24-08-2019r.
godzina 12:16
www.bip.gov.pl
 
ELIMINACJE MIEJSKO – GMINNE OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ POD HASŁEM „MŁOD
Nowy dowód osobisty od 1 marca. Co się zmieni ?
Informacje o zmianach w urzędach po 01 marca 2015 roku.
Budżet na rok 2015 przyjęty
Usuwanie azbestu na terenie Gminy i Miasta Żuromin etap II
Gmina odzyskała 280.000 zł VAT
Wybory Burmistrza II tura
Rada Miejska VII Kadencji
Tereny Inwestycyjne w Żurominie
Wbudowanie aktu erekcyjnego pod nowy budynek KRUS-u w Żurominie
Koncepcja budowy obwodnicy płd-wsch Żuromina
Zabytek na pierwszym planie
Usuwanie azbestu na terenie Gminy i Miasta Żuromin etap I
YouthBank z wizytą w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin
Plan Żuromina
Regulamin
Formularz zgłoszenia zadania
Karta do głosowania
Projekty unijne 2010-2014
Inwestycje 2010-2014
Inwestycje 2006-2010
Inwestycje wykonane w 2014 roku
Planowane formy aktywizacji zawodowej przez PUP Żuromin w 2014 roku
Nabór na wolne stanowisko pracy w Wydziale Finansowym
Wybory Prezydenta RP - 2015
Harmonogram Zebrań Wiejskich - Wybór Sołtysa Kadencja 2015 - 2019 rok
Wybory Samorządowe 2014
Usuwanie i utylizacja materiałów zawierających azbest
Naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE
OBWIESZCZENIE o zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Sygnały alarmowe
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
KOMUNIKAT CEIDG: WAŻNA INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
www.mikroporady.pl
PAŃSTWOWA INSPEKCJA OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA
Ogłoszenie w sprawie uruchomienia Agencji Pocztowej w gminie miejsko-wiejskiej Żuromin
Rys historyczny...
Liczba mieszkańców
Urodzenia w mieście i gminie w latach 2005 - 2012
Zdjęcia Żuromina i okolic
Komenda Powiatowa Policji
OGŁOSZENIA Wydziału OKSZiSS
M-G Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Ogłoszenia Wydziału Infrastruktury Budownictwa i Ochrony Środowiska
Ochrona Środowiska
Konsultacje społeczne strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
Informacja o dotacji
Harmonogram wywozu nieczystości stałych z Gminy i Miasta Żuromin 2015r
Ogłoszenia wydziału
Uchwały dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi
Informacje dla przedsiębiorców
Ogłoszenia Wydziału Geodezji Gospodarki Nieruchomościami Rolnictwa i Planowania Przestrzennegp
Zespół Szkół nr1 w Żurominie
Zespół Szkół nr2 w Żurominie
SSP w Będzyminie
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Chamsku
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Kliczewie D.
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Poniatowie
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Raczynach
Przedszkole nr1 w Żurominie
Przedszkole nr2 w Żurominie
ORLIK Żuromin
Spis organizacji pozarządowych
Pełnomocnik do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi
Ogłoszenia w organizacjach pozarządowych
Sprawozdanie z konsultacji
Małe granty
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Witryna odwiedzona 740412 raz(y)


[Panel administracyjny]

Archiwum :: Archiwum 2010 :: 20-lecie Szkoły Podstawowej Nr 2 w Żurominie 

20-lecie Szkoły Podstawowej Nr 2 w Żurominie

 

     30 września 2010. Tego dnia zakończyliśmy obchody 20-lecia istnienia naszej szkoły. A było naprawdę uroczyście! Odwiedzili nas liczni zacni GOŚCIE, wśród których znaleźli się przedstawiciele władz lokalnych, kuratorium, dyrektorzy okolicznych placówek oświatowych oraz osoby związane z zakładami pracy i firmami, które przed laty wspierały budowę „dwójki”. Na program jubileuszowego spotkania złożyły się: prezentacja multimedialna, dotycząca historii szkoły, żywo komentowana przez P. Dyrektora Romana Lewandowskiego, część artystyczna i przemówienia zaproszonych GOŚCI.

       Także w czwartek uczniowie klas II- VI barwnym „korowodem” (przebrani  za postacie z książek Kornela Makuszyńskiego, z transparentami, na których widniały napisy: „Podstawówka w Żurominie, dziś dwadzieścia lat jej minie!”, „Podstawówka nr 2 dzisiaj święto swoje ma!”, „Nasza szkoła jest przyjazna  i wesoła!”, „W naszej szkole nr 2 każdy radę sobie da!”)  podążyli  do kina na film „Przyjaciel wesołego diabła”. Wielu mieszkańców życzliwie pozdrawiało uczestników  tego oryginalnego pochodu.Pan Andrzej Rutowski wpisuje się do kroniki szkoły.
Zaproszeni goście oglądali występy poświęcone historii i współczesności szkoły.
Głos zabrał również Pan Starosta Janusz Welenc.
Spotkaliśmy się z licznymi wyrazami sympatii. Były życzenia, gratulacje i upominki. Od Pana Burmistrza otrzymaliśmy czek...
...zaś od Dyrektora MKO w Ciechanowie Pana Dariusza Mosakowskiego piękny album poświęcony Fryderykowi Chopinowi.
Część artystyczna.

Goście brawami nagrodzili występy uczniów.
Barwny korowód podąża ulicami miasta. 

Z kart historii1984 rok. Akt erekcyjny podpisuje Pan Robert Jędrzejczak (Naczelnik Miasta i Gminy Żuromin)
1984 rok. Akt erekcyjny podpisuje Pan Józef Józefowicz (Kurator Oświaty i Wychowania)
1984 rok. Akt erekcyjny podpisuje Pan Andrzej Rutowski (Przewodniczący Rady Narodowej)
1984 rok. Akt erekcyjny do tuby wkłada Pan Kazimierz Gawryszewski (Inspektor Oświaty i Wychowania)
1984 rok. Na placu budowy akt erekcyjny wmurowuje Pan Robert Jędrzejczak.
drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech