24-08-2019r.
godzina 10:18
www.bip.gov.pl
 
ELIMINACJE MIEJSKO – GMINNE OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ POD HASŁEM „MŁOD
Nowy dowód osobisty od 1 marca. Co się zmieni ?
Informacje o zmianach w urzędach po 01 marca 2015 roku.
Budżet na rok 2015 przyjęty
Usuwanie azbestu na terenie Gminy i Miasta Żuromin etap II
Gmina odzyskała 280.000 zł VAT
Wybory Burmistrza II tura
Rada Miejska VII Kadencji
Tereny Inwestycyjne w Żurominie
Wbudowanie aktu erekcyjnego pod nowy budynek KRUS-u w Żurominie
Koncepcja budowy obwodnicy płd-wsch Żuromina
Zabytek na pierwszym planie
Usuwanie azbestu na terenie Gminy i Miasta Żuromin etap I
YouthBank z wizytą w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin
Plan Żuromina
Regulamin
Formularz zgłoszenia zadania
Karta do głosowania
Projekty unijne 2010-2014
Inwestycje 2010-2014
Inwestycje 2006-2010
Inwestycje wykonane w 2014 roku
Planowane formy aktywizacji zawodowej przez PUP Żuromin w 2014 roku
Nabór na wolne stanowisko pracy w Wydziale Finansowym
Wybory Prezydenta RP - 2015
Harmonogram Zebrań Wiejskich - Wybór Sołtysa Kadencja 2015 - 2019 rok
Wybory Samorządowe 2014
Usuwanie i utylizacja materiałów zawierających azbest
Naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE
OBWIESZCZENIE o zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Sygnały alarmowe
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
KOMUNIKAT CEIDG: WAŻNA INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
www.mikroporady.pl
PAŃSTWOWA INSPEKCJA OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA
Ogłoszenie w sprawie uruchomienia Agencji Pocztowej w gminie miejsko-wiejskiej Żuromin
Rys historyczny...
Liczba mieszkańców
Urodzenia w mieście i gminie w latach 2005 - 2012
Zdjęcia Żuromina i okolic
Komenda Powiatowa Policji
OGŁOSZENIA Wydziału OKSZiSS
M-G Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Ogłoszenia Wydziału Infrastruktury Budownictwa i Ochrony Środowiska
Ochrona Środowiska
Konsultacje społeczne strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
Informacja o dotacji
Harmonogram wywozu nieczystości stałych z Gminy i Miasta Żuromin 2015r
Ogłoszenia wydziału
Uchwały dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi
Informacje dla przedsiębiorców
Ogłoszenia Wydziału Geodezji Gospodarki Nieruchomościami Rolnictwa i Planowania Przestrzennegp
Zespół Szkół nr1 w Żurominie
Zespół Szkół nr2 w Żurominie
SSP w Będzyminie
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Chamsku
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Kliczewie D.
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Poniatowie
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Raczynach
Przedszkole nr1 w Żurominie
Przedszkole nr2 w Żurominie
ORLIK Żuromin
Spis organizacji pozarządowych
Pełnomocnik do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi
Ogłoszenia w organizacjach pozarządowych
Sprawozdanie z konsultacji
Małe granty
Proste
Graficzne
Rejestr zmian
Witryna odwiedzona 740412 raz(y)


[Panel administracyjny]

Archiwum :: Archiwum 2010 :: 50-lecie Szkoły Podstawowej w Będzyminie 

        50-LECIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BĘDZYMINIE

 

     Dnia 09.10 2010 r. w Samorządowej Szkole Podstawowej w Będzyminie odbyła się uroczystość  z okazji 50-lecia Szkoły, która była uhonorowaniem całorocznych obchodów . Uroczystość przygotowali: Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców i uczniowie.

      O godz. 12.00 rozpoczęła się Msza św. celebrowana przez ks. Henryka Bysiaka, na którą przybyło wielu zaproszonych gości. 

