł VAT
Wybory Burmistrza II tura
Rada Miejska VII Kadencji
Tereny Inwestycyjne w Żurominie
Wbudowanie aktu erekcyjnego pod nowy budynek KRUS-u w Żurominie
Koncepcja budowy obwodnicy płd-wsch Żuromina
Zabytek na pierwszym planie
Usuwanie azbestu na terenie Gminy i Miasta Żuromin etap I
YouthBank z wizytą w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin
Plan Żuromina
Regulamin
Formularz zgłoszenia zadania
Karta do głosowania
Projekty unijne 2010-2014
Inwestycje 2010-2014
Inwestycje 2006-2010
Inwestycje wykonane w 2014 roku
Planowane formy aktywizacji zawodowej przez PUP Żuromin w 2014 roku
Nabór na wolne stanowisko pracy w Wydziale Finansowym
Wybory Prezydenta RP - 2015
Harmonogram Zebrań Wiejskich - Wybór Sołtysa Kadencja 2015 - 2019 rok
Wybory Samorządowe 2014
Usuwanie i utylizacja materiałów zawierających azbest
Naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE
OBWIESZCZENIE o zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Sygnały alarmowe
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
KOMUNIKAT CEIDG: WAŻNA INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
www.mikroporady.pl
PAŃSTWOWA INSPEKCJA OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA
Ogłoszenie w sprawie uruchomienia Agencji Pocztowej w gminie miejsko-wiejskiej Żuromin
Rys historyczny...
Liczba mieszkańców
Urodzenia w mieście i gminie w latach 2005 - 2012
Zdjęcia Żuromina i okolic
Komenda Powiatowa Policji
OGŁOSZENIA Wydziału OKSZiSS
M-G Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Ogłoszenia Wydziału Infrastruktury Budownictwa i Ochrony Środowiska
Ochrona Środowiska
Konsultacje społeczne strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
Informacja o dotacji
Harmonogram wywozu nieczystości stałych z Gminy i Miasta Żuromin 2015r
Ogłoszenia wydziału
Uchwały dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi
Informacje dla przedsiębiorców
Ogłoszenia Wydziału Geodezji Gospodarki Nieruchomościami Rolnictwa i Planowania Przestrzennegp
Zespół Szkół nr1 w Żurominie
Zespół Szkół nr2 w Żurominie
SSP w Będzyminie
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Chamsku
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Kliczewie D.
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Poniatowie
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Raczynach
Przedszkole nr1 w Żurominie
Przedszkole nr2 w Żurominie
ORLIK Żuromin
Spis organizacji pozarządowych
Pełnomocnik do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi
Ogłoszenia w organizacjach pozarządowych
Sprawozdanie z konsultacji
Małe granty
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Witryna odwiedzona 740412 raz(y)


[Panel administracyjny]

Archiwum :: Archiwum 2010 :: Sołectwo Poniatowo dla powodzian w Sołectwie Juliszew 

Mieszkańcy Poniatowa dla powodzian w Juliszewie

    W trakcie niedzielnej mszy świętej ks.Henryk Bysiak zwrócił się do mieszkańców parafii Poniatowo o pomoc rzeczową dla powodzian w Juliszewie Gmina Słubice. W akcję zbierania darów włączyła się radna Barbara Michalska i Sołtys Poniatowa Cyrankowska Sabina. W sumie w ciągu kilku dni zebrano 3 tony zboża, znaczną ilość środków czystości, nowe kołdry, pościel, koce, konserwy, jaja pakowane w 10-siątki. W poniedziałek 21 czerwca załadowany samochód ciężarowy przewiózł dary mieszkańców Poniatowa do Juliszewa. Z darami pojechała radna Barbara Michalska, Sołtys Sabina Cyrankowska i Burmistrz Zbigniew Nosek. 

    Organizacją pomocy na miejscu sprawnie zajął się sołtys Juliszewa Dariusz Woliński. Powstał punkt przyjmowania i rozdzielania darów, który jednocześnie pełni rolę centrum informacyjnego. Sołtys współpracuje z jednostkami straży, policji i służb weterynaryjnych. Zboże natychmiast zostało przekazane i rozładowane u rolników. Pozostałe dary w zorganizowanym punkcie pomocy ewidencjonuje i przydziela mieszkańcom żona sołtysa Anna Wolińska. Punkt pomocy został zorganizowany u rolnika w górnej części Juliszewa, ponieważ gospodarstwo Pana Wolińskiego jeszcze  2 tygodnie temu było całkowicie zalane. Z domu sołtysa do rozerwanego wału w Świniarach w linii prostej jest zaledwie 2 km. W trakcie rozładunku darów Pani Wolińska pokazała żuromińskim samorządowcom zalane pola, łąki, plantacje truskawek, porzeczek, budynki mieszkalne, budynki gospodarskie, fermy drobiu, w których poziom wody wynosił do 1,7 m. Rolnicy z Juliszewa dziękowali za pomoc, jednak najbardziej prosili o pasze dla zwierząt gdyż ich pola są przykryte kilkudziesięciocentymetrową warstwą piasku i błota z rozerwanego wału.

     Juliszew, Nowy Troszyn, Troszyn Polski, Nowy Wiaczemin, Wiączemin Polski, Świniary, Nowosiadło, Sady, Dobrzyków w ciągu 2 tygodni były zalane 2 razy. Mieszkańcy z niepokojem obserwują prognozy pogody. Rozerwany wał do chwili obecnej nie został całkowicie odtworzony.

   

Droga z Nowosiadła do ŚwiniarSołtys Juliszewa z żoną i samorządowcami z Poniatowa
drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech