24-08-2019r.
godzina 12:13
www.bip.gov.pl
 
ELIMINACJE MIEJSKO – GMINNE OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ POD HASŁEM „MŁOD
Nowy dowód osobisty od 1 marca. Co się zmieni ?
Informacje o zmianach w urzędach po 01 marca 2015 roku.
Budżet na rok 2015 przyjęty
Usuwanie azbestu na terenie Gminy i Miasta Żuromin etap II
Gmina odzyskała 280.000 zł VAT
Wybory Burmistrza II tura
Rada Miejska VII Kadencji
Tereny Inwestycyjne w Żurominie
Wbudowanie aktu erekcyjnego pod nowy budynek KRUS-u w Żurominie
Koncepcja budowy obwodnicy płd-wsch Żuromina
Zabytek na pierwszym planie
Usuwanie azbestu na terenie Gminy i Miasta Żuromin etap I
YouthBank z wizytą w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin
Plan Żuromina
Regulamin
Formularz zgłoszenia zadania
Karta do głosowania
Projekty unijne 2010-2014
Inwestycje 2010-2014
Inwestycje 2006-2010
Inwestycje wykonane w 2014 roku
Planowane formy aktywizacji zawodowej przez PUP Żuromin w 2014 roku
Nabór na wolne stanowisko pracy w Wydziale Finansowym
Wybory Prezydenta RP - 2015
Harmonogram Zebrań Wiejskich - Wybór Sołtysa Kadencja 2015 - 2019 rok
Wybory Samorządowe 2014
Usuwanie i utylizacja materiałów zawierających azbest
Naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE
OBWIESZCZENIE o zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Sygnały alarmowe
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
KOMUNIKAT CEIDG: WAŻNA INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
www.mikroporady.pl
PAŃSTWOWA INSPEKCJA OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA
Ogłoszenie w sprawie uruchomienia Agencji Pocztowej w gminie miejsko-wiejskiej Żuromin
Rys historyczny...
Liczba mieszkańców
Urodzenia w mieście i gminie w latach 2005 - 2012
Zdjęcia Żuromina i okolic
Komenda Powiatowa Policji
OGŁOSZENIA Wydziału OKSZiSS
M-G Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Ogłoszenia Wydziału Infrastruktury Budownictwa i Ochrony Środowiska
Ochrona Środowiska
Konsultacje społeczne strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
Informacja o dotacji
Harmonogram wywozu nieczystości stałych z Gminy i Miasta Żuromin 2015r
Ogłoszenia wydziału
Uchwały dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi
Informacje dla przedsiębiorców
Ogłoszenia Wydziału Geodezji Gospodarki Nieruchomościami Rolnictwa i Planowania Przestrzennegp
Zespół Szkół nr1 w Żurominie
Zespół Szkół nr2 w Żurominie
SSP w Będzyminie
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Chamsku
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Kliczewie D.
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Poniatowie
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Raczynach
Przedszkole nr1 w Żurominie
Przedszkole nr2 w Żurominie
ORLIK Żuromin
Spis organizacji pozarządowych
Pełnomocnik do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi
Ogłoszenia w organizacjach pozarządowych
Sprawozdanie z konsultacji
Małe granty
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Witryna odwiedzona 740412 raz(y)


[Panel administracyjny]

Archiwum :: Archiwum 2010 :: SZANOWNI MIESZKAŃCY GMINY I MIASTA ŻUROMIN 

Szanowni Mieszkańcy Gminy i Miasta Żuromin!

 

 

8 października 2010 roku w wydaniu Nr 40 Kuriera Żuromińskiego Pan Adam Ejnik zamieścił artykuł pt: „Droga dla radnego”.

Jak wynika z treści informacje do artykułu są przekazane przez Radnego Rady Miejskiej Pana Michała Bodenszaca – który wysuwa podejrzenia, że Burmistrz Żuromina wykonał drogę na prywatnym gruncie (na działce 992 w Chamsku).

 

 

 

To są fakty:

 

                              

                         Od 23 lat działka 992 jest ulicą Parkową w Chamsku

 

Z dostępnych kart KOM w ewidencji ludności zameldowania na tej ulicy (jeszcze bez nazwy) są od 1958 roku.

16 października 1987 roku po uchwale Nr 84/XIX/87 o nadaniu nazwy ulicom na terenie Gminy Żuromin w kartach KOM mieszkańcy tej ulicy mają odnotowaną zmianę adresu na Chamsk ul.Parkowa.