      Pana Marszałka Adama Struzika reprezentowała p. Renata Drążewska - Dyrektor Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie. Przybyli również :

 • Senator RP Michał Ludwik Boszko
 • Poseł RP Aleksander Sopliński
 • Dyrektor Biura Poselskiego posła Aleksandra Soplińskiego p. Józef Kaliński
 • Posła Marka Opiołę reprezentowali Waldemar Skierkowski i Tadeusz Kosiński z koła PiS w Żurominie
 • Burmistrz Gminy i Miasta Żuromin Zbigniew Nosek
 • Zastępca Burmistrza Maria Jędrzejewska
 • Skarbnik Gminy Maria Żołnowska
 • W-ce Starosta Mieczysław Olszlegier
 • Przewodniczący Rady Powiatu  Jerzy Rzymowski;
 • Delegaturę w Ciechanowie Mazowieckiego Kuratora Oświaty reprezentowała  p.Teresa Nowotczyńska-Boczek.
 • Przewodnicząca Komisji Oświaty w Radzie Miejskiej Danuta Ryszewska
 • Kierownik Wydziału Oświaty Bożena Fijałkowska
 • Prezes Koła ZNP- Marzena Więckowska
 • Dyrektorzy szkół podstawowych z Gminy i Miasta Żuromin
 • radny Józef Chmielewski  

       Wśród zaproszonych gości były także pierwsze absolwentki szkoły, nauczyciele pracujący w szkole w czasie tych 50 lat, pracownicy, absolwenci, rodzice i mieszkańcy Będzymina  oraz okolicznych miejscowości.

       Po zakończeniu Mszy św. nastąpiło odsłonięcie i poświecenie tablicy okolicznościowej ufundowanej przez obecną Radę Pedagogiczną, którego dokonali Pan Poseł Aleksander Sopliński i Ksiądz Proboszcz Henryk Bysiak w obecności Dyrektora Szkoły Pana Piotra Budzicha. Tablica zawisła na ścianie obok pokoju nauczycielskiego.

       Następnym punktem programu było wystąpienie Dyrektora Szkoły, który przedstawił ważniejsze wydarzenia z historii szkoły. W swoim przemówieniu Dyrektor podziękował  władzom samorządowym, rodzicom, poprzednim dyrektorom i radom pedagogicznym za troskę i prace na rzecz społeczności szkoły w przeciągu 50- lat. Podziękował również za przybycie pierwszym absolwentkom szkoły. Następnie goście zachwycali się występami uczniów, które rozpoczęły się pięknym polonezem a zakończyły radosnym krakowiakiem. Podziwiali talenty recytatorskie, piosenkarskie i aktorskie uczniów, wzruszali się przy słowach wierszy i piosenek, które przypominały im szkolne lata. Ważnym elementem programu był tort urodzinowy przygotowany przez rodziców a rozdzielony wśród wszystkich zebranych na uroczystości.

        Po występach uczniów w ciepłych słowach zaproszeni goście podziękowali uczniom i nauczycielom gratulując jubileuszu i podkreślając fakt ,iż tak mała szkoła swoją pracą i zaangażowaniem dokonuje wielkich rzeczy dla całego środowiska. Goście przekazali upominki, listy gratulacyjne, dyplomy a Pan Burmistrz  w imieniu Urzędu Gminy i Miasta na ręce dyrektora szkoły przekazał symboliczny czek na sumę 6000 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych. Rodzice zakupili dla szkoły z okazji jubileuszu stół do tenisa. 

        Po części oficjalnej zaproszeni goście i wszyscy chętni  wpisywali się do Księgi pamiątkowej wyłożonej w budynku Szkoły. Uroczystość uświetnił koncert zespołu ,,Old Roads’’. Byli również podejmowani obiadem przygotowanym przez nauczycieli i rodziców. Uczniowie bawili się przy akompaniamencie p. Stanisława Markowskiego. Atrakcją tego dnia dla dzieci była także możliwość przejażdżki kucykiem, z której uczniowie z radością korzystali.

Więcej informacji i zdjęć z Uroczystości 50-lecia Szkoły znajdzie się na stronie szkoły pod adresem www.ssp-bedzymin.superszkolna.pl.

Zapraszamy.

 

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej przez Posła Aleksandra Soplińskiego
Pierwsi absolwenci Będzymińskiej Szkoły


Polonez w wykonaniu uczniów
Tort urodzinowy
Krakowiak w wykonaniu uczniów
Senator RP Michał Boszko
Życzenia składa Poseł Aleksander Sopliński
Wicestarosta Powiatu Żuromińskiego Mieczysław Olszlegier i Przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Rzymowski
Waldemar Skierkowski z Biura Poselskiego PiS
Burmistrz Gminy i Miasta Zbigniew Nosek
Kierownik Wydziału Oświaty Bożena Fijałkowska i Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 w Żurominie Roman Lewandowski
Teresa Nowotczyńska-Boczek - przedstawiciel Mazowieckiego Kuratora Oświaty w Ciechanowie
drukuj wersja do drukuSystem wykonany przez firmę Javatech