 

Powstanie ul.Parkowej w Chamsku

·         W dniu 1.09.1986 roku Wojewoda Mazowiecki zwrócił się do Miejskiej Rady Narodowej o podanie dróg według kategorii (wydanie opinii) na terenie Miasta i Gminy Żuromin.

·         W dniu 26.05.1987 roku Rada Narodowa Miasta i Gminy Żuromin podjęła 3 uchwały o zaliczeniu do kategorii dróg na terenie miasta, na terenie gminy, wewnętrznych i uchwałę Nr 84/XIX/87 o nadaniu nazw ulicom na terenie Gminy.

·         W Uchwale Nr 84/XIX/87 działka 992 w Chamsku otrzymuje nazwę ulicy Parkowej.

·         Uchwałą Nr 87/XIX/87 Rada Narodowa Miasta i Gminy w Żurominie zaopiniowała pozytywnie, że działka 992 to droga gminna o numerze 0707042.

W tym czasie ulica Parkowa jest własnością Skarbu Państwa.

 

Sprzedano ulicę.

W dniu 20.08.1996 roku Agencja Nieruchomości Rolnej Skarbu Państwa działająca w imieniu Skarbu Państwa sprzedaje ulicę Parkową wraz z innymi działkami, którymi władał wcześniej PGR Zielona sześciu rolnikom z terenu Chamska.

 

Przy ulicy Parkowej mieszka 49 osób. Niektórzy już ponad 50 lat.

Od początku istnienia ul.Parkowej w budynkach wielorodzinnych są zameldowani mieszkańcy – stan na 1 październik 2010 roku - 49 osób. Ulica Parkowa jest jedyną drogą dojazdową do ich posesji. Poza tym przy ul.Parkowej znajduję się zlewnia mleka – dostępna dla wszystkich mieszkańców.

 

Remont drogi.

17 czerwca 2005 roku w ramach „remontów cząstkowych” dokonano remontu powierzchniowego masą bitumiczną 50m2  w ulicy Mazowieckiej i 350m2, w ul.Parkowej. Wartość remontu wyniosła 13 176 zł (trzynaście tysięcy sto siedemdziesiąt sześć złotych). Usługę zgodnie ze zleceniem i wcześniejszym przetargiem na remonty cząstkowe wykonało PRiD Działdowo.

Remontu gruntowej i zabłoconej ulicy domagali się jej mieszkańcy. I nie ma w tym nic nadzwyczajnego. Na remont ulicy Parkowej wydatkowano 11 529zł.

 

Ulica Parkowa jest w dalszym ciągu drogą gminną.

      Zgodnie z Ustawą o drogach publicznych Art.10 ust.3 „Pozbawienie drogi dotychczasowej kategorii, z wyjątkiem przypadku wyłączenia z użytkowania, jest możliwe jedynie w sytuacji zaliczenia tej drogi do innej kategorii.”

      Zgodnie z Art. 73.1  Ustawy z dnia 13 października 1998 roku Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną  Nieruchomości pozostające w dniu 31 grudnia 1998 roku we władaniu Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, nie stanowiące ich własności, a zajęte pod drogi publiczne, z dniem 1 stycznia 1999 r. stają się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa lub właściwych jednostek samorządu terytorialnego za odszkodowaniem.

 

Dobra wola „Właścicieli” ulicy.

Rozwiązanie tej sytuacji chcą znaleźć już od kilku lat także „Właściciele” ulicy, którzy cały czas deklarują nieodpłatne przekazanie jej części zamieszkałej na rzecz Gminy i Miasta, chociaż 20.08.1996 roku zapłacili za nią pieniądze.

 

Szkoda, że Pan Redaktor Adam Ejnik zadał zasadnicze pytania dotyczące meritum sprawy dopiero po napisaniu artykułu. Szkoda, że podanie faktów do wiadomości publicznej Pan Redaktor traktuje (jak sam pisze) jako zabawę w pytania i odpowiedzi.

Co sugeruje autor artykułu w samym tytule i treści artykułu „Droga dla radnego” pozostawiam ocenie Państwa.

 

 

                                                                                                                             

Z wyrazami szacunku:

 

Zbigniew Nosek

Burmistrz Gminy i Miasta ŻurominUlica Parkowa
Ulica Parkowa
Po prawej stronie zlewnia mleka.
Początek ul.Parkowej (skrzyżowanie z ul.Mazowiecką)
drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech